توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناخت منشا ناکارایی سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحلیل پوششی داده ها، یک روش مبتنی بر برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری است. ئر مدل های کلاسیک DEA، به فرایند داخلی تبدیل ورودی ها به خروجی، توجهی نمی شود. به عبارت دیگر مدل های کلاسیک، تنها به محاسبه عدد کارایی برای هر واحد تصمیم گیری می پردازند. به طوری که بدون هیچ گونه تحلیلی در مورد منشا ناکارایی واحدها، به رتبه بندی آن ها می پردازند. این در حالی است که در برخی موارد، یافتن منشا ناکارایی برای بهبود در وضع موجود، مهمتر از تعیین واحدهای ناکارا است. برای حل این مشکل تجزیه سیستم به مولفه های تشکیل دهنده و محاسبه کارایی با در نظر گرفتن روابط بین مولفه ها پیشنهاد می شود. لذا تفکیک اجزا با استفاده از اطلاعات موجود در سابقه سیستم، روشی است که در این مقاله برای حل این مشکل، استفاده شده است. در این مقاله پس از ارائه رو پیشنهادی برای سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی با ورودی های منفک اما خروجی های ادغام شده، مثال موردی برای بیان شفاف تر مساله ارائه شده است. هدف این مقاله ارائه روشی برای تجزیه تقریبی خورجی ها، و یافتن مدل DEA مناسبی مطابق با ساختار سیستم جهت رتبه بندی و تعیین منشا ناکارایی می باشد.

۲مدلی سلسله مراتبی برای کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکانیابی انبار
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به تازگی مفهوم کارایی تسهیلات، به گونه ای که در تحلیل پوششی داده ها تعریف می شود، به عنوان یکی دیگر از اهداف مکانیابی مطرح شده است تا تاثیر گذاری مکان تسهیلات بر کارایی آنها در سرویس دهی به تقاضاها نیز در مساله لحاظ شود. در پژوهش این رویکرد در مکانیابی انبار توسعه داده شده و عملکرد مدل ادغامی با ارائه مثالی تشریح شده است. با ادغام تحلیل پوششی داده ها در مساله مکانیابی انبار دو شاخص بهینه می شود. یکی تعداد انبارهای احداث شده برای پوشش تعداد مشخصی از نقاط تقاضا است که کمینه می شود و دیگری کارایی انبارها که با امتیازات بدست آمده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای الگوهای منتخب بیشینه می شود. نتایج بدست آمده با روش تاپسیس که قبلا برای این مساله ارائه شده است مقایسه شده، مزایای آن بیان شده و پیشنهاداتی برای انتخاب روش مناسب ارائه شده است.

۳مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره ی تامین چند مرحله ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله، مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک منابع محدود در زنجیره ی تامین چند مرحله ای ارایه شده است. هدف اصلی مدل، افزایش کارآیی و اثر بخشی زنجیره ی تامین با توجه به افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها بوده است.در این مدل با استفاده از ابزار آماری شش سیگما، ناب بودن استراتژی های تامین، تولید، توزیع و انتخاب تامین کنندگان تضمین شده اند. همچنین با استفاده از توابع هدف کمینه سازی میزان کمبود، و محدودیت های حداکثر کمبود مجاز، افزایش رضایت مشتری نیز مد نظر قرار گرفته است.در این مدل، توابع هدف به گونه ای تعریف شده اند که زنجیره ی تامین به سوی ناب بودن سوق داده شود و با در نظر گرفتن محدودیت های شش سیگمای متناظر با این توابع، ناب بودن زنجیره، تضمین شود. در نهایت، پس از تعیین استراتژی ها با توجه به توابع هدف و محدودیت ها، استراتژی های بهینه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره–فرآیند الکتر– انتخاب شده اند.


۴بهینه‌سازی مسائل چند پاسخه با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در صنایع مختلف، به منظور بهبود کیفیت و رضایت مشتری، از متدولوژی سطح پاسخ استفاده می‌شود. در این روش، فقط بهینه‌سازی یک پاسخ مدنظر قرار می‌گیرد، در حالی که در اکثر موارد، نیاز به بهینه‌سازی چندین پاسخ به صورت توام است. به منظور رفع این نیاز، روش‌های بهینه‌سازی چند پاسخه توسعه یافته‌اند. به علت وجود رقابت شدید در صنعت، بهینه‌سازی پاسخ‌ها با میزان نزدیکی که هر پاسخ به آرمان‌های فرد تصمیم‌گیرنده دارد، سنجیده می‌شود. بنابراین میزان تفاضل از آرمان او باید به عنوان تابع هدف لحاظ گردد. این موضوع ما را به استفاده از رویکردهای برنامه‌ریزی آرمانی سوق می‌دهد.
Xu و همکاران در سال 2004، روش بهینه‌سازی چند پاسخه‌ای بر مبنای آرمان‌های تعیین شده برای هر پاسخ، پیشنهاد دادند(19). در مقاله پیش رو، روش ایشان (Xu و همکاران) به منظور ارتقا جواب‌های به دست آمده در راستای خواست فرد تصمیم‌ گیرنده و با توجه به توانایی پیش‌بینی مدل رگرسیونی ارائه شده، بهبود یافته است. این امر تا حدودی فاصله دو مرحله‌ی مدل‌سازی رگرسیونی و بهینه‌سازی که اغلب به طور مجزا بررسی می‌شوند، پوشش داده است.

۵رویکرد ٨ گانه در مدیریت فرآیند
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
عملکرد هر سازمان را میتوان در عملکرد فرایندهای آن ملاحظه نمود و با شناسایی و تحت کنترل قرار دادن آن فرآیندها ، کل سازمان را کنترل کرد اما هر فرایندی از زوایای مختلف قابل بررسی و نظارت می باشد . این مقاله با در نظر گرفتن موضوعات مختلف موثر بر فرایند ، هشت روی کرد “تعاملات بین فرایندها ، تنظیم فرایندها ، مطابقت فرایندها با نیازهای مشتریان ، مطابقت فرایندها با برنامه های استراتژیک سازمان ، بهره وری فرایندها ، کنترل شکستهای فرایندها ، ممیزی فرایندها و مهندسی مجدد فرایندها” را ارائه نموده است. با در نظر گرفتن این رویکردها، می توان از مناسب بودن مدیریت فرایند ها اطمینان پیدا کرد .در ادامه بمنظور انکه برای هر کدام از رویکردهای اشاره شده ، یک وسیله کنترلی مناسب وجود داشته باشد ، یک کمیت مناسب برای کنترل آنها بیان شده است تا فرایندها با استفاده از ابزار ارائه شده ، مو رد سنجش و بررسی واقع گردند . با استفاده از ابزار های کمی ارائه شده و مقایسه آن در دوره های مختلف میتوان شناسایی کرد که فرایند مورد نظر در چه بعدی دارای ضعف بوده وچگونه قابل بهبود می باشد.

۶بررسی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در حالت کوئنچ و تمپر برای فولاد AISI 4130 با استفاده از روش های آماری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
قطعات سرچاهی نفت از جنش فولاد AISI 4130، که طبق استاندارد API در مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان تولید می گردد دارای خواص متنوع می باشند. با توجه به مرتبط بودن سختی با استحکام نهایی و کلاسهای مختلف استاندارد فوق، دانستن چگونگی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در این فولاد امری حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تعداد زیادی از محصولات AISI 4130 که در مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان شمش ریزی و آهنگری گردیده بود، انتخاب و تحت سیکلهای مختلف کوئنچ و تمپر قرار گرفت. از تمام محصولات نمونه کشش تهیه و خواص مکانیکی شامل استحکام نهایی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و درصد کاهش سطح مقطع اندازه گیری شد و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیون ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم بدست آمد. همچنین ریز ساختار تعدادی از نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و با خواص مربوطه مقایسه شد.

۷بررسی عملیات بازپخت بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش تاثیر عملیات باز پخت بر فولاد 30CrMnSi که یک فولاد متوسط کربن پر مصرف برای ساخت مخازن جداره ضخیم و جداره فوق ضخیم است، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی نمونه ضربه مطابق استاندارد EN 10045 تهیه شد و در دمای 890 درجه سانتیگراد آستنیته گردید. تمام نمونه ها در محیط کوئنچ روغن سرد شدند و سپس در دماهای مختلف شامل 500،450،350،250،200 و 600 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت باز پخت گردیدند و آنگاه در هوا سرد شدند. نمونه ها در دمای محیط و دماهای 10 و 40 درجه سانتیگراد زیر صفر تحت آزمایش ضربه قرار گرفت و نمودار انرژی ضربه بر حسب دمای باز پخت ترسیم گردید.تمام نمونه ها متالوگرافی، عکس برداری و همچنین سخنی سنجی شدند. نتایج نشان داد در محدوده دمائی بازپخت 400–250 درجه سانتیگراد انرژی ضربه در هر سه درجه حرارت تست شده تا حدودی کاهش یافته است، یعنی فولاد مذکور به تردی باز پخت در این محدوده دمائی حساس است.

۸بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراین مقاله هدف آن است که با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی به پیش بینی رتبه گزینه های مختلف حاصل از عوامل موثر در ارائه خدمات پرداخته شده و سپس به بهینه سازی ارائه خدمات و انتخاب وضعیت مناسب برای عوامل موثر جهت دست یابی به بهترین مقدار ممکن برای متغیر پاسخ مورد نظر بپردازیم .

۹یک مدل پایدار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته چند سطحی چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در سالهای اخیر به دلیل قوانین دولتی مسائل محیطی، مسئولیت اجتماعی و فشارهای مشتری، لجستیک معکوس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است این مقاله یک طراحی پایدار برای شبکه لجستیک حلقه بسته چند محصولی چند سطحی تحت شرایط عدم قطعیت پارامتر ها ارائه می دهد.

۱۰انتخاب کاراترین محل یک بازار دوره ای به کمک تحلیل پوششی داده ها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مکان یکی از عوامل مطرح در آمیزه بازار می باشد اینمقاله به دنبال آن است که با در نظر گرفتن معیارهای مورد نظر سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA مکان کارای یک بازاره دوره ای را طی افق برنامه ریزی مورد نظر سازمان تعیین نماید به این منظور برای تعیین مکان بازار مورد نظر با هدف حداکثر کردن پوشش مجموعه که یکی از اهداف معمول در تئوری های مکان یابی است معیارهای مختلفی در حوزه های جغرافیایی جمعیت شناسی و رواشناسی د رنظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل تجمیع شده DEA کاراترین مکان هر دوره از میان مکانهای کاندیدا انتخاب شده است.

۱۱انعکاس و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در درون زنجیره تامین تحلیل تجربی شرکتهای ایرانی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش توجهات به مدیریت زنجیره تامین SCM موجب شده تا محققان مدلها ساختارها و چارچوبهای مدیریت کیفیت را که در زمینه مدیریت عملیات توسعه داده شده بودندمورد بررسی مجدد قرا ردهند دراین مقاله در چارچوب یک مدل ساختاری بررسی شده که چگونه دو رویه کیفیتی SCM تمرکز بر مشتری و مدیریت کیفیت تامین کننده به همراه برخی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت مدیری کیفیت که این روابط را به جلوبرده و تعدیل م یکند عملکرد کیفیت و کسب و کار زنجیره تامین را ارتقا خواهد داد دراین تحقیق داده ها از طریق پرسشنامه از 85 شرکت صنعتی ایران جمع آوری شده است نتایج این تحقیق با ورود دو رویه کیفیتی SCM در مدل مدیریت کیفیت پیشنهاد می کند که برقراری ارتباطات، تشریک مساعی و یکپارچگی میان اعضای یک زنجیره تامین پیرامون مورادکیفیتی عملکرد زنجیره تامین را ارتقا خواهد داد.

۱۲بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران برپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل TAM مطالعه موردی: بانک ملت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۲۱
این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان برپذیرش بانکداری اینترنتی برمبنای مدل پذیرش فناوری TAM انجام گرفته است مدل پذیرش فناوری یکی ازمدلهایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذاربر پذیرش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرارگرفته است دو باور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده به عنوان دوسازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرارگرفته است دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TAM استفاده شده است. دراین پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 219 نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت با استفاده از ابزارهای اماری از جمله تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرارگرفته اند. یافته های تحقیق نشان داده است که اعتماد تاثیر مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.

۱۳استفاده از سطوح چند پاسخی مشتری گر برای بهینه سازی فرآیند
اطلاعات انتشار: شريف ويژه علوم مهندسي، تابستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۳۴ (وِيژه مديريت و مهندسي صنايع)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هنگامی که رابطه بین متغیرهای یک فرآیند مشخص نباشد و آزمایشگر علاقه مند به یافتن تنظیمات بهینه متغیرهای ورودی فرایندی باشد، می توان از متدولوژی سطح پاسخ برای بهینه سازی پارامترهای فرایند استفاده کرد. گاهی برای فرایند بیش از یک متغیر پاسخ وجود دارد که لازم است تمامی این متغیرها به صورت همزمان بهینه شوند. اما باید توجه داشت که آزمایشگر فقط از طریق استانداردهای تولید و اهداف بر نیازمندی های تولید (تولید کننده) آگاهی دارد و از نیازهای مصرف کننده (مشتری) بی اطلاع است. اگر او خواستار یافتن تنظیمات بهینه فرایند، بدون توجه به نیازهای مشتری باشد، چه بسا پس از تولید، موجبات رضایت مندی مشتری را در کنار رضایت مندی تولید کننده در بر نداشته باشد. از این رو نیازهای مشتری نیز می تواند به عنوان پاسخ دیگری در مسایل سطوح پاسخ چندگانه مطرح باشد. از سوی دیگر صنایع با تکنولوژی بالا با پیچیدگی های زیاد، باید همواره ویژگی های کیفیت چند گانه را بهبود بخشیده و مشتری نیز باید آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. در این نوشتار، ایده مدل سازی سطوح چند پاسخی برای بهینه سازی پویا را با در نظر گرفتن پاسخ های مشتری بررسی می کنیم. در حقیقت این مطالعه، برای فرموله کردن پاسخ های چند گانه وابسته به هم و صدای مشتری (VOC)، از طریق یافتن نقاط بهینه به وسیله یک روش بهینه سازی ریاضی رویکرد جدیدی ارایه می کند. روش پیشنهادی طی یک مثال موردی از ادبیات موضوع توضیح داده شده است.

۱۴مساله مکانیابی مینیماکس احتمالی نقطه انتقال
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
: مساله مکانیابی نقطه انتقال اخیرا معرفی شده است و با تابع هدف مینیماکس و بر روی صفحه فقط برای حالتی که نقاط تقاضا وزن دهی نشده اند و نیز مختصات آنها دقیقا معلوم است بررسی شده است. در این مقاله ما حالتی را بررسی می کنیم که نقاط تقاضا وزن دهی شده اند و نیز بطور یکنواخت در یک فاصله داده شده توزیع شده اند. مساله مورد نظر شامل یافتن محل بهینه نقطه انتقال است به گونه ای که ماکزیمم مسافت موزون مورد انتظار بین مرکز خدمت رسانی و نقاط تقاضا از طریق نقطه انتقال مینیمم شود. بسته به مفروضات توزیع یکنواخت نقاط تقاضا ، سه مدل مختلف ارائه شده، شرایط تحدب بررسی شده، ویژگی های آنها بدست آمده و روشهایی برای یافتن جواب بهینه آنها پیشنهاد شده است. در پایان مثالهایی از هر مدل برای فهم بیشتر مطالب آورده شده است

۱۵تعیین پارامترهای بحرانی درافزایش رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی درفعالیت بانکی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دانشور رفتار، تیر, دوره  ۱۲ , شماره  ۱۱ (ویژه مقالات مدیریت ۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
مشتری وجلب رضایتمندی اوازموضوعات کلیدی است که دردنیای رقابتی حاضر می تواند موجبات ترقی یک مجموعه را فراهم آورد. دراین راستا توجه به این که چه مواردی می تواند درافزایش رضایتمندی مشتریان به صورت دقیق تر و کامل ترموثرباشد، ضروری و حائز اهمیت است. مقاله حاضر با درنظر گرفتن پارامترهای موثربررضایتمندی مشتریان و میزان اهمیت هریک ازآن ها، روشی را ارائه می دهد که بتوان پارامترهای بحرانی را استخراج کرد. روش پیشنهاد شده دریک مجموعه مالی واعتباری اجرا گردیده و مورد بررسی واقع شده است.

۱۶استفاده از شاخص تورنکوییست برای ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن)
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۰- ويژه علوم اقتصادي)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مطابق با برنامه چهارم توسعه، کلیه بخش های اقتصادی کشور مکلفند تا بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت و معدن از رشد تولید بخش ها و تولید ناخالص داخلی به میزان 39.1 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، پیش بینی روند رشد سالانه بهره وری عوامل کل این بخش 4.4 درصد می باشد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا رشد TFP در بخش صنعت و معدن، در مسیر تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است؟ آیا می توان این بخش را به عنوان یک بخش کارا قلمداد کرد؟ هم چنین رشد بهره وری در این بخش به چه صورت است؟ بنابراین برای پاسخ به این سوالات با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و بهره گیری از روش های ناپارامتری و مشخصا شاخص تورنکوییست، تغییرات رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت و معدن طی دوره 1385–1370 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه با رشدی معادل 0.8 درصد رو به روست که با اهداف مندرج در برنامه چهارم 4.4) درصد) فاصله زیادی دارد.

۱۷حل مساله تخصیص نمایی با افزودن یک تابع مطلوبیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۱۹
دراین تحقیق مساله تخصیص نمایی دو هدفهپیشنهاد می شود که یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع دوم هدف مدل و یک محدودیت تقاضا با دو حالت ثابت و احتمالی درمدل پیشنهادی اعمال شده است مدل پیشنهاد تحقیق با دید کاربردی نسبت به مساله تخصیص نمایی ارایهشده و مبتنی برتقاضای افزوده ایجاد شده برای هر تسهیل بواسطه قرارگیری درکنار تسهیلات دیگر می باشد سپس مثالهای عددی با ابعاد کوچک و بزرگ تولید و با نرم فازار لینگو حل می شود باتوجه به زمان حل بالای مثال با ابعاد بزرگ الگوریتم شبیه سازی تبرید به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مثالهای با ابعاد بزرگ به کار می رود نتایج حل دو روش دقیق و تقریبی با هم مقایسه و اعتبار روش تقریبی سنجیده می شود درابعاد کوچک الگوریتم شبیه سازی تبرید دقیقا جواب بهینه را می یابد.

۱۸ارایه یک مدل مکانی ابی پوشش سلسله مراتبی مبتنی برپوشش تدریجی و شعاع متغیر
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله یک مدل مکانیابی پوشش سلسله مراتبی گسسته مبتنی برپوشش تدریجی و با شعاع متغیر ارایه می شود نوآوری این مقاله تلفیق سه رویکرد از مکان یابی پوشش است درسیستمهای سلسله مراتبی خدمات ارایه شونده توسط تسهییلات همانند خود تسهیلات دارای سطوح متفاوتی هستند و هرمشتری با توجه به تنوع خدمات ارایه شونده نزدیکترین سطح تسهیل به نیاز خود را برمیگزیند درمساله پوشش تدریجی فرض پوششکامل با یک تابع پوشش جایگزین میشود که این تابع برحسب فاصله هرمشتری از تسهیل بخشی از تقاضای پوشش یافته را مشخص می کند درمساله پوشش با شعاع متغیر شعاع پوشش ثابت نبوده و میتواند برحسب یک تابع غیرکاهشی از هزینه تجهیز تسهیلات تغییر کندهدف ازارایه این مدل توسعه رویکرد سلسله مراتبی درمکانیابی پوشش با استفاده ازتلفیق رویه های فوق الذکر است برای بیان صحت مدل یک مثال ارایه شده و سپس حل شده است.

۱۹کاربرد تحلیل پوششی داده ها درمکانیابی کارخانه با رویکرد برنامهریزی چندهدفه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
به تازگی مفهوم کارایی تسهیلات به گونه ای که درتحلیل پوششی داده ها تعریف می شود به عنوان یکی دیگر از اهداف مکان یابی مطرح شده است تا تاثیر گذاری مکان تسهیلات برکارایی آنها درسرویس دهی به تقاضاها نیز درمساله لحاظ شود با ادغام همزمان تحلیل پوششی داده ها درمساله مکان یابی دونوع کارایی بهینه می شود یکی کارایی مکانی که با یافتن الگوی مکانی با حداقل هزینه براورده می شود ودیگری کراایی تسهیلاتکه با امتیازات بدست آمده از تکنیک تحلیل پوشش یداده ها برای الگوی منتخب براورده می شود دراین پژوهش ابتدا مفهوم ادغام کارایی درمساله مکانیابی تبیین شده است سپس مدلهای ادغام همزمان تحلیلی پوششی داده ها درمکان یابی کارخانه که اخیرا پیشنهاد شده اند تحلیل شده و مطلوبیت آنها به چالش کشیده شده است درمقابل مدلهایجدیدی با رویکردادغام سلسله مراتبی پیشنهاد شد ه است که نتایج مشابهی را ارایه می کنند درحالیکه معایب مدلهای پیشین را ندارند عملکرد مدلهای ادغامی با ارایه مثالهایی تشریح شده است.

۲۰بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی بر مبنای مفهوم مطلوبیت
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله، روشی برای بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی پیشنهاد می شود که در آن از مفهوم مطلوبیت مقدار هر متغیر پاسخ جهت پیش بینی استفاده می کند. در این پژوهش شبکه پس انتشار پیش خور با دو لایه پنهان استفاده می شود. تعداد نرونهای لایه پنهان با استفاده از معیار میانگین مربع خطا برای داده های آموزش و تست تعیین می گردد. تعداد نرون های لایه اول برابر تعداد فاکتورها و تعداد نرونهای لایه آخر برابر تعداد سطوح پاسخ می باشند. پس از آموزش شبکه، مرحله پیش بینی با دادن سطوح مختلف به فاکتورها برای محاسبه مطلوبیت آزمایشهای مختلف به شبکه انجام می شود. در مرحله بعد مقادیر مطلوبیت کل محاسبه می گردد. آنگاه ترکیبی به عنوان بهینه انتخاب می شود که دارای بیشترین مطلوبیت کل باشد. در انتها برای نشان دادن قابلیت شبکه عصبی یک مثال عددی آورده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد گرچه تعیین نوع شبکه عصبی مناسب زمان بر است ولی از لحاظ دقت نسبت به روش سطح پاسخ مناسب تر می باشد. در ضمن ترکیب بهینه به دست آمده از روش سطح پاسخ یکی از جوابهای بهینه به دست آمده از روش شبکه عصبی می باشد.

۲۱تاثیر تعاملی تمرین با وزنه و بارگیری کراتین بر شاخص ‌های سرمی آسیب سلولی مردان غیر ورزشکار
اطلاعات انتشار: علوم حركتي و ورزش، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه تمرینات با وزنه (بدنسازی) و مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات جهت بهبود عملکرد ورزشی و افزایش توده عضلانی در بین جوانان شیوع زیادی پیدا کرده است. با توجه به وجود تناقضات، ابهامات و نگرانی ها درباره‌ فواید و آثار جانبی مصرف کراتین، تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر تعاملی تمرین با وزنه و مصرف کراتین بر میزان فعالیت آنزیم‌ های LDH و CK (آنزیم‌ های شاخص آسیب سلولی) در سرم 40 نفر دانشجوی مرد غیر ورزشکار (با میانگین سنی 23.02±2.23 سال؛ وزن 73.13±8.75 کیلوگرم و قد 176.02±5.91 سانتی متر) در قالب طرح نیمه تجربی چهار گروهی (تمرین با وزنه – کراتین، تمرین با وزنه – دارونما، کراتین و کنترل) دوسویه کور با جایگزینی تصادفی، انجام شد. گروه های تمرین با وزنه – کراتین و تمرین با وزنه – دارونما به مدت پنج روز به تمرین های با وزنه (با شدت 75% یک تکرار بیشینه) پرداختند که در کنار آن کراتین و آرد گندم 0.3] گرم از هر کدام به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (تقریبا 20 گرم در روز[( نیز مصرف کردند. گروه کراتین در مدت مذکور فقط به همان مقدار کراتین مصرف کردند. گروه کنترل بدون شرکت در تمرین با وزنه و مصرف کراتین فقط در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. نمونه های خونی 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اخذ و با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر میزان فعالیت آنها، اندازه گیری شد. برای اطلاع از تاثیر متغیرهای مستقل بر شاخص ‌های سرمی آسیب سلولی، از تحلیل واریانس ANOVA و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 0.05 استفاده شد. یافته‌ ها نشان داد هر چند تمرین با وزنه به عنوان یک عامل اصلی میزان فعالیت LDH را به طور معنی ‌داری تغییر (افزایش) داد (p=0.0001)، ولی مصرف کراتین تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت LDH نداشت (p=0.177). این در حالی است که تمرین با وزنه و مصرف کراتین بر میزان فعالیت CK تاثیر متقابل معنی داری داشتند (p=0.0001). همچنین، هر دو عامل اصلی (تمرین با وزنه و بارگیری کراتین) میزان فعالیت CK را به طور معنی ‌داری تغییر (افزایش) دادند. در نتیجه، می ‌توان گفت بارگیری کراتین ممکن است موجب تغییرات نامطلوب برخی از شاخص های سرمی آسیب سلولی (افزایش میزان فعالیت CK) بشود؛ ولی، جهت روشن شدن قطعی تاثیر تعاملی تمرین با وزنه و بارگیری کراتین بر آسیب‌ های سلولی، به تحقیقات بیشتری نیاز هست.

۲۲تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیر ورزشکار
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۳۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و اهداف: مصرف کراتین مونوهیدرات به دلیل اثرات ارگوژنیکی جهت افزایش توده عضلانی و بهبود عملکرد ورزشی، در بین ورزشکاران جوان بسیار متداول است. در حالی که ابهامات زیادی درباره اثرات جانبی این مکمل بر شاخص های سلامت بویژه دستگاه قلبی – عروقی وجود دارد. از این رو، تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیرورزشکار انجام شد. روش بررسی: 17 مرد غیرورزشکار به صورت تصادفی به دو گروه تجربی: تمرین+کراتین (تعداد: 9) و کنترل: تمرین+دارونما (تعداد: 8) تقسیم و به روش دوسویه  کور مطالعه شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته (24 جلسه) به تمرین های مقاومتی (سه روز در هفته و هر روز سه ست 10 تکراری با شدت 75 درصد یک تکرار بیشینه) پرداختند. آزمودنی های گروه تجربی در طی پروتکل تمرینی، 250 میلی لیتر محلول کراتین مونوهیدرات (0.07 گرم\کیلوگرم\روز) مصرف کردند، اما گروه کنترل فقط دارونما (آرد گندم) خوردند. نمونه های خونی قبل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه دوره تمرینی جمع آوری شده و با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر میزان فعالیت آنزیم های سرمی کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی اندازه گیری شد. داده ها به صورت میانگین و انحراف استاندارد بیان شده و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد افزایش فعالیت کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی روش های آماری در گروه تجربی معنی دار بود (CKpre=146.12±14.61، CKpost=253.66±21.32، P<0.001؛ CK–MBpre=10.03±1.21، CK–MBpost=14.63±1.48،P=0.007) اما در گروه کنترل معنی دار نبود (CK–MBpre=10.72±1.35، CK–MBpost=11.69±، P=0.91). نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات ممکن است آثار نامطلوبی بر روی شاخص های آسیب میوکارد داشته باشد. با وجود این، برای شناسایی عوارض جانبی حاد و فرض مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات در آینده نیاز به انجام مطالعات بیشتر باشد.

۲۳ارایه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی پوشش مبتنی برترکیب ستونهای ماتریس پوشش و توسعه آن
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله یک روش ابتکاری ساده و در عین حال کارآمد، برای حل مساله مکانیابی پوشش کامل و مساله مکانیابی پوشش ماکزیمم معرفی می شود. این روش ابتکاری، بدون نیاز به حل یک مدل برنامه ریزی ریاضی، قادر به حل مسایل پوشش، می باشد.ابتدا روش های متداول فعلی در حل این مسایل به اجمال، بیان می شوند وسپس روش پیشنهادی معرفی و تشریح می شود. با حل مثال های مختلف، عملکرد روش پیشنهادی، با روشهای مرسوم، مورد مقایسه و ارزیابی، قرار می گیرد. در ادامه، این روش برایبکارگیری در ابعاد بزرگتر مساله، با یک روش ابتکاری دیگر و همچنین رویه فراابتکاری جستجوی ممنوع توسعه داده می شود. درنهایت، با تولید داده های تصادفی، مسایل بیشتری، حل می شود، تا تفاوت روش های مرسوم با روش پیشنهادی، به طور دقیقتری، بررسی شود و درنهایت، با انجام مقایسات، کارآمدی روش ارایه شده از نظر زمان دسترسی به جواب و کیفیت جواب بدست آمده مشخص و بیان می شود. کیفیت راه حل های ناشی از حل مساله پوشش با این روش ها، در اکثر موارد، با راه حل بهینه کلی،یکسان است. در حالی که زمان صرف شده در این روش، بسیار کمتر است. علاوه بر این، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند، که مساله پوشش را می توان، بدون نیاز به تنظیم و حل یک مدل برنامه ریزی ریاضی، با دقت بالا و در یک زمان معقول حل کرد. این مزیت، استفاده از این روش را موجه می نماید

۲۴طراحی اقتصادی و اقتصادی–آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله به طراحی اقتصادی و اقتصادی–آماری نمودارکنترلیXبا استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذراتPSO) پرداخته شده است. هدف ازاین مقاله ارائه الگوریتمی است که هم زمان اجرا وهم جوابهای آن نسبت به الگوریتمهایی که تا کنون ارائه شده است بهتر باشد. به منظوربهبود زماناجرای الگوریتم تعداد ذرات در این الگوریتم متغیر درنظرگرفته شده است. همچنین از آنجا که متغیرها در طراحی اقتصادی و اقتصادی– آماری هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته هستند؛ ازخاصیت تصادفی سازی برای مقداردهی متغیرهای گسسته استفاده شده است. در این پژوهش از مثال عددی یکی از مطالعات پیشین برای نشان دادن عملکرد الگوریتم استفاده شده است. نتایج بررسی های عددی نشان میدهد که زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی نسبت به زمانی که تعداد ذرات درآن ثابت هستند به طورچشمگیری بهبود می یابد؛ همچنین کیفیت جوابها نسبت به الگوریتم ارائه شده توسطchich وهمکاران بهتر می باشد.

۲۵طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
اغلب مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین درمحیط فازی تک محصولی بوده و درآنها نیاز مشتریان و برخی معیارهای کیفی نادیده گرفته میشود دراین مطالعه سعی برآن است که با چندمحصولی فرض کردن زنجیره تامین و توجه بیشتر به معیارهای کیفی موثر زنجیره تامین طراحی شده دارای کارایی بالاتری باشد دراین مطالعه با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ملاکی تحت عنوان امتیاز مولفه اصلی معرفی می شود که به نوعی معیارهای موردنظر درانتخاب اجزای زنجیره تامین را به صورت همزمان درنظر گیرد مزیت این روش علاوه برادغام معیارهای موردنظر و کاهش ابعاد ازبین بردن همبستگی بین آنها برای تصمیم گیری است دراین تحقیق به منظور واقعی تر شدن شرایط مساله کلیه پارامترهای مرتبط بصورت فازی ذوزنقه ای درنظر گرفته شده و بنابراین یک مدل دوهدفه فازی برای بهینه سازی شبکه زنجیره تامین ارایه شده و مرزپارتو با استفاده ازروش محدودیت جزئی شناسایی میگردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۶ نتیجه