توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر لیزر دیود در از بین بردن موهای ناخواسته: یک کار آزمایی بالینی و نیمه تجربی
اطلاعات انتشار: بيماريهاي پوست، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۷

۲فراوانی دیابت در بیماران مبتلا به Skin tag
اطلاعات انتشار: بيماريهاي پوست، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (پياپي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: دیابت بیماری متابولیک با عوارض فراوانی و هزینه های سنگین برای فرد و جامعه است. Skin tag نیز ضایعه ای پایه دار روی پوست است که به طور شایع به خصوص در خانم ها مشاهده و احتمال همراهی آن با دیابت مطرح شده است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی دیابت در مبتلایان به Skin tag صورت گرفت.روش اجرا: مطالعه به صورت توصیفی روی 100 بیمار مبتلا به Skin tag صورت پذیرفت. برای تشخیص دیابت آزمایش قندخون ناشتا و تست تحمل گلوکز صورت گرفت.یافته ها: از مجموع 100 بیمار، 66 نفر دارای قندخون ناشتا نرمال، 27 نفر مبتلا به دیابت، 5 نفر مبتلا به اختلال در تست تحمل گلوکز و دو نفر مبتلا به اختلال قند خون ناشتا بودند. در مجموع 34 نفر مبتلا به اختلال متابولیسم گلوکز بودند، که 7 نفر از آنها از وجود اختلال متابولیسم گلوکز در خود بی اطلاع بودند. در 40 بیمار بستری 50% اختلال متابولیسم گلوکز دیده شد در حالی که در 60 بیمار سرپایی این اختلال در %23.3 موارد وجود داشت (P<0.01). بین Body mass index، محل، تعداد ضایعه ها، جنس و چاقی با وضعیت اختلال متابولیسم گلوکز ارتباطی دیده نشد.نتیجه گیری: توصیه می شود تمام بیماران مبتلا به Skin tag برای کشف زود هنگام بیماری دیابت تحت غربال گری قرار گیرند.

۳بررسی کیفیت زندگی در بیماران پوستی سرپایی
اطلاعات انتشار: پژوهنده، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پي در پي ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: یک پوست سالم و شاداب برای احساس خوب بودن فرد از نظر فیزیکی و روحی بسیار ضروری است. ناتوانی ناشی از بیماری های پوستی موضوع مهمی در زندگی روزمره است و با توجه به عدم اطلاع از وضعیت کیفیت زندگی در بیماران پوستی در کشورمان، این تحقیق در پاییز 1385 در تهران انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی روی 532 بیمار سرپایی پوستی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی SF–36 انجام گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS–13 و با آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، من ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 532 نفر شرکت کننده با میانگین سنی 15±33.8 سال در مطالعه، 32.5% مرد و 67.5% زن بودند. نمرات هر حیطه از کیفیت زندگی در بیماران پوستی پایین تر از جامعه ایرانی است. هم چنین کیفیت زندگی در اکثر ابعاد در بیماران متاهل پایین تر از بیماران مجرد است. کیفیت زندگی در بیمارانی که الگوی بیماری عود و بهبودی دارند، پایین تر از سایرین است.نتیجه گیری: هیچ گونه رابطه آماری معنی داری در ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بیماران پوستی، با شدت و وسعت ضایعه پوستی و حتی سابقه بستری به دلیل بیماری پوستی و طول دوره بیماری پوستی مشاهده نگردید که شبیه مطالعات دیگر کشورها است و بررسی علل آن توصیه می گردد. اما کیفیت زندگی در بیماران پوستی با محل ضایعه رابطه دارد و بیش ترین کاهش کیفیت زندگی در ابعاد مختلف در ضایعات پوستی سر و صورت دیده می شود.

۴شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیون و همراهی بین آنها در کودکان زیر 7 سال در چند مهد کودک تهران
اطلاعات انتشار: پژوهنده، مرداد و شهریور, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پی در پی ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: با توجه به این که افراد دارای خال های مادرزادی در خطر ابتلا به بدخیمی هستند، این مطالعه با هدف تعیین شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیونی در کودکان مهد کودک های تابعه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شهریور 1382 تا شهریور 1383 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی کودکان زیر 7 سال در 13 مهد کودک وابسته به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که توسط متخصصین پوست معاینه شدند، انجام گرفت. یافته ها با استفاده از آزمون های t، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در این مطالعه 400 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در میان کودکان مورد مطالعه 8 بیماری شایع مشاهده شد که به ترتیب شامل خال ملانوستیک جانکشنال JMN) و 50.5%( MS) Mongolian spot و 25.75%( کافئوله (14.5%) Compound nevus (9.75%) Achromicus nevus (2.5%) Lentiginous nevus (0.75%) Blue nevus (0.25%) بود. همراهی معنی داری بین وجود JMN و MS و بین افزایش تعداد JMN و وجود MS و بین وجود JMN و وجود کافئوله و بین افزایش تعداد JMN و وجود کافئوله مشاهده شد.نتیجه گیری: علیرغم این که نژاد غالب در ایرانیان قفقازی می باشد. خالهای ملانوسیتیک و احتمالات پیگمانتاسیون در کودکان زیر 7 سال شیوع بالایی داشته و در ضمن همراهی معنی دار متعددی بین این ضایعات با یکدیگر دیده شد. بر این اساس لزوم آموزش مربیان مهد کودک ها و نیز والدین کودکان در مورد توجه به این گونه ضایعات ضروری به نظر می رسد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه