توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بازکاوی مفهوم عدالت سازمانی: (مفاهیم، ابعاد، راه کارها)
اطلاعات انتشار: اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۸
عدالت میراث شکوهمند و جدایی ناپذیر بشریت است که بنیان حقوق بشر را تشکیل داده است. رعایت عدالت یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است. فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و نحوه برخورد با افراد در سازمان ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. این مقاله با هدف بازکاوی تعادیف، مفاهیم و ابعاد عدالت سازمانی انجام شده است. در این مقاله ابتدا وازه کاوی مفهوم عدالت در ادبیات بین المللی و همچنین در عرصه نظام ارزشی اسلام بررسی شده است. سپس به ابعاد عدالت سازمانی که توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی می باشد اشاره شده است. در انتها نیز، سه حوزه مهمی که خواستگاه بی عدالتی در سازمان می باشند شناسایی شده و راه کارهایی در جهت ارتقای آن ارائه گردیده است.

۲به اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق ابراز مبتنی بر وب تعاملی
اطلاعات انتشار: اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۶
استفاده از ابزار وب تعاملی فرصتی توانمندساز در عرصه مدیریت دانش است. به اشتراکگذاری (تسهیم) دانش، یکی از گامهای اصلی مدیریت دانش است؛ عاملی که در پیاده سازی مدیریت دانش نقشی اساسی دارد. در این مقاله به دنبال ایجاد چارچوبی نظری برای موضوع به اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق رسانه های اجتماعی بودیم. این امر با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات بومی و بین المللی صورت پذیرفت و در نتیجه پنج عامل الزامی ایجاد محیطی که در آن دانش ضمنی به اشتراک گذاشته میشود، ارائه شد که شامل اعتماد متقابل، روابط شبکهای غیررسمی، تعامل اجتماعی، تجربه به اشتراک گذاری و مشاهده فعال رسانه های اجتماعی می باشد.

۳راهکارهای ارتقای سلامت اداری بر اساس الگوی حکمرانی خوب با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۷
مبارزه با فساد اداری، نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی تواند متکفل، سلامت اداری گردد. تعامل میان سه ضلع دولت، بخش خصوصی و نهاد مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوبتر خواهد بود. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، الگوی حکمرانی خوب است. مطابق این الگو، هر سه ضلع فوق الذکر، در به سرانجام رساندن تلاشهای ضد فساد نقشی بسزا دارند. با استفاده از روش اسنادی به مطالعه نظاممند منابع دست اول در حوزه مفاهیم مربوطه پرداخته شد. به دلیل اهمیت نقش نهاد مدنی، تمرکز این مقاله در توجه به فعال ساختن جایگاه مردم در مبارزه با فساد اداری است. مطابق این نظرگاه، ابزار رسانههای اجتماعی، عامل تقویت ضلع مدنی رویکرد الگوی حکمران خوب در مبارزه با فساد اداری است.

۴بازکاوی راهکارهای موثر در جهت مبارزه با فساد اداری
اطلاعات انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد، سال
تعداد صفحات: ۷
فساد اداری معضل بسیار بزرگی است که بی شک در تمامی کشورها به چشم می خورد اما درجه شیوع این پدیده سرطانی متفاوت بوده و در نظام اداری کشورهای در حال توسعه بیشتر است. برای کشورهای در حال توسعه ضروری است که عاری از فساد باشند زیرا فساد ماهیتی ضد توسعه ای دارد و باعث اتلاف و تخصیص نابهینه و غیر اثربخش منابع محدود می شود. شیوع این پدیده علاوه بر اینکه سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را به مخاطره می اندازد، موجب افزایش فقر، فحشا و به خطر افتادن مشروعیت دولتها و باعث از بین رفتن ارزشها و باورهای اخلاقی جامعه و گسترش فرهنگ دروغ و تظاهر و حقه بازی و از بین رفتن صداقت است و این موضوع زیانبارتر و بدتر از پیامدهای اقتصادی است. متاسفانه طبق آمارهای سازمانهای بین المللی کشور ما نیز نه تنها از این قضیه مستثنا نیست بلکه جزء کشورهایی است که در آنها فساد اداری در سطح بسیار بالایی رواج دارد. در این مقاله ابتدا کلیاتی از فساد و وضعیت ایران در رابطه با فساد اداری را بیان نموده و سپس به عوامل موثر بر آن و راهکارهای مقابله خواهیم پرداخت.

۵بررسی تاثیر انگیزه های فردی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش تعدیل کنندگی ارزش ها (مطالعه موردی: ایده شهر)
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، هشتم،شماره۲۷، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
به اشتراک گذاری دانش، مرحله­ای اصلی در مدیریت دانش به شمار می­رود. تاکنون عوامل متعددی در تحقیقات برای توصیف رفتار به اشتراک گذاری دانش به کاررفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر انگیزه­های فردی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش تعدیل کننده ارزش هاست. به منظور آزمون مدل، ایده شهر به عنوان یکی از نمونه­های موفق جوامع مجازی ایرانی که در آن رفتار به اشتراک گذاری دانش به صورت واقعی صورت می گیرد، انتخاب شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی محسوب می شود. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و تحلیل داده ها با بهره مندی از روش مدل­یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. بر اساس نتایج جمع آوری شده از 217 کاربر فعال ایده شهر (بر اساس جدول کرجسی و مورگان)، تاثیر انگیزه­های درونی بر رفتار به اشتراک­گذاری دانش به تایید رسید. از سوی دیگر، ارزش های کاربران نقش تعدیل­کننده ای در روابط میان نوع­دوستی و شهرت­طلبی با رفتار به اشتراک­گذاری دانش نداشت و فرضیه­های مرتبط با ارزش ها به تایید نرسید
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه