توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی تزریق متناوب آب و گاز امتزاجی در یکی ازمخازن جنوب غربی ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
با ادامه یافتن روند تولید از مخازن نفت، فشار این مخازن به تدریج کاهش می یابدد، در نتیجه تولید با روش تخلیه طبیعی امکان پذیر نمی باشد. از این رو یافتن یک رو مناسب جهت جلوگیری از کاهش فشار و تولید، بسیار ضروری می باشد.در این مقاله با شبیه سازی رفتار یک مخزن توسط نرم افزار شبیه سازی ECLIPSE 300 که چند سال از عمر تولید آن می گذرد،برای آینده ایدن مخزن به مدت 11 سال با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، و بررسی نتایج آنها روش تزریق متناوب آب وگازدی اکسید کربن بصورت امتزاجی پیشنهاد شد.با توجه به اینکه در این روش آب گآ ز بصورت متناوب تزریق میشوند این روش کارایی بیشتری نسبت به روشهای تزری آب به تنهایی و همینطور تزریق گاز را دارا می باشد.نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب بازیافت نفت تولیدی در تزریق آب 67 میلیون ، تزریق گاز 67 میلیون و تزریق متناوب آن و گاز 48 میلیون بشکه می باشد.این سناریو با سنجش حساسیت نسبت به تعداد سیکل های تزریق و همچنین نسبت آآ به گاز تزریقی بهبود یافت، که نهایتا تزریق متناوب آ ب و گاز امتزاجی با نسبت آب به نفت بین 0\5 تا 1وتعداد 5سیکل به عنوان سناریوی بهینه پیشنهاد شد

۲تعیین گروههای سنگی و محاسبه تراوایی در چاههای بدون مغزه با استفاده از مفهوم واحد جریان هیدرولیکی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اولین مرحله پیش بینی خواص مخزن، تعیین گروههای سنگی(Rock Typing) است. تفکیک و شناسایی گروههای سنگی مخزنی در شناسایی واحدهای جریانی و نیز مدلسازی مخزن اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی در این مطالعه دستیابی به یک مدل قابل قبول جهت محاسبه ی تراوایی در چاه های بدون مغزه می باشد که می بایست ابتدا تعداد گروه های سنگی را مشخص نمود. برای این منظور به توصیف و تفسیر پارامتر های مخرنی از قبیل توزیع تخلخل، تراوایی، اشباع آب و میزان فشار مویینگی در کلیه چاهها خواهیم پرداخت. پس از مطالعه کلیه خصوصیات میدان ، داده های مورد نیاز را جهت استفاده در مدل مورد استفاده (روشFZI )، استخراج می کنیم. در این مطالعه سعی شده است که روش های آنالیز هیستو گرام، آنالیز احتمال نرمال و روش آنالیز خوشه ای حداقل مربعات (SSE ) جهت تعیین تعداد گروه های سنگی مورد استفاده قرار گیرد که این روش ها سهم اعمال نظر و دخالت کاربر را نسبت به روش های سنتی کاهش داده و نتایج بدست آمده معتبر تر خواهد بود. در پایان مدل مورد نظر را جهت محاسبه ی میزان تراوایی در چاه های بدون مغزه بدست می آوریم. تلفیق نتایج بدست آمده و اطلاعات زمین شناسی نیز می تواند واحد های مخزنی با کیفیت متفاوت را از یکدیگر تشخیص دهد.با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که 6 گروه سنگی در این مخزن وجود دارد. نتایج به دست آمده نیز نشان می دهد زمانی که 6 گروه سنگی برای این مخزن در نظر می گیریم مدل مورد نظر، با استفاده از داده های مغزه میزان تراوایی را با دقت R2= 0.933 محاسبه می کند. از این مدل جهت تخمین تراوایی در چاههای فاقد مغزه استفاده شده که میزان دقت تراوایی به دست آده با استفاده از داده های لاگ در حدود R2=60 می باشد. . بررسی و شناخت دقیق خصوصیات مخزنی می تواند کمک بسیار زیادی در مدیریت بهره برداری چاه های تولیدی و توسعه میدان داشتهباشد.

۳مطالعه ازمایشگاهی انتقال حرارت جوشش جریانی اتانول در فضای حلقوی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله به مطالعه ازمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی اتانول در فضای حلقوی حالت عمودی پرداخته و تاثیر عوامل مختلفی همچون شارحرارتی، دبی و دمای مختلف سیال بر ضریب انتقال حرارت و حباب زایی در محدوده 350PrL<2.64> و 2,19 ReL > 1300 <مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در طول تمام مراحل ازمایش ، مکانیسم انتقال حرارت از دو زیر مکانیسم انتقال حرارت اجباری و انتقالحرارت جوششی– هسته زایی تشکیل شده که در هر دو مکانیسم ، مطابق انتظار، ضریب انتقال حرارت به شدت تابعی از شار حرارتی می باشد و ضرایب انتقال حرارت در ناحیه جوششی به دلیل تشکیل حباب روی سطح و تلاطم های محلی ناشی از فرایند حباب زایی بیشتر از جوشش اجباری می باشند. همچنین افزایش دبی که همزمان با افزایش عدد بدون بعد رینولدز صورت می پذیرد، موجب افزایش ضریب انتقال حرارت میگردد. هرچند که این اثر افزایشی در مقابل تاثیر شار حرارتی بر افزایش ضریب انتقال حرارت بسیار کمتر می باشد. همچنین نتایج به دست امده با دقیق ترین مدل های موجودDittus–Boelter و Gnielinskiمقایسه شده است. نکته قابل توجه وجالب این است که مدل های موجود انطباق قابل توجهی با داده های ازمایشگاهی دارند . هرچند که دیتوس – بولتر انحراف کمتری از داده های ازمایشگاهی را گزارش می نماید
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه