توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر صلیبت دال های بتنی در جلوگیری از خرابی پیش رونده سازه های فولادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)، سال
تعداد صفحات: ۹
بیشترتحقیقاتی که تاکنون جهت تحلیل خرابی پیشرونده درسازه های فولادی صورت پذیرفته است مدلهای دوبعدی از قابهای فولادی می باشند که درآنها توزیع سیستم های سقف درنظر گرفته نشده است که این مورد میتواند باعث کاهش دقت درمدلسازی موردنظر شود دراین پژوهش با استفاده ازروشهای مدلسازی المان محدود سه بعدی چندین مدل المان محدود سه بعدی که نمایش دهنده یک ساختمان فولادی متعارف است به کمک نرم افزار Abaqus\CAE ساخته شد و تحت شرایط حذف ستون مورد بررسی قرارگرفت برای سیستم باربرجانبی این مدل بادبندهای متمرکز درنظرگرفته شدهاست جزئیات پاسخ ساختمان موردم طالعه قرارگرفت و اقدامات لازم برای کاهش خرابی پیشرونده درطراحی های آینده توصیه شد.

۲مطالعه رفتار دینامیکی سکوهای دریایی نزدیک ساحل
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
ازمسائل مهم درسازه های دریایی تعیین پاسخ دینامیکی این سازه ها دربرابر امواج و جریانهای دریایی می باشد که دربحث سازه های نزدیک ساحل نیروهای ناشی ازجریانهای دریایی به وضوح بیشتر ازامواج دیده میوشد اجزای یک اسکله شامل پل دسترسی سکوی بارگیری و تخلیه دلفین های پهلوگیری و راه های دسترسی ازسکو به دلفن ها می باشد اولین قدم درجهت شناخت عوامل تاثیر گذار برمحیطهای دریایی ونواحی ساحلی تعیین الگوی امواج و جریانهای ساحلی است دراین پژوهش الگوهای جریان های کرانه ای برای یک الگوی دریایی درحوضچه ارامش به کمک مدل عددی Mike21 صورت پذیرفت سپس جهت مدلسازی و تحلیل دینامیکی سکوی بارگیری و تخلیه از نرم افزار Sap2000V14 و نیز برای تحلیل دینامیکی ساختگاه فوق ازنرم افزار Deepsoil بصورت خطی و غیرخطی استفاده شد و درنهایت براساس نیروهای موجود درساختگاه بهترین وبهینه ترین انالیز برای سازه فوق لحاظ گردید.

۳بررسی مقایسه ای عملکرد قابهای فولادی دارای دیوار برشی بتنی و مهاربند متمرکز
اطلاعات انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
با نیروی موثربریک سازه دراثرباد یا زلزله بطرق مختلف مقابله میشود عناصرمقاوم درمقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی فولادی یا بتنی دیوار برشی مهاربند و یا ترکیبی ازقاب خمشی به همراه مهاربند یا دیوار برشی و ... می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی درسازه های فولادی و مقایسه ای رفتار این سازه ها با سازه های دارای مهاربند فولادی متمرکز می باشد مدلهای مورد بررسی با نرم افزار Etabs طراحی و تحلیل استاتیکی غیرخطی نیز درنرم افزار Sap2000 انجام شد و پارامترهای لرزه ای مدلها مورد مقایسه قرارگرفت نتایج حاصل از تحلیل و بررسی ها نشان میدهد که استفاده ازدیوارهای برشی بتن مسلح درمقایسه با بادبندهای فولادی بمراتب ازحاشبه ایمنی بیشتری برخوردار می باشد.

۴بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار، سال
تعداد صفحات: ۷
انرژی به عنوان مهمترین کارمایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب شده و همواره از ارکان تمدن های بشری و اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود. با نگاهی به وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور و اتلاف بیش از اندازه آن در بخش های مختلف از جمله بخش های اقتصادی و تولیدی، ضرورت وضع قوانین و مقررات و تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی مصرف انرژی، در کشور احساس می شود به همین منظور مسئولین ذیربط می بایست با اقدامات لازم و اساسی موجب بهبود وضع موجود و در نتیجه ایجاد جهشی عظیم در اقتصاد کشور شوند. یکی از اقداماتی که در زمینه ی بهبود مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن صورت گرفته، وضع قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در قالب مقررات ملی ساختمان می باشد. در این پژوهش مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به صورت کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به منظور ارتقا کیفیت دستورالعمل های مربوطه ارائه شد.

۵بررسی ومطالعه آزمایشگاهی بتن های مسلح به الیاف شیشه GFRC
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی ازمصالحی که می تواند جایگزین فولاد در بتن های مسلح گردد، الیاف شیشه می باشد. مسلح کردن بتن باالیاف شیشه به جای میلگرد سبب کاهش وزن بتن شده وآسیب های ناشی ازخوردگی وفرسایش فولاد را به طورکامل حذف می نماید. دراین تحقیق برای ساخت نمونه های بتن الیافی از 9 نوع نسبت الیاف به سیمانِ 0و0.25و0.5و1و0.75تا5 درصد با یک طرح اختلاط یکسان استفاده شده که پس از عمل آوری، نمونه ها تحت آزمایش های فشاری وخمشی قرارگرفتند. نتایج حاصل نشان می دهدکه با افزایش نسبت الیاف به سیمان درمحدودهصفرتا یک درصد، مقاومت فشاری بتن افزایش یافته ودرمحدودهیک تا پنج درصدنیز مقاومت فشاری کاهش و مقاومت خمشی نمونه بتنی افزایش پیدا می کند .درنهایت نیز باتوجه به نتایج ونمودارهای بدست آمده، یک طرح بهینه که تعادل مناسبی بین مقاومتهای فشاری و خمشی درآن برقراراست، ارائه گردید.

۶بررسی مقاومت باقیمانده ستونهای فولادی آسیب دیده ناشی ازانفجار
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
ستونها درسازه های قالب بندی شده به عنوان کلیدی ترین اعضا جهت تحمل بارها محسوب میشود ازطرفی معمولا ستونهای پیرامونی اسیب پذیرترین اعضایی می باشند که درمعرض حملات تروریست ها قرار دارند معمولا شکست ستونها یکی ازمهمترین دلایل خرابی پیشرونده درقاب های سازه ای می باشد دراین پژوهش به منظورا یجاد مدلهای عددی پاسخ دینامیکی دربرابر انفجار و نیز محاسبه مقاومت باقیمانده محوری ستونهای درمعرض شرایط انفجاری ازنرم افزار ANSYS AUTODYN استفاده شد و یک مطالعه پارامتری برروی 10 سری ستون انجام شد و عواملی نظیر نوع مقطع مورد استفاده نوع فولاد مورد استفاده و نسبت ابعادستون مورد بررسی قرارگرفت نتایج عددی حاصل نشان میدهد پارامترهای فوق درپیش بینی میزان خسارت ایجاد شده دریک ستون فولادی تحت انفجار و خرابیهای بعدازآن تاثیر گذار می باشند.

۷شبیه سازی عددی موج بازگشتی وارد شده بر سازه ها در اثر وقوع انفجار
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه تهدیدات تروریستی صورت گرفته در سالیان اخیر، طراحی و ساخت سازه های ایمن در برابر انفجار، به یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مهندسان سازه تبدیل شده است که برای تحقق این امر شناسایی بارگذاری انفجاری و اثرات آن بر سازه ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اولین مرحله از تجزیه و تحلیل اثرات بارگذاری انفجاری بر سازه ها، ارزیابی دقیق و قابل اعتماد پارامترهای موج انفجار از جمله فشار و ایمپالس وارد شده بر سازه است. در این مقاله، پس از معرفی امواج حاصل از انفجاروپارامترهای آن به بررسی موج بازگشتی ناشی ازبرخورد موج انفجاربه سازه ها و نحوه شبیه سازی عددی آن درهایدروکد Ansys Autodyn V.14 پرداخته شده و نتایج حاصل با مقادیرارایه شده دردستورالعمل TM5–1300 مقایسه شده است

۸بررسی آسیب پذیری ساختمان های فولادی در برابر خرابی پیشرونده بر اساس آیین نامه GSA
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه اصول اساسی مربوط به حداقل رساندن پتانسیل وقوع خراب ی پیشرونده در طراح ی ساختمان های فولادی مطابق آیین نامه GSA مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این آیین نامه، ارزیابی پتانسیل وقوع خرابی پیشرونده و کاهش وقوع آن در سازه هایی است که در معرض بارهای غیرعادی می باشند و بد ین منظور سه روش مختلف برای تحلیل خرابی پیشرونده در آن معرفی شده است. علاوه بر ای ن جزئیاتی نظیر ضوابط بارگذاری و معیارهای پذیرش آیین نامه GSA نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. برا ی جلوگیری از خرابی پیشرونده، در طراحی لرزه ای ساختمان ها بایستی مقادیر کافی از پیوستگی و شکل پذیری برای ساختمان ها فراهم شود تا بدین ترتیب مسیرهای باربری جایگزین بتوانند فقدان عضو ی ا اعض ای حذف شده را جبران کنند. همچنین این مقاله نتایج حاصل از تعدادی از مطالعاتی را که در آن ها، تحلیل و ارزیابی پتانسیل وقوع خرابی پیشرونده در سازه های فولادی، مطابق آیین نامه GSA صورت گرفته است را معرفی و مورد بررسی قرار می دهد.

۹مدلسازی عددی اندرکنش خاک ودیوارسپری به روش اجزای محدودبرای زمین های نوع II و III مطابق آئین نامه 2800 زلزله ایران
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه برای دست یافتن به یک طراحی مناسب به لحاظ اقتصادی در دیوارهای سپری ، محاسبه هر چه دقیق ترویا به عبارت دیگر منطبق باواقعیت وپایدارسازی گود وتوزیع فشار جانبی امری ضروری می باشد روشهای مرسوم برای محاسبه فشار جانبی نظیر رانکین وکولمب توجهی به اندرکنش سیستم خاک وسازه ندارند وهمین امر موجب محاسبه فشار جانبی با دقت پایین تر با آنچه درواقعیت رخ می دهد در مقاله حاضر با بهره گیری از نرم افزار Abaqus دیوار سپری با ارتفاع 12 متر که توسط دو ردیف مهار با طول 4 متر می باشد ، مدلسازی گردید واندرکنش بین خاک ودیوار سپری در دوحالت برای خاک نوع III,II مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان می دهد که مقادیر نیروی محوری موجود در میله مهار دیوار سپری برای خاک نوع III به میزان 9\33 درصد نسبت به حالت خاک نوع II افزایش یافته است .
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه