توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱گزارش یک مورد سنگ بزاقی بزرگ بدون علائم بالینی در غده تحت فکی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد، زمستان, دوره  ۳۵ , شماره  ۴ (پياپي ۷۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: سیالولیت به انسداد کلسیفیه داخل مجرای غده بزاقی گفته می شود که ممکن است در هر کدام از غدد اصلی و فرعی یا مجاری آنها تشکیل شود. بین 80% تا 90% سیالولیت ها در غده تحت فکی رخ می دهند. سیالولیت ها معمولا در اندازه بین 5 تا 10 میلیمتر هستند و همه سیالولیت ها، بالای 10 میلیمتر می توانند به عنوان اندازه غیرنرمال در نظر گرفته شوند. هدف این مطالعه گزارش یک مورد سیالولیت بزرگ بدون علائم بالینی بوده است.گزارش مورد: در تصاویر CBCT یک مرد 52 ساله که جهت ارزیابی درمان ایمپلنت برای فک پایین مراجعه نموده بود، یک توده رادیواپک بزرگ در کف دهان مشاهده شد. بیمار هیچ گونه سابقه درد یا ترشح چرک نداشت و این سیالولیت شکایت اصلی بیمار نبود. درنهایت سیالولیت به طریقه جراحی خارج گردید.نتیجه گیری: برخی از سیالولیت ها با وجود ابعاد بزرگ می توانند از لحاظ تشخیصی و درمانی یک چالش برای فرد معالج باشند و تشخیص و درمان صحیح با حداقل عوارض بسیار مهم است.

۲بررسی رادیوگرافیک موقعیت و شکل سوراخ چانه ای در جمعیت انتخاب شده ایرانی
اطلاعات انتشار: تحقيق در علوم دندانپزشكي، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲ (پياپي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: سوراخ چانه ای یکی از ساختمان های آناتومیک طبیعی فک پایین می باشد که به صورت دو طرفه قرار گرفته است. جایگاه رادیولوژیک این لندمارک در نژادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاکنون بررسی دقیقی در جمعیت ایرانی صورت نگرفته است. هدف این مطالعه بررسی رادیوگرافیک این ساختمان در یک جمعیت انتخاب شده ایرانی است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی از 190 مورد از رادیوگرافی پانورامیک بیمارانی که برای سایر مقاصد تشخیصی به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی تبریز مراجعه کرده بودند استفاده شد. رادیوگرافی های به دست آمده توسط دو نفر متخصص رادیولوژی فک و صورت جهت تعیین موقعیت و شکل سوراخ چانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS–16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 190 رادیوگرافی مورد مطالعه 83 مورد مربوط به جنس مونث و 107 مورد مربوط به جنس مذکر در سنین 43.5±3.91 سال بود. شایع ترین محل سوراخ های چانه ای در هر دو طرف بین دندان های 4 و 5 بود. شایع ترین شکل سوراخ چانه ای در هر سمت شکل گرد بود و در 83.6 درصد موارد نیز سوراخ ها قرینه بودند.نتیجه گیری: شایعترین محل سوراخ چانه ای بین دندان های چهارم و پنجم مندیبولار و شایعترین شکل سوراخ نیز گرد بود.

۳شاخه فرعی کرستال عصب دندانی–تحتانی: گزارش مورد
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تابستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: روش های تصویربرداری مقطعی تکنیک هایی دقیق برای شناخت آناتومی و تنوعات کانال مندیبولار هستند. هدف از این مطالعه بررسی شاخه های فرعی عصب مندیبولار می باشد. وجود این گونه تنوعات ممکن است موجب بروز مشکلاتی در انجام بی حسی های موضعی و یا برخی جراحی ها مانند جایگذاری ایمپلنت گردد.گزارش مورد: در این مقاله یک مورد نادر از شاخه کرستال عصب مندیبولار در یک مرد 49 ساله که توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی دیده شده است، گزارش می شود.نتیجه گیری: اگرچه این گونه تفاوت های آناتومیک نادر هستند، اما همیشه باید انتظار برخورد با آن ها را داشته باشیم.

۴تشخیص موقعیت آناتومیک کانال ثنایایی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به وسیله توموگرافی با اشعه مخروطی
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، زمستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: باتوجه به اهمیت شناسایی محل و موقعیت کانال ثنایایی قبل از قرار دادن ایمپلنت های داخل استخوانی و جراحی برداشت استخوان سمفیز و به منظور پیشگیری از عوارض و اختلالات پس از جراحی های این ناحیه، باید از روش های مناسب تصویربرداری استفاده شود. باتوجه به دقت اندازه گیری بالا و کیفیت بالای تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیcone beam computed tomography (CBCT) و همچنین دوز اشعه دریافتی پایین، هدف این مطالعه بررسی موقعیت کانال ثنایایی با استفاده از CBCT بود.روش بررسی: در این مطالعه تصاویر CBCT فک پایین 60 بیمار شامل 32 زن و 28 مرد با میانگین سنی 41.3±2.5 که دارای کیفیت تصویری مناسب بود جهت تشخیص و تعیین موقعیت کانال ثنایایی مندیبل توسط سه مشاهده گر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده در 20SPSS وارد شد و با آزمون های آماری Chi–square و Fisher’s exact test آنالیز شدند.یافته ها: ارزیابی عمودی و افقی کانال ثنایایی مستقل از جنس بیماران بود. کانال در 89.8% موارد قابل تشخیص بود. در بعد عمودی موقعیت کانال در 57.5% موارد در یک سوم تحتانی و 32.25% در یک سوم میانی قرار داشت. همچنین در بعد افقی کانال در 14.75% موارد در یک سوم باکالی، 52.75% موارد در یک سوم میانی و ودر 22.25% موارد در یک سوم لینگوالی قرار داشت.نتیجه گیری: کیفیت تصویربرداری CBCT، دقت و رزولوشن آن در تشخیص و تعیین موقعیت کانال ثنایایی کارایی بسیار بالایی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه