توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی علل عدم موفقیت رسوبزدائی مخزن سد سفیدرود به وسیله آبشوئی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
یدایش رسوب در مخازن سدها یکی از بزرگترین مشکلات نگهداری مخزن سد میباشد. در این میان، مخزن سد سفید رود به علت طبیعت رودخانههای سفید رود، قزل اوزن و شاهرود همواره با هجوم جریانهای گل آلود مواجه بوده است. جهت کاهش تهنشست رسوب در مخزن این سد روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که تمامی این روشها به علت حجم بالای گل و لای ورودی بسیار پرهزینه میباشند. تنها روش کم هزینه در این حالت، تخلیه مخزن سد بهوسیله آبشوئی در پایان ماههای پرباران میباشد. اما اعمال این روش نیز نتوانسته است ظرفیت اصلی مخزن را بازیابی کند و علاوه برآن مشکلات بسیاری را در پاییندست بوجود آورده است. در این مقاله، برخی از معیارهای موجود جهت بررسی موفقیت آبشوئی مخزن سد سفید رود ارزیابی شده است و محدودیتهای موجود جهت آبشوئی موفق مخزن ارائه شدهاند. در پایان نیز موفقیت آبشوئی مخزن با رفع این محدودیتها بررسی شده است.

۲طراحی آیروهیدرودینامیکی یک دریا پیمای اثر سطحی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از این مقاله معرفی روش جدیدی برای حمل و نقل دریایی است که به روشهای موجود دارای سرعت بیشتر و مصرف انرژی کمتر است. این ایده جدید که از این پس آنرا کشتی بالدار یا دریاپیمای اثر سطحی می نامیم با پرواز در مجاورت سطح آب می تواند به عنوان وسیله ای برای پر کردن خلا موجود بین کشتی های تندرو فعلی و هواپیما بکار رود

۳پخش عرضی جریان چگالی سه بعدی مغشوش
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله عوامل مختلف در پخش عرضی جریان چگالی حاوی ذرات به صورت سه بعدی و مغشوش در حالت دائم و غیردائم بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت غیردائم، باافزایش غلظت پخش عرضی و سرعت متوسط پخش عرضی افزایش می یابد. ولی عمده حالات، افزایش دبی باعث افزایش پخش عرضی و سرعت متوسط پخش عرضی خواهد شد. با گذشت زمان شتاب متوسط پخش عرضی به سمت صفرمیل می کند و این امر با توجه به کاهش سرعت عرضی نشان دهنده کاهش نیروهای حاکم در جهت عرضی می باشد. در مورد پخش عرضی دائم مشاهده می شود که در دبی های بالا و غلظتهای بالا اثر افزایش شیب بر پخش عرضی جریان کمتر تاثیرگذاراست. در ناحیه نزدیک ورودی جریان چگالی، پخش عرضی دائم به دلیل برخورد نیروهای اینرسی، بسیار کمتر بوده و تقریبا خطی است. نتایج نشان می دهد که حضور ذرات پارامتر مهمی در فرم تعرض جریان می باشد.

۴کاهش نیروی پسای کشتی ها و زیر دریایی ها بر اثر پوشش هم جهت مرکب
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تاثیر کاربرد هم جهت مرکب در ضریب پسای دیسکهای دوار با نصب پوشش به زیر یک دیسک در یک مخزن استوانه ای آب، مطالعه و ضریب پسای دیسک مرجع با هندسه کاملا یکسان و صلب با روش های تئوری و تجربی مقایسه گردید. پوشش مرکب از:1)نصب پارچه مخملی روی دیسک فلزی 2)ریختن ماده سیلیکونی روی مخمل(تشکیل شبکه) و 3) پوشاندن زیر لایه با یک لایه نازک پلیمری، شکل می گیرد. نتیجه آزمایش ها در حالت های معینی کاهش پسای 20 درصدی یا بیستر را نسبت به دیسکهای مرجع نشان داده است. دو دلیل احتمالی تاثیر پوشش عبارتند از:1)کاهش واقعی تبادل انرژی در لایه درهم با میراکردن پخش شدید درهمی و 2) افزایش قابل توجه ناحیه ناآرام در مرکز دیسک(تأخیرگذر آرام به درهم) سختی لایه رویی بر عملکرد پوشش تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.خواص مکانیکی شبکه سیلیکونی نیز تاثیر زیادی در تغییر ضریب پسای دیسک دارد.

۵مدل سازی تئوری پخش طولی جریان چگال حاوی ذرات در داخل کانال
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به آزمایشات تجربی انجام شده، پخش طولی جریان چگال حاوی ذرات در داخل کانالی تحت شرایط شیب متوسط و ورودی فوق بحرانی(Riin<1) بصورت بدون بعد، مورد بررسی و تحیل قرار گرفته و نتایج حاصل در نهایت به مدلی تئوری برای پخش طولی منجر شده است. نتایج بدست آمده از آزمایشات به صورت نمودارهای طول بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد ارائه شده اند. در این نمودارها، موقعیت نوک دماغه پیشانی نسبت به ورودی وزمان متناظر باآن طول به ترتیب نسبت به مقیاس طولی شناوری اولیه و مقیاس زمانی شناوری اولیه بدون بعد شده اند. با توجه به پراکندگی نتایج، وجود سه ناحیه R2,R1و R3 قابل تشخیص است. ناحیه R1 بیشترین و ناحیه R2 کمترین نرخ رشد (پخش) طولی نسبت به دو ناحیه دیگر را دارا هستند.

۶افزایش سرعت کشتی ها و پرتابه ها بر اثر کاویتاسیون
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مرور خلاصه ای از بررسیهاو تحقیقات جدید از سوپر کاویتاسیون هیدرودینامیکی دراین مقاله ارایه شده است. کاربردهای اصلی سوپرکاویتاسیون در حرکت جسم سرعت بالای زیر آب با سوپرکاویتی (ابر حفره) مصنوعی و برش جتهای آب بوسیله سوپرکاویته و آرام نمودن اغتشاش ارایه شده است. مشخصه های اصلی سوپرکاویتاسیون مصنوعی بصورت نشت گاز و محصور نمودن سوپرکاویته بحث شده است. چشم اندازهای زیادی از روش سوپرکاویتاسیون تجزیه وتحلیل شده است.

۷کاهش نیروی مقاومت وارده بر کشتی ها به وسیله میکر حباب ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
قسمت اعظم مقاومت کشتی ناشی از اصطکاک پوستی است. بنابراین کاهش در آن، یک موفقیت بزرگ برای محققان هیدرودینامیک کشتی می باشد. این مقاله، نتایج تحقیقات گذشته و اخیر را بررسی می کند . امکان کاربرد میکروحباب ها برای یک کشتی بحث می شود و با روش موجود مقایسه می شود که روش روانکاری هوا روی سطح دافع آب است.

۸بررسی نسل جدید پوشش ها بر عملکرد پروانه کشتی های با سرعت زیاد
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در سالهای اخیر نسلهای جدیدی از سیستم جلوگیری از رسوب با تکیه بر فن آوری سیلیکون ارایه شده که بنام رسوب آزاد معروف است. مزایای این پوشش ، صرفه جویی سوخت، افزایش بازده پیشرانه ، کاهش هزینه تعمیراتی و محیط پاکیزه می باشد. در ابتدا مروری بر کارهای تحقیقاتی پیشین مربوط به پوشش پروانه کشتی ها خصوصا تجاری و اثرات وضعیت سطح پروانه روی عملکرد کشتی انجام می شود، سپس محاسبات تئوریکی برای بهبود بازده پروانه با کمک نرم افزار آنالیز سطح پروانه انجام می شود. تحقیقات اخیر، نشان داده که تلفات زیادی در اثر زبری تیغه ایجاد می شود که می توان با استفاده از پوشش رسوب آزاد سطحی ایجاد کرد که زبری آن معادل با یک پروانه نو یا خیلی خوب صیقلی شده می باشد.

۹طراحی سیستم جت آب جهت رانش شناور
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
انتخاب سیستم رانش مناسب از اولویت های مهم پروسه طراحی شناور می باشد. سالها پیش این تفکر که می توان با استفاده از پمپ و ایجاد مومنتم تولید نیروی رانش کرد باعث شد اولین سیستم جت آب ساخته شود . با ورود پمپهای با تکنولوژی بالاتر و راندمان بهتر این سیستم توانست به عنوان رقیب جدی محدوده های خاص برای سایر سیستم ها مطرح شود. مزایای فراوان از قبیل قابلیت مانور بالا، عدم وجود ملحقات، احتمال کم کاویتاسیون و سایر موارد باعث شده است این سیسسم بیشتر در شناورهای نظامی و تندرو کاربرد داشته باشد. در این مطالعه با معرفی این سیستم و بر شمردن مزایا ومعایب آن به بررسی پارامتریک مشخصه های موثر خواهیم پرداخت. روشهای محاسبه نیروی رانش شناور بررسی شده و اعتبار هر کدام از آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. با در نظر گرفتن ضرائب جدید می توان مشخصات بهینه را بدست آورد. این ضرایب و چگونگی استفاده ازآنها نیز آمده است. درنهایت سیکل طراحی یک سیستم جت آب ارائه شده است. این سیکل بیانگر مراحل کار و توالی آنها است. با پیمودن مراحل ذکر شده می توان اقدام به طراحی سیستم جت آب نمود.

۱۰کاربرد مرکب سیلیکونی برای کاهش نیروهای پسای کشتی ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
ضریب پسای دیسکهای دوار در یک مخزن استوانه ای آب با نصب پوشش هم جهت مرکب به زیر یک دیسک مطالعه و با دیسکهای مرجع با هندسه کاملاً یکسان و صلب مقایسه می شود. پوشش مرکب از اسکلت فلزی اصلی، پارچه مخملی ، ماده مرکب سیلیکونی و یک لایه نازک پلیمری تشکیل شده است. نتیجه آزمایشات درحالتهای معینی کاهش پسای بیست درصدی یا بیشتر را نسبت به دیسکهای مرجع نشان داده است. یک نقش احتمالی لایه رویی پلیمری در کاهش نیروی پسا، تشدید در فرکانس بالا می باشد. خواص مکانیکی شبکه سیلیکونی تاثیر زیادی در تغییر ضری پسای دیسک دارد.

۱۱ارائه روشی جهت طراحی و تحلیل کانال ورودی سیستم رانش جت آب
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
جریان سیال درکانال ورودی سیستم رانش جت آب از عواملی همچون سرعت شناور و هندسه کانال تاثیر می پذیرد. پارامترهای اصلی نظیر مساحت ورودی و خروجی، توان پمپ و قطر ایمپلر با استفاده از روش های تحلیلی قابل محاسبه است. با وجود این، هندسه ورودی از رابطه خاصی پیروی نکرده و در معرض شرایط مختلف کاری نیز قرار میگیرد. این امر سبب شده، طراحی سیستم ورودی تا حد زیادی تابع نظر طراح باشد. یکی از روشهای طراحی سیستم رانش جت آب و به تبع آن ورودی سیستم، تبدیل فاکتورهای تاثیرگذار در عملکرد مجموعه به پارامترهای قابل اندازه گیری است. با تغییر این پارامتر ها و بررسی عملکرد سیستم می توان به هندسه با بازده بالا دست یافت. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از روش های تحلیلی پارامترهای اصلی سیستم محاسبه می شود. همچنین روابط تجربی جهت تعیین فاکتور و یک ارائه شده و سایر پارامترها با استفاده ازحل عددی جریان و تصحیح هندسه ارائه می گردد. نتایج بدست آمده از این روش ها و داده های آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه و دامنه اعتبار روش ها تعیین می شود.

۱۲هیدرودینامیک و کاهش پسا در جدارهای هم جهت: راز دلفین
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله پیشرفتهای علمی در بررسی اثرات جدارهای هم جهت روی ناپایداری های لایه مرزی و گذر جریان آرام به درهم ارایه میگردد. ساختار و خواص پوست دلفین نیز بررسی می شود. تاثیر پوست دلفین درگسترش جریان آرام آزمایش می شود. ضمنا تاثیر جدارهای هم جهت درآرام کردن موجهای تولمان – شلیختینگ و در نتیجه گاهش نیروی پسا بررسی می گردد. هم چنین برای طراحی جدارهای هم جهت برای جریانهای آرام روشی ارایه شده است.

۱۳بررسی شناور ایرکاویتی، ساخت و آزمایش مدل
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور دستیابی به سرعت های بالاتر و نیروی جلوبرنده بهتر در کشتی های تکنیک های زیادی وجود دارد. یکی از این تکنیک ها استفاده از یک لایه نازک هوا در طول کف بدنه کشتی، به منظور کاهش پسای اصطکاک پوسته ای است.
دراین مقاله روی دو مدل، تست انجام شده که مدل اول یک شناور کاتاماران بدون حفره هوا می باشد که زاویه بالا آمدگی 23 درصد می باشد و مدل دوم همان کاتاماران می باشد ولی با این تفاوت که دارای حفره هوا می باشد که هم با تزریق هوا و هم بدون آن تست شده است.
نتایج تجربی حاصل از آزمایش ها در حوضچه کشش، توضیح داده شده است. در نهایت نتایج بصورت نمودار ضریب مقاومت بر حسب عدد فرود ارائه می شود. خواهیم دید هنگامی که هوا در کف مدل تزریق می شود، پسای خالص درمدل حدود 12\5 تا 22 درصد کاهش می یابد.

۱۴مدل سازی و محاسبات دینامیک کابلهای دریایی فاقد کشش داخلی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله به ارائه و بررسی مدل ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری کابلهای دریایی فاقد کشش داخلی که بیشتر در وسایل کنترل از راه دور و زیر آبی (UROV) استفاده می شوند، پرداخته شده است. شبیه سازی کامیپیوتری مدل ریاضی ارائه شده با استفاده از نرم افزار ++C انجام شده است. در یک مطالعه موردی [4] که مدل کابل به صورت استاتیکی و تحلیل حل شده است. حداکثر خطا با مدل حل عددی 4 درصد می باشد که نشان دهنده دقت خوب مدل ریاضی ارائه شده در بالا می باشد.

۱۵مقایسه گسترش عرضی جریان چگال سه بعدی حاوی ذرات در حالت دائم و غیر دائم
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مقاله، گسترش عرضی جریان چگال حاوی ذرات در حالت سه بعدی، مغـشوش و دایـم بـه صـورت تجربـ ی بررسی شده و ضمن مقایسه با حالت غیر دایم متناظر با آن، مدلی تئور ی برای گسترش عرض ی دایم جریان بـه دسـت آمده است . عرض جر یان ، b ، و موقعیت نسبی مکان انـدازه گیـری آن ، x ، نـسبت بـه مقیـاس طـول ی شـناور ی اولِیـه ؟؟؟ بدون بعد شده اند . این پارامتر از تحلیل ابعادی جریان چگال بـه دسـت آمـده و نمایانگر تـشابه دینامیک جریان است . درحالت غیر دائم، b ، ماکزیمم عرض جریان و ، x ، موقعیت نوک دماغه پیشانی نـسبت بـه ورودی
جریان چگال می باشد . نتایج گسترش عرض ی دایم نشان م ی دهد که در منحنی های عرض بدون بع د بـر حـسب طـول بدون بعد دو ناحیه x \ lo<3.0 ) R1 و ) x \ lo>3.0 ) R2) قابل تشخیص است . این امر حاکی از آن است کـه در این دو ناحیه، مقدار و نوع نیروهای ی که با هم در تعادل هستند متفاوتند . در نتیجه مقیاس طولی شناوری اولیـه یـک کمیت تشابه است که می تواند دینامیک جریان را به خوبی نشان دهد . در ناحیه R1 نرخ رشد عرض جریـان کمتـر از ناحیه R2 می باشد . بطوریکه نتایج نشان می دهد با تقریب نسبتاً خوبی می توان گفت که درمحدوده آزمایشات حاضر، نرخ رشد عرضی جریان در ناحیه R1 و R2 درحالت دایم و غیر دایم به ترتیب، متناسب با x(0.25) و x(1.2) مـی باشد .

۱۶مدلسازی عملکرد توربینهای توربوچارجری جریان شعاعی دو ورودی و مقایسه آن بانتایج تجربی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مقاله رفتار توربین های جریان شعاعی تورلوچارجرهای مدل سازی شده است. با استفاده ازمعادلات حاکم بر جریان تورین ومدلسازی افتهای مختلف منحنی های مشخصات رفتار توربین در شرایط دائمی و در جریان ورودی جزئی و کلی بدست امده است. در این مطالعه دبی جریان، نسبت فشار وراندمان توربین جزء مجهولات می باشد. لذا بامعلوم بودن هندسه توربین و فشار و دمای ورودی به آن، مدلسازی فوق امکان پیش بینی رفتار توربین شعاعی و تهیه منحنی های عملکردی آن را فراهم می آورد. از طرفی درآزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرایط گوناگون و اندازه گیری کمیتهای اصلی جریان منحنیهای عملکرد یتوربین بدست آمده است. مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدلسازی از دقت مناسبی برخوردار است. همچنین مشاهده می شود که در توربین دو ورودی حداکثر راندمان هنگامی است که دبی جرمی سمت شرود بیشتر از ورودی سمت دیگر باشد. میزان حساسیت بازده به ازا تغییر یک درصدی کمیتهای نیز مشخص شد و نشان میدهد که حساسیت بازده به تغییرات دما شدیدتر از فشار می باشد. بالاخره عدم قطعیت نتایج تجربی تعیین گدید و مشاهده می شود که با افزایش نسبت فشار وسرعت دوران توربین عدم قطعیت بازده کاهش می یابد.

۱۷بررسی تجربی جریان چگالی سه بعدی با استفاده از ADV
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
جریان چگالی حاوی ذرات که در زیر آب صاف جریان دارد، به دلیل برش ناشی از مجاورت آب صاف، چه در فصل مشترک قائم و چه در فصل مشترک عرضی، آب صاف مجاور را به درون کشیده و ضمن عریض شدن ارتفاع آن زیاد می شود. پارامترهای متعددی برمیزان این درون آمیختگی و افزایش ارتفاع موثر اس . ت در این مقاله تاثیر عوامل مختلف در مشخصه های جریان چگالی حاوی ذرات بهصورت سه بعدی و مغشوش بطور تجربی و با استفاده از دستگاه اندازه گیری سرعت (Acoustic Doppler Velocimeter) ADV مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط متفاوت انجام شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش دبی مقدار ارتفاع بدنه همواره افزایش یافته و با افزایش غلظت و شیب کاهش می یابد، مگر در مواقعی که درون آمیختگی بیشتر شود. همچنین به دلیل درون آمیختگی شدید طولی و عرضی در ابتدای کانال ارتفاع بدنه افزایش می یابد، اما با پیشروی جریان از ارتفاع کاسته شده و عمدتا" به حالت تثبیت شده می رسد. شکل پروفیل سرعت در جریان حاوی ذرات نشان می دهد که به دلیل وجود نیروهای اینرسی در ابتدای کانال، مقدار ماکزیمم و متوسط سرعت در جهت جریان همیشه در ابتدای کانال از انتهای آن بزرگتر است. علاوه بر آن، در ابتدای کانال به دلیل کمی اصطکاک، مقدار ماکزیمم از مقدار متوسط سرعت به مراتب زیاد تر بوده و به سرعت از مقدار ماکزیمم کاسته می شود.

۱۸تحلیل تئوریک یک مدل خودروی بادی ایرفویلی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خودروهای بادی که تاریخچه ای بقدمت قایق های بادبانی دارند، نیروی محرک خود را صرفا از انرژی باد تامین می کنند. در بعضی از این نوع خودروها بجای بادبان از ایرفویل صلب استفاده می گردد. این ایرفویل بر اثر وزش باد، نیروی جلو برندگی در جهت خاصی ایجاد کرده و در نتیجه خودرو در جهتی متفاوت با جهت وزش باد حرکت می نماید. آزمایشات تجربی گوناگونی در سراسر دنیا روی این مدل خودروها انجام شده است ولیکن هیچگونه محاسبات علمی مدونی برای آنالیز نیروها ی وارد بر آنها وتحلیل کامل تئوریک آنها، صورت نگرفته است.
هدف در این مقاله ارائه کد محاسباتی برای تخمین مشخصه های عملکردی این نوع خودروها بر اساس آنالیزهای آیرودینامیکی می باشد. این کد قابلیت محاسبه سرعت خودرو، نیروها و گشتاورهای وارده بر ایرفویل و سازه خودرو، همچنین تعیین زاویه دقیق ایرفویل برای دستیابی به ماکزیمم سرعت خودرو را دارا می باشد. این محاسبات بر اساس مدلسازی آیرودینامیکی ایرفویل و سازه در تمام زوایای باد ظاهری و زوایای حمله مختلف ایرفویل، با در نظر گرفتن پارامترهای حرکتی و پایداری خودرو، انجام می پذیرد. نتایج حاصل از این کد، با ایجاد درک دقیق از چگونگی حرکت جریان اطراف خودروهای بادی، امکان طراحی دقیق این نوع خودروها را با هر ابعاد، بدور از هر گونه سعی و خطایی فراهم آورده، همچنین هزینه آزمایشات تجربی را که به منظور تعیین ابعاد دقیق خودرو و بررسی دینامیک حرکت آنها انجام می پذیرد، کاهش می دهد.

۱۹تعیین پارامتری سرعت لغزش آب روی سطح یخ در جریان آرام واجباری
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق جریان آب روی سطح ی خ در حالت دو بعدی در نظر گرفته شده است . سه تئوری مختلف از نظر رفتار جریان آب روی یخ مورد بررسی قرار گرفته و تئوری سرعت لغزش جریان روی یخ مورد تعمق قرار گرفته و با این فرض ابتدا یک قلمرو برای این مسئله در نظر گرفته شده و معادلات حاکم روی این قلمرو در جریان اجباری با رژیم آرام استخراج گردیده . مسئله به صورت غیردائمی و با مرز متغیر به صورت عددی مدلسازی ریاضی شده و معادلات مومنتم، انرژی و بقای جرم به صورت همزمان برای یک گـام زمـانی و بـا اسـتف اده گردیـده اسـت . و پـارامتر SIMPLER شرط لغزش روی سطح حل گردیده است . برای حل از روش حجم محدود الگوریتم ضریب لغزش برای اعمال شرط لغزش در حل تعریف گردیده و نتایج برای پارامتر ضریب سرعت لغزش مختلف به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است . این تحقیق می تواند برای بررسی اختلاف بین نتایج از مطالعات تجربی و محاسبات عددی مورد استفاده قرار گیرد

۲۰ارایه کد محاسباتی برای آنالیز حرکت خودروهای بادی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
خودروهای بادی که تاریخچه ای بقدمت قایق های بادبانی دارند، نیروی محرک خود را صرفا از انرژی باد تامین می کنند . در بعضی از این نوع خودروها بجای بادبان از ایرفویل صلب استفاده می گردد . این ایرفویل بر اثر وزش باد، نیروی جلو برندگی در جهت خاصی ایجاد کرده و در نتیجه خودرو در جهتی متفاوت با جهت وزش باد حرکت می نماید . آزمایشات تجربی گوناگونی در سراسر دنیا روی این مدل خودروها انجام شده است ولیکن هیچگونه محاسبات علمی مدونی برای آنالیز نیروها ی وارد بر آنها وتحلیل کامل تئوریک آنها، صورت نگرفته است . . هدف در این مقاله ارائه کد محاسباتی برای تخمین مشخصه های عملکردی این نوع خودروها بر اساس آنالیزهای آیرودینامیکی می باشد . این کد قابلیت محاسبه سرعت خودرو، نیروها و گشتاورهای وارده بر ایرفویل و سازه خودرو، همچنین تعیین زاویه دقیق ایرفویل برای دستیابی به ماکزیمم سرعت خودرو را دارا می باشد . این محاسبات بر اساس مدلسازی آیرودینامیکی ایرفویل و سازه در تمام زوایای باد ظاهری و زوایای حمله مختلف ایرفویل، با در نظر گرفتن پارامترهای حرکتی و پایداری خودرو، انجام می پذیرد . نتایج حاصل از این کد بعنوان پیش زمینه طراحی خودروهای بادی مورد استفاده قرار می گیرند .

۲۱کاربرد ماده مرکب سیلیکونی برای کاهش نیروی پسای کشتی ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
ضریب پسای دیسکهای دوار در یک مخزن استوانه ای آب با نصب پوشش هم جهت مرکب به زیر یک دیسک مطالعه و با دیسکهای مرجع با هندسه کاملایکسان و صلب مقایسه می شود. پوشش مرکب از اسکلت فلزی اصلی، پارچه مخملی، ماده مرکب سیلیکونی و یک لایه نازک پلیمری تشکیل شده است. نتیجه آزمایشات در حالتهای معینی کاهش پسای بیست درصدی یا بیشتر را نسبت به دیسکهای مرجع نشان داده است. یک نفش احتمالی لایه رویی پلیمری درکاهش نیرو پسا، تشدید در فرکانس بالا می باشد. خواص مکانیکی شبکه سیلیکونی تاثیر زیادی در تغییر ضریب پسای دیسک دارد.

۲۲مدلسازی ریاضی و عددی برای تعیین تغییر شکل جدار جامد در جریان آب روی سطح مستوی یخ در فرآیند ذوب یخ
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله یک مدل ریاضی عددی برای جریان آب خالص روی سطح مستوی و افقی یخ را با مرز متغیر ارائه می دهد . در مدلسازی ریاضی صورت گذاری مسئله به شبه SSSF– تبدیل می گردد که می تواند برای تعداد زیادی از کاربردها اعمال گردد . این مدلسازی بر اساس روش المان محدود بنا نهاده شده است . برای شبکه بندی قلمرو میدان جریان به منظور رسیدن به دقت بیشتر ، از روش شبکه بندی مجدد استفاده شده است . معادلات حاکم برای تغیین توزیع دما در قلمرو میدان جریان استخراج گردیده است . در نهایت بوسیله شار حرارتی خالص، ضخامت لایه یخ ذوب شده تخمین زده شده و موقعیت مرز جامد در زمانهای مختلف تعیین گردیده است .

۲۳ارزیابی شبیه سازی عددی وچند نمونه آزمایشات تجربی کاویتاسیون و بررسی نحوه توسعه حباب کاویتاسیون
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
کاویتاسیون در ماشینهای هیدرولیکی و رونده های زیرسطحی مشکلات متفاوتی را بوجود می آورد که می تواند مربوط به طبیعت غیر پایدار آن باشد . اجسام با زاویه نوک 180 تا 30 درجه با کاهش 30 درجه بصورت عددی به کمک نرم افزار Fluent و دو نمونه 30 و 60 درجه بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و میزان ضخامت و طول کاویتاسیون برای این نمونه ها بررسی شده است . تطابق خوبی بین نتایج عددی و تجربی مشاهده می شود وجسم کویتیتور(Cavitator) مناسب برای پسا ی کم و ایجاد ابر کاویتاسِیون ، جسم با زاویه نوک بین 90 تا 120 درجه به نظر می رسد..

۲۴مدلسازی عملکرد توربینهای توربوچارجری جریان شعاعی و مقایسه آن با نتایج تجربی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله عملکرد توربین های جریان شعاعی مورد استفاده در موتورهای توربوچارجری مدل شده است . دراین تحلیل با استفاده از معادلات حاکم بر جریان توربین و مدلسازی افتهای مختلف منحنی های مشخصات رفتاری توربین در شرایط دائمی بدست آمده است . دراین مدلسازی دبی جریان و نسبت فشار و راندمان جزء مجهولات مدلسازی می باشد . لذا مدلسازی فوق امکان پیش بینی رفتار توربین شعاعی وتهیه منحنی های عملکردی آن را فراهم می آورد . از طرفی در آزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرایط گوناگون و اندازه گیری کمیتهای اصلی جریان منحنیهای عملکردی توربین بدست آمده است . نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و نشان می دهد که نتایج مدلسازی از دقت مناسبی بر خوردار است . در انتها میزان حساسیت بازده به ازاء تغییر یک درصدی کمیتها مشخص شده و نشان داده شده است که حساسیت بازده به تغییرات دما شدید تر از فشار می باشد . همچنین عدم قطعیت نتایج تجربی تعیین گردیده و نشان داده شده است که با افزایش نسبت فشار عدم قطعیت بازده کاهش می یابد .

۲۵دینامیک ضربه یک پرتابه زیرآبی دارای سوپر کاویتاسیون
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله دینامیک پرواز یک مدل ساده شده یک جسم سوپر کاویتاسیون بررسی می شود. در حالت خاص توجه خاصی به طبیعت و فرکانس ضرباتی است که به انتهای جسم بر خورد می کند و با دیوارهای حفره تماس دارد. با توجه به آزمایشات انجام شده در تحقیقات مشابه می توان نشان داد که نیروی لبه اعمال شده بوسیله سیال تقریبأ در مسیر طول جسم می باشد. این پدیده باعث می شود که این نیرو لنگری معادل صفر نسبت به مرکز جرم وارد کند که می توان فرض کرد جسم آزاد از لنگر است و در لبه جلویی آن مفصل شده است. برای ساده کردن تحلیل، فرض می شود که جسم حول محور تقارن خود نمی چرخد. بنابراین بین ضربه ها یک حرکت صفحه ای با سرعت زاویه ای ثابت وجود دارد. با استفاده از مکانیک سیالات پدیده ضربه را وقتی که دم به جدارهای حفره تماس پیدا می کند، مدل می کنیم و نشان می دهیم که منطقی است فرض کنیم با وجود ضریب جبران معادل با واحد، ضربه لحظه ای می باشد. با استفاده از این مدل ساده شده، برای پارامترهای نمونه یک شبیه سازی مناسب ارائه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۲ نتیجه