توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عددی تاثیر زاویه ورودی هوا بر فرآیند احتراق در یک محفظه با ورودی های جانبی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله محفظه احتراق یک موتور رم جت مورد بررسی قرار گرفته است. این محفظه احتراق داای 2 ورودی هوای مستطیل شکل می باشد که به صورت جانبی به محفظه متصل بوده و قسمت انتهای محفظه بصورت کروی شکل است. بازچرخش جریان در قسمت کروی سبب ماندگاری بیشتر ذرات سوخت و اکسیدایزر در داخل محفظه و ترکیب بهتر آنها جهت بالا رفتن داندمان احتراقی می گردد. قدرت گردابه های تولید شده در ناحیه کروی شکل و میزان گسترش نواحی گردابی تاثیر بسزایی در درصد جرمی ترکیبات احتراقی و دمای شعله دارد. ورودی های هوا با یکدیگر زاویه 90 درجه می سازند و زاویه محور پاشش آنها نسبت به بدنه برای زوایای 30، 45 و 60 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. حل معادلات حاکم بر جریان و شرایط مرزی مناسب برای آنها توسط نرم افزار شبیه ساز فلوئنت انجام گرفته است. معادلات استاندارد K–ε جهت پیش بینی شکل توربولانت جریان بکاررفته اند. برای تعیین خواص احتراقی نظیر دمای ذرات و چگالی به کمک کسر مولی، از یکسری داده های تجربی و معلوم استفاده شده است. نتایج حاصله از این تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه انجام شده مورد مقایسه قرار گرفته است که از دقت خوبی برخوردار است. همچنین استقلال نتایج حاصله از نوع و تعداد شبکه حل و پایستگی جرمی مورد ارزیابی گرفته است.

۲تولید امواج ضربه ای در یک کانال همگرا – واگرا با ماخ ورودی 6.5 و بررسی فرآیند احتراق H2 در داخل این کانال
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به پیشرفت روز افزون صنایع هوا–فضا و پیشرفتهای چشمگیر در فناوری موشک ها و هواپیماهای پیشرفته امروزی که قابلیت پرواز در سرعت هایی بالاتر از سرعت صوت را دارا هستند و همچنین برای رسیدن به سرعت های پروازی بالاتر توسعه موتورهای احتراقی مافوق صوت اسکرم جت امری ضروری می باشد. مطالعه حاضر به تحلیل جریان مافوق صوت در داخل یک کانال همگرا–واگرا و تولید امواج ضربه ای در این داخل این کانال با ماخ ورودی 6.5 می پردازد. سپس فرآیند احتراق هیدروژن در داخل این کانال مشخص بررسی شده و با توجه به سرعت بالای جریان در داخل کانال و یک نوع ابتکار بخاطر ترکیب بهتر سوخت و هوا، هیدوژن از قسمت ورودی تزریق شده است. در پایان صحت نتایج شبیه سازی شده با نتایج تجربی و عددی ذکر شده در مراجع تائید می شود. در تمامی نتایج با توجه به شرایط مسئله از مدل توربولانسی (فرمول در متن اصلی است.) از نوع SST (مدل انتقال تنشی برشی) استفاده شده است.

۳بررسی سه بعدی میدان جریان گذرنده از یک فن گذرصوتی در یک موتور توربوفن با نسبت کنارگذر 3 به 1 و مقایسه نتایج با پارامترهای طراحی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از اهداف دینامیک سیالات محاسباتی (یکی از اهداف دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) برای توربوماشینها، پیشگویی برخی عملکردهای آن از قبیل نسبت فشار و راندمان و ماهیت جربان عبوری و ... میباشد. لذا در این مقاله جهت بررسی جریان و تخمین عملکرد آئرودینامیکی یک فن گذرصوتی با جریان محوری (Transonic Axial–Flow Fan) به منظور استفاده از آن در یک موتور توربوفن خاص با نسبت کنارگذر 3 به 1 از CFD استفاده شده است. پس از ایجاد هندسه، شبکهبندی و اعمال شرایط مرزی مناسب، معادلات جریان درون فن مورد نظر توسط نرم افزار ANSYS CFX حل شده است. با بررسی نتایج بدست آمده، مشاهده گردید که ماکزیمم دبی عبوری از فن (دبی حالت خفگی) کمتر از مقدار دبی طراحی است. همچنین در ناحیه فراصوتی، دو موج ضربهای به وجود آمده است که موج ضربهای تشکیل شده در ورودی ضعیفتر میباشد. در گذر از روتور فن ایجاد جریانهای ثانویه و گردابههای نشتی نوک که از منابع افت در این نوع فنها و کمپرسورها هستند بوضوح دیده میشوند.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه