توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش پمپهای دور متغیر در کاهش حوادث شبکه توزیع آب شهری (مورد مطالعاتی عملی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از حیاتیترین بخش دراصول مهندسی و مدیریت زیرساختهای کشور، شبکههای توزیع آب میباشد. هر ساله در کشور بیش از 25 درصد آب تصفیه شده در شبکه های توزیع آب در قالب آب به حساب نیامده اتلاف می شود. یکی از اجزای مهم آب به حساب نیامده، تلفات آب بعلت حوادث در شبکه های آب شهری است. تغییرات نامنظم فشار در طول شبانه روز منجر به خستگی لوله ها و از طرف دیگر فشار مازاد شبکه در مواقع کم مصرف، منجر به شکستگی لوله ها به خصوص در انشعابات می شود. از روش های نوین در دنیا برای تامین فشار ثابت و در حد استاندارد در طول شبانه روز، بکارگیری پمپهایی با سرعت دورانی متغیر در ایستگاههای پمپاژ و تزریق مستقیم آب به شبکه توزیع آب، بدون استفاده از مخازن هوایی می باشد. در تحقیق حاضر شهرک کارمندان واقع در شهر زنجان که از سال 1387 توسط پمپهای دور متغیر آبرسانی میشود، بعنوان پایلوت انتخاب شده و نتایج آمار حوادث و اتفاقات آن طی یک بازه زمانی8 ماهه مشابه با سال 1386 که با مخزن هوایی تامین فشار می شده است مورد بررسی قرار گرفت که به کاهش 7\74 درصدی حوادث منجر شد.


۲بهینه سازی فرآیند تصفیه لجن در راستای بهبود مشخصات کمی و کیفی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۸
فرآیند هضم بیهوازی لجن یکی از روشهای معمول تثبیت لجن است و به دلیل اینکه فرآیند تجزیه بیهوازی مواد آلی موجود در لجن بسیار کند انجام میپذیرد، نیاز به مخازن حجیم هاضم میباشد. در بررسی مدل سینتیک تجزیه بیهوازی، اولین مرحله فرآیند یعنی هیدرولیز بیولوژیکی بعنوان مرحله تعیین کننده سرعت واکنش کل فرآیند در نظر گرفته میشود.نتایج بدست آمده از هیدرولیز قلیائی لجن مازاد نشاندهنده امکان تبدیل 55 تا 65 درصد ماده جامد آلی موجود به حالت محلول است. ترکیبات آلی آزاد شده از لجن مورد بررسی، دارای قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی خوبی میباشند. پس ازمرحله هیدرولیز قلیائی، برگشت به مرحله خنثی سازی و خروج لجن از مرحله تصفیه مقدماتی، آبگیری مکانیکی از لجن مازاد(فیلترپرس) تا حدود میزان نهایی مواد جامد موجود برابر 43 درصد ممکن است. در صورت استفاده از هیدرولیز قلیائی در فرآیند راهبری تصفیه خانه، کاهش مقدار مواد جامد آلی در لجن مازاد دفعی تا حدود 50 درصد ممکن است. اما در بررسیهای نیمه پایای فرآیند تخمیر در تاسیسات پایلوت مشاهده شد که لجن خام پس از عبور از مرحله اولتراسونیک دارای تجزیهپذیری بسیار بهتری است. اولتراسونیک باعث بروز کاویتاسیون و در نتیجه تخریب ماده بیولوژیکی سلولی میگردد و استفاده از روش اولتراسونیک یعنی تخریب سلولهای بیولوژیک قبل از ورود به مرحله تخمیر در عمل به معنی عدم نیاز به مرحله بیولوژیکی هیدرولیز است. بدین ترتیب، دستیابی به مدت زمانهای بسیار کوتاهتر واکنشی برای درصد مورد نیاز تجزیه ممکن میگردد. به این ترتیب صرفهجویی قابل توجهی در خصوص حجم مخازن هاضم حاصل میشود. این امر به ویژه در مواردی بسیار حائز اهمیت است که از این طریق میتوان بطور مستمر بارگذاری بیش از حد مجاز هاضمها را کاهش داد.

۳تعیین ارزش حفاظتی و تفریحی تالاب پریشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی و تفریحی تالاب پریشان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افر اد برای منافع حفاظتی وتفریحی این تالاب با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط میپردازد. برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شده و پارامترهای این مدل بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شدندنتایج نشان میدهد که به ترتیب 63\1 و 77\05 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت تالاب پریشان و استفاده تفریحی از آن هستند . متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی تالاب پریشان، 15404 ریال برای هر خانواده بدست آمده و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکننده گان برای ارزش تفریحی این تالاب، 2719 ریال برای هر بازدید برآورد شد

۴بررسی اثرات زیست محیطی مزارع کشت برنج بر کیفیت آب رودخانه زاینده رود
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۸
نیاز بخش کشاورزی جهت تولید برنج به آب فراوان، باعث گردیده گزینه کشت برنج در حاشیه زاینده رود به عنوان یک راهکار مناسب جهت افزایش تولید این محصول مدنظر قرارگیرد. اما ازسویی زه آبهای کشاورزی(حدود 70 درصدآب مصرفی)حاوی املاح محلول، بقایای سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی میباشند. برهمین اساس در این مطالعه پارامترهای تعیینکننده کیفیت آب رودخانه زاینده رود در پنج ایستگاه هیدرومتری(قلعه شاهرخ،سد تنظیمی،پل زمانخان، پلکله ولنجانات) اندازه گیری و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بطوریکه نتایج حاصل بیانگر نیاز به مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر هرزآبهای مزارع کشت برنج است، که میتوانند تا حد زیادی بهبود کیفیت آب رودخانه را در پایین دست فراهم نمایند.

۵کاربرد تکنیکهای تغذیه ای در کاهش تنش های گرمایی طیور
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
تنش استرس به معنی واکنش بدن در مقابل تحریکات خارجی می باشد بروز انواع تنشها در طیور موجب کاهش خوراک مصرفی، کاهش تولید تخم مرغ و تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود که مجموعه این عوامل موجب افزایش بروز بیماری و افزایش درصد مرگ و میر می شود دلایل مختلفی برای بروز تنش درطیور وجوددارد درمناطق گرمسیری دمای محیط یکی از عوامل اصلی ایجاد تنش می باشد زیرا در این مناطق نوسان دمای هوا می تواند از 5– درجه سانتی گراد تا 35–34 درجه سانتی گراد است افزایش دمای محیط باعث ایجاد شرایط استرس و ترکیبی از سازگاری رفتاری ، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می شود که به کاهش عملکرد طیور منتهی می گردد راههای مختلفی جهت کاهش تنش در طیور وجوددارد که دراین مقاله به راهکارهای تغذیه ای با استفاده از مواد مغذی شامل انرژی، پروتئین، کلسیم و فسفر و الکترولیت ها و ویتامین ها پرداخته می شود.

۶کاهش عوارض قلبی و عروقی به هنگام خارج کردن لوله تراشه با استفاده از کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو
اطلاعات انتشار: حكيم، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: خارج کردن لوله تراشه در انتهای بیهوشی عمومی گاهی همراه با عوارض قلبی عروقی نظیر افزایش فشار خون و ضربات قلب می باشد. این تغییرات در بیماران با زمینه بیماریهای قلبی عروقی ممکن است خطرناک باشد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی داروی کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو در کنترل تغییرات قلبی عروقی در زمان خارج کردن لوله تراشه و بعد از آن می باشد. روش کار: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 99 بیمار کلاس یک و دو (تقسیم بندی انجمن بیهوشی آمریکا) متعاقب جراحی انتخابی بر اندام فوقانی صورت گرفت. بیماران به سه گروه 33 نفری تقسیم شدند. به گروه یکو دو قرص کلونیدین 2\0 و 4\0 میلی گرمی و به گروه شاهد نیز دارونما (قرص ویتامین ب 6) تجویز شد. بیماران براساس معیار وورد به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه گردیدند. روش بیهوشی عمومی یکسان بود. مقادیر ضربان قلب و فشارخون در سه نوبت 5 دقیقه قبل، بعد و حین خارج کردن لوله تراشه مقایسه گردید. یافته ها: یافته ها نشان میدهد که بیشترین افزایش فشارخون و ضربان قلب در گروه کنترل در مقایسه با دو گروه دیگر بوده است (P<0.001). بین گروه های مطالعه اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به عدم وجود تفاوت در بکارگیری مقادیر 2\0 و 4\0 میلی گرمی کلونیدین در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی حین خارج کردن لوله تراشه میتوان از داروی 2\0 میلی گرمی برای این منظور بهره برد.

۷تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و با تاکید بر عوامل زیست محیطی مطالعه موردی بخش ارزوئیه استان کرمان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه بخش کشاورزی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی نقش عمده ای در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد این بخش علاوه بر تامین امنیت غذایی مساعدتهای قابل توجهی به سایر بخشها و کل اقتصاد می نماید که اهمیت فعالیت و تولید دراین بخش را چشمگیر می کنددر عین حال فعالیت کشاورزی همانند دیگر فعالیت های اقتصادی با اثرات جانبی زیست محیطی همراه است بسیاری از تحلیل های اقتصادی تنها برروی افزایش رفاه کشاورزی و حداکثرسازی سود آنها بدون توجه به عوامل زیست محیطی متمرکز شده است حال آنکه غفلت از آثار زیست محیطی فعالیت های کشاورزی می تواند پیامدهای سو و معضلات فراوانی برای جوامع بشری بوجود آورد هدف از این تحقیق به کارگیری روشی است تا علاوه بر اهداف اقتصادی اهداف زیست محیطی را نیز مدنظر قرا ردهد لذا دراین مطالعه از یک مدل برنامه ریزی اماری استفاده شده است.

۸عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی واحدهای کوچک و زودبازده کشاورزی مطالعه موردی واحدهای زودبازده کشاورزی شهرستان سنندج
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعلی اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است روند توسطعه اجتماعی اقتصادی هرکشور را در نهایت منابع انسانی آن کشور تعیین می کند با این همه واقعیت موجود و آمار ها بیانگر نقش کمرنگ واحدهای کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال است این واحدها با مشکلات فراوانی روبروهستند که میزان اشتغال زایی توسط واحد را تحت تاثیر قرا رداده است دراین تحقیق تلاش شده است با به کارگیری الگوی رگرسیونی عومال موثربر فعالیت واحدهای کوچک و زودبازده کشاورزی که مانع استفاده از قابلیت اشتغال زایی این واحدها شده است مورد بررسی قرار گیرند. همچنین با توجه به مبانی نظری پژوهش این مقاله ارتباط میان شش متغیر مستقل را با متغیر وابسته میزان اشتغال زایی واحدهای اقتصادی کوچک و زودبازده کشاورزی را بررسی می کند.

۹بررسی عوامل موثر برپذیرش بیمه مطالعه موردی گندمکاران استان همدان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به اهمیت بیمه گندم درکاهش خطرپذیری و تثبیت درآمد گندمکاران شناسایی عوامل موثر برپذیرش بیمه از سوی گندم کاران ضرورت می یابد. هدف اصلی این پژوهش که بصورت پیمایشی انجام شدها ست بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه توسط گندم کاران عمده دیم استان همدان در سال زراعی 89–88 می باشد پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه و مشاهدهنیز استفاده شده است جامعه اماری این تحقیق مجموعه گندم کاران عمده استان همدان می باشد که 97 نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند دراین مطالعه تلاش شده با بکارگیری الگوی لاجیت عوامل موثر برپذیرش بیمه محصول کشاورزی گندم دیم شناسایی شود.

۱۰بررسی عوامل موثر برریسک تولید ذرت دانه ای در شهرستان جیرفت
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مطالعه با استفاده از روش ارایه شده توسط جاست و پوپ وبا بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته نقش عوامل تولی بویژه وجود تنوع زیستی زراعی برریسک و میانگین تولید ذرت کاران شهرستان جیرفت مورد بررسی قرارگرفته است داده های مورد نیاز از پرسشنامه های موجود درجهاد کشاورزی استان کرمان استخراج گردیده نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیشتر نهاده های کود ازته، کود پتاسه ، نیروی کار ماشین آلات و سطح زیرکشت میزان ریسک تولیدی را افزایش میدهند از میان این متغیرها تاثیر متغیرهای سطح زیرکشت میزان آب ، میزان کود مجازی، تنوع زیستی زراعی و میزان استفاده از ماشین آلایت معنی دار می باشند. همچنین تاثیر گذاری نهاده های سطح زیرکشت میزان کود پتاسه و فسفاته مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است.

۱۱بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در استان کرمان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با گسترش تولید وتجارت و تاثیر آن برروابط کشورها توجه به مزیت نسبی اهمیت خاصی پیدا کرده است که تبلور آن در ایجاد پیمانهای منطقه ای و بین المللی نظیر گات کاملا مشهود است لذا در روابط بین المللی در آینده ای نزدیک مزیت نسبی در تولید حرف اول را می زند و لازم است تا الگوهای کشت براساس مزیت نسبی تنظیم گردد دراین مطالعه مزیت نسبی استان کرمان در تولید مهمترین محصولات زراعی مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور از دو شاخص هزینه منابع داخلی DRC و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی SCB استفاده گردید. همچنین درآمد خالص با قیمتهای داخلی و نرخ حمایت موثر دولت از تولیدات کشاورزی معیارهای محاسباتی دیگری بودند که از آها بهره گرفته شد نتایج این مطالعه نشانداد که استان کرمان در تولیدکلیه محصولات زراعی مورد مطالعه به استثنای نخود دیم دارای مزیت نسبی می باشد اما در سطح شهرستان برخی شهرستانها در تولید دارای مزیت نسبی نبودند شاخصهای DRC,SCB اگرچه رتبه های یکسانی را نشان ندارند اما در نرخهای مختلف ارز هریک از شاخصها به تنهای رتبه بندی یکسانی را د میانگین استانی نشان دادند.

۱۲بررسی اثرات زیست محیطی مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه زاینده رود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رودخانه ها ازمنابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب وصنعت به شمار می روند وهرگونه عامل استرس زا و آلاینده که آشفتگی و دگرگونی را بر بدنه محیط آبی وارد سازد، بر کیفیت آب اثر گذاشته و بسته به نوع عامل آلاینده، ویژگی های فیزیکو شیمیایی و زیستی آب را دچار تغییر می کنند. بهره گیری از منابع طبیعی تا حد تحمل محیط زیست، آسیب جبران ناپذیری به اکوسیستم وارد نمی کند اما باعث تغییراتی در آن می شود. یکی از منابع آلودگی در–رودخانه ها، تخلیه پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است که سبب کاهش کیفیت آب در پایین دست رودخانه می گردد. رودخانه زاینده رود به عنوان بزرگترین و مهمترین رودخانه مرکزی ایران و تأمین کننده آب آشامیدنی شهرهایی از جمله اصفهان بزرگ، یزد و کاشان دارای پتانسیل بالای –آبزی پروری می باشد به طوریکه 86 واحد پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت تولید بیش از 1500 تن ماهی درسال، رتبه هشتم کشوری در زمینه تولید ماهی قزل آلا را برای این استان به ارمغان آورده است. پساب آبزی پروری با افزایش غلظت مواد جامد معلق و مواد آلی محلول، کاهش سطح اکسیژن محلول، ایجاد حالت بی هوازی، افزایش غلظت نیترات و فسفات را به دنبال دارد. بنابراین مدیریت استقرار و کنترل کیفیت پساب آبزی پروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس در این مقاله، به بررسی خصوصیات کمی و کیفی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی به منظور بهینه سازی استقرار و فعالیت مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه زاینده رود جهت توسعه پایدار و کمینه نمودن مخاطرات زیست محیطی آبزی پروری پرداخته شده است.

۱۳طراحی میکرو فلو متر گازی جدید با استفاده از تکنولوژی میکرو الکترومکانیک سنسورها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله یک میکرو تیرک جدید سیلیکنی بسیار حساس به همراه استرین گیج پیزو مقاومتی مجتمع شده uشکل بر روی آن مورد استفاده در فلومتر های گازی را بهینه سازی و یک سیستم بازخوانی پیزو مقاومتی جدید را معرفیمی نماییم. برای اصلاح حساسیت سنسورها ی میکرو تیرکی ،این مقاله مشخصه های خمش ،لرزش و ماکزیمم استرس میکروتیرک های مستطیلی و ذوزنقه ای شکل را آنالیز و مقایسه می نماییم .در نتیجه یک میکرو تیرک جدید ذوزنفه ایشکل با حساسیتی بسیار بیشتر از انواع سنتی آن طراحی شده است.استرس سطحی ، به صورت نیروی کششی درون صفحه ای که به لبه بالایی میکروتیرک وارد شده مدل شده است. نرم افزار ANSYS به عنوان ابزار طراحی و مدلسازی خصوصیات مکانیکی میکروتیرکهای مبتنی بر سیلیکن استفاده شده است. مدلسازی میکروتیرک با معادلات اویلر– برنولی و فرمولهای استونی برای محاسبه مومنتوم استرس سطحی و خمش انجام شده است.برای انتخاب حساس ترین میکروتیرک ،ابعاد با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است.نتایج شبیه سازی از تطابق بسیار بالایی برخوردار می باشند

۱۴تبیین چگونگی تاثیر گذاری دور کاری در سلامت کارکنان از طریق کاهش استرس
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از مهمترین عوامل موثر برسلامت کارکنان مبحث استرس می باشد که می تواند اثرات ویران کننده ای از ناتوانی درتمرکز نگرانی افسردگی سردرد اضطراب کوفتگی تاناراحتی هایی مانند فشارخون بالا و حمله مغزی به بار آورد درنتیجه توجه ویژه به راه کارهایی برای کاهش عوامل استرس زا امری حیاتی می باشد و محققین روشهای گوناگونی را برای این مهم برشمرده اند اما تحقیق حاضر سعی در ارائه راهکارهای جدید برای کاهش این عوامل دارد و ان به کارگیری روش دورکاری است که امروزه بسیاری از سوی صاحبنظران مورد توجه قرارگرفته است درروش دورکاری با استفاده از فناوری پیشرفته ارتباطات بخشی از تقاضای سفرهای روزانه به محل کار حذف شده اند دورکاری درمنزل و یا توزیع آن به مناطق محلی و نزدیک به منزل دورکاری دردور مراکز تغییر می یابد درنتیجه تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دورکاری برعوامل استرس زا انجام شده است که دراین تحقیق عوامل استرس زا شامل عوامل استرس زای زمانی موقعیتی رویارویی و ناشی از انتظار می باشد.

۱۵جایگاه حیوانات ترانس ژنیک در بیوتکنولوژی سلولی و نقش آن به عنوان راکتور زیستی در مهندسی ژنتیک
اطلاعات انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه، سال
تعداد صفحات: ۹
پیشرفت در اکتشافات علمی و توسعه روش ها و ابزارهای آزمایشگاهی در نیمه دوم قرن بیستم امکان دستورزی ماده وراثتی موجودات زنده را با استفاده از فناوریDNA نو ترکیب امکان پذیر نموده است. همسو با سایر دستاوردهای فناوری زیستی فناوری ایجاد حیوانات ترانسژنیک در این راستا توسعه یافته است

۱۶معرفی پلی مرفیسم ژنهای کاندیدا مرتبط با صفات اقتصادی در برنامه های نوین اصلاح نژادی گوسفند
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه، سال
تعداد صفحات: ۱۳
استفاده از تکنولوژی نشانگرهای DNA در اصصلاح دام ها بعلت تحت تاثیر قرار گرفتن آنها توسط شریط محیطی زمینه مناسبیرا برای بررسی صفات تولیدی در دام ها فراهم آورده است. استفاده از نشانگرها، شناسایی ژنوتیپ ها را در بدو تولد امکان پذیر می سازد لذا فناوری جدید علاوه بر دقت بالا سرعت زیادی را نیز برای برنامه های آزمون نتایج و به گزینی فراهم می کند که از نقطه نظر اقتصادی و کاربردی قابل توجه می باشد. در کشور ما با به وجود منابع غنی حیوانی متاسفانه در جهت شناسایی ژنهای کنترل صفات اقتصادی از طریق ژنتیک مولکولی حرکتی صورت نگرفته استلذا شناسایی ژنهای کاندیدا در نژادهای گوسفند کشور به کمک تست DNA می تواند به حرکت اصلاح نژاد گوسفندان کشور کمک شایانی نماید. متخصصین ژنتیک مولکولی قادر به تعیین ژنوتیپ با استفاده از تکنیک های مولکولی و قادرند به طور مستقیم نشان دهند که چگونه تنوع فنوتیپی از تنوع ژنتیکی موجود در ژنوم موجود ناشی می شود. دو دیدگاه عمده برای تعیین ژنوتیپ در ژنتیک وجود دارد که عبارتند از: 1– استفاده از نشانگرهای غیر مستقیم که در این روش تعیین که در این روش تعیین ژنوتیپ با استفاده از نشانگرهائی که بر روی قطعه کروموزمومی خاصی است صورت میگیرد. 2– دیدگاه ژنی کاندیدا که در این روش با توجه به اطلاعات موجود خود ژن کنترل کننده صفت که پروتئین خاصی را کد می کند مورد بررسی قرار می گیرد که در واقع این ژنها به عنوان مارکرهای مستقیم صفات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی به کار گرفته می شوند. این مقاله پلی مرفیسم برخی از این ژنهای کاندیدای مرتبط با صفات اقتصادی در گوسفند را مورد بررسی قرار می دهد.

۱۷بررسی رابطه و تاثیر روشهای آموزش مجازی بر مراحل مختلف مدیریت دانش
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سازمان های امروزین با هر اندازه و نوعی، به نوعی به سمت مجازی شدن کامل و یا مجازی شدن بخشی از فرآیند های خود سوق یافته اند ، در این بین شیوه آموزشی نیز از روش سنتی آن به سمت مجازی شدن در حال حرکت است و روشهای چندی برای این شیوه آموزشی ابداع شده است. از سوی دیگر مدیران به طور فزاینده ای به مدیریت دانش موجود در سازمان های خود روی آورده اند. ، این تحقیق در پی بررسی آن است که آیا روشهای نوین آموزشی که تحت عنوان آموزش مجازی بکار می روند می تواند مدیران را در مدیریت بهتر دانش سازمان خود یاری دهد یا خیر.بدین منظور نمونه ای به حجم 68 نفر از کارکنان سطوح کارشناسی ارشد و بالاتر از شرکت بیمه دانا در شهر تهران مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق از دو پرسشنامه برای سنجش مدیریت دانش و روشهای آموزش مجازی استفاده گردید و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 0\841 و پرسشنامه دیگر 0\852 بدست آمد. که نشان از پایا بودن ابزار جمع آوری اطلاعات دارد. سپس فرضیه های تحقیق از طریق آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج، حاکی از وجود رابطه معنی دار بین روشهای آموزش مجازی و مدیریت دانش دارد. ولی بین هیچ یک از روشهای آموزش مجازی و شناسایی دانش رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت محققین به این نتیجه دست یافتند که از میان روشهای آموزش مجازی، آموزش بر پایه وب بیشترین اثر را بر مدیریت دانش دارد.

۱۸صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف، سال
تعداد صفحات: ۱۳
قانون شورای حل اختلاف در مواد متعددی به صلاحیت کیفری آن شورا در قالب صلاحیت اثباتی و سلبی و صرف اقدام به سازش اشاره نموده است . این مواد از نظر نحوه انشاء و نگارش و استخدام کلمات نارسایی هایی دارد که موجب ابهام در معیارهای صلاحیت کیفری گردیده است .همچنین نقش نظارتی و دخالتی و رسیدگی قاضی شورا در هاله ای از ابهام فرو رفته است . برخی مواد به ضرورت نظارت و و صدور رای توسط قاضی شورات دلالت دارد در حالیکه ماده 31 در تقابل با آنهاست . از طرف دیگر ظرفیت شورا – از حیث شرایط لازم برای اعضاء و تبلور اجرایی قانون – با سقف صلاحیت رسیدگی و صدور رای تطابق و سنخیت ندارد . ضرورت عملی و قبح تکلیف به ما لایطاق و حرمت رای به غیر علم مقتضی بقای صلاحیت علم مقتضی بقای صلاحیت عام محاکم بر موارد کیفری در حوزه ی صلاحیت شورا و سپردن رسیدگی و تشخیص صلاحیت و صدور رای به قاضی شورا است.

۱۹طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتورهای دوچرخ محرک موجوددرکشور
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی انسان را به استفاده ازتکنولوژی درکلیه فرایندها ملزم ساخهت است با توجه به محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و مکانیزه شدن کشاورزی توسعه ماشین آلات درجهت استفاده ازسوختهای غیرفسیلی بازده بالاتر و مصرف سوخت کمتر مهم و ضروری می نمایند با توجه به گستردگی کاربرد کشش درتراکتورهای کشاورزی کاستن تلفات کشش به بهینه سازی مصرف سوخت کمک بسزایی خواهد کرد درسیستم کنترل لغزش طراحی شده چهارسنسور نوری شافت انکودر وظیفه شمارش دورانچرخهای تراکتور را به عهده دارند میکروکنترلری جهته محاسبه لغزش تدوین گردیده و عملگری جهت درگیرنمودن قفل دیفرانسیل به کار می رود با توجه به اینکه بیشترین بازده کششی و به طبع آن کمترین مصرف سوخت دربازه 11 تا 15 درصد لغزش محقق خواهد گردید میکروکنترلر درلغزش 15 درصد فرمان درگیرنمودن قفل دیفرانسیل و درلغزش 11 درصد فرمان ازاد نمدن آن را خواهد داد.

۲۰مدل تغییر شکل تایردراثربار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
دربین روشهای مختلف استحصال انرژی از تراکتور کشش مالبندی محور توان دهی PTO و سامانه هیدرولیکی بیشترین استفاده از طریق کشش مالبندی است که اتفاقا بالاترین میزان تلفات درآن رخ میدهد تلفات کشش مالبندی به فشردگی خاک و لغزش چرخهای محرک و هردو عامل مذکور به فشاربادتایر وابسته اند بیشتر کاربران تراکتور برای کم کردن لغزش کاهش فشارباد تایر را اولین و ساده ترین گزینه عملی می دانند حال آن که این کارعلاوه برافزایش مصرف سوخت ناشی از افزیاش مقاومت غلتشی تایر از عمر مفید تایر نیز می کاهد کارخانه های سازنده تایر بیشترین باری را که تایر تحمل می کند برای چند نمونه فشار مشخص ارایه کرده اند اما بیشتر افرادی که درصدد کاهش لغزش کاهش فشردگی خاک و افزایش عمر تایر تراکتور هستند درانتخاب فشارمناسب درشرایط مختلف کاری تراکتور دچار مشکل میشوند برای تدوین مدلی که میزان تغییر شکل تایر ناشی از بار را نشان میدهد دونمونه تایربرروی سطح سخت درسه فشار مختلف تحت بار قرارگرفت و فرمولهای مقدار تغییر شکل تایر تدوین گردید سپس تراکتوری با همان تایر درخاک به حرکت درامد و شعاع غلتش درمسافت مشخص اندازه گیری شد.

۲۱برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم محيطي، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستانهای رستم و ممسنی (واقع در استان فارس) و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این درختان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، شاخص های مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که 78.5 درصد افراد نمونه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از این درختان می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانواده برای ارزش حفاظتی درختان گز، 5540 ریال در ماه بدست آمد. ارزش حفاظتی سالانه این درختان در شهرستانهای رستم و ممسنی 165 میلیون ریال برآورد شد. این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت درختان گز بدست می دهد.

۲۲تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی سیستان و بلوچستان به روش طبقه بندی تاکسونومی
اطلاعات انتشار: علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۲۳شبیه سازی آسیای خودشکن کارخانه فرآوری چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM
اطلاعات انتشار: مهندسي معدن، , دوره  ۵ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آسیاهای خودشکن، جایگزین چندین مرحله سنگ شکنی و آسیاکنی در مدارهای خردایش شده اند. این آسیاها نسبت به تغییر پارامترهای عملیاتی، به ویژه مشخصات بار اولیه، بسیار حساس هستند. شبیه سازی یکی از ابزارهای بهبود کارآیی آسیاهای خودشکن است. بدین منظور لازم است که آزمایش های خردایش بر روی بار ورودی به آسیا انجام شود. در این تحقیق، آزمایش های خردایش شامل ضربه، سایش و خود شکست بر روی نمونه هایی از بار اولیه آسیای خودشکن چغارت انجام شد. مقادیر توابع شکست و انتخاب، پارامترهای سایش و مدل خود شکست نمونه های معرف تعیین شدند. زمان ماند متوسط آسیای خودشکن نیز اندازه گیری شد. با استفاده از نتایج آزمایش های فوق و اطلاعات موجود در کارخانه، آسیای خودشکن چغارت که در مدار بسته با سرند موزی قرار دارد، به کمک نرم افزار MODSIM (نرم افزار شبیه سازی مدارهای کانه آرایی)، شبیه سازی گردید. با استفاده از این روش، توزیع ابعادی محصول خروجی از آسیای خودشکن تعیین شد. نتایج حاصل با داده های کارخانه همخوانی خوبی داشت. با استفاده از این تکنیک می توان تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر روی دانه بندی محصول آسیای خودشکن را پیش بینی کرد.

۲۴طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای تراکتورهای دو چرخ محرک موجود در کشور
اطلاعات انتشار: ماشين هاي كشاورزي، , دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سرعت پیشروی و لغزش پارامترهای تعیین کننده بازده کششی در تراکتور هستند. اغلب تراکتورهای موجود به دلیل عدم وجود استاندارد در زمینه تجهیز تراکتورها به وسایل اندازه گیری، فاقد ابزاری جهت اندازه گیری و نمایش لغزش و سرعت پیشروی هستند. در این پژوهش سامانه ای جهت اندازه گیری توام لغزش و سرعت پیشروی در تراکتورهای دوچرخ محرک طراحی و پس از ساخت، ارزیابی گردید. برای تعیین سرعت پیشروی واقعی و تئوری تراکتور از چهار انکودر چرخان برای اندازه گیری همزمان چرخش چرخ های جلو و عقب تراکتور استفاده شد. برای تعیین لغزش و سرعت پیشروی برنامه ای در یک میکروکنترلر ATmega16PU با استفاده از خروجی انکودرها تدوین گردید، که قادر به نمایش دیجیتالی مقادیر اندازه گیری شده بود. میکروکنترلر به گونه ای برنامه ریزی شد که اثر سرش (لغزیدن) چرخ های جلوی تراکتور بر روی مقادیر اندازه گیری شده حذف شود. در مرحله ارزیابی لغزش و سرعت پیشروی اندازه گیری شده به وسیله سامانه با مقادیر محاسبه شده لغزش و سرعت پیشروی به روش متعارف، مقایسه گردیدند. نتایج ارزیابی سامانه نشان داد که متوسط بیشینه اختلاف بین مقادیر سرعت پیشروی و لغزش اندازه گیری شده توسط سامانه با مقادیر متناظر محاسبه شده به روش متعارف، در همه شرایط ارزیابی (بر روی آسفالت و در مزرعه) به ترتیب برابر با0.2 (kmh–1)  و 2.4 درصد بود. سامانه با تغییرات اندک قابلیت کنترل لغزش در محدوده بیشینه بازده کشش و نصب بر روی انواع تراکتور دوچرخ محرک را دارا می باشد.

۲۵ارزیابی بار میکروبی و PH شیر خام دامداری های سنتی شهرستان کاشمر در فصل های مختلف
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي)، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۵
 تغییرات میکروبی و شیمیایی شیر خام باعث اختلال در مراحل فرآوری، کاهش زمان ماندگاری محصولات لبنی و در نتیجه به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان و جامعه می گردد. در این تحقیق با هدف پیگیری تغییرات برخی از فاکتورهای ارزیابی شیر خام در مراحل مختلف تولید و وجود ارتباط بین این فاکتورها، 6 دامداری سنتی به صورت خوشه ای انتخاب و از مراحل مختلف تولید در طول یک سال از شیر خام نمونه گیری به عمل آمد. محل های مختلف نمونه برداری شامل پستان دام، ماشین شیردوشی، بیدون حمل شیر در مرکز جمع آوری، مخزن مرکز جمع آوری و تانکر حمل شیر در محل سکوی دریافت کارخانه بود. آزمایش های شمارش میکروبی کل و PH بر روی نمونه‌ها انجام شد. PH شیر در زمان تحویل شیر در محل سکوی کارخانه نسبت به مراحل قبل اختلاف معنی داری داشت  (P<0.001)متوسط هندسی شمارش میکروبی کل شیر در مراحل مختلف فوق به ترتیب 105×1.6،105 ×8.2، 106×3.1، 106×9.3، 106×7.2 واحد تشکیل دهنده کلنی در هر میلی لیتر (CFU\ml) بود. شمارش میکروبی کل در مرحله ماشین شیر دوش، بیدون در مرکز جمع آوری شیر و مخزن مرکز جمع آوری نسبت به مراحل قبل دارای افزایش معنی داری بود(P<0.001) ، بار میکروبی شیر خام و PH در فصل تابستان نسبت به زمستان افزایش معنی داری داشت (P<0.05). با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می شود دامداران به خصوص در تابستان به نکات بهداشتی بیشتر توجه نمایید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۸ نتیجه