توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل رویکردهای نقادانه بر توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
فناوری رایانه فرهنگ جدید به وجود اورده است که انتظارات و نگرانی هایی در مورد تاثیر آن بر رشد و سلامت کودکان به همراه دارد. این دغدغه ها آنگاه که فناوری اطلاعات به صورت نظامدار در آموزش و پرورش راه می یابند، افزایش پیدا می کند و موافقان و مخالفان را به مناقشه می خواهند. در این مقاله روکردهای نقادانه بر توسعه فناوری اطلاعات دسته بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

۲تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
آموزش وپرورش همواره از اساسی ترین ابزارهای انسان برای تحقق توانمندیها و کمال او بوده است . اما امروزه نظامهای آموزشی برای پرورش انسان های خلاق و توانمند جهت تعامل مثبت و مؤثر با آینده ،با یکی از مهمترین چالشهای خود یعنی جهانی شدن روبه رو هستند . واژة مناقشه بر انگیزی است که حتی در تعریف خود طیف گسترده ای از آراء و « جهانی شدن » نظریات مثبت و منفی را به دنبال خود می کشد . همانطور که شولت (2000) اشاره دارد، از نظر بسیاری از مردم واژة جهانی شدن یاد آور پیشرفت ، عدالت و صلح است ،در حالیکه برخی دیگر این واژه را بیانگر تبعیض ، مصیبت و بحران می دانند ).1) بحث جهانی شدن طی دهههای گذشته، جای خود را در تمام مباحث مربوط به حوزه های گوناگون دانش بشری خصوصا علوم انسانی و اقتصاد باز کرده است . فاضل رویزی ) (2000 از دانشگاه ایلینویز معتقد است در دهة گذشته هیچ مفهوم اجتماعی ، سیاسی و نظریه آموزشی به گستردگی مفهوم جهانی شدن مورد توجه قرار نگرفته است . ًجهانی شدن تقریبا باهر تغییر اجتماعی در سال های اخیر مربوط بوده است . جهانی شدن واژة کلیدی در آموزش و پرورش بوده و دلالت های آن در حوزة سیاست گذاری و تغییرات آموزشی مورد بحث قرار گرفته است . به عنوان مثال بابلز وتوریس (2000) از این مفهوم برای بررسی جهت گیریهای سیاستهای آموزشی، بال (98) برای مقایسه و تحلیل سیاست های آموزشی، استرو مکویست ) (2002 برای نشان دادن ارتباط بین مباحث قدرت تکنولوژی و دانش دردنیای جهانی شده، تیک لی (2001) برای توسعة چارچوب مفهومی و درک ارتباط جهانی شدن و سطح درآمد پایین و تأثیر آن بر فرهنگ در جوامع پس از استعمار از مفهوم جهانی شدن استفاده کرده اند (2). در ایران نیز تا کنون همایش های متعددی درباره تأثیر جهانی شدن در حوزه فرهنگ به شکل عام و تعلیم تربیت به شکل خاص برگزار شده است و صاحبنظران متعددی در رابطه با تأثیرات جهانی شدن کتاب و مقاله منتشر کرده اند .

۳شبکة اطلاع رسانی مدارس ایران ( شبکه رشد ) ؛ رویکردی غیر متمرکز به برنامه ریزی درسی
اطلاعات انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ورود فناوری های جدید به عرصة آموزش، امکانات، و روش های جدید و متنوعی را در اختیار دولتمردان، سیاست گذاران، دست اندرکاران آموزش و پروش ، معلمان، و دانش آموزان قرار داده و به تبع آن مشکلات بسیاری در عرصة آموزش و یادگیری حل شده است . از طرفی نقش های مشارکت کنندگان در عرصه یادگیری و آموزش نیز تغییر کرده است . معلمان به عنوان تنها منبع اطلاعات تلقی نمی شوند . و دانش آموزان دریافت کنندة صرف اطلاعات نیستند . بلکه معلمان راهنما و دانش آموزان فعالان اصلی عرصه آموزش و یادگیری محسوب می شوند . در رویکردهای جدید آموزش و یادگیری مانند رویکرد ساخت و سازگرایی نیز به نقش دانش آموزان در فرایند آموزش و یادگیری، و ساخت و تولید دانش توسط آنها بسیار تأکید می شود . در کنار دیگر فناوری های آموزشی مانند آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک، آموزش مبتنی بر وب و غیره چند سالی است که در کشورهای توسعه یافته از شبکة مدرسه 1 به عنوان یکی از فناوری های جدید آموزشی استفاده می شود . این شبکه فراهم کنندة امکانات ویژه ای برای دانش آموزان بوده است . این امکانات و شرایط ویژه حاصل تلفیق پارادایم ها و امکانات و رویکردهای جدید آموزشی با فناوری های اطلاعات و امکانات استثنایی آنها در نظام شبکة مدرسه است . از جملة این رویکردها و فناوری ها می توان به رویکرد ساخت و سازگرایی، تشکیل انجمن ها و فناوری های نظام مدیریت محتوا و دوره، اشیاء یادگیری 2 و ویکی پدیا اشاره کرد . با تلفیق رویکردها و فناوری های جدید آموزشی پیامدها و نتایج مهمی حاصل می گردد، مشارکت حداکثری دانش آموزان در تولید محتوا و دانش، مشارکت در انجمن ها، فراهم شدن امکانات متعدد برای معلمان ( دسترسی به بانک مطالب گوناگون آموزشی و منبع اشیاء یادگیری، دسترسی به روش های گوناگون آموزشی، امکان بهره گیری از نظرات دیگر معلمان ) ، پاسخگویی به نیازهای یادگیرندگان با توجه به استعدادها، سبک ها و روش های متفاوت یادگیری، دسترسی مدیران به اطلاعات و عملکردهای مربوط به معلمان و دانش آموزان و امکان برقراری ارتباط و تعامل بیشتر میان والدین، معلمان، مدیران و دانش آموزان . در مقالة حاضر ضرورت توجه به رویکرد غیر متمرکز در برنامه درسی، معرفی شبکة مدرسه و قابلیت های منحصر به فردش، نقش افراد مختلف در آن، نقش و جایگاه شبکة مدرسه در رویکرد غیر متمرکز، شبکة اطلاع رسانی مدارس ایران ( شبکه رشد ) و بعضی از تجارب بین المللی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد .

۴بررسی تاثیر مشارکت در وبلاگ نویسی به عنوان فعالیت یادگیری بر تجارب یادگیری دانشجویان دبیری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش حاضر شناسایی آثار نظر دهی در وبلاگ به عنوان فعالیت یادگیری بر تجارب یادگیری دانشجویان دبیری است. با توجه به سهولت کاربری و در دسترس بودن وبلاگ، از این ابزار الکترونیکی می توان بر طراحی فعالیت های یادگیری فناورانه در جهت غنی سازی برنامه درسی دانشگاهی استفاده کرد. این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پژوهش ترکیبی، از لحاظ روش پژوهش مطالعه موردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 62 نفر دانشجوی دبیری ریاضی و شیمی است که در ترم سوم مشغول به تحصیل هستند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از منابع چندگانه ای همچون؛ پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و یادداشت های محقق استفاده شده است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده شاخص های آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد فراوانی؛ داده های مصاحبه از طریق کد گذاری و مقوله بندی؛ و داده های یادداشت های محقق از طریق ساده سازی و مقوله بندی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ نظر دهی در وبلاگ به عنوان فعالیت یادگیری مهارت های فناورانه، قابلیت های شناختی، یادگیری موضوعی و مهارت های پژوهشی و اساسی را در دانشجویان توسعه می دهد.

۵ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی 85–1384 شهر تهران است. نمونه آماری شامل بر 95 نفر از دانشجویان و 19 نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت بود. در این پژوهش دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره برنامه درسی آموزش مجازی که در دانشگاه اجرا شده بود از نظر دستیابی به اهداف تعریف شده، وضعیت محتوا، وضعیت نرم افزارها، شیوه تعامل، شیوه ارزشیابی، میزان پشتیبانی از دانشجو، میزان دستیابی به نتایج پیش بینی شده در برنامه درسی آموزش مجازی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته برای نظر سنجی از دانشجویان و اساتید بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشجویان و اساتید در زمینه متغییرهای مورد پرسش، ارزیابی متفاوتی درباره برنامه درسی آموزش مجازی در دانشگاه خود دارند. در مورد دسترسی به اهداف برنامه درسی آموزش مجازی معتقدند که این برنامه تا حد متوسط و بالاتر توانسته به اهداف خود دست یابد. از نظر دو گروه یاد شده محتوای برنامه درسی حد متوسط و بالاتر ارزیابی شده است. از نظر هر دو گروه شیوه ارزشیابی از دانشجویان در محیط مجازی حد متوسط و بالاتر ارزیابی شده است. پشتیبانی از دانشجویان در محیط مجازی نیز ضعیف ارزیابی شد. در مورد میزان دستیابی به نتایج این نتیجه به دست آمد که دانشجویان بر خلاف اساتید معتقدند که این برنامه نتوانسته به نتایج خود برسد.

۶بررسی الگوهای طراحی آموزش مجازی و دلالت های آن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف مقاله حاضر بررسی الگوهای طراحی آموزش مجازی و استخراج دلالت های آنها برای طراحی آموزش اثر بخش در محیط های یادگیری مجازی است. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اغلب موسسات آموزشی به ویژه دانشگاه ها دوره هایی را به صورت مجازی راه اندازی کرده اند. لیکن برای طراحی آموزش این دوره ها هنوز الگوی معتبری وجود ندارد و طراحان براساس تجارب شخصی و آزمایش و خطا به این کار اقدام می کنند.این مقاله با تاکید بر نقش طراحی آموزش اثر بخش در محیط های یادگیری مجازی، ابتدا دو الگوی طراحی آموزش اثر بخش در محیط های یادگیری مجازی(الگوی اکتشافی طراحی آموزش مجازی بیک و شورنک(2004) و الگوی کاربردی طراحی یادگیری شبکه ای گودیر (2005) را مورد بررسی قرار می دهد و سپس با شناسایی عناصر مهم این دو الگو، دلالت های مهمی را طراحی آموزش مجازی ذکر می کند.) براساس این مقاله، شناخت قابلیت های یادگیری محیط مجازی و انتخاب رویکرد یادگیری متناسب با آن محیط دو عامل مهم و اثر گذار در طراحی محیط های یادگیری هستند که برشکل گیری عناصر برنامه و روابط بین آنها تاثیر می گذارند، تا نتایج یادگیری دلخواه و مورد انتظار برای یادگیرنده حاصل شود.

۷بررسی نگرش دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۶
جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است که یکی از بزرگترین آن یادگیری الکترونیکی می باشد. گسترش موثر آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی بدون توجه به نگرش دانشجویان به این فناوری موفقیت آمیز نخواهد بود. زیرا طرز نگرش کاربر به نحوه به کارگیری فناوری اطلاعاتی از عوامل بسیار موثر محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی و تعیین عوامل موثر در آن بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه های دولتی تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای در پنج بخش بود که توسط محقق تدوین شد و با توجه به ماهیت موضوع بصورت الکترونیکی طراحی و ارسال گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانل متخصصان به دست آمد... برای تعیین پایایی ابزار تحقیق آزمون پایلوت توسط دانشجویان رشته توسعه روستایی در سه دانشگاه تهران، رازی کرمانشاه و گیلان انجام گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS نسخه 14 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد از میان تنگناهایی که گریبانگیر نظام حضوری موجود آموزش عالی رشته ترویج و آموزش کشاورزی می باشد یادگیری الکترونیکی قابلیت رفع برخی از آنها را در حد بالایی دارا می باشد و قابلیت پایینی در رفع برخی دیگر دارد. بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی نشان داد در مجموع دانشجویان دارای نگرش مثبتی نسبت به این نظام دارند. با توجه به نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون می توان نتیجه گرفت که ارزیابی از قابلیت یادگیری الکترونیکی در رفع مشکلات نظام حضوری، میزان دسترسی به اینترنت، میزان استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ارزیابی کلی دانشجویان از مشکلات نظام حضوری موجود از جمله عوامل مهم تاثیر گذار در نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی می باشند.

۸تحلیل و نقد مدلهای یادگیری الکترونیکی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۹
برنامه ریزی برای طراحی و اجرای نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی پایدار و اثر بخش به درک صحیحی از تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار آموزش عالی و همچنین آگاهی و شناخت از فرایندهای یاددهی و یادگیری نیازمند است. با توجه به تجارب و تحقیقات صورت گرفته، مدلهای یادگیری الکترونیکی متعددی ارائه شده است. این مدلها به دنبال تدوین چارچوبهایی برای در نظر گرفتن ملاحظات فراگیران و چالشهای استفاده از فناوری در آموزش هستند تا آموزش و یادگیری الکترونیکی اثر بخشی فراهم شود. مدلهای ارائه شده برای یادگیری الکترونیکی ابزارهای مفیدی برای ارزیابی تجارب موجود یادگیری الکترونیکی و عوامل موثر بر اثر بخشی آن هستند که در تدوین راهبرد توسعه یادگیری اکترونیکی در دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله مدلهای یادگیری الکترونیکی و نقش آنها در تدوین راهبرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور در این مقاله 5 مدل یادگیری الکترونیکی مطرح بررسی و نقد شده است.

۹کاوشی پدیدارشناسانه در تجربه تعامل یادگیرندگان در دانشگاه مجازی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
این مطالعه در راستای بررسی ماهیت یادگیری الکترونیکی از منظر تجارب مشترک دانشجویان و دانش اموختگان این شیوه تحصیل و با محوریت این سوال دانشجویان ایرانی چگونه یادگیری الکترونیکی را تجربه می کنند؟ انجام شد و هدف از آن دستیابی به معنای پدیده ای به نام یادگیری الکترونیکی و ترسیم ابعاد آن است به گونه ای که در ذهن کاربران آن نقش می بندد. این پژوهش بصورت کیفی و به روش پدیدار شناسانه انجام شده است 7 دانشجو و دانش اموخته دانشگاه مجازی با روش نمونه گیری گلوله برفی snowball انتخاب و با آنها مصاحبه و به شکل نیمه سازمان یافته و عمیق انجام شد و متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش حول محور سوال اصلی پژوهش در 3 مفهوم محوری : تعامل با دو زیرمقوله همکلاسی و استادان، مدیریت و سبک یادگیری، چالشها و دغدغه ها با سه زیرمقوله فرهنگ، اشتغال و ضعفها و کاستیها مقولهبندی شده است.

۱۰ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
همگام با توسعه یادگیری الکترونیکی درسطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موضوع ارزشیابی و اعتبارسنجی برای تضمین کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری توجیه اجرای برنامه ها و لزوم تامین الزامات و استانداردهای مورد نظر برای طراحی توسعه و پیاده سازی یادگیری الکترونیکی درآموزش عالی اهمیت می یابد دراین راستا مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی سازمانی و برنامه ای یادگیری الکترونیکی درسطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام گرفت برای این منظور پرسشنامه طراحی شده توسط محققان که هشت بعد یادگیری الکترونیکی شامل امور سازمانی مدیریت فناوری جنبه های آموزشی طراحی محیط ارایه خدمات پشتیبانی ارزشیابی و ملاحظات اخلاقی و حقوقی را می سنجد روی نمونهآماری متشکل از 702 تن از دانشجویان چهاردانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور اجرا گردید یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه ها در ابعاد طراحی محیط ارایه جنبه هایآموزشی مدیریت وامور سازمانی به ترتیب وضعیت مناسب تری دارند و درابعاد ارزشیابی فناوری ملاحظات اخلاقی و حقوقی خدمات پشتیبانی درمقایسه با سایر ابعاد وضعیت چندان مناسبی ندارند.

۱۱طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۳۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف کلی این تحقیق طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی کل کشور تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه الکترونیکی بود. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات کمیته تحقیق به دست آمد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق و همچنین اطمینان از مشاهده وتکمیل بدون نقص نسخه الکترونیکی پرسشنامه مطالعه راهنما توسط دانشجویان رشته توسعه روستایی انجام گردید جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 0.87 تا 0.95 بدست امد. نتایج نشان داد در بین ویژگیهای لازم برای دانشجویان مجازی، ویژگی اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و در مورد اعضای هیات علمی مدیریت وتشویق نسبت به بقیه ویژگیها از اولویت بالاتری بر خوردار بودند. عوامل موثر در موفقیت نظام آموزش ویارگیری الکترونیکی را می توان به دو دسته عوامل پشتیبانی و محتوا وابزارهای آموزشی دسته بندی کرد. درمیان ابزارهای تعاملات، ابزارهای گروهی دارای اولویتت بالاتری بودند


۱۳بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار – خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (پياپي ۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۲۳
پژوهش حاضر راجع به تجربه های دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار – خانواده و چگونگی تدریس آن ها در این موقعیت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. نمونه پژوهش 20 دبیر زن بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند از میان دبیران زن متاهل و دارای فرزند انتخاب شدند که سابقه تدریس بیشتر از 5 سال داشتند و در مقطع متوسطه شهرستان ایذه تدریس می کردند. نتایج نشان داد که دبیران زن فشارها و دوگانگی های زیادی را در موقعیت ایفای همزمان نقش کار – خانواده تحمل می کنند. آن ها در این وضعیت درجه های متفاوتی از تعارض، فشار و احساس شکست و ناکامی در نقش را تجربه می کنند. مشارکت نکردن همسران این زنان در انجام دادن کارهای خانگی یکی از عوامل زمینه ای قوی در به وجود آمدن این فشارها و دوگانگی ها در آن ها است. تجربه های منحصر به فرد زندگی دبیران زن نیز در دو مقوله تدریس غیر موثر و انتخاب شغل دبیری خلاصه می شود. دبیران زن به دلیل فشارها و تعارض هایی که در این موقعیت تجربه می کنند، راهبردهایی را برای کنترل وضعیت خود انتخاب می کنند که این راهبردها پیامدهایی منفی در تدریس آن ها و در نهایت، بر یادگیری دانش آموزان بر جای می گذارد. شرایط پذیرش شغل دبیری (ارتباط نداشتن با مردان، نیاز اقتصادی و انجام دادن بهتر نقش های خانگی) توسط زنان شرکت کننده در این پژوهش یکی از عوامل زمینه ای در به وجود آمدن چنین سهل انگاری هایی در تدریس از طرف دبیران است. وجود این عوامل زمینه ای و دوگانگی های نقش، تدریس غیر موثر این دبیران را باعث شده است.

۱۴زیگموند فروید (1856–1939)
اطلاعات انتشار: ن‍م‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۵بررسی رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی سریع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات انتشار: آموزش عالي ايران، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۳ (پياپي ۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
یادگیری الکترونیکی سریع، رویکردی جدید برای تدوین محتوای الکترونیکی است که با تغییر در فرایند و ابزارهای مورد استفاده، زمان و هزینه ساخت محتوای الکترونیکی را کاهش می دهد. از آنجایی که تاکنون مطالعات معدودی در زمینه مقایسه این رویکرد و رویکرد یادگیری الکترونیکی مرسوم انجام شده است، مطالعه شبه آزمایشی حاضر در سال 1387 در 100 نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزان یادگیری، رضایت از دوره، زمان صرف شده و تعداد افراد به کارگرفته شده در تدوین محتوا بر اساس این دو رویکرد، را مقایسه نمود. کارکنان مورد بررسی با روش تصادفی بلوکی در دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. تدوین محتوای یادگیری الکترونیکی مرسوم بر اساس مدل طراحی آموزشی آبشاری ADDIE و با استفاده از نرم افزار Macromedia flash و تدوین محتوا با رویکرد یادگیری الکترونیکی سریع، شامل پردازش موازی سه مرحله تحلیل، طراحی و تدوین و استفاده از نرم افزار Adobe Presenter بود که نظیر دیگر ابزارهای یادگیری الکترونیکی سریع، بسیاری از فرایندها را به طور خودکار می سازد. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پیش آزمون، پس آزمون، آزمون نهایی، پرسش نامه خودارزیابی میزان یادگیری و پرسش نامه میزان رضایت کارکنان از دوره آموزشی بود. پاسخ دهی به دو پرسش نامه اخیر، مبتنی بر مقیاس لیکرت بود. در مورد هر دو پرسش نامه روایی محتوا با کمک 10 نفر از صاحب نظران و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. یافته ها نشان داد مقایسه نمره پیش آزمون، پس آزمون، آزمون پایانی و خودارزیابی کارکنان از میزان یادگیری شان در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. رضایت از محتوای آموزشی، رضایت از شیوه آموزش، رضایت از برنامه آموزش الکترونیکی و رضایت کلی در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. زمان تدوین محتوا در رویکرد یادگیری الکترونیکی مرسوم، 141 و در رویکرد سریع 24 روز کاری بود (نسبت 6 به 1). نظر به عدم تفاوت دو رویکرد مذکور در میزان یادگیری یادگیرندگان، رضایت مندی آنها و کاهش قابل توجه زمان تدوین دوره، در رویکرد یادگیری الکترونیکی سریع، استفاده از آن برای آموزش الکترونیکی کارکنان دانشگاه ها، پیشنهاد می شود.

۱۶جلوه های صلح ورحمت در سیره پیامبر (ص)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارائه جلوه های صلح طلبی و اخلاق رحمانی در سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) می باشد. بدین منظور با استفاده از روش تاریخی مصادیق صلح طلبی پیامبر (ص) در دو بخش صلح و رحمت در رفتار پیامبر در زندگی عادی شامل الخاق فردی قبل و پس از بعثت تعاملات اجتماعی، رفتار با خانواده و رفتار با کودکان و صلح و رحمت در سیره پیامبر (ص) در جنگ ها استخراج شده است. با توجه به این که تحقیق تاریخی ععمدتا بر اساس منابع مکتوب و اسناد موجود در ارتباط با موضوع مورد نظر انجام می پیذیرد. اعتبار اسناد و منابع در انجام تحقیق بسیار مهم می باشد. در انجام پژوهش حاضر با توجه به این که منابع متعددی در ارتباط با سیره پیامبر وجود داشت به منابعی استناد شده که در نزد پژوهشگران تاریخ اسلام معتبر تلقی شده و از منابع دست اول و قدیمی در سیره به شمار می روند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به خلاف آنچه که برخی از اسلام شناسان غربی و یا پاره ای تندروان فرقه گرا در جهان امروز بیان می کنند، حضرت در کلیه ابعاد زندگی و مراحل و مراتب مختلف آن شخصیتی صلح طلب بوده اند. بر این مبنا می توان ادعا کرد که ارائه سیره پیامبر (ص) دانش مهارت ها و نگرش هایی را ارتقا می بخشد که اجازه می دهد مردم در همه سنین و در همه سطوح تغییرات رفتاری را تجربه نمایند که می تواند در خلق شرایطی که منجر به استقرا صلح می گردد و همچنین در پیشگیری از وقوع درگیری و حل درگیری به ورت صلح آمیز موثر باشد.

۱۷تببین برنامه ی درسی صلح محور در فلسفه ی کانت
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Curriculum Studies، سال
تعداد صفحات: ۳۵

۱۸واکاوی هنجارهای موثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه های محض (علوم ریاضی) و میان رشته ای (علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدارشناختی
اطلاعات انتشار: مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۴ (پياپي ۸)، سال
تعداد صفحات: ۲۷
رشته های مختلف دانشگاهی، اجتماعات متفاوتی هستند که هر کدام مانند یک قبیله قلمرو ها، مرز های خاص، هنجار ها و فرهنگ خاص خود را دارند. بر همین اساس بچر به توصیف فرهنگ رشته ای علوم مختلف می پردازد. به عقیده وی علوم محض از نظر فرهنگی رقابتی، از نظر سیاسی به خوبی سازمان یافته، دارای میزان انتشار بالا، و وظیفه محور هستند، در حالیکه علوم اجتماعی کاربردی از نظر علمی کارکرد گرا، فایده گرا، مرتبط با ارتقای رفتار ها، از نظر فرهنگی ناظر به بیرون، دارای موقعیت نامعین، انتشارات دارای مخاطبان محدود، و قدرت محور هستند. در این مطالعه با در نظر گرفتن این دیدگاه هنجار های دانشجویان کارشناسی ارشد دو رشته علمی مختلف (علوم تربیتی به عنوان یک حوزه میان رشته ای و ریاضی به عنوان یک حوزه محض) در انتخاب استاد راهنما مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدار شناسی صورت گرفته و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده است. به منظور دستیابی به داده های مورد نظر، تعداد 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی و 9 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی یکی از دانشگاه های تهران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و داده های حاصل از ایشان با روش کد گذاری داده های روایی تحلیل شده اند. نتایج حاصل نشان می دهند که معیار های مورد نظر دانشجویان رشته علوم تربیتی در انتخاب استاد راهنما عبارت است از: ویژگی های رفتاری استادان، موقعیت استادان، معیار های آکادمیک، معیار های غیر آکادمیک، میزان حمایت احتمالی، و محدودیت ها. از سوی دیگر دانشجویان رشته ریاضی معیار های نسبتا متفاوت دیگری را به شرح ذیل، در انتخاب استاد راهنما مد نظر قرار می دهند: سبک نظارت پژوهشی، ویژگی های علمی اساتید، ویژگی های شخصیتی اساتید، معیار های غیر آکادمیک، محدودیت. بررسی تطبیقی نتایج حاصله در چارچوب رویکرد گشتالتی نشان می دهد که دانشجویان رشته ریاضی بیشتر تحت تاثیر شکل (جنبه های علمی پروژه پایان نامه) و دانشجویان علوم تربیتی تحت تاثیر زمینه (مصلحت اندیشی و روابط) اساتید خود را بر می گزینند.

۱۹عوامل بازدارنده و راهبردهای به کارگیری شبکه اجتماعی برای تدریس و یادگیری موثر در آموزش
اطلاعات انتشار: پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱۷ (پياپي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از این پژوهش، شناخت مهمترین موانع و تدوین راهبردهای برنامه درسی برای استفاده اساتید از شبکه اجتماعی درامر آموزش و یادگیری است. در این مطالعه از روش کیفی و شیوه تحلیل داده های کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای استفاده شد. نظریه زمینه ای سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از مفاهیم، مضامین و مقولات و محور اصلی روش نظریه زمینه ای به شمار می رود. در این پژوهش 54 سند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نکات کلیدی آنها یادداشت برداری شد. سپس بر اساس تشابهات، کدهایی به موارد مشابه اختصاص پیدا کرد و کدهای اختصاص داده شده در کشف مقوله های استنتاج شده استفاده گردید. با اتکا به منابع و اسناد، مقوله محوری تعیین و از طریق برقراری ارتباط میان مقوله محوری و مقوله های فرعی و مفاهیم مرتبط نظریه زمینه ای تدوین و طراحی شد. بر مبنای نظریه که از اسناد و منابع نظری به دست آمد، مهمترین موانع به ترتیب اهمیت، نبود امکانات فنی مناسب، عدم زیر ساخت های آموزشی و شناخت ناکافی اساتید به دست آمد و مبتنی بر آن راهبردهای سه گانه ای تدوین شد که از میان این راهبردها کسب مهارت های فنی مهمترین راهبرد و برقراری تعامل پویا در تدریس و مهارت های شناختی مرتبط با شبکه اجتماعی در اولویت دوم و سوم قرار داشت. در پرتو شناسایی موانع و راهبردهای به کار گیری شبکه اجتماعی در آموزش می توان به بهبود مهارت های تدریس و یادگیری دست یافت.

۲۰کلاس ابتدایی با رایانه یا بدون آن؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رشد مدرسه فردا، سال
تعداد صفحات: ۴


۲۲بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم‌زمان نقش کار– خانواده و تاثیر آن برچگونگی تدریس آن‌ها
اطلاعات انتشار: WOMEN S STUDIES، سال
تعداد صفحات: ۲۴
چکیده پژوهش حاضر راجع به تجربه‌های دبیران زن از ایفای هم‌زمان نقش کار– خانواده و چگونگی تدریس آن‌ها در این موقعیت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. نمونه پژوهش 20 دبیر زن بودند که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند از میان دبیران زن متاهل و دارای فرزند انتخاب شدند که سابقه تدریس بیشتر از 5 سال داشتند و در مقطع متوسطه شهرستان ایذه تدریس می‌کردند. نتایج نشان داد که دبیران زن فشارها و دوگانگی‌های زیادی را در موقعیت ایفای همزمان نقش کار –خانواده تحمل می‌کنند. آن‌ها در این وضعیت درجه‌های متفاوتی از تعارض، فشار و احساس شکست و ناکامی در نقش را تجربه می‌کنند. مشارکت نکردن همسران این زنان در انجام‌دادن کارهای خانگی یکی از عوامل زمینه‌ای قوی در به وجود آمدن این فشارها و دوگانگی‌ها در آن‌ها است. تجربه‌های منحصر به فرد زندگی دبیران زن نیز در دو مقوله تدریس غیر موثر و انتخاب شغل دبیری خلاصه می‌شود. دبیران زن به دلیل فشارها و تعارض‌هایی که در این موقعیت تجربه می‌کنند، راهبردهایی را برای کنترل وضعیت خود انتخاب می‌کنند که این راهبردها پیامدهایی منفی در تدریس آن‌ها و در نهایت، بر یادگیری دانش آموزان بر جای می‌گذارد. شرایط پذیرش شغل دبیری(ارتباط نداشتن با مردان، نیاز اقتصادی و انجام‌دادن بهتر نقش‌های خانگی) توسط زنان شرکت کننده در این پژوهش یکی از عوامل زمینه‌ای در به وجود آمدن چنین سهل‌انگاری‌هایی در تدریس از طرف دبیران است. وجود این عوامل زمینه‌ای و دوگانگی‌های نقش، تدریس غیر‌موثر این دبیران را باعث شده است.


۲۴راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور
اطلاعات انتشار: آموزش عالي ايران، سال
تعداد صفحات: ۴۴
استادان رشته‌های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین‌های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت‌های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش‌های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می‌گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می‌شود که برخورداری از شایستگی‌های حرفه‌ای (تدریس) اساساً مورد توجه نبوده و لذا آنچه از شواهد تجربی به دست آمده، چنان است که به طور منطقی انتظار می‌رود. یکی از اقداماتی که برای رویارویی موثر با این وضعیت لازم است، تبیین الگوها و راهبرد‌های مطلوب تدریس برای رشته‌های علوم انسانی است. این هدفی است که در این پژوهش تعقیب شده است. علوم انسانی از آن حیث مورد تاکید است که از یک سو به دلیل تنوع اهداف یادگیری، نیازمند تنوع بیشتری در راهبرد‌های تدریس است و از سوی دیگر، آموزش در این رشته‌ها در مقیاس وسیع‌تری به راهبرد‌ها و الگو‌های تدریس سنتی متکی است. در این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای و از ابعاد گوناگون، هدف شناسایی الگو‌ها و راهبرد‌های مطلوب تدریس علوم انسانی مورد کاوش قرار گرفته است. به دیگر سخن در طراحی پژوهش، مطالعات فرعی متعددی تعریف شده‌اند که از منظر‌های گوناگون به این پرسش که الگو‌ها و راهبرد‌های مطلوب کدامند، پاسخ داده است. منظر‌های یادشده عبارت بوده‌اند از: فلسفی و معرفت‌شناختی، تحلیل سیلست‌ها، تحلیل ضرورت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل پژوهش‌های انجام‌شده و شواهد تحربی و بالاخره تجربه‌های زیسته استادان منتحب. از نظر روش‌شناختی برای دستیابی به یک ترکیب همگونی از الگوها و راهبرد‌ها باید تدابیر لازم اندیشیده می‌شد. در این راستا، دو تدبیر به کار گرفته شد. یکی برشماری الگو‌ها و راهبرد‌های اولیه از منابع تخصصی که به عنوان مرجع مورد استفاده کلیه محققان قرار گرفت. تدبیر دوم به شناسایی چالش‌های تحقق الگو‌ها و راهبرد‌ها در آموزش عالی ایران بازمی‌گشت که خود به مرجع دوم محققان بدل شد تا یافته‌های مطالعات فرعی در آینه چالش‌های بومی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند. الگو‌ها و راهبرد‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌توانند زمینه مناسبی برای تدارک دوره‌های آموزشی و توانمند‌سازی حرفه‌ای استادان باشد. پیشنهاد‌ها و سیاست‌های اجرایی متعدد دیگری نیز از یافته‌های این پژوهش به دست آمده که در مقاله تشریح شده‌اند.

۲۵کودکان توانایی آموزش به یکدیگر را دارند
اطلاعات انتشار: رشد مدرسه فردا، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۸ نتیجه