توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طرح ایمن سازی نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا در مقابل افزایش تراز سطح آب دریای خزر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تراز سطح آب دریای خزر از سال 1357 روند افزایش خود را آغاز نموده که به تبع آن خسارات قابل توجهی بر سازه ها، تاسیسات و امکانات موجود در اراضی ساحلی این دریا وارد آمده است. یکی از مهمترین تاسیسات ایران در ناحیه سواحل شمالی کشور نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا بوده که تامین کننده بخش اعظم برق مورد نیاز کشور می باشد. استفاده این نیروگاه همگی از جمله عواملی هستند که کندانسورها، ارتباط مستقیم آن با دریا و نیز عدم پیش بینی افزایش تراز آب دریا در زمان طراحی نیروگاه همگی از جمله عواملی هستند که منظور پیشگیری از بروز مشکلات آتب، موضوع در قالب یک طرح مطالعاتی از سوی شرکت توانیر بر عهده مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو گذارده شد که در مقاله حاضر ضمن بیان مشکلات گریبانگیر نیروگاه، روند انجام مطالعات و چگونگی کقابله با مسائل پیش بینی شده مطرح گردیده است. با عنایت به اینکه نوع مسائل مطروحه در این پروژه و نیز روشهای ارائه شده جهت حل آنها بعضا برای نخستین بار در داخل کشور مطرح می گردد، لذا بر آن شدیم تا با طرح موضوع در قالب این مقاله، ضمن ارائه یکی از پروژه های نسبتا عظیم مرتبط با دریا،از نقطه نظرات متخصصین ذیربط در این زمینه استفاده نمائیم. امید آنکه بتوان با بکارگیری هر چه بیشتر توان تخصصی موجود در داخل کشور، ضمن افزایش کیفیت مطالعات فنی و حرفه ای، میهنمان را از بکارگیری کارشناس خارجی بی نیاز کنیم

۲بررسی الگوی تغییرات سرعت جریان در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از شبیه سازی آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶

۳ریشه یابی عیوب عملکرد سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک درماشین آلات راهداری وراهسازی با بکارگیری متدهای آماری با نگرش نگاهداشت بهینه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دراین مقاله به منظور شناسائی مشکلات اصلی عملکردسیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک به شرح مختصری ازآن پرداخته آنگاه این نوع سیستم ازنظر کاربردی مورد تحقیق وارزیابی قرار گرفته و معایب ومشکلات سیستم مذکور وتعداددفعات بروز آنها دریک فاصله زمانی معین بصورت آماری جمع آوری گردیده و با استفاده ازداده های بدست آمده به منظور بهینه بخشی نگاهداشت اقدام به تحلیل آنها شده است. دربحث تحلیل داده ها ازنمودارهای کنترلی برای توصیف یافته های این تحقیق استفاده شده وبا بکارگیری وبهره برداری از متدهای آماری راهکارهائی ،جهت حذف وکاهش مشکلات ومعایب اصلی عملکرد سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک وبهبودوضعیت و نگهداری ماشین آلات ارائه گردیده است.

۴طرح اصلاح سیستم آبگیر نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
نیروگاه شهید حرارتی شهید سلیمی نکا، واقع در استان مازندران و سواحل دریای خزر از جمله نیروگاه های مهم کشور می باشد. که حدودا در سال 1356 در ساحل جنوبی دریای خزر در نزدیکی شهرستان نکا احداث گردیده و در طول جغرافیایی (53 و 54 درجه) و عرض جغرافیایی (36–36 درجه) قرار دارد.
نیروگاه نکا با ظرفیت 440 ضربدر 4 مگاوات از نوع حرارتی می باشد که از آب دریای خزر جهت سیستم خنک کننده آن استفاده شده است.
مجموعه ای نیروگاه که پلان آن در شکل شماره 1 آمده شامل قسمتهای عمده زیر می باشند:
1– قسمت بندر "U" که مشتمل بر حوضچه آبگیر و اسکله بارانداز میباشد.
2– مدخل آبگیری آب خنک "M1"
3– پمپ خانه آب خنک ورودی "M2"
4– قسمت خروجی آب گرم بازگشتی "M3"
5– کانالهای برگشت آب گرم که قسمت عمده ای از طول آنها در بدنه موج شکن غربی حوضچه جای گرفته است.
6– نیروگاه "F"
7– پست ترانسفورماتور "D"
8– مخازن سوخت "S"

۵ایجاد سیستم یکپارچه طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن برای مقاطع توخالی تک حفره
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله روند ا یجاد یک مح یط یکپارچه نرم افزار ی برا ی طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن شرح داده خواهد شد . هدف از ایجاد چن ین نرم افزار ی بهبود فرا یند طراح ی قالب و ثبت تجارب بدست آمده برا ی قالبها ی بعد ی است . بدین منظور یک بسته نرم افزاری با استفاده از زبان برنامه نویسیVisual Basic 6 در محیط طراحی سه بعدی SolidWorks 2001 ایجـاد شـد. ورودی این بسته نرم افزار ی شکل دو بعد ی سطح مقطع مورد نظر است که پـس از تحل یـ ل و محاسـبات لازم , براسـاس یـ ک دسته بندی جد ید از پروف یلهای توخال ی , شکل قالب مناسب برا ی آن ا یجاد م ی گردد . در نها یت یک نمونه قالـب ا یجـاد شـده توسط این بسته نرم افزاری با نمونه مشابه صنعتی آن مقایسه شده است .

۶حل معادله حرکت فیلم نانوسیال روی سطح شیب دار
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۶
حل معادله جریان نانو سیال در پایین آمدن از سطح شیب دار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است . در لایه های نازک (nm100>) نیروهای واندروالس عامل ایجاد پارگی در جریان می شوند در حالی که در لایه های با ضخامت زیاد (nm 100 <) وزن عامل اساسی در ناپایداری و در نهایت پارگی در جریان است . معادله مشخصه حرکت سیال روی سطح شیب دار با استفاده از معادله ناویر استوکس و با در نظر گرفتن نیروهای واندروالس قابل بررسی است . در این مقاله معادلات حا کم بر حرکت این لایه روی سطح شیب دار با استفاده از روش اغتشاش (Perturbation) حل گردیده است.

۷بررسی کاربرد روش بازرسی و پایش قطعات حساس فلزی با استفاده ازمتد تست فراصوتی به روش TOFD و شبیه سازی آن
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روش بازرسی آلتراسونیک مرسوم(پالس– اکو)به عنوان یک روش استانداردبرای بازرسی قصعات بسیار حساس و مواردی مانند مخازن تحت فشاردر حالت پایش استفاده میشود در این مقاله تمام نقاط مثبت ومنفی (Time of Flight Diffraction (TOFD ومثالهایی از کاربرد های آنرا بیان می کنیم. همچنین در اینجا مدل ریاضی روش TOFD و شبیه سازی آن که با برنامه دلفی نوشته شده است شرح داده می شود و همچنین نتایج آزمون عملی انجام شده بر روی نمونه با عیب مصنوعی بیان می گردد

۸طراحی و ساخت سیستم ثبت و ذخیره اطلاعات ماشین آلات سنگین برای پایش و آنالیز وضعیت
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پایش واعمال نظارت برکارکرد و وضعیت نگهداری ماشین آلات بویژه انواع سنگین و تحت اجاره ، در حال حاضر بصورت مستقیم و دوره ای انجام می شود وامکان نظارت مستمر از طریق ناظر وجود ندارد.لذا جهت پایش دائمی اینگونه ماشین آلات وبه منظور نظارت مستمر برکارکرد و وضعیت آنها و نیز پیش بینی وضعیت آنها (برنامه پیش بینانه)،سیستم اندازه گیری وثبت پارامترهای شاخص ماشین آلات (دما، فشار و...) طراحی وساخته شد. سیستم Data Logger پالس های الکتریکی آنالوگ حسگرها را دریافت و به دیجیتال تبدیل کرده ضمن ذخیره آنها در حافظه RAMخارجی ،قابلیت نمایشOnline را نیز مهیا می کند.کلیه مراحل طی برنامه ،از طریق یک آی سی میکروکنترلر ،کنترل می شود.

۹ایجاد سیستم یکپارچه طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله روند ایجاد یک محیط یکپارچه نرم افزاری برای طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن شرح داده خواهد شد. هدف از ایجاد چنین نرم افزاری بهبود فرایند طراحی قالب و ثبت تجارب بدست آمده برای قالبهای بعدی است.بدین منظور یک بسته نرم افزاری با استفاده از زبان برنامه نویسی Visual Basic 6 در محیط طراحی سه بعدیSolidWorks 2001 ایجاد شد. ورودی این بسته نرم افزاری شکل دو بعدی سطح مقطع مورد نظر است که پس از تحلیل و محاسبات لازم, براساس یک دسته بندی جدید از پروفیلهای توخالی, شکل قالب مناسب برای آن ایجاد می گردد. در نهایت یک نمونه قالب ایجاد شده توسط این بسته نرم افزاری با نمونه مشابه صنعتی آن مقایسه شده است.

۱۰بهینه سازی بتن پلیمری در فشار،خمش و برش جهت روسازی پلهای فلزی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق طراحی و ساخت یک بتن پلیمری جهت روسازی پلهای فلزی مورد بررسی قرار گرفته است.به این منظور استحکام فشاری و خمشی و همچنین استحکام برشی پیوند بین بتن و فولاد مطالعه گردید. طرح آزمایشهای انجام گرفته مطابق با روش تاگوچی انتخاب گردیده است. متغیرهای مستقل اندازه مصالح،درصد رزین ودرصد الیاف به عنوان متغیر دراین روش در نظرگرفته شده و برای هر کدام از این متغیرها سه سطح به عنوان سطوح تغییرات آنها مشخص شده است. با استفاده از آرایه L9 در روش تاگوچی نمونه ها ساخته شده و آزمایشها صورت گرفت. آزمایشهای فشاری و خمشی طبق استانداردهای ASTM صورت گرفته اند و از آنجا که برای آزمایش برشی بین بتن پلیمری و فولاد استاندارد خاصی طراحی نشده است در این تحقیق نمونه خاصی برای این منظورپیشنهاد شده و آزمایشها با استفاده از این نمونه انجام شده است.نتایج آزمایشها نشان دهنده این موضوع است که استحکام این نوع از بتن در مقابل وزن آن بسیار بالا می باشد. در انتها نیز مقادیر بهینه از هر متغیر برای دستیابی به بالاترین میزان استحکام مشخص شده، و نمونه های بهینه آزمایش گردیده و با نتایج پیش بینی شده توسط روش تاگوچی مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که درصد خطای روش تاگوچی بسیار کم می باشد و این روش با کاهش تعداد آزمایشها نتایج را نیز بسیار خوب پیش بینی می کند. همچنین نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که ماده طراحی شده در این تحقیق از کارایی بالایی جهت روسازی پلهای فلزی برخوردار است.

۱۱تاثیر ناحیه جوش، نسبت ضخامت و پوشش سطحی بر قابلیت شکل پذیری ورقهای فولادی جوش شده توسط لیزر
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۶
استفاده از TWB 4 توسط لیزر جوشکاری شده است در صنعت خودروسازی به دلیل داشتن مزایایی مثل کاهش دروزن، مصرف سوخت و هزینه خودرو رو به افزایش است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر ناحیه جوش، تفاوت در پوشش سطحی و نسبت ضخامت بر قابلیت شکلپذیری TWB تشکیل شده از ورقهای فولادی از جنس IF,SPCC و AISI 304 میباشد. نشان داده شده است که ناحیه باریک جوش لیزری تاثیر ناچیزی بر قابلیت شکلپذیری TWB دارد نتایج تست LDH5 برروی TWB نشان میدهد که با افزایش نسبت ضخامت ورقهای تشکیل دهنده آن شکلپذیری کاهش مییابد. همچنین در تست LDH برروی TWB تشکیل شده از ورقهای فولادی همضخامت و پوشش سطحی متفاوت به دلیل تغییر در شرایط اصطکاک سطحی ترک در ورق بدون پوشش ایجاد میشود.

۱۲شبیه سازی فرآیند حرارت دهی در جوش لب به لب (Butt Fusion) لوله های پلی اتیلن و مقایسه با نتایج تجربی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
فرآیند جوش بات فیوژن یکی از مرسومترین روشهای اتصال و جوش لوله های پلیاتیلن میباشد. مرحله حرارت دهی مهمترین مرحله در این روش اتصال میباشد. کیفیت جوش به ضخامت لایه مذاب و مقدار ماده مذاب موجود در لبه جوش بستگی دارد لذا تعیین توزیع درجه حرارت و عمق لایه مذاب و ارتفاع بید تشکیل شده در مرحله حرارت دهی برای پیش بینی کیفیت جوش بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق انواع مدهای انتقال حرارت بررسی شده است و یک مدل عددی FEM از فرآیند جوش در مرحله حرارتدهی با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی حاکم در جوش برای تعیین توزیع درجه حرارت و مکانیزم تشکیل بید در آن تهیه شده است. با انجام جوش واندازهگیری دما با استفاده از ترمومتر دیجیتال در فواصل مختلف از انتهای لوله پروفیل توزیع دما در آن بدست آمده است . در انتها نتایج آزمایشهای تجربی با نتایج شبیهسازی از لحاظ دما و شکل گرده جوش اولیه مقایسه شده است.

۱۳خرابی در آسانسورها: بررسی آماری و باز طراحی زیرسیستمهای مستعد خرابی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله خرابی های آسانسورهای کشور بررسی و دسته بندی شده و علت مهمترین عامل بروز این عیبها مورد بررسی قرار گرفته است سپس با روش بررسی حالات خرابی و اثر آنها (FMEA) ، پرریسک ترین عیوب مشخص شده است برای رفع علت موجده مهمترین این عیبها مکانیزم اصلاحی در سیستم قفل ایمنی درب اسانسور طراحی، تحلیل و ساخت گردیده و مدار کنترلی جدیدی برای فرمان قفل درب آسانسور طراحی، و به صورت نرم افزاری شبیه سازی شده است درنهایت می توان پیش بینی کرد که در صورت اعمال دو مجموعه بالا، نرخ خرابی در آسانسور را تا 79 درصد مقدار فعلی خود کاهش یابد.

۱۴بررسی تاثیر فرآیند جوش بر خواص کششی و مقاومت در لوله‌های پلیاتیلن:مقایسه خواص مکانیکی جوش بات فیوژن و الکتروفیوژن
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
لولههای پلیاتیلن به دلیل خواص مقاومت به خوردگی، مقاومت شیمیایی و مقاومت مکانیکی بالا به یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در شبکه های انتقال نفت، گاز و آب و مواد شیمیایی تبدیل شده است. روشهای جوش لب به لب و الکتروفیوژن از مهم ترین روشهای جوش و اتصال در این لوله ها میباشد. در این تحقیق ابتدا به مقایسه مختصر خواص فرآیند جوش لب به لب و الکتروفیوژن پرداخته شده است و سپس خواص و ویژگیهای این دو نوع جوش از لحاظ نوع فرآیند جوش مقایسه شده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع فرآیند جوش بر روی خواص کششی و مقاومت در لولههای پلیاتیلن و مقایسه آنها با یکدیگر میباشد. به این منظور ابتدا سه نمونه جوش لب به لب و الکتروفیوژن به صورت تجربی تهیه شد. بعد از انجام فرآیند جوش نمونه های کشش از نمونه بدنه لوله و جوش های انجام شده تهیه شد و با انجام تست کشش استاندارد برای نمونه ها، مقایسهای بین مقاومت کششی، حد نهایی مقاومت کششی و حد تغییرطول در نقطه شکست در نمونه جوش الکتروفیوژن و لب به لب با نمونه اصلی بدنه لوله بدون جوش انجام شده است.نتایج این مطالعه نشان میدهد که مقاومت کششی، حد تغییر طول در نقطه شکست و حد نهایی مقاومت کششی UTS در نمونه بدون جوش بیشتر از جوش لب به لب و همچنین در جوش الکتروفیوژن کمتر از جوش لب به لب میباشد. به دلیل یکپارچه بودن و عدم استفاده از کوپلر در جوش لب به لب مقاومت و حد تغییر شکل در آن بسیار بالاتر از جوش الکتروفیوژن میباشد.

۱۵تاثیر تغییر نسبت ضخامت بر خواص کششی و قابلیت شکل پذیری ورق های فولادی St14 جوش شده توسط لیزر
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه استفاده از TWB در صنعت خودروسازی به دلیل داشتن مزایایی مثل کاهش در وزن، هزینه و مصرف سوخت خودرو رو به افزایش است. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی اثر تفاوت در نسبت ضخامت ورقهای تشکیل دهنده TWB بر خواص کششی و قابلیت شکلپذیری آن میباشد. برای این منظور جوش بر روی ورقهای St14 با ضخامت مختلف توسط لیزرNd:YAG ایجاد شد.و با انجام تستهای متالورژیکی و مکانیکی بر روی نمونه های TWB و بدون جوش، قابلیت شکلپذیری آنها بررسی شد. مشخص شده است که ناحیه جوش دارای ساختار مارتنزیتی و سختی بالایی است که علت آن سرعت سرد شدن بالا در جوشکاری لیزری است و در تست کشش پارگی دور از ناحیه جوش و در ورق نازک ایجاد میشود. همچنین قابلیت شکلپذیری TWB کمتر از ورق–های تشکیل دهنده آن است و با افزایش نسبت ضخامت TWB قابلیت شکلپذیری آن کاهش مییابد.

۱۶طراحی پیشگیرانه در طراحی و ساخت مانیپیولاتور نصاب شیشه خودرو سواری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله طراحی و ساخت مانیپولاتور کابلی با جیگ شیشه برای انجام فرایند نصب شیشه اتومبیل سواری در شرکت ایران خودرو ارائه می گردد. رویکرد مورد استفاده، طراحی مکانیزمی در سیکل بالای کاری (عمر دائم) می باشد. هدف، طراحی و ساخت تجهیزی است که بتواند از توقفات کاربری مکانیزم شابلون و بالانسور که پیش از این در فرایند نصب شیشه استفاده می گردید، جلوگیری نماید. در این پروژه ابتدا با استفاده از تکنیک کیفی QFD نیازمندی ها و خواسته های مشتری طبقه بندی و اولویت دهی گردید. برای جلوگیری از آثار بالقوه خرابی از تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) در طراحی، تولید و نگهداری، قبل از انجام ساخت استفاده شد. برای شبیه سازی طرح و اطمینان از صحت محاسبات مهندسی از نرم افزار SolidWorks در تحلیل های مکانیکی و نرم افزارFluidSim در تحلیل پنوماتیکی استفاده گردید. قبل از فاز نصب و راه اندازی در خط اصلی ، دستگاه درکنار خط اصلی تولید بصورت OFF line مورد تایید و صحه گذاری قرار گرفت و در نهایت به خط اصلی انتقال داده شد.

۱۷مدلسازی توزیع دما در فرایند جذب حرارت در جوش لب به لب (بات فیوژن) لوله های پلی اتیلن HDPE
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
فرایند جوش بات فیوژن یا لب به لب یکی از مرسوم ترین روشهای اتصال و جوش لوله های پلی اتیلن می باشد مرحله حرارت دهی یا جذب حرارت مهمترین مرحله در این روش می باشد کیفیت جوش به ضخامت لایه مذاب و مقدار ماده مذاب موجود در لبه جوش بستگی دارد لذا تعیین توزیع درجه حرارت و عمق لایه مذاب برای پیش بینی کیفیت جوش بسیار اهمیت دارد.

۱۸مدلسازی فرآیند حرارت دهی در جوشلب به لبلوله های پلیاتیلن و بررسی تاثیر فشار و دما بر روی کیفیت ظاهری و خواصمکانیکی جوش
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
فرآیند جوش بات فیوژن یا لببهلب یکی از روشهای موثر درجوش لولههای پلیاتیلن میباشد. مرحله حرارتدهی مهمترین مرحله در این فرآیند جوش میباشد. در این مطالعه با هدف کاهش اندازه بید نهایی جوش، 8 آزمایش با شرایط مختلف دما و فشار و زمان یکسان برای هر مرحله از حرارت دهی تعریف شد. مدل عددی از فرآیند حرارتدهی با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی حاکم در جوش در نرم–افزار تهیه شد و با نتایج تجربی حاصل از اندازهگیری دما و شکل بید مورد مقایسه قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نهایی جوش و خواص مکانیکی جوش در آزمایشات، تمامی نمونهها با شرایط فشار یکسان، جوش داده شد و مقطعی از بید نهایی جوش و همچنین نمونههای تست کشش و تست ضربه از تمامی نمونهها مطابق با استاندارد، برای بررسی خواص مکانیکی تهیه شده و با هم مقایسه شده است.

۱۹بررسی اثر تغییر نسبت ضخامت بر قابلیت شکلپذیری و موقعیت شکست لوحهای ترکیبی TWB از جنس st14 توسط روششبیهسازی اجزاء محدود
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، اثر تغییر نسبت ضخامت بر قابلیت شکلپذیری و موقعیت شکست نمونههایTWB تشکیل شده از ورقهای فولادی St14 توسط روش شبیهسازی اجزاء محدود بررسی شده است. در این شبیهسازی برای تعیین لحظه شکست\باریک شوندگی، از مدل آسیبFLD استفاده شده است و ناهمسانگردی نیز در جهات مختلف نورد در نظر گرفته شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که شکست در ورق نازک رخ میدهد، همچنین ورق نازک پس از شکلدهی بیشترین کرنش اصلی را متحمل میشود و بیشترین نازک شدگی در آن ایجاد میشود. ارتفاع کاپ به دست آمده در شبیهسازی با افزایش نسبت ضخامت ورقهای TWB کاهش مییابد و نشان میدهد که با افزایش نسبت ضخامت دو ورق درTWB قابلیت شکلپذیری کاهش مییابد. نتایج شبیهسازی شامل موقعیت و شکل شکست و ارتفاع کاپ ایجاد شده با نتایج آزمایشات تجربی مقایسه شده است که نشان میدهد نتایج شبیهسازی دارای تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی است

۲۰تاثیر جابجایی ناحیه جوشبر قابلیت شکلپذیری ورقهای فولادی 14st جوش شده توسط لیزر
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف اصلی از این پژوهش، بررسی تجربی اثر تغییر مکان ناحیه جوش بر خواص کششی و قابلیت شکلپذیریTWB میباشد. جوش بر روی ورقهای St14 با ترکیب ضخامت 0.8–1.5mm توسط یک لیزر Nd:YAG پالسی ایجاد شده است با انجام تستهای مکانیکی برروی نمونه های TWB و نمونههای بدون جوش، قابلیت شکلپذیری آنها بررسی شده است. نتایج آزمایشات کشش نشان میدهد که که شکست در نمونههای TWB در ورق نازک رخ میدهد و استحکام کششی نهایی این نمونهها در حد ورقهای تشکیل دهنده آن میباشد و با جابجایی خط جوش به سمت ورق ضخیم درصد افزایش طول نسبی بیشتر میشود. همچنین قابلیت شکلپذیری نمونههای TWB با جابجایی خط جوش به سمت ورق ضخیم افزایش مییابد و ناحیه جوش اثر چندانی بر قابلیت شکلپذیری TWB ندارد.

۲۱شبیه سازی فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ ورقهای سوپرآلیاژ پایه نیکل به روش اجزای محدود
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله با توجه به اهمیت و کاربرد ورقهای سوپرآلیاژ در صنایع هوافضا، به بررسی عددی فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ در خصوص این ورقها پرداخته شده است. علاوه بر آن مسیرهای مختلف فشار درون محفظه در خصوص تولید قطعه سالم مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، تفاوتهای مابین اعمال فشار تدریجی و یکنواخت در تولید یک قطعه سالم توسط این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. سپس، منحنی نیروی سنبه نسبت به جابجایی آن و منحنی افزایش فشار محفظه با تغییرمکان سنبه رسم گردیدند. پس از آن به منظور تأیید صحت کار شبیه سازی انجام شده، نتایج عددی با کار آزمایشگاهی انجام پذیرفته توسط دیگران مقایسه گردید. این مقایسه، تطابق قابل قبولی را مابین این دو نشان میدهد. جهت کار شبیه سازی اجزای محدود از شبیه سازی سه بعدی این فرایند در نرمافزارABAQUS استفاده شده است.

۲۲بررسی ازمایشگاهی تاثیر جوش اصطکاکی FSW در روق الومینیمی برا مواج هدایت شده ی فراصوتی جهت ازمون های غیرمخرب
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه استفاده از ازمون غیرمخرب قابل اطمینان و مقرن به صرفه در صنایع هوافضا دریایی، عمرانی و نفت وگاز از اهمیت به سزایی برخوردار است جهت تامین این نیاز صنعت شیوه های متنوعی جهت پایش سلامت سازه موجود می باشد یکی از متد نوین ازمونهای غیرمخرب استفاده از ازمون امواج هدایت شده ی فراصوتی بوده که به دلیل مشخصات خاص آن از قبیل قابلیت انتشار در فواصل طولانی جهت پایش سازه های بزرگ بسیار مناسب است تشخیص دقیق عیوب رخ داده در سازه نیازمند شناخت دقیق رفتار موج حین انتشار در سازه می باشد دراین مقاله تاثیر حضور جوش اصطکاکی در ورق برروی مشخصه های موج منتشر شده مورد بررسی قرارگرفته هدف از این مطالعه ارزیابی الگویی از موج دریافت شده در حضور جوش اصطکاکی در ورق می باشد تا بتوان با استفاده از ان معیار استانداردی را جهت بررسی کیفیت جوشهای اصطکاکی به کار رفته در صنایع نفت و گا زارائه نمود.

۲۳بررسی روشهای مختلف تست حین تولید لوله و تست جریان گردابی جوش لایه الومینیم در لوله های پنج لایه PEX–AL–PEX
اطلاعات انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به مزایای لوله های چند لایه نسبت به لوله های فلزی و پلیمری تک لایه و کاربرد جدید و روزافزون آن در صنعت ساختمان تست این لوله ها که منجر به تضمین کیفیت لوله و به تبع آن افزایش عمر و کیفیت ساختمان می گردد مورد توجه قرارگرفته است تست جوش لایه الومینیم دراین لوله ها از جمله موارد مهم در کیفیت آن می باشد دراین مقاله مقایسه ای روی روشهای مختلف تست لوله انجام شده است و با توجه به مطالعات انجام گرفته روش تست جریان گردابی برای ازمایش جوش لایه الومینیم پیشنهاد گردیده است در ادامه به طراحی کویل مناسب برای تست از طریق شبیه سازی در نرم افزار MAXWELL و بررسی و نتایج آن پرداخته شده است.

۲۴تست الکترومغناطیس درزجوش لایه آلومینیوم در لوله پنج لایه PEX–AL–PEXدر حین تولید بهروش القایی با استفاده از سنسور القایی آنالوگ
اطلاعات انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به اینکه در صنعت ساختمان لوله های تاسیساتی به عنوان رگهای ساختمان تعبیر می شوند سیستم لوله کشی و لوله های استفاده شده از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند مشکلات به وجود امده در لوله کشی فلزی اعم از پوسیدگی زنگ زدگی و تشکیل لایه هایی از انواع رسوبات در داخل لوله و همچنین افت فشار بالا همواره متخصصان را در جهت جایگزینی لوله های مناسب بجای لوله های مذکور تشویق کرده است در پاسخ به این نیاز اساسی تولید تخصصی لوله های پنج لایه تلفیقی از فلز و پلیمر از سال 1994 میلادی اغاز شده است با توجه به مزایای لوله های چند لایه نسبت لوله های فلزی و پلیمری تک لایه و کاربرد جدید و روزافزون آن در صنعت ساختمان تست این لوله ها که منجر به تضمین کیفیت لوله و به تبع آن افزایش عمر و کیفیت ساختمان می گردد مورد توجه قرار گرفته است تست جوش لایه الومینیم دراین لوله ها از جمله موارد مهم در کیفیت آن می باشد.

۲۵استفاده از سنسور القایی آنالوگ برای تست جریان گردابی لایه آلومینیوم لوله پنج لایه PEX–AL–PEXدر حین تولید
اطلاعات انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
مشکلات به وجود آمده در لوله کشی فلزی اعم از پوسیدگی، زنگ زدگی و تشکیل لایه هایی از انواع رسوبات در داخل لوله و همچنین افت فشار بالا، همواره متخصصان را در جهت جایگزینی لوله های مناسب بجای لوله های مذکور، تشویق کرده است. با توجه به مزایای لوله های چند لایه نسبت به لوله های فلزی و پلیمری تک لایه و کاربرد جدید و روز افزون آن در صنعت ساختمان، تست این لوله ها که منجر به تضمین کیفیت لوله و به تبع آن افزایش عمر و کیفیت ساختمان می گردد، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله موارد مهم مربوط به لایه آلومینیوم در لوله های تلفیقی، درزجوش طولی آن می باشد. اگر لایه آلومینیوم بدون جوش استفاده شود تاثیر مهمی در استحکام لوله ها نخواهد داشت. این جوش غالبا به صورت لب به لب یا روی هم و با روش لیزر یا اولتراسونیک انجام می گردد. بی نقص بودن درز جوش نقش مهمی در استحکام لایه آلومینیوم دارد. تست جوش لایه آلومینیوم در این لوله ها از جمله موارد مهم در کیفیت آن می باشد. در این مقاله روش تست جریان گردابی با استفاده از سنسور مجاورتی القایی پیشنهاد گردیده است و نتایج حاصل از تست لوله پنج لایه و تشخیص عیب ارائه شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۴ نتیجه