توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیبشناسی در حوزه علوم انسانی از منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادایمها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رویکردآسیبشناسانه به مبانی علوم انسانی از منظر ش ناخت هندسه معرفتی پارادایمها و سلول های بنیادین تفکر دینی نشان میدهد که بیتوجهی به اصالت و اهمیت پارادایمها درچهار حورمبانی،ادبیات،روش هاوتلاشهای علمی سبب بروز آفات و استیلای آسیبهایی در این حوزه گردیده است.سیطره انتزاعی اندیشی به منظور تخریج، تصحیح، تعمیم، تطبیق،و سریان دادن پارادایمها درحوزه های مذکور، ر اهکارسریع ونافذی است که می تواند موجب زوال بعضی از آس یبهای مضمونی، رویکردی و روش ی و تألیفی و ادبی در بخش علوم انسانی شود . بایستگی توجه به هماهنگی پارادایم ها با جهت گیری ه ا،ساختارها، مبانی، ادبیات نهضت ترجمه ،ارتباط معنی و زبان و لایه های جهان بینی، و اجته ادهای علمی با این نوع رویکرد آسیب شناسانه محرز می شود. در این مقاله به صورت مروری و گذرا پارهای از این آسیبها برشمرده شده است.

۲فمینیسم و آموزش زنان
اطلاعات انتشار: مطالعات راهبردي زنان، سال
تعداد صفحات: ۸

۳نگاه اسلام به آموزش و تحصیل زنان
اطلاعات انتشار: مطالعات راهبردي زنان، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۴بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتربومانی و سایر گونه های اسینتوباکتر جداشده از سه بیمارستان در شهر تهران
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، سال
تعداد صفحات: ۶

۵نقد نابرابر انگاری افراطی جنسیتی در معرفت شناسی فمینیستی
اطلاعات انتشار: مطالعات راهبردي زنان، سال
تعداد صفحات: ۳۹
اغلب جریانات فکری فمینیستی به ویژه فمینیست های فرامدرن بین دانش و معرفت زنانه و مردانه تفکیک کلی قایل می شوند و معتقدند بسیاری از دانش ها و معرفت شناسی های رایج با رویکردی مردانه سرشته شده و معتقدند در عدالت جنسیتی باید همه سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسایل جنسی و جنسیتی بازخوانی شود. در این نوشتار مبانی معرفت شناسی این دسته از فمینیست ها، با تاکید بر مباحث قرآنی (در حوزه معرفت شناسی قرآنی، شناخت شناسی شناختی قرآن و الگوی خاصی از معناشناسی قرآنی) نقد گردیده و آرا اندیشمندان مسلمان نظیر ملاصدرا، سهروردی و ابن عربی، مبنای تفکیک کلی بین دانش و معرفت زن و مرد نقد و تحلیل شده و معلوم می شود عدالت جنسیتی، مقتضی جدا نمودن معرفت زن از معرفت مرد نیست.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه