توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی – پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران (با تاکید بر سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران به منظور انجام فعالیت های پژوهشی است. یافته ها نشان داد که کل جامعه پژوهش دارای اکانت برای دسترسی به اینترنت بوده اند. تفاوت معنی داری بین اعضای هیت علمی سه شاخه از لحاظ توانایی و استفاده از اینترنت وجود داشت و کسانی که توانایی بالایی در استفاده از اینترنت داشتند، تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت را نشان دادند. از میان ابزارها و منابع اینترنت پست الکترونیکی ، موتور جستجوی وب ، مرور گر وب، اف.تی پی، پایگاه اطلاعاتی پیوسته و فهرست پستی از بالترین میان استفاده و اهمیت در میان اعضای هیئت علمی سه شاخه برخوردار بود. بین میزان اهمیت استفاده از اینتنتر و میزان استفاده رد میان سه شاخه نوساناتی مشاهده شد. بررسی نشان داد که استفاده از اینترنت در هر سه شاخه توانسته است در برآوردن اهداف آنها موثر باشد و درصد بسیار کمی به عدم تاثیر آن اشاره نمودند. شیوه های دستیابی اعضای هیئت علمی به منابع اینترنت از محل کار، بیش از خانه و کتابخانه بود. یافته ها بیان نمود، استفاده از اینترنت درکنار منابع چاپی مهم ترین منبع اطلاعاتی جهت دستیابی به اطلاعات علمی مورد نیاز برای پژوهش محسوب شد. اعضای هیئت علمی علوم انسانی معتقدند که اینترنت تا حدودی توانسته است بر کیفیت وکمیت پژوهش آنها موثر باشد، درحالی که اعضای هیئت علمی علوم پایه و فنی و مهندسی معتقدند که استفاده از اینترنت بر کیفیت و کمیت پژوهش آنها تاثیرگذار بوده است. تفاوت معنی داری بین میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر فرایند پژوهش در سه شاخه مشاهده شد. نتایج نشان داد که تفاوت مهنی داری بین شناسایی منابه الکتورنیکی برای پژوهش در سه شاخه مورد بررسی وجود نداشت و پاسخ دهندگان به ماخذ موجود در منابع چاپی به عنوان منبعی برای یافتم منابع الکترونیکی مرتبط توجه می کنند. سهولت و سرعت بازیابی اطلاعات، بهبود دسترس پذیری، مفید بودن از نظر کاربران، هزینه و پشتیبانی فنی و خطوط ارتباطی مناسب به عنوان مهم ترین عوامل موثر در استفاده از امکانات شبکه توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه مذکور تاثیر گذار است.
مهم ترین عوامل موثر بر عدم استفاده که توسط اعضای هیئت علمی سه شاخه بیان شد عبارتند از : عدم آموزش، مناسب نبودن کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود در دانشگاه، تردید در هویت نشر الکترونیکی، متنوع بود موتورهای جستجو از نظر روش استفاده، ترافیک شبکه، عدم دسترسی به محل مدرک بازیابی شد به صورت تمام متن و نداشتن وقت کافی. یافته های پژهش جهت توسعه شبکه اینترنت و آموزش استفاده کنندگان مفید خواهد بود. درپایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است.

۲اثر دما بر سینتیک خروج قندهای احیاءکننده از سیب‌زمینی طی آنزیم بری
اطلاعات انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی اثر دمای آنزیم بری برسینتیک خروج قندهای احیا کننده مقداری سیب زمینی رقم کوزیما از منطقه فریدن اصفهان خریدار و به سردخانه با دمای 5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90–85 درصد منتقل گردید برای انجام آزمایشات خلالهای سیب زمینی با ابعاد 0\8×0\8×0\8 سانتی متر تهیه شده و درآب با دماهای 60و70و80و90 درجهسانتی گراد به مدت 120 دقیقه آنزیم بری شدند از خلالها درزمان های 0و5و 100 ،80 ،60 ،40 ،20 ،15 ،10 و 120 دقیقه نمونه برداری شد و میزان قند احیا کننده آنها با HPLC اندازه گیری شد نتایج نشان داد که میزان قند احیا نمونه ها طی آنزیم بری کاهش یافته و میزان آن تابعی از دما و زمان آنزیم بری بوده است.

۳بررسی نظرات معلولین و خانواده آنها در خصوص معلولیت در شهرهای قزوین و کرج
اطلاعات انتشار: پياورد سلامت، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: 1% از افراد جامعه را معلولین تشکیل می‌ دهند. معلول از کودکی با برخوردهای نادرستی که ناشی از درک ناقص جامعه می ‌باشد، مواجه می‌ گردد. اما خانواده می ‌تواند نقش سازنده ‌ای در افزایش توانمندی معلول داشته باشد. هدف این پژوهش تعیین نظرات معلولین ناشنوا، نابینا و حرکتی شهرهای قزوین و کرج و خانواده آنها نسبت به معلولیت می ‌باشد.روش بررسی: 150 معلول و خانواده آنها از کانون معلولین، مدارس استثنایی و بنیاد جانبازان کرج و قزوین، بطور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار spss طبقه بندی و با استفاده از روشt–test  و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ ها: این بررسی نشان داد معلولین ناشنوا و خانواده هایشان نسبت به سایر معلولین نظر مثبت تری به معلولیت دارند. با افزایش تعداد افراد خانواده، نظر معلول بطور معنی ‌داری نسبت به معلولیت منفی ‌تر می ‌شود (p<0.05)، ضمن اینکه رابطه نظر معلول با جنس او و علت معلولیت و تحصیلات عالی والدین معنی دار نیست.نتیجه گیری: با توجه به نزدیکی نظرات معلولین و خانواده هایشان به معلولیت و نیاز ایشان به کسب آگاهی بیشتر در خصوص معلولیت، عوارض و نیازهای معلول، لازم است که بر آموزش صحیح در این خصوص تاکید بیشتری شود.

۴جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های دارای توانایی شکست زیستی آسفالتین
اطلاعات انتشار: زيست فناوري ميكروبي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: نفت سنگین دارای ویسکوزیته بالا و حاوی مقادیر زیادی از آسفالتین ها، رزین ها، نیتروژن، گوگرد، ترکیبات آروماتیک و فلزات مختلف است. روش های مورد استفاده برای بهبود خواص نفت سنگین شامل روش های شیمیایی، حرارتی و مکانیکی می باشند که دارای هزینه های بالا و انتخاب پذیری پائین هستند. روش زیستی عمل آوری نفت سنگین به لحاظ اقتصادی و انتخاب پذیری بر دیگر روش ها مزیت دارد و حتی می توان روش زیستی را به عنوان یک روش مکمل برای روش های پیشین مورد استفاده قرار داد. هدف از این مطالعه جداسازی میکروارگانیسم های با قابلیت حذف مواد هیدروکربنی از واحد تصفیه پساب پالایشگاه تهران و سازگار نمودن آنها با محیط کشت حاوی آسفالتین به عنوان تنها منبع کربن می باشد.روش بررسی: در این مقاله میکروارگانیسم های مناسب جهت عمل آوری نفت سنگین جداسازی، خالص سازی و شناسایی شدند. بدین منظور خاک آلوده به مواد نفتی از حوضچه تصفیه پساب پالایشگاه تهران به عنوان منبع جداسازی میکروارگانیسم های دارای قابلیت استفاده از مواد هیدروکربنی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تطبیق میکروارگانیسم های فعال با آسفالتین، این میکروارگانیسم ها به روش رقیق سازی و کشت خطی جداسازی و خالص سازی شدند.یافته ها: گونه های خالص سازی شده سپس به وسیله آنالیز ترادف 16s rRNA شناسایی گردیدند. با تطبیق توالی ژنوم میکروارگانیسم های یافته شده با پایگاده داده NBCI سه گونه باکتری تحت نام های Bacillus Sp.، PBCC13 Brevibacillus sp.، PBCC14 و Serratia sp. PBCC12 شناسایی شدند. این میکروارگانیسم ها را می توان جهت شکست زیستی نفت سنگین و آسفالتین و رفع مشکلات صنعت نفت مورد استفاده قرار داد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد میکروارگانیسم های خانواده باسیلوس، بروی باسیلوس و سراشیا را می توان بصورت کشت مخلوط جهت عمل آوری نفت سنگین چه در محل و چه خارج از محل بکار برد. فرایند زیستی با استفاده از میکروارگانیسم های شناسایی شده در این تحقیق می تواند روشی نوین جهت رفع مشکلات صنعت نفت کشور باشد.

۵اولویت بندی عوامل سیستم مدیریت دانش مشتری درحوزه کسب و کارالکترونیک موردمطالعه:بیمه ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۶
سازمانها برای موفقیت دردنیای پرتلاطم رقابتی امروزبایدبتوانند با تحولات محیطی و بخصوص با نیازهای مشتریان خودهمگام شوند اهمیت این مساله دردنیای کسب وکارالکترونیک به دلیل عدم امکان ملاقات حضوری مشتریان دوچندان میشود درسطح بیمه الکترونیک دیدگاه ها و نظرات مشتریان درقالب دانش مشتری دریافت می شود و مراحل ادغام ذخیره و بروزرسانی تسهیم دانش درونی سازی دانش و نواوری دانش روی این دیدگاه ها صورت میگیرد درصورت اجرای درست این مراحل ممکن است این فرایند به ارایه خدمتی نو منجر شود هدف این مقاله بررسی کیفیت پیاده سازی این سیستم و اولویت بندی مراحل درگیر درآن ازدیدکارشناسان داخل موسسه دربیمه ایران است

۶بررسی عملکرد بیمه الکترونیک ازدیدگاه طراحان وافراداستفاده کننده بارویکرد اکتساب دانش مشتری موردمطالعه : بیمه ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی ازروشهای جدید جهت ارایه خدمات بیمه ای استفاده ازشبکه و اینترنت است بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی درایران تلاشهای زیادی را دراین زمینه انجام دادها ست اما تاکنون تحقیقی درزمینه بازخورد این روش ازجانب مشتریان و ارزیابی میزان موفقیت یا شکست این روش صورت نگرفته است طراحی خدمات بیمه الکترونیک توسط کارشناسان داخل موسسه صورت میگیرد و مشتریان و نمایندگان ازاین خدمات استفاده میکنند هدف این مقاله این است که با استفاده ازرویکرد اکتساب دانش مشتری و با استفاده ازابزار پرسشنامه عملکرد بیمه الکترونیک ازدیدطراحان و افراد استفاده کننده درحوزه متغیرهای انعطاف پذیری زمان و هزینه انجام تعاملات الکترونیکی کیفیت وب سایت ورضایتمندی بررسی و مقایسه شود نتایج تحلیلی با استفاده ازنرم افزار SPSS نشان میدهد که میزان انعطاف پذیری وب سایت و صرفه جویی هزینه ای ناشی ازتعاملات الکترونیکی ازدید طراحان بیشتر ازافراداستفاده کننده است و ازطرفی صرفه جویی زمانی کیفیت وبسایت و رضایتمندی ازدیدافراد استفاده کننده بیشتر ازطراحان بوده است

۷آنالیز ارتعاش تیغه خاک ورز سیکلوتیلر به روش اجزای محدود
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور نرم کردن خاک از هرس های دوار عمودی نظیر سیکلوتیلر بهره گرفته می شود. از انجاکه شرایط خاک متغیر است، نیروی مقاومت خاک نوسانی بوده و تیغه خاک ورز با فرکانس نیروی محرک مرتعش می گردد. تنش های ارتعاشی قادر به تغییر شکل ماندگار در تیغه هستند و لذا تعیین فرکانس های طبیعی تیغه بمنظور تعیین حد تنش و جلوگیری از پدیده تشدید (رزونانس) ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر با مدلسازی دقیق و المان بندی سه بعدی تیغه سیکلوتیلر توسط فرآیند مهندسی CAE از نرم افزار CATIA برای مدلسازی و از نرم افزار ABAQUS و(AolidWorks Simulation (COSMOS برای تحلیل ارتعاش و تعیین فرکانس طبیعی و کل مود تیغه استفاده شد. آنالیز مودال (ارتعاش) بمنظور تعیین خواص ذاتی دینامیکی یک سیستم در قالب فرکانسهای طبیعی، ضرایب میرایی، شکل مودها و بکارگیری آنها به منظور ایجاد مدلی ریاضی از رفتار دینامیکی سیستم استفاده می شود. نتایج آنالیز مودال تیغه سیکلوتیلرنشان داد که فرکانس اول تا ششم نزدیک به صفر بود که نشان دهنده حرکت صلب می باشد. فرکانس طبیعی مود هفتم تیغه (خمش در ن احیه برخورد تیغه با خاک) به مقدار 35\580 هرتز، فرکانس تشدید در تیغه تشخیص داده شد. به عبارت دیگر فرکانس نیروی اعمالی به تیغه نباید برابر با فرکانس در مود هفتم باشد، زیرا موجب تغییر شکل ماندار و در نهایت آسیب قطعه می شود. همچنین بیشترین جابه جایی تیغه به ترتیب مربوط به مود هشتم و هفتم به میزان 2\52 و 3\42 میلی متر بود.

۸داده های سنجنده modis و کاربردهای آن درمدیریت پایدارمنابع جنگلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مدیریت پایدار منابع جنگلی نیازمند گستره وسیعی از اطلاعات همهجانبه است تا هدف حفاظت و کنترل جنگل تحقق و تداوم یابد. بنابراین اگر اطلاعات دقیق و بهنگام باشند، میتوان کیفیت برنامهریزیها را بالاتر و شاخصهای مناسب و متناسب با محورهای توسعه جنگلها را شناسایی نمود. دادههای ماهوارهای یکی از منابع مهم تامین اطلاعات بهنگام از گستره جنگلها بهمنظور تهیه نقشه و مدیریت پایدار این منابع ارزشمند است. لذا هدف اصلی این تحقیق معرفی داده– های سنجنده MODIS و کاربرد آن در مدیریت پایدار منابع جنگلی میباشد. در این تحقیق ضمن معرفی دادههای این سنجنده به بررسی کاربرد آن در مدیریت پایدار جنگل خصوصا تهیه نقشههای بهنگام، پرداخته شده است. براساس نتایج این تحقیق، دادههای سنجنده MODIS میتوانند در تهیه نقشههای بهنگام گستره جنگل در فواصل زمانی بین دورههای عکسبرداری هوایی خصوصا در مناطق صعبالعبور و مطالعه جنگل و تغییرات آن در سطح جهانی و منطقهای بکار برده شوند. زیرا دادههای این سنجنده دارای پوشش مکرر و روزانه با باندهای طیفی گسترده از مرئی تا مادون قرمز هستند. مدیران منابعطبیعی با استفاده از دادههای سنجنده MODIS میتوانند اطلاعات بسیار باارزشی از وضعیت کمی و کیفی جنگلها در سطوح وسیع کسب نمایند و برای برنامهریزی و مدیریت پایدار جنگلها از این دادهها استفاده نمایند

۹بررسی روند تهیه نقشه گستره جنگل های طبیعی شمال ایران از گذشته تا به امروز
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
تهیه نقشه جنگل یکی از عوامل کلیدی در مطالعات مدیریت منابع طبیعی است. باتوجه به اهمیت جنگل های طبیعی شمال ایران بعنوان ذخیره گاه های ژنتیکی با ارزش و کهن ترین جنگل های پهن برگ نیمکره شمالی زمین، تهیه نقشه گستره آن ها در دوره های زمانی منطم ضرروری است. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی روند تهیه نقشه گستره جنگل های طبیعی شمال ایران از گذشته تا به امروز می باشد. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی دوره های زمانی تهیه نقشه گستره این جنگل ها به معرفی روش های نوین تهیه نقشه نظیر استفاده از داده های ماهواره ای در سال های اخیر پرداخته شده است.

۱۰رایانش ابری
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۴
رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعهای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی مثل: شبکه ها، سرورها، فضای ذخیرهسازی، برنامههای کاربردی و سرویسها که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهمکننده سرویسبه سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد

۱۱آسیب های زانو و عوامل همراه در ورزشکاران استان گیلان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، پاييز, دوره  ۲۲ , شماره  ۸۷، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: شناخت اپیدمیولوژی آسیب های زانو در ورزشکاران باعث پیشگیری بهتر و تشخیص و درمان موثرتری می شود. در حد آگاهی ما در ایران در هیچ مطالعه ای فراوانی آسیب های زانو به دنبال ورزش و عوامل مرتبط با آن اجرا نشده است، این مطالعه درصدد پر کردن خلا موجود برآمده است.هدف: ارزیابی اپیدمیولوژی آسیب های زانو در ورزشکاران مراجعه کننده به هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در سال های 91–1389 مواد و روش ها: از 2035 ورزشکار با آسیب ناشی از ورزش مراجعه کننده به درمانگاه هیات پزشکی– ورزشی استان گیلان، 1409 مورد (%69.2) با مفصل زانو مرتبط بوده و در این بررسی وارد شدند. پس از ثبت ویژگی های دموگرافی و معاینه فیزیکی، در لزوم رادیوگرافی ساده رخ و نیم رخ زانو و در شک در تشخیص، ارزیابی تکمیلی به کمک MRI و در نهایت آرتروسکوپی برای تعیین انواع آسیب های زانو اجرا شد.نتایج: %75.8بیماران مرد و %24.2 زن بودند. پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) شایع ترین علت آسیب داخل زانو (%44.7) بود و در رتبه های بعدی منیسک داخلی (%23.5) و منیسک خارجی (%21.6) قرار گرفتند. نزدیک نیمی از بیماران بین 20–29 سالگی بودند. با وجود این که زنان تعداد کمتری را شامل می شدند، اما میزان پارگی ACL به طور معنی دار در آنها بیشتر بود (P<0.0001). بیشترین آسیب بدنبال دو ورزش اصلی فوتبال\فوتسال (56%) و ورزش های رزمی (31%) ایجاد شده بود. بیشترین میزان پارگی ACL در مردان مربوط به رشته فوتبال (66%) و در زنان مربوط به ورزش های رزمی (89%) بود.نتیجه گیری: میزان رخداد و الگوی آسیب های زانو در ورزشکاران به عواملی نظیر نوع ورزش، جنس و سن ورزشکار وابسته است. این مطالعه نشان داد که پارگی رباط صلیبی قدامی، شایع ترین آسیب به دنبال تروماهای ورزشی بوده و زنان رزمی کار و مردان فوتبالیست بیش از سایر ورزشکاران در معرض این آسیب قرار دارند.

۱۲سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك زمين و فضا، , دوره  ۴۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک همانند سایر رشته های علمی بخشی از تولیدات علمی کشور را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش، شناخت بهتر وضعیت تولیدات علمی رشته ژئوفیزیک است. روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی با رویکرد علم سنجی است. جامعه پژوهش تولیدات علمی ایران از نوع مقاله در حوزه ژئوفیزیک در پایگاه اطلاعاتی استنادی اسکوپوس تشکیل دادند. اطلاعات کتاب شناختی 1996 مقاله به همراه چکیده و ماخذ آن از پایگاه استخراج شد. برای ترسیم نقشه موضوعی از نرم افزار Network workbench tool (NWB) استفاده و سایر داده ها به صورت دستی استخراج شد. نتایج نشان داد که روند رشد مقاله ها در رشته ژئوفیزیک در بازه زمانی 2013–1975 صعودی و مطلوب و دارای نرخ رشد 10.66 بوده است. سهم ایران در تولیدات علمی ژئوفیزیک نسبت به تولیدات جهانی 0.65 درصد بود، به طوری که رتبه 30 را به خود اختصاص داد. ریاحی از دانشگاه تهران، عطایی از دانشگاه شاهرود پرتولیدترین نویسندگان بودند. دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تولیدات ژئوفیزیک را داشتند. بیشترین مقاله های ژئوفیزیک در مجله تخصصی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران منتشر شد. الگوی نویسندگی سه و بیش از سه از بیشترین فراوانی برخوردار بود. شاخص همکاری بین نویسندگان حوزه ژئوفیزیک 2.61 است و تعداد مقاله های تک نگارنده بسیار کم بود. 59 کشور جهان در تولید مشترک با ایران سهیم و بیشترین مشارکت کنندگان کشورهای ایالات متحد امریکا، انگلیس و فرانسه بودند. مشخص شد بیشتر مقاله های حوزه ژئوفیزیک در مقوله مشاهدات ژئوفیزیکی، ابزارها و روش ها قرار داشتند و 5304 موضوع به دست آمد. موضوعات ایران، زاگرس، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی، تهران، وارون سازی، نشانگرهای لرزه ای، شبیه سازی، و مقاومت سنجی، از موضوعاتی بودند که بیشترین فراوانی را داشتند.

۱۳استفاده از روش پژوهش ترکیبی در تحلیل رفتار جست وجوی اطلاعات پژوهشگران ایرانی در محیط وب و شناسایی الگوی موجود
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات)، پاييز, دوره  ۳۱ , شماره  ۱ (پياپي ۸۳)، سال
تعداد صفحات: ۳۱

۱۴تغییر ویژگی های کیفی و سینتیک افت قندهای احیاکننده در خلال سیب زمینی طی آنزیم بری
اطلاعات انتشار: توليد فرآوري محصولات زراعي و باغي، , دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به مشکلات نگهداری، حمل و نقل و نوسان فصلی قیمت سیب زمینی تازه، تولید فرآورده های آماده مصرف نظیرخلال سیب زمینی نیمه سرخ شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیت خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده عمدتا به ظاهر، رنگ، طعم، بافت و میزان جذب روغن برمی گردد. یکی از مراحل مهم در فرآوری این محصول، مرحله آنزیم بری است. آنزیم بری سیب زمینی موجب بهبود رنگ محصول در اثر کاهش میزان قندهای احیاکننده سیب زمینی، کاهش جذب روغن به دلیل ژلاتینه شدن نشاسته سطحی و بهبود بافت محصول می شود. بنابراین با انتخاب روش و شرایط مناسب آنزیم بری، می توان کیفیت محصول را بهبود بخشید. به منظور بررسی اثر دمای آنزیم بری بر سینتیک افت قندهای احیاکننده و تغییرات رنگ و بافت خلال، خلال های سیب زمینی با ابعاد 8×0.8×0.8 سانتی متر تهیه شده و در آب با دماهای 60، 70، 80 و 90 درجه سلسیوس و مدت زمان های مختلف تا 120 دقیقه آنزیم بری شدند. از خلال های سیب زمینی طی آنزیم بری نمونه برداری شده و رنگ، بافت، میزان قندهای احیاکننده نمونه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان قندهای احیاکننده نمونه ها طی آنزیم بری کاهش یافته و میزان آن تابعی از دما و زمان آنزیم بری بوده است. هم چنین، کیفیت بافت و رنگ خلال سیب زمینی به وسیله دمای آنزیم بری تحت تاثیر قرار می گیرد و آنزیم بری در دمای پایین در بهبود خصوصیات کیفی خلال موثرتر می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در میزان قند احیاکننده خلال آنزیم بری شده در دمای 80 و 90 با دمای 60 درجه سانتی گراد مشاهده نشد و بین مقادیر قند احیاکننده در زمان های 100 دقیقه و 5 دقیقه آنزیم بری در دمای 60 درجه سانتی گراد تفاوت معنی داری دیده نشد و کمترین آسیب بافتی با آنزیم بری در دمای 60 درجه سانتی گراد و زمان کوتاه حاصل شد. نتایج نشان داد که برای حفظ رنگ و بافت مطلوب خلال و کاهش مصرف انرژی می توان آنزیم بری را در دمای 60 درجه سانتی گراد و زمان 5 دقیقه به شرط غیرفعال شدن آنزیم ها انجام داد.

۱۵بررسی نظرات معلولین و خانواده آنها درخصوص معلولیت در شهرهای قزوین و کرج
اطلاعات انتشار: پياورد سلامت، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: 1% از افراد جامعه را معلولین تشکیل می‌دهند. معلول از کودکی با برخوردهای نادرستی که ناشی از درک ناقص جامعه می‌باشد، مواجه می‌گردد. اما خانواده می‌تواند نقش سازنده‌ای در افزایش توانمندی معلول داشته باشد. هدف این پژوهش تعیین نظرات معلولین ناشنوا، نابینا و حرکتی شهرهای قزوین و کرج و خانواده آنها نسبت به معلولیت می‌باشد. روش بررسی: 150 معلول و خانواده آنها از کانون معلولین، مدارس استثنایی و بنیاد جانبازان کرج و قزوین، بطور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار spss طبقه بندی و با استفاده از روشt–test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد معلولین ناشنوا و خانواده هایشان نسبت به سایر معلولین نظر مثبت تری به معلولیت دارند. با افــزایش تعداد افراد خانواده، نظر معلول بطـور معنی‌داری نسبت به معلولیت منفی‌تر می‌شود(05\0p )، ضمن اینکه رابطه نظر معلول با جنس او و علت معلولیت و تحصیلات عالی والدین معنی دار نیست. نتیجه گیری: با توجه به نزدیکی نظرات معلولین و خانواده هایشان به معلولیت و نیاز ایشان به کسب آگاهی بیشتر در خصوص معلولیت، عوارض و نیازهای معلول، لازم است که بر آموزش صحیح در این خصوص تاکید بیشتری شود.

۱۶کتابشناسی نظریه اجتماعی: فهرست آثار صاحب نظران کلاسیک و معاصر علوم اجتماعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كتاب ماه: كليات، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۷مقایسه تاب آوری ورزشکاران حر فه ای، ورزشکاران تفریحی و غیر ورزشکار
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری در بین ورزشکاران در سه سطح شامل کسانی بر اساس اصول و قواعد حرفه ای ورزش میکنند، کسانی که به صورت تفریحی و گذران اوقات فراغت فعالیت میکنند و افراد عادی است. برای دستیابی به این هدف نمونه ای شامل 79 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز به روش هدفمند انتخاب شدند که مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تاب آوری ورزشکاران حرفه ای به طور معناداری با غیر ورزشکاران و کسانی تفریحی ورزش میکنند متفاوت است. همچنین تاب آوری کسانی که تفریحی ورزش میکنند با غیر ورزشکاران تفاوت معناداری ندارد.

۱۸بررسی جغرافیای تاریخی ، با تکیه بر آثار معماری و شواهد باستان شناختی ، روستای دهلی (الیف) شهرستان کازرون
اطلاعات انتشار: دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
کمارج یکی از دهستان های بخش کمارج و کنارتخته از توابع شهرستان کازرون است که در ادوار گوناگون بنابه به استناد منابع و کتب تاریخی و مدارک و شواهد باستان شناختی و از منظر جغرافی دانان بزرگ ادوار اسلامی در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنوب ایران نقش بارز و بسزایی داشته است یکی از روستاهای این دهستان روستای دهلی(الیف )می باشد که تا کنون مورد مطالعه ی جدی و بررسی و کاوشهای باستان شناختی قرار نگرفته است، از ارکان و عناصر بارز این اهمیت وجود تپه های باستانی و عناصر گوناگون معماری پیش از اسلام ودوران اسلامی است که باتوجه به وسعت اندک این روستا در نوع خود با اهمیت است.راه های مال رو باستانی، همچنین وجود عناصرمتعدد معماری در روستا و غار تاریخی هفت تنان، انبوه سنگهای قبرو آب انبارهای متعدد و روباز واقع در روستای دهلی(الیف)،و همچنین انبوه اشیاءسنگی ازجمله جوغن های سنگی بر اهمیت این مکان می افزاید. در این پژوهش محققان با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقاتمیدانی بر آن هستند تا به بررسی جغرافیای تاریخی روستای مذکور و تجزیه و تحلیل معماری وآثارباستانی این مکان زوایای پنهان این امر را مشخص نماید.

۱۹مقایسه خصوصیات باد در منطقه طبس و بشرویه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
بادها عموماً براساس درجه قدرتشان، سرعت، نوع نیرویی که موجب ایجاد آنها است و محل جغرافیایی که رخ میدهند و یا اثر میگذارند، دسته بندی میشوند. یکی از روشهای متداول جهت بررسی رژیم باد در یک منطقه استفاه از گلباد میباشد، که عبارت است از یک مدل گرافیکی که فراوانی، سمت و سرعت باد را درمنطقه مورد مطالعه به صورت سالانه، فصلی و حتی ماهانه نشان میدهد. به منظور بررسی رژیم بادهای شهرستانهای طبس و بشرویه و با استفاده از آمار بادسنجی ایستگاههای سینوپتیک این دو منطقه مورد تحقیق قرار گرفت. برای این منظور از ترسیم گلبادهای فصلی و ماهانه داده های ایستگاههای مذکور استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه، نتایج بادسنجی ایستگاه سینوپتیک طبس با وضعیت منطقه دارای انطباق بیشتری میباشد.

۲۰مقایسه روشهای برآوردی رواناب جاستین و ICAR (مطالعه موردی شهرستان سرایان)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آگاهی از قابلیت ایجاد رواناب در حوزه های آبخیز به منظور بهره برداری بیشتر از منابع آبی و همچنین کاهش خسارات ناشی از آن امری ضروری در بررسی هیدرولوژی مناطق به ویژه مناطق خشک میباشد. تجمع و به هم پیوستن روانابها در یک حوزه آبخیز باعث به وقوع پیوستن سیلابهای متناسب با حجم رواناب در منطقه میگردد و در نتیجه باعث وارد شدن خسارات زیادی به اراضی و تاسیسات در منطقه میشود. علاوه بر آن روانابها باعث فرسایش خاک منطقه نیز میشوند و مواد آلی و معدنی خاک را شسته و سپس با خود حمل کرده و حاصلخیزی خاک را کاهش میدهند. لذا به منظور کنترل سیلابها در منطقه و جلوگیری از شکلگیری آنها لازم است که میزان رواناب ناشی از بارش برای دوره بازگشتهای مختلف تعیین گردد تا بتوان اقدامات کنترلی را در منطقه انجام داد. عوامل متعددی در شکلگیری روانابها اثر میگذارند که در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف حوزه از جمله شرایط توپوگرافی و هواشناسی از طریق روش ICAR و روش جاستین میزان رواناب منطقه را برای دوره بازگشتهای مختلف برای 22 زیر حوضه واقع در منطقه سرایان تعیین نمود. نتایج حاصل نشان داده است که در این منطقه ارتفاع رواناب به دست آمده در روش ICAR از صحت بیشتری برخوردار است.

۲۱پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدل رگرسیونی و آنالیز مولفه های اصلی(مطالعه موردی: دشت یزد–اردکان )
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
ظرفیت تبادل کاتیونی از مهمترین ویژگیهای شیمیایی خاک است که کیفیت خاکها را از جنبه های مختلف تحت تاثیر قرار میدهد. روشهای آزمایشگاهی که در اندازه گیری این ویژگی به کار میروند معمولا وقتگیر و مشکل اند. از این رو داشتن مدلی که بتواند CEC خاک را از روی دیگر ویژگیهای خاک تخمین بزند ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیونی رابطه ظرفیت تبادل کاتیونی (به عنوان متغیر وابسته) با درصد اندازه ذرات، درصد موادآلی، شوری و pH (به عنوان متغیرهای مستقل) بررسی گردید. نتایج نشان داد که کربن آلی با کمترین خطا (3\51= RMSE) و بیشترین دقت (0\26=R^2) ، مهمترین عامل موثر بر ظرفیت تبادل کاتیونی است. همچنین به منظور کاهش حجم داده های خاک به دو مولفه اصلی تبدیل شد. بررسیها نشان داد که مولفه های اصلی با حداکثر دقت (0\303=R^2) و حداقل خطا (3\43=RMSE) نسبت به تکتک ورودیها برای پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی مناسبتر میباشند.

۲۲مطالعه و بررسی شکست زیستی آسفالتین در مقیاس آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
خواص نفت سنگین باعث مشکلات فراوانی در استخراج و فرایندهای پایین دستی نفت سنگین شده است . نفت سنگ ین بس یار ویسکوز بوده و دارای غلظت بالایی از آسفالتین میباشد. در این تحقیق مخلوط میکروارگانیسمها ی جمع آوری شده از حوضچه تصفیه پساب پالایشگاه تهران با محیط کشت حاوی آسفالتین به عنوان منبع کربن و انرژی تطبیق داده شدند . پس از تطب ی ق، میکروارگانیسمها به روش رقیق سازی و کشت خطی جداسازی و خالص سازی شدند. گونههای خالص سازی شده سپس بوسیله 16 شناسایی گردیدند. میکروارگانیسمها متعلق به خانوادههای باسیلوس، بروی باسیلوس و سراشیا بودند. با s rRNA آنالیز ترادف گرمخانه گذاری 60 روزه مخلوط میکروارگانیسمهای خالص سازی شده با آسفالتین، تاثیر میکروارگانیسمها بر پیوندهای شیمیایی بررسی شد. نتایج نشان داد که عملآوری هوازی میتواند مولکول های اکسیژن را وارد FTIR مولکول آسفالتین بوسیله آزمایشمولکول آسفالتین کند، در حالیکه عملآوری بیهوازی تاثیری بر مولکول آسفالتین ندارد. همچنین بر اساس آزمایش سنجش آسفالتین مشخص شد عملآوری هوازی میتواند حداقل 10 % آسفالتین را کاهش دهد و عمل آوری بی هوازی توانایی حذفآسفالتین را ندارد.

۲۳جداسازی، خالص سازی و شناسایی میکروارگانیسم های تجزیه کننده نفت خام در پیل سوختی میکروبی
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله جداسازی، خالص سازی و شناسایی میکروارگانیسم های تجزیه کننده نفت خام در پیل سوختی میکروبی دو مخزنی ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه میکروبی جهت تطبیق و استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن و انرژی از حوضچه تصفیه پساب پالایشگاه تهران جداسازی شدو پس از 9 سیکل در پیل سوختی میکروبی با غلظت های مختلف نفت خام برای جداسازی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه میکروبی از مخزن آندوفیلم زیستی تشکیل شده بر روی الکترود آند جداسازی شدو پس از کشت در محیط حاوی نفت خام و خالص سازی به روش کشت خطی برای شناسایی استفاده شد. دو گونه باکتری به روش 16s rRNA شناسایی شدند. باکتری ها متعلق به گونه های باسیلوس، رودوکوکوس بودند. از این جمعیت میکروبی می توان برای تصفیه پساب حاوی ترکیبات نفتی در پیل سوختی میکروبی بهره برد.

۲۴بررسی میزان هم تالیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سالهای 2010– 1990
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: آموزش مهندسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۲۴
در دنیای امروزی، بر خلاف گذشته، بیش از پیش به همکاری و همفکری نیاز است. در زمینه پژوهش و تولید علم نیز بیش از هر زمان دیگری به کارگروهی وابسته هستیم. به بیان دیگر، رابطه نزدیکی میان همکاری و تولید علم وجود دارد. پیشرفتهای علوم و فناوری فقط به پیشرفت علمی یک کشور محدود نمی شود و تاکید بسیاری از مجلات علمی در حال حاضر بر همکاری و هم تالیفی است که هر دو آنها دارای یک روند افزایشی است. تعامل میان متخصصان حوزه های علمی مدتهاست که ضروری شده است. فرایند پژوهش به فعالیتهای ارتباطی نسبتاً زیادی از قبیل گفتگوی متخصصان با یکدیگر، مطالعه مقالات و نوشتن نامه ها وابسته است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی روند تولیدات علمی و به طور خاص بررسی میزان هم تالیفی در تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در فاصله سالهای 1990 تا 2010 است. فایده این نوع پژوهشها کشف الگوی نویسندگی غالب در تولیدات علمی و میزان مشارکت و همکاری گروهی در میان این گروه از پژوهشگران در کشور است. نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدات با الگوی نویسندگی تک نویسنده پیوسته در حال کاهش و سهم تولیدات با الگوی نویسندگی دو نویسنده و بیش از آن، از سال 1990 تا 2010، پیوسته در حال افزایش بوده است. بر اساس یافته ها، 92 درصد تولیدات در سالهای مورد بررسی به صورت تولیدات مشارکتی و فقط هشت درصد به صورت تولیدات انفرادی بوده است. در بیشتر سالها میزان تولیدات بین المللی کمتر از تولیدات داخلی است و فقط در دو سال 1992 و 1994 میزان تولیدات بین المللی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. همچنین، یافته ها نشان داد که 47 عنوان نشریه بیش از 100 مقاله هم تالیفی در حوزه فنی و مهندسی را به چاپ رسانده اند و ضریب تاثیر مجلات منتشر کننده مقالات هم تالیفی دارای ضریب تاثیر بسیار پایین و هفت عنوان نشریه از ضریب تاثیر نسبتاً خوبی برخوردار بوده اند.

۲۵استانداردسازی روشنایی با استفاده ازنورسنج هوشمند
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
درکلیه فعالیتها، مقدار روشنایی کافی و مناسب درفضای کار برای جلوگیری از بروز خستگی و آسیب دیدگی چشم کارکنان از الزامات اولیه میباشد. وجود روشنایی کافی و استاندارد بخصوص در مراکز صنعتی، کارگاهها از حساسیت بالایی برخوردار است. از اینرو تأمین روشنایی با شدت نور کافی در این مناطق اجتناب ناپذیر است؛ نورسنج هوشمند دستگاهی دیجیتالی است که برای اندازه گیری شدت نور و مقایسه با مقادیر استاندارد ساخته شده است. این دستگاه در موارد استانداردسازی روشنایی و بهینه سازی سیستم روشنایی بسیار پر کاربرد میباشد. مزیت استفاده از نورسنج هوشمند این است که، حداقل تعداد نقاط اندازه گیری و محل قرارگیری دستگاه با توجه به نوع مکان مشخص است و مراحل مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با استاندارد های روشنایی توسط خود دستگاه صورت می پذیرد؛ و دستگاه خود تطابق و یا عدم تطابق نور مکان ومقدار میزان انحراف نور از مقدار مورد نیاز برای برآورده کردن استاندارد را نمایش میدهد؛ و کاربر نیازی به مقایسه مقادیر بدست آمده با استانداردها را ندارد. برای استفاده از این دستگاه دیگر نیاز به کاربر حرفه ای نمی باشد و هر کس که بخواهد میتواند از بهینه بودن روشنایی در مکان مورد نظرش آگاه شود. این مقاله به معرفی نورسنج هوشمند و موارد استفاده آن در طراحی روشنایی استاندارد پرداخته شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۰ نتیجه