توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل مؤثر در طراحی و اجرای سازه ساختمانهای آموزشی در مناطق سردسیر(مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
بر اساس آئین نامه ٢٨٠٠ ایران، ساختمانهای آموزشی در زمره ساختمانهای با اهمیت زیاد می باشند، لذا در طراحی واجرای سازه آنها عوامل مهمی باید مد نظر قرار گیرد . مقاله حاضر، حاصل طرح پژوهشی “ الگو ساز ی مدارس متوسطه وکاردانش در دو اقلیم گرم و مرطوب و سردسیر ” می باشد که از طرف م رکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام شده است . در بخشی از ای ن پژوهش، بر اساس مطالعات میدانی و بازدید از ساختمانهای آموزشی اجرا شده و در حال اجرای مناطق مشخصی از استان آذربایجان شرقی، مسائلی از قبیل ملاحظات طراحی معماری، سازه و شیوه های اجرایی این ساختمانها بررسی گردید. در این راستا پایداری و پایایی مدارس موجود در این استان به عنوان نمونه ای از مناطق اقلیم سرد از جوانب مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و الزامات و توصیه هایی جهت ارتقاء کیفیت ساخت وساز ساختمانهای م دارس ارائه شده است

۲اثر خوردگی میلگرد بر مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تحت اثر نیروهای قائم تناوبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۹
حمله یون کلر به سازه های بتن مسلح در مناطق مستعد، موجب خوردگی )زنگ زدگی( میلگردها شده و به عنوان یکی از آسیب های جدی برای سازه های بتن مسلح، خصوصا در سواحل جنوبی ایران مطرح می باشد. خسارت های وارده ناشی از این پدیده برای برخی از طرح های عمرانی در مناطق جنوبی کشور تبدیل به مسئله ای مهم وجدی شده است. مقابله با این پدیده منجر به ارائه راهکارهای مختلفی به منظور دست یابی به روش های ترمیم یا تقویت آن ها گردیده است. در این روشها غالباٌ موضوع دوام و پایایی مورد توجه بوده در حالی که توجه به دوام و پایایی بتن با در نظر گرفتن رفتار سازه ای این قبیل ساختمان ها، نتایج مناسبتری را بدنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر، هشت تیر بتن مسلح بر طبق ضوابط آئین نامه بتن ایران )آبا( طراحی و پس از ساخت، )میلگردهای آنها( در درصدهای مختلف به کمک جریان الکتریسته و محلول الکترولیت )محلول کلرور سدیم( تحت تاثیر خوردگی تسریع شده قرار داده شدند. سپس تیر های خورده شده به منظور بررسی اثرخوردگی بر رفتار خمشی آن ها ،تحت بارگذاری قائم تناوبی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داده است که پدیده خوردگی (اندک) موجب افزایش سختی خمشی تیرها در قلمرو ارتجاعی می شود ولی با افزایش بارگذاری و ورود رفتار تیرها به قلمرو غیر ارتجاعی و هم چنین با افزایش میزان خوردگی، چسبندگی بین میلگردها و بتن به شدت کاهش یافته و ظرفیت خمشی آن هادچار افت ناگهانی می شود

۳نقش طراحی و اجرای ساختمانها در بهینه سازی مصرف انرزی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
بررسی ها نشان داده است که سالانه معادل میلیاردها دلار در کشور صرف تامین انرژی مورد نیاز ساختمانها می شود. این در حالی است که با رعایت الگوی بهینه مصرف انرژی می توان حدود سیو پنج تا چها درصد از کل انرژی مصرفی را صرفه جویی نمود لذا علاوه بر کاهش هزینه ای اقتصادی از استفاده بی رویه ذخایر پایان سوخت کاسته شده و آلودگی های زیست محیطی و پیامدهای ناگوار آن نیز به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت

۴بهره وری از ذخائر طبیعی و حفظ محیط زیست
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
بهره گیری ازفنون نوین، متکی به انفورماتیک از هم اکنون می بایست مورد بهره برداری قرارگیردتا از بیشتر به هدر دادن ذخایر محدود منابع طبیعی و انرژی، پرهیزشود. بدین منظور برای تبیین اهمیت برآورد معادل هم حجم مواد مصرفی و انرژی زای مصرف شده در خصوص صرفه جویی های کلان انرژی در ابعاد جهانی، بدون در نظر گرفتن قیمت و نرخ هزینه هایی که در طول زمان و مکان متغیرخواهد بود، می توان روش پایاپای را اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، برآورد مقادیر مواد منابع طبیعی به کار رفته در برنامه های عمرانی که در همه کشورها از دیدگاههای زمان، مکان و اقتصادی، نمیتواند وضع ثابت و مشخصی داشته باشد، در راستای بهره وری از ذخایر طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.یکی از مصادیق صرفهجویی انرژی در اقتصاد کلان جامعه که موضوع بحث مقاله حاضر قرار گرفته است، مواد انرژی زای لازم برای تولید عایق حرارتی است. در صورتیکه این مقدار انرژی با مواد انرژی زای لازم برای گرمایش و یا سرمایش فصلی ساختمانها، مورد مقایسه قرار گیرد، میتوان بر اساس اختلاف حاصل از این دو مقدار، میزان صرفه جویی ها را درمقیاس کلان انرژی بررسی نمود

۵افزایش بهره وری در مصرف انرژی از طریق تهویه طبیعی در ساختمانها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از الزامات اساسی در طراحی و اجرای ساختمانها، تعبیه سیستم تهویه هواست. امروزه این موضوع بدیل پیشرفتهای صنعتی و دسترسی آسان به منابع انرژی فسیلی از طریق سیستمهای تهویه مصنوعی مانند کولر، چیلرها و مانند آن انجام می شود. در حالیکه بررسی اجمالی از شیوه های بکار گرفته شده توسط پیشینیان در مورد رفع نیاز تهویه ساختمانها نشان می دهد که هنر و خلاقیت آنها در بکارگیری نیروها و انرژی طبیعی سبب شده بود تا بدون نیاز به وسایل مکانیکی، جریان هوای مطبوعی را در طول سال در فضاهای داخل ساختمان ایجاد نمایند. در تحقیق حاضر ابتدا ویژگی ها و اصول حاکم بر ساخت سیستمهای تهویه طبیعی برای ایجاد سرمایش و در ساختمانها مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا عملکرد بادگیر به عنوان یکی از شاهکارهای معماری گذشته تشریح شده است، سپس با الگو گرفن از ایده های کلی مربوط به آن ، روشهایی برای استفاده از تهویه طبیعی هوا در فصول گرم سال در ساختمانهای متعارف ارائه می شود که در مناطق مختلف ایران از جمله مناطق گرم و مرطوب، گرم و خشک و حتی معتدل و مرطوب نیز قابل استفاده می باشد.

۶کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم گرم و مرطوب ( مطالع موردی: شهر میناب)
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اقلیم گرم و مرطوب در ایران بدلیل نزدیکی به خط استوا و مجاورت با سواحل جنوبی کشور ، بستر لازم برای جذب انرژی گرمایی را داراست. لذا وجود این انرژی فراوان در محیط باعث شده است تادما و رطوبت متناسب با شرایط آسایش وجو نداشته باشد. از اینرو استفاده از کولرهای گازی و سایر لوازم برودتی در حالیست که بکارگیری این شیوه هر چند به صورت موضعی شرایط آسایش را فراهم می کند، اما به علت ورود انرژی حاصل از بکارگیری از این لوازم انرژی موجود در این مناطق افزایش یافته و باعث می شود شرایط موجود به طور مستمر به حالت بحرانی نزدیک می شود. بنابراین لازم است تا شیوه های مورد استفاده در این مناطق به نحوی اصلاح گردد تا ضمن فراهم کردن شرایط آسایش ، انرژی موجود در منطقه را نیز کاهش دهد.

۷الگوی مصرف در آموزه های نهج البلاغه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله با عنوان «الگوی مصرف در آموزه‌های نهج‌البلاغه» درصدد است ضمن ترسیم شمایی ساده از نظام اقتصادی اسلام در سه بُعد پایداری اقتصادی، رونق فضای کسب و کار و تولید و مصرف بهینه، الگوی صحیح مصرف را از نگاه سخنان امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه فرادید اهل نظر قرار دهد. با توجه به این که در این مقاله، سعی شده است با توجه به ابعاد سه‌گانه مزبور، الگوی مناسب و جامعی از مصرف ارائه شود، بنابراین روش این تحقیق، توصیفی–تحلیلی است.
شناخت و حفظ سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و منابع خدادادی و پرهیز از خام‌فروشی، ایجاد و رونق فضای کسب و کار و توسعه فرهنگ کار و تولید و نیز مصرف بهینه فرد و خانوار، قناعت و کفاف، و سخت‌گیری و احتیاط حاکمان در مصرف بیت‌المال از مواردی است که از سخنان امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به صراحت یا اشارت فهمیده می‌شود.

۸شیوههای آموزش حوزوی در بوته نقد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روششناسی نظام آموزشی حوزه های علمیه و بررسی نقاط قوت و ضعف آن، میتواند دست مایه و کمککار برنامهریزان آموزشی و درسی، و در نهایت مدیریت نظام آموزشی حوزه در جهت افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی باشد. روشهای نظام آموزشی در حوزه را میتوان به دو دسته فرایندی و ساختی تقسیم نمودکه هر یک دارای مزیتهای نسبی و چالشهایی است. این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانها ی و مشاهدات مؤلفان نگاشته شده، درصدد است ضمن بررسی مزیت های نظام آموزش حوزوی نسبت به دانشگاه ها و مؤ سسا ت آ موزش عالی ، برخی ازچالش – های آن را که به کاستن از کیفیت آموزش و کارآمدی نیروی انسانی منجر می شود، فرادید صاحبنظران و برنامهریزان حوزه قرار دهد. رابطه صمیمانه و عاطفی استاد و شاگرد، پیشمطالعه و مباحثه دروس توسط شاگردان ، مطالعه دقیق و کامل مباحث کتاب درسی ازجمله مزایا و طول ی بودن دوره تحصیل، دشواری و روزآمدنبودن بسیاری از مباحث و کتب درسی، مدرک گ ر ا ی ی ا ز م ه م ترین چالش های پیشروی تحصیل در حوزه های علمیه و مراکز تخصصی وابسته بهشمار میآیند.

۹تاثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام بتن های متداول
اطلاعات انتشار: شريف ويژه مهندسي عمران، زمستان, دوره  ۲۳ , شماره  ۱-۴۰ (ويژه مهندسي عمران)، سال
تعداد صفحات: ۹
لاستیک های مستعمل خودروها یکی از مصالحی هستند که در چرخه بازیافت طبیعت شرکت نمی کنند و به عنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند. تحقیق حاضر با هدف امکان سنجی کاربرد آنها در ساخت بتن انجام شده است. در این تحقیق نمونه های آزمایشگاهی در دو گروه کلی ساخته و آزمایش شدند: در گروه اول جایگزینی سنگدانه درشت (شن) با خرده لاستیک، و در گروه دوم جایگزینی سیمان با پودر لاستیک انجام شد. آزمایش مقاومت فشاری را برای آگاهی از رفتار مقاومتی نمونه ها، و دو نوع از مهم ترین آزمایشات دوام شامل جذب آب و نفوذپذیری برای بررسی دوام این نمونه ها در شرایط مختلف در نظر گرفتیم.نتایج نشان می دهد که روند کسب مقاومت فشاری در بتن حاوی لاستیک با یک رابطه تجربی و با تخمین مناسب قابل تعیین است و در درصدهای جایگزینی کم، مقاومت فشاری نمونه های 28 روزه شبیه نمونه های کنترل است. همچنین هنگامی که درصد جایگزینی از حد معینی تجاوز نکند دوام این گونه بتن ها شبیه بتن های رایج است.

۱۰لزوم ارتقا صنعت ساخت و ساز کشور از دیدگاه مدیریت کیفیت
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
طی دو دهه گذشته ساختمان سازی به عنو ان یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع تولیدی کشور، سرمایه های هنگفتی در بخش نیروی انسانی و اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه عدم توجه به معیارهای واقعی و اصول حاکم بر صنعت ساخت و ساز و از همه مهمتر ضعف مدیریت کیفیت در این صنعت باعث شده تا توسعه و گسترش آن مطابق با ایجاد حس رقابت پذیری صحیح ب ین تولیدکنندگان صورت نگیرد و به تبع آن ، دوام و عمر مفید بخش عظیمی از ابنیه ساختمانی موجود در کشور ،در برابر شرایط محیطی و سوانح طبیعی بسیار کمتر از مقادیر پیش بینی شده باشد و همچنین از نظر آسیب پذیری بر اساس است انداردهای جهانی و یا حتی استانداردهای ملی مانند استاندارد ٢٨٠٠ ایران (طراحی ساختمانها در برابر زلزله) با نارسایی و ضعف زیادی مواجه باشد. از طرفی، پی آمدهای ناشی از فقدان مدیریت کیفیت در صنعت ساخت و ساز باعث شده است ت ا نه تنه ا، خسارات مالی وجانی فراوان در اثر وقوع سوانح طبیعی ببار آید ، بلکه بر خلاف سیاستهای توسعه پایدار، بخش قابل توجهی از انرژی های تجدیدناپذیر و سرمایه های ارزشمند مصالح ساختمانی در این صنعت اتلاف گردد. در تحقیق حاضر ابتدا صنعت ساخت و ساز کشور از دیدگاه سیاستهای توسعه پایدار بررسی شده، سپس ض من تبیین جایگاه و نقش مدیریت کیفیت در نظام مندی ساخت و ساز کشور، راهکارهای عملی مبتنی بر بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و انطباق آن با شرایط ایران به منظور ارتقاء کیفیت صنعت ساخت و ساز و ایجاد حس رقابت پذیری صحیح بین تولیدکنندگان مصالح و سیستم های ساختمانی مطرح شده است

۱۱افزایش ظرفیت باربری خمشی کامپوزیتهای سیمانی با استفاده از الیاف طبیعی
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، , دوره  ۲۴ , شماره  ۲ (پياپي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
اوراق سیمانی ساخته شده با سیمان خالص دارای مقاومت خمشی کمی بوده و در کرنش های بسیار کم دچار شکست می شوند. لذا برای رفع این مشکل و ارتقای سایر ویژگیهای مورد نیاز برای این ورقه ها، از الیاف مختلف استفاده می شود. از اوایل قرن بیستم تا کنون در ایران از الیاف آزبست برای تقویت این کامپوزیتها استفاده می شود که خواص منحصر به فردی در کامپوزیت ایجاد می کند. هر چند در دهه اخیر، اغلب کشورها کاربرد الیاف آزبست را در صنعت ساختمان را به دلیل تاثیر الیاف آزبست بر سلامتی انسان، ممنوع کرده اند. در این راستا، الیاف طبیعی به عنوان گزینه های مناسب برای جایگزینی الیاف آزبست مطرح هستند که می توانند سازکاری نسبتا مناسبی با خمیر سیمان ایجاد کنند. در تحقیق حاضر، برای شناخت رفتار خمشی که یکی از مهمترین ویژگیهای ورقهای سیمانی است، نمونه های آزمایشگاهی زیادی با استفاده از سه نوع الیاف، طراحی؛ ساخته و آزمایش شد. الیاف استفاده شده اغلب الیاف حاصل از ضایعات کشاورزی شامل باگاس (ساقه نیشکر)، گندم و الیاف چوبی (اکالیپتوس) بوده است. همچنین برای شناخت ریزساختار کامپوزیت حاصله، مطالعات میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) نیز انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین الیاف به کار رفته باگاس بیشترین تاثیر را در افزایش ظرفیت باربری خمشی کامپوزیت سیمانی ایفا کرده است.

۱۲بررسی امکان سنجی تسلیح کامپوزیت های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات
اطلاعات انتشار: شريف ويژه مهندسي عمران، زمستان, دوره  ۲۶-۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۳شیوه های حسابرسی در قیامت از منظر قرآن
اطلاعات انتشار: فروغ وحدت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه