توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده در فرایند برون سپاری
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در دنیای رقابتی امروزه مدیران شرکتها و سازمانها بیش از پیش دریافته اند که نیازمند تمرکز بیشتر بر روی فعالیتهای اصلی خود هستند تا با حذف فعالیتهای غیر اصلی از برنامه های روزمره سازمان بتوانند با انرژی بیشتر به انجام فعالیتهای رقابتی خود بپردازند. لذا بر این اساس برون سپاری فعالیتهای غیر اصلی سازمان تبدیل به جزئی جداناپذیر از فعالیتهای مدیران ارشد سازمانها شده است و در این راستا اهمیت برنامه ریزی در غالب زنجیره تامین\ عرضه بیش از پیش نمایان شده و موضوع برون سپاری جزئی جدا ناشدنی از موضوع مدیریت زنجیره تامین تبدیل گشته است. در این مقاله یک مدل انتخاب منابع تامین کننده بیرونی در طول زنجیره تامین با استفاده از متدولوژی اولویت دهی منابع بیرونی ارائه شده است. در ابتدا ملاکهای ارزیابی تعیین شده و این ملاکها وزن دهی می شود. در گام بعدی مدل ریاضی ارائه شده است که توسط آن، منابع بیرونی داوطلب سرویس دهی اولویت دهی می شوند. مدل ارائه شده شرایطی را بوجود می آورد در آن تصمیم گیرنده می تواند با انتخاب سطوح آستانه تصمیم و در راستای آن مقایسات زوجی بیشترین تاثیر را در نتیجه و ترتیب نهایی منابع داوطلب، ایجاد کند. در انتها نیز مثال توسط مدل طراحی شده حل شده و تجزیه و تحلیل شده است.

۲عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
با وجود این که ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت (بانکداری الکترونیک) در حال رشد و توسعه می باشد , اما تحقیقات کمی راجع به موضوعات سازمانی در پذیرش این خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله از طریق تلفیق نوشتجات الکترونیک موجود بهمراه تجربیات واقعی بانکهای اروپایی اصول نظری و عملی با هم ارئه می شود. انگیزه اصلی این تحقیق پاسخ به دو سؤال می باشد . اول , تجربه سازمان ها در پذیرش بانکداری الکترونیک چه هست ؟ دوم , عوامل سازمانی که برای موفقیت در پذیرش بانکداری الکترونیک حیاتی می باشند چه چیزهایی هستند؟ برای بررسی عوامل موفقیت حیاتی سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک از روش تحقیق بررسی موردی استفاده گردید . عواملی که بیشترین تأثیر را در خصوص موفقیت در بانکداری الکترونیک دارند عبارتند از : درک مشتریان , انعطاف پذیری سازمانی , قابلیت استفاده از منابع , امنیت سیستم ها , نام تجارتی ثابت , دارا بودن شبکه های چند رسانه ای ( نرم افزارهای جامع ) , بازار یابی خاص شبکه الکترونیکی , یکپارچگی سیستم ها , مدیریت تغییر نظام مند ( تغییر نظام مند مدیریت ), حمایت مدیران ارشد و ارائه خدمات بهتر به مشتری , به این نتیجه دست یافتیم که بانک ها نیازمند ایجاد تغییرات سازمانی قابل ملاحظه ای برای توانمند سازیشان در زمینه وب می باشند . تمرکز اصلی استراتژی تجارت الکترونیک بانک ها برا ی به حداکثر رسانی سود باید بر روی یکپارچه کردن شبکه بانکداری الکترونیک با سایر شبکه های نقل و انتقال خدمات باشند.

۳مأمورین هوشمند برای مذاکرات درتجارت و بانکداری الکترونیکی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
از آغاز ظهور بازارها و بانکداری الکترونیکی ، مذاکرات خودکار توسط مأمورین خودگردان به طور فزاینده ای دارای اهمیت بوده است. در این مطالعه، مذاکرات خودکار به عنوان یک مرحله تحقیق که در آن مذاکره کنندگان توأماً به دنبال یک قرارداد متقابلاً قابل قبول در یک فضای چند بعدی حاصل از موضوعات قابل مذاکره هستند، در نظر گرفته شده است. این تحقیق به عنوان یک مسأله تصمیم گیری چند هدفه مدنظر قرار گرفته است و از طریق مراحل انفعالی پیشنهادهای تولید شده توسط سیستم استنباط فازی حل می شود. این سیستم استنباط فازی به عنوان جستجوی حدسی (ابتکاری) عمل می کند و بر اساس استراتژی ارزیابی موضوعات شکل گرفته است. برای ارزیابی اجرای الگوریتم مذاکرات خودگردان پیشنهاد شده پنج آزمایش(تجربه) مورد بررسی قرار گرفته است.

۴مدلسازی یک سیستم خودپرداز اتوماتیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله سعی بر آنست تا به معرفی زبان مدلسازی یکپارچه (UML) بعنوان ابزاری جهت مستند سازی سیستمهای فناوری اطلاعات از قبیل سیستم خودپرداز ماشین (ATM) پرداخته شود. کاربرد UML برای استفاده در یک سیستم خودپرداز اتوماتیک که هم اکنون در سطح وسیعی از کشور استفاده می شود ، توضیح داده خواهد شد. جنبه های مختلف تکنیک UML مورد بررسی قرار گرفته و مثالی از کاربرد این روش در مدلسازی یک ماشین خودپرداز اتوماتیک (ATM) ارایه خواهد گردید. و مشخصات فنی سیستم خودپرداز اتوماتیک معرفی شده و نمودارهای UML جهت توصیف سه جنبه مدل از قبیل: جنبه های رفتاری، ساختاری و معماری بصورتهای استاتیک و دینامیک استفاده خواهند شد. از فواید UML ، علاوه بر تکنیکی جهت مستندسازی سیستمها ، می توان به ابزاری جهت رسیدن به طراحی موارد تست ، تولید ، کنترل مدل و استفاده مجدد از آن جهت توسعه سیستمها اشاره نمود. استفاده از UML ، قابلیت اعتماد و قابلیت استفاده مجدد از سیستمها را فراهم می آورد

۵رویکردی برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
فرآیند انتقال تکنولوژی در هر مرحله از قبیل انتخاب پروژه انتقال تکنولوژی، انتخاب دهنده، انتخاب گیرنده و انتخاب روش انتقال تکنولوژی، نیازمند تصمیم‌گیری است. در هر پروژه انتقال تکنولوژی برای گیرنده تکنولوژی بعد از شناخت تکنولوژی، تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی، دارای اهمیت بسیار است. این مقاله رویکردی را برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی، با استفاده از روشهای آماری و مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه ارائه می‌دهد. بعد از مطالعه ادبیات موضوع، با توجه به ارکان انتقال تکنولوژی، پرسشنامه ای تهیه شد، تا با استفاده از نظرات خبرگان موضوع، شاخصهای مطرح برای هر رکن انتقال تکنولوژی، شناسایی و امتیاز دهی گردد. سپس با استفاده از روشهای آماری، اهمیت و رابطه شاخصها بررسی شد. در نهایت با داشتن اهمیت و رابطه شاخصها، خط‌مشی‌های مناسب تعیین گردید. علاوه بر آن با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی معین شد. مدل برای پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور به کار گرفته شد

۶استفاده از تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی صفر – یک جهت انتخاب بهترین مجموعه از پروژه های سیستم های اطلاعاتی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از راههای انتخاب از بین چندین پروژه سیستم های اطلاعاتی، استفاده از تصمیم گیری چند معیاره است تصمیم گیری ها در این زمینه را می توان با در نظر گرفتن وابستگی بین معیارهای موثر بر انتخاب و یا بدون در نظر گرفتن این وابستگی ها انجام داد. باید توجه داشت که د رنظر گرفتن وابستگی های بین معیارها می تواند منجر به افزایش دقت و در نتیجه کاهش ریسک در تصمیم گیری های چند معیاره شود. استفاده از مقیاسهای فازی نیز برای رتبه بندی پروژه ها با توجه به معیارها به واقعی تر شدن مساله کمک زیادی خواهد کرد دراین مقاله سعی شده تا روشی برای رتبه بندی و انتخاب از بین پروژه های سیستم های اطلاعاتی با در نظرگرفتن وجود وابستگی بین معیارهای مختلف انتخاب، به کمک روش تحلیل شبکه ای به کمک مقایسات زوجی فازی و درنهایت برنامه ریزی آرمانی صفر – یک ارایه شود.

۷مدلی برای انتقال تکنولوژی با استفاده از روشهای اماری برای دریافت کننده تکنولوژی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
انتقال تکنولوژی عبارت است از استفاده و بکارگیری تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه خلق آن ، انتقال تکنولوژی فرایندی پیچیده و دشوار است خرید و انتقال تکنولوژی بدون مطالعه زیانبار خواهد بود این مقاله مدلی برای فرایند انتقال تکنولوزی ارائه میدهد مدل دارای چندین مرحله است اول می بایست تکنولوژی های لازم برای انتقال را شناسایی نموده و انها را اولویت بندی نماییم برای این منظور از ماتریس احتیاج – صلاحیت استفاده می شود با اولویت بندی تکنولوژیها، امکان انتخاب تکنولوژی مناسب فراهم می گردد سپس فرایند انتقال تکنولوژی از نقطه نظر محیطی، فنی واقتصادی امکان سنجی می گردد در مرحله بعد به منظور تعیین رویکردها و سیاستهای انتقال ابتدا پرسشنامه هایی براساس ارکان انتقال تکنولوژی طراحی نموده و انها را برای خبرگان موضوع می فرستیم. پاسخهای دریافتی از خبرگان را با روشهای اماری به منظور تشخیص شاخصهای مهم هر رکن انتقال تکنولوژی تحلیل می کنیم.

۸ارائه مدل ریاضی مساله زمان بندی مونتاژ سه مرحله ای لجستیک معکوس بادرنظرگرفتن موجودی قطعات یدکی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دربسیاری از صنایع تولید کنندگان به دلایل گوناگون مجبور به جمع آ وری محصولات استفاده شده توسط مشتریان هستند سپس با توجه به وضعیت محصول برگشتی تصمیم مناسب برای پردازش مورد نیاز برروی محصول اخذ میشود دراین قماله مساله زمان بندی مونتاژ سه مرحله ای برای محصولات برگشتی درلجستیک معکوس معرفی شده است دراین مساله درمرحله اول یک ماشین دمونتاژ درمرحله دوم m ماشین مستقل تعمیر اجزا محصول ودرمرحله سوم یک ماشین دمونتاژ وجود دارد مساله معرفی شده به دلیل ماهیت لجستیک معکوس و اضافه شدن یک مرحله دمونتاژ برای محصولات برگشتی ایجاد شده است پس از دمونتاژ محصول برگشتی بستگی به وضعیت وکیفیت ان ممکن است یک یا چند یا همه اجزا اصلی تشکیل دهنده محصول نیازمند عملیات باشند که به ماشین های مستقل درمرحله دوم ارسال می شوند دراین مرحله تعمیر هرکدام از اجزا ممکن است نیازمند قطعات یدکی باشند هدف مساله تعیین زمان بندی تعمیر اجزا محصول برگشتی و همچنین تعیین اندازه انباشته و زمان بندی دریافت قطعات یدکی مورد نیاز است به گونه ای که مجموع هزینه ها کمینه شود.

۹ارایه مدلی جهت انتخاب مناسب ترین گزینه از شرکت های لجستیک طرف سوم درایران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۳۵
موضوع برون سپاری بخشهای مختلفی از فعالیت های کلیدی درزنجیره های تامین دردهه اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی درسطح دنیا قرارگرفته است شرکت های خدمات لجستیک طرف سوم یا به اختصار 3PL به شرکت هایی گفته می شود که سازمان های تولیدی یا خدماتی بخشی یا کل امور لجستیکی زنجیره تامن خود را به انها برون سپاری می کنند یکی از ملاحظات مهم درموضوع شرکت های لجستیک طرف سوم انتخاب گزینه مناسب برای همکاری و برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت ها می باشد و از این رو جهت انتخاب مناسب یک گزینه از میان گزینه های موجود برای برون سپاری فعالیت های لجستیکی باید فرایند مناسب و جامعی دراین خصوص تهیه شود دراین تحقیق مدلی پیشنهاد شده است که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و با استفاده از روش Electre بتوانیم مناسب ترین گزینه را از میان گزینه های موردنظر برای شرکت های لجستیکی طرف سوم را انتخاب کنیم دراین راه پس از شناسایی معیارهای قابل استفاده با استفاده ازروش دلفی و دردو مرحله پرسشنامه هایی تهیه و برای نخبگان و فعالین انی حوزه ارسال شد و درنهایت وزن معیارهای مورد استفاده دراین مدل تعیین شد.

۱۰مقایسه و انتخاب روش مناسب برای برآورد توان خروجی توربین باد
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بررسی توان تولیدی سیستم های مختلف انرژی نقش مهمی دربررسی های اقتصادی و فنی سیستم های انرژی بازی می کند و دقت در انجام این بررسی بسیار حائز اهمیت است و چه بسا اشتباه در روش ها و انجام محاسباتباعث ایجاد هزینه های ناخواسته در مسیر انجام پروژه های این سیستم ها شود. در این مقاله بعد از بیان اصول تئوریک و اکادمیک تعیین توان توربین و مسائل مربوطه، دو روش محاسبه توان توربین های بادی که در مقالات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است را مقایسه کرده ایم. روش اول از یک بازده ثابت برای توربین باد استفاده کرده و روش دوم از منحنی توان توربین برای محاسبه توانتوربین استفاده کرده است. نتایج حاصله از اختلاف فاحش در مقادیر بدست آمده حکایت دارد که به دلیل غیر ثابت بودن بازده توربین در سرعت های مختلف وزش باد می باشد و با وجود محاسبات بیشتر، به علت اختلاف معنی دار این دو روش و دقت بالاتر روش منحنی توان، عدم استفاده از روش بازده ثابت مورد تاکید قرار می گیرد..

۱۱باز طراحی و توسعه محصول شیر سوختگیری خودرو دوگانه سوز (با استفاده از Bench Marking)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق روی باز طراحی ، توسعه و ساخت محصول شیر سوختگیری خودرو های دوگانه سوز LPG کار شده است. این شیر مکانیکی نقش شارژ کردن مخزن سوخت را به کمک اتصال به نازل سوختگیری ایفا می کند. با استفاده از روش Bench marking محصولات مشابه کشورهای ایتالیا ، روسیه و ترکیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به ویژگی های محصول و بازار آن در کشور ، نمونه ایتالیایی بعنوان مبنا و پایه برای طرح اولیه در نظر گرفته شد. با انجام باز طراحی آن و استفاده از ویژگی های محصولات مشابه کشورهای دیگر و استفاده از نوآوری های دیگر ، محصول جدیدی متناسب با نیازهای کشور طراحی و ساخته شد. در ساخت محصول از نوآوری و فناوری هایی استفاده شد که منجر به کاهش قیمت تمام شده و کاهش زمان ساخت محصول آماده می گردد. محصول ساخته شده توانسته آزمایشات فنی استاندارد ملی کشور ایران به شماره 4264 را با موفقیت طی کند.

۱۲یافتن روابط علی و معلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش های ANP و DEMATEL فازی گروهی
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران)، مهر, دوره  ۴۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سیستم های اطلاعاتی مانند MRP II و ERP در روان سازی جریان اطلاعات و افزایش کنترل بر داده ها، به سازمان ها کمک شایانی می کنند. مزیت اصلی این سیستم ها، بهبود هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان و افزایش کارآیی در فرآیندها است. با وجود محاسن بسیار زیاد، بسیاری از سازمان ها در فرآیند پیاده سازی این سیستم ها با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند. با توجه به این واقعیت این تحقیق ضمن تعریف و دسته بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست این سیستم ها، روش نوینی را به کمک ترکیب نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای و DEMATEL در شرایط فازی برای رتبه بندی و ارزیابی روابط علی و معلولی بین عوامل به کار برده است. روش پیشنهادی ذکر شده در کارخانه امرسان به صورت مطالعه موردی مرور شده و نتایج نشان دهنده اهمیت عوامل تیم پروژه، حمایت مدیر ارشد، انتخاب تامین کننده به عنوان عوامل مهم در فرآیند پیاده سازی سیستم اطلاعاتی سازمانی است.

۱۳مدل یکپارچه چندهدفه رضایت بخش فازی برای مساله انتخاب تامین کننده با اقلام چندگانه و تخصیص بهینه سفارش
اطلاعات انتشار: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۲۳
در محیط رقابتی امروز، انتخاب تامین کننده مناسب یکی از تصمیمات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تامین به شمار می رود. انتخاب تامین کننده مساله تصمیم گیری چند معیاره ای است که بسیاری از ورودی های آن به صورت دقیق و صریح قابل بیان نیست. در این مقاله، به کمک روش های برنامه ریزی آرمانی فازی و برنامه ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی رویکردی یکپارچه برای بهینه سازی رضایت بخش ارایه شده است. روش های مذکور با هدف غلبه بر عدم اطمینان و ابهامات موجود در ورودی های مدل و اولویت بندی توابع و محدودیت های فازی مدل به کار رفته است. از مدل پیشنهادی در حل مساله انتخاب تامین کنندگان با اقلام چندگانه و تخصیص بهینه سفارش استفاده شده است. خروجی مدل مبین تخصیص سفارش به هر یک از تامین کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای هزینه، کیفیت خدمات و کیفیت محصول است.

۱۴ارائه رویکرد ترکیبی QFD–DEA به منظور اولویت بندی پروژه های بهبود تعالی سازمانی در سازمان های با فناوری پیشرفته
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۹
مدلهای تعالی طی فرایند خودارزیابی، به یک بازنگری منظم و جامع از فعالیتهای سازمان میپردازند و با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود به سازمان ها کمک مینمایند که همواره در مسیر تعالی حرکت کنند. زیاد بودن تعداد پروژه های بهبود از یک طرف و محدودیت منابع از طرف دیگر سازمان را با این سوال مواجه میسازد که از میان یک مجموعه تعریف شده از پروژه های بهبود کدام یک را انتخاب و اجرا نماید تا با تخصیص منابع کمتر، دستاوردهای بالاتری برای سازمان ایجاد شود.این پژوهش با هدف ارائه رویکردی مناسب برای اولویت بندی پروژه های بهبود مدل تعالی در سازمان های با فناوری پیشرفته انجام شده است و بر اساس مدل مفهومی خانه تعالی (HOE) اثربخشی پروژه های مختلف در دستیابی به نیازهای تعالی سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) در کنار گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و بکارگیری رویکردترکیبی QFD–DEA این اطمینان را می دهد که علاوه بر اثربخشی، به کارایی پروژه ها در مصرف منابع نیز توجه شود و در نهایت ترکیبی این رویکرد ترکیبی پروژه هایی با کارایی بالاتر و اثربخشی بیشتر را به عنوان پروژه های ارجح معرفی نماید. این رویکرد می تواند به عنوان روشی مکمل، پس از اجرای ارزیابیهای دوره ای مدل های تعالی در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. کارکردهای رویکرد ارائه شده، در صنایع با فناوری پیشرفته کشور و توسط داده های مربوط به پروژه های بهبود مورد آزمون و تایید قرار گرفته است.

۱۵بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر بازگشت مشتریان در بازار رقابتی با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی AHP
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
بازگشت مشتریان در بازار رقابتی عصر حاضر یکی از فاکتورهای مهم در سودآوری و به تبع آن ادامه حیات شرکت ها است. شرکت ها در بازار رقابتی سعی در ایجاد مشتریان وفادار دارند زیرا مشتریان وفادار سبب افزایش سوددهی از طریق تعهد درازمدت و کاهش هزینه های بدست آوردن مشتریان جدید می شوند. افزایش بازگشت مشتری منجر به افزایش فروش، کاهش هزینه ها، پذیرش بالا رفتن قیمت و توصیه های شفاهی بدون هزینه توسط مشتریان می شود. بنابراین بررسی و تعیین اولویت فاکتورهای ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار مهم است . این فاکتورها بسیار متنوع هستند؛ از این رو در این مقاله به تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر بازگشت مشتری و محاسبه تعیین اولویت های مهم بر بازگشت مشتریان با استفاده از روش وزن دهی و مقایسه زوجی AHPمی پردازیم.

۱۶مدل سازی ریاضی جدید برای مساله مکان یابی تسهیلات و مسیریابی وسائط نقلیه و حل آن با الگوریتم رقابت استعماری تلفیقی
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران)، بهار و تابستان, دوره  ۴۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از اهداف سیستم های یکپارچه لجستیکی، که به مثابه یک فلسفه مدیریتی جدید طی چند دهه گذشته پدید آمده، افزایش کارایی توزیع محصولات است. این نوع مسائل معمولا در دو بخش بررسی می شوند؛ مکان یابی تسهیلات برای سیاست های بلندمدت و مسیریابی وسائط نقلیه برای پاسخگویی بیشتر به تقاضای مشتریان در تصمیم های عملیاتی. این دو جزء به صورت جداگانه قابل حل است؛ اما این حل ممکن است به جواب بهینه مساله اصلی منجر نشود و برای هر زیرمساله جواب بهینه پیدا کند. این تحقیق، به تعیین همزمان مسائل مکان تسهیلات و مسیریابی وسائط نقلیه برای بازدید از تسهیلات مورد نظر، که باید سرویس دهی شوند، می پردازد. از آنجا که مساله مورد بررسی از نوع مسائل NP–Hard است، به منظور حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم رقابت استعماری تلفیقی استفاده می شود. برای نشان دادن کارایی الگوریتم پیشنهادی تعدادی از مسائل در ابعاد کوچک و بزرگ با این الگوریتم و روش حل دقیق به کمک نرم افزار CPLEX حل می شود. مقایسه این دو روش نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی است. در پایان نتیجه گیری ارائه می شود.

۱۷عوامل مؤثر بر نوآوری در صنایع هوایی (مطالعه موردی: صنایع هوایی ایران)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پژوهش حاضر به دنبال این بوده تا عوامل مؤثر بر نوآوری در صنایع ه وایی را بررسی نموده و اهمیت آنها را مشخص نماید. به این منظور ابتدا مدل ها و مبانی نوآوری مورد کنکاش قرار گرفته است. سپس ابعادموفقیت نوآوری د ر عرصه اقتصادی و تأمیننیازهای موجود و خلق فرصت های جدید تبیین شده و در ادامه، عوامل مؤثر بر نوآوری د ر سهمحور شناسایی و بررسی شده اند. این سه محور ع بارتند از: فردی، سازمانی، و محیطی. عوامل مؤثر بر نوآوری بدست آمده از ادبیات پژوهش در تعامل با صاحبنظران علمی صنعت هوایی تکمیل گردیده و پس از تهیه پرسشنامه، نسبت به جمع آوری د ادهها اقدام شده است. تحلیل د اده های این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. تکنیک مناسب برای مدل سازی در این پژوهش، روش حداقل مربعات جزئی (پی.ال.اس) (Partial Least Squares) می باشد. همچنین به منظور مشخص شدن اهمیت و میزان اثرگذاری هر یک از شاخص های مربوط به عوامل فردی، سازمانی و محیطی رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردیده است. نتایج بدست آمده مؤید این نکته است که به منظور افزایش کمی و ک یفی نوآوری ها در صنعت هوایی، باید عوامل متعددی در کنارهم و بر اساس اهمیت آنها مورد توجه قرار گیرند و تنها توجه به چند عامل ن ظیر اختصاص بودجه و تدوین برنامه های کلی، به تنهایی نمی تواند د ر رشد نوآوری ها و عملیاتی شدن آنها مؤثر باشد.

۱۸ارائه رویکردی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد دانشکده ها (مطالعه موردی: یک دانشگاه غیرانتفاعی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ارزیابی و رتبه بندی یکی از مهمترین مسایلی است که به بهبود عملکرد مستمر سازمانها کمکمی نماید. یکی از چالش برانگیزترین مسایل در حوزه ارزیابی، استفاده از روش مناسب جهتارزیابی و رتبه بندی است. روش هایی که برای این منظور استفاده می شوند مبتنی بر دانش خبره ویا داده های تاریخی هستند. در این مقاله به دلیل در دسترس بودن دادههای پژوهش از یک روشتحلیل پوششی داده های ورودی– خروجی محور استفاده خواهد شد. این مدل پیشنهادی جهترتبه بندی دانشکده های یک دانشگاه غیرانتفاعی در ایران در سالهای 90 و 91 ارایه شده است.براساس نتایج حاصل از مدل، اعتبار مدل پیشنهادی سنجیده شد و نتایج حاکی از کارایی واثربخشی مدل پیشنهادی است.

۱۹برونسپاری در مسیله ماشینهای موازی
اطلاعات انتشار: علوم مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این تحقیق به بررسی مسیله زمانبندی ماشین های موازی با امکان برونسپاری می پردازد. تابع هدف مورد استفاده در این تحقیق مجموع زمان کل و هزینه برونسپاری است. به منظور حل مسیله مدل ریاضی متناسب با مسیله ارایه شده است. البته با توجه به اینکه زمان حل مسیله با مدل ریاضی با افزایش ابعاد مسیله به شدت افزایش می یابد، به ارایه دو روش متاهیوریستیک جستجوی ممنوع و بهینه سازی ذرات متناسب با مسیله پرداخته ایم. روش جستجوی ممنوع پیشنهادی با استفاده از چند عملگر به بهبود جواب اولیه موجود می پردازد. همچنین روش بهینه–سازی ذرات نیز با استفاده از جواب اولیه ارایه شده و اپراتور های پیشنهادی به حل مسیله می–پردازد.

۲۰زمان بندی تعمیر محصولات برگشتی به همراه تعیین اندازه و زمان سفارش‌دهی قطعات یدکی آنها در لجستیک معکوس دوسطحی
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله، سیستم تولیدی دمونتاژ– مونتاژ سه مرحله ای در لجستیک معکوس از مطالعه صنعت هوایی شناسایی و معرفی شده است، همچنین زمان بندی تعمیر محصول برگشتی و تعیین اندازه و زمان سفارش انباشته قطعات یدکی به طور همزمان در آن بررسی شده است. تصمیم گیرنده، به دنبال کمینه کردن مجموع هزینه ‌ها، شامل میانگین وزنی اتمام کارها (تعمیر بالگردهای برگشتی) و هزینه های موجودی قطعات یدکی است. یک مدل یکپارچه از طریق مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی برای مسیله توسعه داده شده است. سپس حل مدل و حساسیت جواب‌‌ها نسبت به تغییرات پارامترهای کلیدی برای مسیله پایه در صنعت هوایی بررسی شده است. استراتژی های مختلف تعمیر قطعات یدکی، توسط مونتاژگر، به عنوان سناریوهای جایگزین با استراتژی تعویض قطعه با قطعات دریافتی از تولیدکننده، در 120 مسیله نمونه ای مقایسه شده است. با وجود عملکرد بهتر استراتژی تعمیر قطعات مشترک به طور میانگین، نتایج، موید لزوم اتخاذ استراتژی‌های مختلف در دوره های مختلف عمر قطعات برگشتی است.

۲۱طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه‌محور
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نبود قطعیت‌های موجود در محیط‌های صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه‌ها در سازمان‌ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددی به ارایه مدل‌های عام مدیریت ریسک پرداخته‌اند. ولی برای طراحی و پیاده‌سازی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی‌های آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه‌محور در ایران است. برای این منظور، ابتدا انواع مدل‌های موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگی‌ها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره‌گیری از مدل‌های موجود، فرآیندهای مدل به همراه ساختار و جزییات اجرای هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادی قابل تعمیم به سازمان‌های مشابه است.

۲۲توسعه یک مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای به منظورتعهددهی سفارشات در شرایط عدم قطعیت عرضه
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به رقابتی شدن بازارهای جهانی و اهمیت نقش مشتری در توسعه سازمانها، به کارگیری یک مکانیزم قدرمتند و قابل اطمینان به منظور پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در مواجهه با سفارشات مشتریان اجتناب ناپذیر است. میزان محصول قابل تعهد ( Available–To–Promise\ATP ) مکانیزمی است که با در نظر گرفتن عوامل متعدد تولیدی به طور همزمان، اقدام به پذیرش یا رد سفارشات مینماید. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه ATP افق زمانی تصمیمگیری و اجرای مدل به صورت کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. از همینجهت این مطالعات با فرض آگاهی کامل و قطعیت شرایط صورت پذیرفته اند. اما در سیستمهای تولیدی سفارشمحور ( Make–To–Order\MTO )محصولات پیچیده بوده و تولید محصول فقط پس از دریافت سفارش مشتری، صورت میپذیرد. از اینرو تحویل سفارش مشتری نیاز به زمان طولانیتری داشته و در نتیجه افق تصمیم گیری میان مدت خواهد بود. در چنین شرایطی میتوان فرض نمود که محیط تولیدی با عدم قطعیتهای مختلف مواجه خواهد بود. یکی از عواملی که میتواند تأثیرات زیادی بر تعهدات سازمان به مشتری داشته باشد، عدم قطعیت عرضه مواد اولیه و قطعات میباشد. بنابراین در این تحقیق از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح تصادفی چند مرحلهای به منظور توسعه مکانیزم ATP در شرایط عدم قطعیت عرضه استفاده شده است. در انتها از طریق آنالیز عددی، مدل ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرد.

۲۳مدل سفارشدهی اضطراری با اختلال در شرایط چندآیتمی و چند محصولی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این تحقیق به بررسی مسئله ی موجودی چندآیتمی، چند محصولی با امکان اختلال در تامین آیتمها می پردازد. به منظور تولید هرکدام از محصولات، میبایست چندین آیتم تهیه گردند. تامین هرکدام از آیتمها توسط دو نوع تامین کننده شامل تامین کنندهی ارزان غیرمطمئن و تامین کننده ی اضطراری امکانپذیر میباشد. اگرچه تامین قطعات توسط تامین کننده ی ارزان ممکن است موجب کاهش هزینه های تامین آیتمها گردد، ولی عدم اطمینان تامین این تامین کننده ها موجب میگردد که در صورت عدم برآوردهسازی تقاضا توسط این دسته تامین کننده ضرر قابل توجهی به سیستم با توجه به دیرکرد در تحویل محصولات به سیستم تحمیل گردد. تصمی مگیری در چهارچوب یک مسئله ی دو مرحلهای صورت میپذیرد به گونهای که در مرحلهی اول سفارشات به تامین کننده های ارزان ارسال میگردد و در مرحله ی دوم و زمانی که اطلاعات دقیقتری از میزان تحویل تامین کنندهی غیرمطمئن به دست آمد، سفارشات به تامین کننده ی اضطراری ارجاع میگردند. اگرچه استفاده از مدل دو مرحلهای میتواند موجب ایجاد پیچیدگی محاسباتی گردد، در این تحقیق با استفاده از متد تخمین میانگین نمونه به جوابهای با کیفیت مناسب دست یافته ایم

۲۴تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی در سازمانهای با محصولات پیشرفته مورد مطالعه: صنایع هوایی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از آنجا که امروز بخش قابل توجهی از ارزش سازمانها مبتنی بر داراییهای غیر ملموس آنها مثل وجود سرمایه اجتماعی میباشد و ایجاد ، حفظ و تدام سرمایه اجتماعی میتواند به عنوان منبعی برای موفقیت و تعالی سازمانی محسوب شود، لذا این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سرمایهاجتماعی بر تعالی سازمانی در سازمانهای با محصولات پیشرفته با استفاده از نظریات گوشال و ناهاپیت و بر اساس الگوی تعالی ودجا میباشد.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که به روش پیمایشی با نمونهای 051 نفره از مدیران و کارشناسان صنایع هوایی به روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام شد. بیان رابطه مستقیم بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی موید این است که سازمانی که دارای سرمایهاجتماعی خوب و مکفی باشد میتواند تأثیر شگرفی در کیفیت ارائه خدمات داشته باشد و در مقایسه با دیگر سازمانها به تعالی و سرآمدی بیشتر دست یابد

۲۵ارائه روشی مبتنی بر شبکه عصبی برای تخمین میزان ارزش مسافران در سازمان هوایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه با پیشرفت فناوری سازمانها به دنبال راه ها و ترفندهایی میگردند که بقایشان را دراین عرصه تضمین کنند سازمانها میدانند که دیگر بقای آنها تنها دررسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند همچنین میدانند که کلید موفقیت درعصراطلاعات تصمیماتی است که بدون تناقض بهتر وس ریعتر اتخاذشوند هوش تجایر راهکاری است که دردهه های اخیر بسیارموردتوجه قرارگرفته است هوش تجاری به عنوان یک رویکرد جدید درمعماری سازمانی مطرح شده است که این معماری براساس سرعت درتحلیل اطلاعات به مدیران جهت اتخاذتصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار درحداقل زمان ممکن کمک می کند ازطرف دیگر صنایع هوایی ازصنایعی است که اتخاذتصمیمات صحیح ودرست درآن بسیارحیاتی است و دربقای سازمان نقش حیاتی دارد تعیین ارزش مسافران سازمان ازجمله این تصمیمات است بهدلیل احساس این ضرورت دراین پژوهش قصد داریم نقش هوش تجاری درصنایع هوایی را بررسی کنیم راهکاری برا یتخمین ارزش مشتریان سازمان و اتخاذتصمیمات درست برمبنای این ارزش ارایه دهیم
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۸ نتیجه