توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پهنه بندی کیفیت شیمیائی آب چشمه های منطقه نیستان بم با استفاده از GIS
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
منطقه نیستان بخشی از حوضه کویر لوت بوده و در جنوب شهرستان بم ( جنوب شرقی ایران ) واقع شده است . موقعیت منطقه مورد مطالعه حد فاصل 58 درجه ، 12 دقیقه تا 58 درجه ، 19 دقیقه طول شرقی و 28 درجه ، 39 دقیقه تا 28 درجه، 45 دقیقه عرض شمالی می باشد . این منطقه کوهستانی دارای اقلیم سرد و مرطوب بوده و بین مرز شهرستانهای بم ، جیرفت و در مجاور کوههای جبالبارز واقع شده است . طی بازدید صحرائی از منطق ه مورد مطالعه، نمونه آب از چشمه ها برداشت شده و ضمن نمونه گیری ، با استفاده از دستگاه GPS ، موقعیت چشمه ها تعیین و ثبت گردید . نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آنالیز شیمیائی انجام گردید . بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات از منطقه، کلیه داده ها به نرم افزار Arcview ,Surfer8, Excell و Arc GIS داده شد . سپس نقشه های پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی و نقشه منابع آب منطقه ترسیم و تهیه گردید . چشمه های این منطقه از نوع گرانشی بوده و برخی از چشمه ها منشا تکتونیکی و آتشفشانی دارند . در این تحقیق کیفیت شیمیایی آب چشمه ها از نظر EC ، TDS ،Caو SO4مورد بررسی قرار گرفته و نقشه های هم کیفیت آب تهیه شده است . نتایج −،pH ،CL2−،HCO32+ حاصله نشان می دهد چشمه هایی که در مناطق بالادست منطقه واقع بوده از کیفیت آب بهتری نسبت به مناطق پا ئین دست منطقه برخوردار می باشند . عامل آن تاثیر سازندهای زمین شناسی و تکتونیکی بر روی آب زیرزمینی منطقه منطقه مورد مطالعه بوده است

۲بازشناخت و پاس داشت فرهنگ عمومی و بومی تغذیه در موافقت با اندیشه های جهانی توسعه سلامت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
با مدرنیتی (Post modernity) مجالی برای باز آفرینی، باز نمایی و ابداع و کشف مجدد سبک های سنتی و بومی و فرصتی به منظور بازبینی افکار، اندیشه ها و رفتارهای متفاوت در بستر فرهنگی متفاوت در جهان و جامعه شبکه ای امروز، فراهم ساخته است. شاید آن هنگام که who سلامتی را "نسبی و پویا" تعریف کرد. نقش انکار ناپذیر فرهنگ عمومی بر سلامت را پاس داشت و عناصر "زمان، مکان و خرد" را در قالب نسبت و پویایی و با تاثیر از اندیشه های پست مدرنیسم در بطن مفهوم "سلامت"، لحاظ نمود. بدین گونه با نفوذ اندیشه های بسیار مدرن و اصول "شالوده شکنی" و تخریب هر نوع مرکزیت، که منتج از این اندیشه است، تلاشی نو در سطح جهانی برای از بین بردن مرزها و دیوارهای موجود بین فرهنگ "برتر و جهانی" و فرهنگ "توده و بومی" آغاز شده است. بر این اساس، طرح تحقیقاتی تعیین الگوی مصرف، ترکیب و ارزش تغذیه ای و اثربخشی، احیا و غنی سازی غذاهای بومی در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد در دست اقدام قرار گرفته است. این طرح به عنوان یک طرح مداخله ای با اتخاذ استراتژی " توانمند سازی مستمر مردم" در راستای بهبود سلامت آنان ادامه دارد و سعی بر این است که با احیای غذاهای بومی، فراهم و آماده سازی مواد اولیه و استفاده از دانش فنی غذایی و صنعتی نمودن غذاهای بومی بر پایه توانمندی های منطقه، تغییرات اثر گذار و پایدار را در سلامت مردم تحت پوشش گسترش داده شود.

۳بررسی کیفیت شیمیائی منابع آب زیرزمینی در ارتباط با کیفیت محصول خرمای منطقه بم قبل و بعد از زمین لرزه پنجم دیماه 1382
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شهر بم یکی از شهرهای استان کرمان بوده که دارای آب و هوایی خشک و کویری است. میزان بارندگی در این منطقه بسیار کم (حدود 60 میلیمتر در سال) و شغل عمده ساکنین این منطقه کشاورزی و باغداری است. عمده‌ترین محصول شهر بم را خرمای مضافتی تشکیل می‌دهد که مرغوبترین خرماهای صادراتی کشور به شمار می‌آید. تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی و باغات بیشتر از طریق بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی (قنوات و چاهها) در این منطقه صورت می‌گیرد. وقوع زمین لرزه پنجم دیماه 1382 باعث تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی شده که این تغییرات باعث تغییر در کیفیت و بازدهی محصول خرمای بم شده است. با انجام این تحقیق کیفیت آب استفاده شده برای آبیاری در بخش‌های مختلف دشت بم بررسی و وضعیت آب آبیاری و کشاورزی در سنوات قبل و بعد از زلزله با یکدیگر مقایسه گردیده است. با استفاده از نرم‌افزار G.W.W و ArcGIS نمودارهای و نقشه‌هایی ترسیم و وضعیت مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص شده، در زمان بعد از زلزله آب مصرفی جهت کشاورزی و آبیاری باغات خرما در بخش‌های شرقی و شمالی دشت وضعیت بدتری پیدا نموده و در بخش جنوبی دشت وضعیت آب مطلوبتر شده است.

۴بررسی آگاهی و نگرش جمعیت شهری گناباد در مورد اختلال وسواسی – اجباری
اطلاعات انتشار: افق دانش، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در جهان امروز، بهداشت روان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در عصری زندگی می کنیم که به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی؛ نابسامانیهای روانی و عصبی روز به روز در حال گسترش است. اختلال وسواسی – اجباری (OCD) یک اختلال اضطرابی بوده و مشخص می شود با وجود وسواسها یا اجبارهایی مکرر و چنان شدید که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورد و باعث اتلاف وقت بیمار می گردند و در عملکرد شغلی و اجتماعی او افت قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش جمعیت شهری گناباد در رابطه OCD انجام شده است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی است و در آن 252 نفر از افراد سطح شهر گناباد که به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته که بر اساس معیارهای تشخیصی OCD DSM IV طراحی گردیده، جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش افراد نسبت به OCD استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 50.4 درصد واحدهای پژوهش نسبت به علایم OCD از آگاهی ضعیف و تنها 4.4% از آگاهی خوب برخوردار بودند. همچنین 0.4 درصد واحدهای پژوهش نگرش ضعیف نسبت به وسواس داشته و 75.4 درصد نگرش در سطح خوب داشتند. استفاده از آزمون مجذور کای تفاوت آماری معنی داری بین عوامل جمعیت شناختی و نگرش افراد نشان داد. بین سطح آگاهی واحدهای پژوهش با تحصیلات آنان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. همچنین 77% واحدهای پژوهشی آگاهی ضعیف در زمینه علایم OCD و 84.9 درصد آگاهی ضعیف نسبت به علل ایجاد کننده OCD و 94.8 درصد نسبت به درمان OCD آگاهی ضعیف داشتند. همچنین 44.8 درصد واحدهای پژوهش نمی دانستند جهت درمان OCD باید به کدام متخصص مراجعه کنند.

۵هیپنوتیزم قسمتII: ماهیت هیپنوتیزم و نظریه مولفین در مورد آن
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار و تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چند سالی است که بحث هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده جدید در بین دانشجویان و محافل دانشگاهی و حتی با آب و تاب بیشتر در بین عامه مردم رواج یافته است و هر کس عقیده و نظری ابراز می کند و در این اظهار نظرها بسیاری از مطالب غیر واقعی و غیرعلمی و تحریف شده به چشم می خورد، این موضوع ابهامات بسیار برای اذهان دانش پژوهان و افراد علاقمند و کنجکاو ایجاد کرده است که: واقعا هیپنوتیزم چیست ؟ کاربرد آن در چه زمینه ای و میزان تاثیر آن چقدر است؟ و سوال اساسی تر برای عده ای از آنها که ساده اندیش نیستند این است که آیا اصلا پدیده ای به این نام که پایه و اساس علمی داشته باشد، وجود دارد یا نوعی عوام فریبی است و اگر پدیده ای است علمی، ماهیت آن چیست؟از طرفی عده ای از افراد با مقدمه چینی و اغراق گویی، هیپنوتیزم را چنین معرفی کرده اند که گویا درمان هر دردی و کلید حل هر مشکلی است. چه بسا که از این راه دست به سو استفاده ها و سود جو یی هایی هم زده اند. به طوریکه با این اقدامات به اعتبار و ارزش این پدیده علمی نیز آسیب رسانده اند. هدف از ارایه این مبحث تا آ نجا که بضاعت علمی و تجربیات عینی ما اجازه دهد رفع ابهامات از این پدیده شگرف با بیان ماهیت و میزان کاربرد آن در پزشکی است. بنابراین سعی ما براین است تا در این مجموعه مطالبی را گرد آوریم که عاری از هر گونه اغراق در مورد این پدیده باشد و مواردی راگزارش نماییم که محدودیتهای این روش را بعنوان یک روش درمانی مانند همه روش های دیگر (حتی جراحی) به روشنی بیان نماید و مصداقی باشد بر این حقیقت که استفاده از این پدیده و ابزار باید توسط کسانی صورت گیرد که آشنایی کامل به مکانیسم های روانی و کارکردی مغز داشته باشند.

۶بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به بیماری روانی
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار و تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه علیرغم پیشرفتهای علمی در حوزه شناخت و درمان بیماری های روانی هنوز هم ارایه خدمات روانپزشکی به دلیل نگرشهای خرافی و کلیشه با اشکال مواجه می گردد. لذا مطالعه حاضر که یک نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی است بروی نمونه ای متشکل از 300 دانشجوی پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی در دو نقطه کشور با یک ابزار انجام شده است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که توسط نمونه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که بین نمره نگرش و جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات پدر، بومی و غیر بومی بودن و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری وجود ندارد.اما بین سن و نمره نگرش همبستگی مثبت مشاهد شد (r=0.27) به علاوه 9.5 درصد دانشجویان به تاثیر درمانهای خرافی در مداوای بیماران روانی اعتقاد داشتند. 52 درصد افراد نسبت به حفظ رابطه اجتماعی با بیماران روانی نگرش منفی داشته و حدود 15 درصد دانشجویان از نگرش منفی کلیشه ای نسبت به بیماران روانی برخوردار بودند. نتایج کلی نشان داد که 59 درصد دانشجویان نگرش مثبت نسبت به بیماران روانی داشتند.

۷هیپنوتیزم قسمت IV: کنتراندیکاسیونها و خطرات هیپنوتیزم، گزارش چند مورد هیپنوتراپی
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار و تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
چند سالی است که بحث هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده جدید در بین دانشجویان و محافل دانشگاهی و حتی با آب و تاب بیشتر در بین عامه مردم رواج یافته است و هر کس عقیده و نظری ابراز می کند و در این اظهار نظرها بسیاری از مطالب غیر واقعی و غیر علمی و تحریف شده به چشم می خورد، این موضوع ابهامات بسیار برای اذهان دانش پژوهان و افراد علاقمند و کنجکاو ایجاد کرده است که: واقعا هیپنوتیزم چیست؟ کاربرد آن در چه زمینه ای و میزان تاثیر آن چقدر است؟ و سوال اساسی تر برای عده ای از آنها که ساده اندیش نیستند این است که آیا اصلا پدیده ای به این نام که اساس و پایه علمی داشته باشد، وجود دارد یا نوعی عوام فریبی است و اگر پدیده ای است علمی، ماهیت آن چیست؟از طرفی عده ای از افراد با مقدمه چینی و اغراق گویی، هپینوتیزم را چنین معرفی کرده اند که گویا درمان هر دردی و کلید حل هر مشکلی است. چه بسا که از این راه دست به سو استفاده ها و سود جویی هایی هم زده اند. به طوریکه با این اقدامات به اعتبار و ارزش این پدیده علمی نیز آسیب رسانده اند. هدف از ارایه این مبحث تا آنجا که بضاعت علمی و تجربیات عینی ما اجازه دهد رفع ابهامات از این پدیده شگرف با بیان ماهیت و میزان کاربرد آن در پزشکی است. بنابراین سعی ما بر این است تا در این مجموعه مطالبی را گردآوریم که عاری از هر گونه اغراق در مورد این پدیده باشد و مواردی را گزارش نماییم که محدودیتهای این روش را بعنوان یک روش درمانی مانند همه روش های دیگر(حتی جراحی) به روشنی بیان نماید و مصداقی باشد بر این حقیقت که استفاده از این پدیده و ابزار باید توسط کسانی صورت گیرد که آشنایی کامل به مکانیسم های روانی و کارکردی مغز داشته باشند.

۸هیپنوتیزم قسمت III: تستهای تلقین پذیری و روشهای ایجاد یا القا حالت ترانس
اطلاعات انتشار: افق دانش، پاييز و زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
چند سالی است که بحث هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده جدید دربین دانشجویان و محافل دانشگاهی و حتی با آب و تاب بیشتر در بین عامه مردم رواج یافته است و هرکس عقیده و نظری ابراز می کند و در این اظهار نظرها بسیاری از مطالب غیر واقعی و غیر علمی و تحریف شده به چشم می خورد، این موضوع ابهامات بسیار برای اذهان دانش پژوهان و افراد علاقه مند و کنجکاو ایجاد کرده است که: واقعا هیپنوتیزم چیست؟ کاربرد آن در چه زمینه ای و میزان تاثیر آن چقدر است؟ و سوال اساسی تر برای عده ای از آنها که ساده اندیش نیستند این است که آیا اصلا پدیده ای به این نام که اساس و پایه علمی داشته باشد، وجود دارد یا نوعی عوام فریبی است و اگر پدیده ای است علمی، ماهیت آن چیست؟از طرفی عده ای از افراد با مقدمه چینی و اغراق گویی، هیپنوتیزم را چنین معرفی کرده اند که گویا درمان هر دردی و کلید حل هر مشکلی است. چه بسا که از این راه دست به سو استفاده ها و سودجویی هایی هم زده اند. به طوریکه با این اقدامات به اعتبار و ارزش این پدیده علمی نیز آسیب رسانده اند. هدف از ارایه این مبحث تا آنجا که بضاعت علمی و تجربیات عینی ما اجازه دهد رفع ابهامات از این پدیده شگرف با بیان ماهیت و میزان کاربرد آن در پزشکی است. بنابراین سعی ما بر این است تا در این مجموعه مطالبی را گرد آوریم که عاری از هر گونه اغراق در مورد این پدیده باشد و مواردی را گزارش نماییم که محدودیتهای این روش را بعنوان یک روش درمانی مانند همه روشهای دیگر (حتی جراحی) به روشنی بیان نماید و مصداقی باشد بر این حقیقت که استفاده از این پدیده و ابزار باید توسط کسانی صورت گیرد که آشنایی کامل به مکانیسم های روانی و کارکردی مغز داشته باشند .

۹تاثیر آموزش تغذیه مناسب و آهن یاری هفتگی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر گناباد
اطلاعات انتشار: افق دانش، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای و بهداشت عمومی در جهان به شمار می رود. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، در حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان به کم خونی مبتلا می باشند. نوجوانان و بخصوص دختران از جمله گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر کم خونی می باشند. پیامدهای زیانبار کم خونی فقر آهن از جمله کاهش ضریب هوشی، کاهش قدرت یادگیری، اختلال در رشد جسمی و در نهایت کاهش توانمندیهای ذهنی و جسمی، روند توسعه کشورها را به خطر انداخته است. مطالعه حاضر در همین راستا و با هدف تعیین اثر آموزش تغذیه مناسب و آهن یاری هفتگی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر گناباد انجام شد.روش بررسی: این مطالعه تجربی در سال 1382 انجام شد، نمونه گیری در 10 دبیرستان به طور خوشه ای از نقاط مختلف شهرستان انتخاب گردید؛ نمونه ها به طور تصادفی از بین پایه های اول تا سوم به تعداد 385 نفر انتخاب و به دو گروه مورد (193 نفر) و شاهد (192 نفر) تقسیم شدند. به افراد گروه مورد آموزشهای لازم در مورد تغذیه مناسب و غذاهای حاوی آهن داده شد؛ همچنین به همه آنها هر هفته در یک روز خاص یک عدد قرص فروس سولفات 150 میلی گرمی به مدت شانزده هفته داده شد. اطلاعات فردی (دموگرافیک) و آزمون استاندارد سرعت و دقت یادگیری با استفاده از پرسشنامه از هر دو گروه در ابتدا و انتهای دوره پژوهش (به فاصله هیجده هفته) جمع آوری گردید به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای آماری Chi–Square، t مستقل و t زوج، استفاده شد. یافته ها: در ابتدای پژوهش هیچ گونه ارتباط معنی داری بین اطلاعات فردی و نمره یادگیری در پایان مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه و پژوهش در دانش آموزان وجود نداشت (P<0.05)؛ اما سطح یادگیری در پایان مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه و پژوهش در هر دو گروه افزایش داشت و این رقم در گروه مورد، بیشتر از گروه شاهد بود؛ همچنین ارتباط بین آهن یاری و آموزش تغذیه مناسب و میانگین نمره کل نشان داد که میانگین نمره در گروه شاهد از 43.89 به 69.8 و در گروه مورد از 44.80 به 72.4 افزایش داشته است.نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشانگر افزایش میانگین نمره در هر دو گروه مورد مطالعه بود؛ اما در گروه مورد افزایش بیشتری وجود داشت؛ بدین معنی که آهن یاری شانزده هفته ای بر افزایش میانگین نمره یادگیری (سرعت و دقت) تاثیر مثبت داشته است.

۱۰بررسی تاثیر تماس با زعفران در شیوع سقط جنین
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: امروزه بر مبنای تحقیقات علمی که در استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام شده، خواص متعدد این گیاه و اثربخشی ترکیبات موثر آن توجه بسیاری از محققان شرکتهای داروسازی و دست اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شرکت در فرایند برداشت و فرآوری زعفران بر سقط جنین خانمهای باردار در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی که در فصل برداشت زعفران (آذرماه 82) انجام شد، تمامی خانمهای باردار بین هفته اول تا بیستم حاملگی که سالهای قبل همگی در برداشت و کار در مزارع زعفران شرکت داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه کسب گردید؛ سپس این افراد به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند؛ به نحوی که از نظر تحصیلات، سن، هفته حاملگی و شغل تا حد امکان و مقدور همگن شدند. افراد گروه مورد مانند سالهای قبل می توانستند در فرایند برداشت زعفران به روال معمول شرکت کنند ولی افراد گروه شاهد از این کار منع شدند. افراد گروه شاهد، ضمن دریافت ماسک، آموزشهای لازم را در یک جلسه گروهی دریافت کردند؛ در ضمن انجام پژوهش نیز به طور مرتب از منازل بازدید و معاینات دوره ای توسط متخصص زنان و زایمان برای افراد هر دو گروه انجام شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میزان سقط در گروه مورد 10.5% بود؛ در گروه شاهد هیچ مورد سقطی اتفاق نیفتاد؛ Kendal–b از نظر میزان سقط، اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان داد (0.035=P)؛ به عبارت دیگر درصد سقط افرادی که با زعفران مواجه بودند، بیشتر از افرادی بود که با زعفران مواجه نبودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این بررسی و اهمیت سلامت زنان و مادران که تضمین کننده سلامت سایر افراد خانواده نیز می باشد، پیشنهاد می گردد شرایطی فراهم گردد تا خانمهای باردار در فصل برداشت زعفران هیچ گونه تماسی با آن نداشته باشند تا از سقط جنین در آنها جلوگیری گردد. این شرایط می تواند آموزش همگانی از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و آموزشهای گروهی از طریق مراکز بهداشتی– درمانی، تدوین جزوه های درسی برای دبیرستانهای مناطق زیرکشت زعفران و پرداخت دستمزد یا کمک هزینه زندگی به زنان باردار نیازمند کار در این فصل باشد. 

۱۱بررسی عوامل مختلف بر روی میزان آبدهی قنوات دشتهای کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
قنات یا کاریز کانالی است زیرزمینی که یکی از منابع تامین کننده آب شرب و کشاورزی از دوران باستان (دوره هخامنشیان) در ایران قابل اهمییت بوده است. در این مقاله عوامل متعددی که بر روی میزان آبدهی قنوات تاثیر گذار می باشند بررسی می گردد. این عوامل شامل: شیب زمین، عمق مادر چاه، تاثیر قنوات و چاههای حفر شده در محدوده و حریم قنات مدنظر، تاثیر حرکت گسل ها، افت سطح آب زیرزمینی، میزان بارندگی، ضخامت لایه آبده، موقعیت سنگ کف و عمق لایه آبدار، درجه قابلیت نفوذ سنگها و نوع سازندهای زمین شناسی، ضخامت سفره آب زیرزمینی، توپوگرافی منطقه (عوارض و ناهمواریهای منطقه)، چگونگی مرمت و نگهداری قنات (لایروبی و تعمیر قنات)، تراکم و نفوذ قناتها و چاهها در منطقه، وقوع زمین لرزه، خشکسالی، وضعیت حوضه آبریز از نظر وسعت، نوع سنگ و پوشش و سایر علل و عواما انسانی می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد با تعیین نوع عوامل تاثیرگذار در هر منطقه مدیریت جامعی بر روی این منابع آبی سنتی با ارزش داشته و در حفاظت آنها کوشا باشیم.

۱۲بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و اهداف: تیپ شخصیتی یک عامل مهم در تعیین رفتار و وضعیت سلامت روانی دانشجویان می باشد و نستوهی بعنوان یک ویژگی شخصیتی بر روی مقاومت افراد در برابر استرس موثر می باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سه تیپ شخصیت آیزنک (درونگرایی، روان پریش خویی و رنجور خویی) با نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی– مقطعی دو متغیره تک گروهه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 376 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در پاییز 1382 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه نستوهی اهواز و پرسشنامه تیپ شخصیت آیزنک مشتمل به سه تیپ شخصیت (درونگرایی، روان رنجور خویی و روان پریشی خویی) می باشد.نتایج: نتایج نشان داد که توزیع فراوانی سه تیپ شخصیت آیزنک در سه سطح نستوهی (ضعیف، متوسط و قوی) تفاوت آماری معنی داری دارد. همچنین آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت آماری معنی داری بین تیپ های شخصیت با نستوهی نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی می توان با تدوین یک برنامه آموزشی، نستوهی را به سطح مطلوب ارتقا داد و بدین ترتیب با افزایش سطح نستوهی میزان تنش افراد در موقعیت های مختلف را بطور موثری کاهش داد.

۱۳هیپنوتیزم (قسمت اول: تاریخچه و تعاریف مختلف)
اطلاعات انتشار: افق دانش، پاییز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
چند سالی است که بحث هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده جدید در بین دانشجویان و محافل دانشگاهی و حتی با آب و تاب بیشتر در بین عامه مردم رواج یافته است و هر کس عقیده و نظری ابراز می کند و در این اظهار نظرها بسیاری از مطالب غیر واقعی و غیر علمی و تحریف شده به چشم می خورد، این موضوع ابهامات بسیار برای اذهان دانش پژوهان و افراد علاقمند و کنجکاو ایجاد کرده است که: واقعا هیپنوتیزم چیست؟ کاربرد آن در چه زمینه ای و میزان تاثیر آن چقدر است؟ و سوال اساسی تر برای عده ای از آنها که ساده اندیش نیستند این است که آیا اصلا پدیده ای به این نام که اساس و پایه علمی داشته باشد، وجود دارد یا نوعی عوام فریبی است و اگر پدیده ای است علمی ماهیت آن چیست؟از طرفی عده ای از افراد با مقدمه چینی و اغراق گویی، هیپنوتیزم را چنین معرفی کرده اند که گویا درمان هر دردی و کلید حل هر مشکلی است. چه بسا که از این راه دست به سو استفاده ها و سودجویی هایی هم زده اند. به طوریکه با این اقدامات به اعتبار و ارزش این پدیده علمی نیز آسیب رسانده اند.هدف از ارایه این مبحث تا آنجا که بضاعت علمی و تجربیات عینی ما اجازه دهد رفع ابهامات از این پدیده شگرف با بیان ماهیت و میزان کاربرد آن در پزشکی است. بنابراین سعی ما بر این است تا در این مجموعه مطالبی را گرد آوریم که عاری از هر گونه اغراق در مورد این پدیده باشد و مواردی را گزارش نماییم که محدودیتهای این روش را بعنوان یک روش درمانی مانند همه روش های دیگر (حتی جراحی) به روشنی بیان نماید و مصداقی باشد بر این حقیقت که استفاده از این پدیده و ابزار باید توسط کسانی صورت گیرد که آشنایی کامل به مکانیسم های روانی و کارکردی مغز داشته باشند.

۱۴مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی با نوجوانان ساکن در خانواده
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: با توجه به شیوع اضطراب در نوجوانان و تاثیر شرایط محیطی بر آن، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی ها و مقایسه آن با نوجوانان ساکن در خانواده در دو شهر زاهدان و گناباد می باشد.مواد و روش کار: در این پژوهش دو شهر در مجموع 268 نفر آزمودنی (134 نفر ساکن در شبانه روزی و 134 نفر ساکن در خانواده) که دارای دامنه سنی بین 13 تا 19 سال بودند به روش نمونه گیری غیر تصادفی در افراد ساکن در شبانه روزی و به روش تصادفی در افراد ساکن در خانواده انتخاب شدند. در هر دو گروه آزمون اضطراب کتل (شامل 40 سوال) اجرا شد. یافته ها با استفاده از آزمون (Z)، معنی دار بودن دو نسبت مستقل مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: بین دو گروه ساکن در شبانه روزی و ساکن در خانواده از نظر اضطراب شدید اختلاف معنی داری وجود دارد. (0.05>P)  همچنین در دو گروه دختر ساکن شبانه روزی و ساکن خانواده از نظر اضطراب متوسط (0.001>P) و در دو گروه پسر ساکن شبانه روزی و ساکن خانواده از نظر اضطراب شدید نیز اختلاف معنی دار مشاهده گردید. (0.01>P)علاوه براین بین پسران و دختران (در کل) نیز از نظر اضطراب شدید 0.001>P و متوسط 0.04>P بدون در نظر گرفتن محل سکونت اختلاف معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد سکونت در شبانه روزی و جنسیت (مونث) فرد را برای ابتلا به اضطراب مستعد می سازد.

۱۵شناسایی انواع غذاهای بومی و تعیین مواد اولیه و روش پخت آنها در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، بهار, دوره  ۸ , شماره  ویژه نامه تحقیقات جمعیتي (ضميمه شماره ۱)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: غذاهای بومی از نظر ارزش غذایی، در دسترس بودن مواد اولیه، تازگی، عاری بودن از نگهدارنده های شیمیایی و همچنین ارزان بودن از بهترین مواد غذایی در مناطق مختلف کشور محسوب می گردند. علاوه بر آن غذا های بومی حامل پیامهای فرهنگی بوده و نقش بسزایی در افزایش ارتباط نسل ها و حفظ هویت فرهنگی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف شناسایی انواع غذاهای بومی، دلایل عدم استفاده از این نوع غذاها، ارزش غذایی آنها و همچنین تعیین مواد اولیه و روش پخت غذاهای بومی در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش کیفی است که در سال 1383 انجام شد. شناسایی غذاهای بومی از طریق مصاحبه و بررسی متون و منابع موجود در مورد غذاهای بومی دانشگاه بر جامعه پژوهش صورت گرفت. ابزار بررسی شامل: فرم مصاحبه، چک لیست مشاهده و ثبت داده ها از طریق یادداشت برداری، ضبط صوت و فیلم برداری بود. نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر گروه بندی اطلاعات از آمار توصیفی بصورت جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که 97 نوع غذای بومی در جامعه پژوهش وجود دارد. گروه نانها و غلات (71%)، میوه ها و سبزی ها (48%) و شیر و لبنیات (32% ) بیشترین گروههای غذایی اصلی است که در تهیه غذاهای بومی بکار رفته اند.  اکثریت (52%) غذاهای بومی به عنوان نهار و بقیه آنها بعنوان شام (23%) و یا صبحانه (13%) مصرف می شدند. اکثریت (77%) غذاهای بومی مصرف معمولی داشتند اما بقیه آنها به منظور استفاده در مراسم و جشنها (11%)، درمان بیماری ها (9%) و یا در بارداری و زایمان (3%) مصرف می شدند.  لبنیات و سبزیجات تازه (69%)، آب آشامیدنی (45%)، ترشی ها (36%)، نوشابه های گازدار (5\24%) و شوری ها (5%) از بیشترین موادی که همراه غذاهای بومی مصرف می شدند. خانواده هایی که غذای بومی مصرف نمی کردند، رایج نبودن غذاها در جامعه فعلی (82%)، عدم آشنایی با طرز تهیه آنها (78%) و عدم دسترسی به مواد اولیه و ابزار لازم (37%) را از علل عدم مصرف این نوع غذاها بیان نمودند.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد روی آوردن به غذاهای آماده و به اصطلاح مدرن و به فراموشی سپردن غذاهای سنتی و بومی در هر منطقه یکی از چالش های تغذیه مردم میهن مان در حال حاضر می باشد و اکثریت خانواده های مورد بررسی بدلیل رایج نبودن غذاهای بومی مصرف این نوع غذاهای مفید را رها کرده اند. 

۱۶مقایسه فراوانی تمایلات سایکوتیک و نوروتیک مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده در استان گلستان طی سال 1384
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پي در پي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی جوامع عصر حاضر است که سلامت بشر را تهدید می کند. در بین این مواد حشیش به عنوان رایج ترین آنها باعث بروز علایم و نشانه های روانپزشکی متعدد از قبیل علایم شبه سایکوتیک و رفتارهای ضداجتماعی می گردد. این مطالعه به منظور مقایسه فروانی تمایلات سایکوتیک (تمایلات روان پریشی) و نوروتیک (تمایلات روان نژندی) افراد سوء مصرف کننده با افراد غیرمصرف کننده حشیش در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی 100 مصرف کننده حشیش که برای تهیه حشیش به پارک های شهرهای استان گلستان مراجعه نمودند و 100 فرد که سابقه مصرف حشیش نداشتند و برای گذران اوقات فراغت به همان پارک ها مراجعه نموده بودند؛ طی سال 1384 انجام شد. دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و میزان تحصیلات همسان بودند. داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنگ نسخه بالغین، به روش خود گزارش دهی جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS–13.5 و آزمون های تی، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمرات سایکوتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.37 و 5.75 تعیین گردید (P<0.05). همچنین میانگین نمرات نوروتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 15.9 و 12.19 تعیین شد (P<0.05). بین نمره سایکوتیزم و الگوی مصرف حشیش رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05). همچنین بین مصرف حشیش با الگوی سوء مصرف مواد مخدر در خانواده و سوء مصرف هم زمان سایر مواد رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش نسبت به افراد غیرمصرف کننده حشیش بیشتر است که نشان دهنده اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سوء مصرف مواد برای ارتقا بهداشت روان می باشد.

۱۷بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت ونستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382
اطلاعات انتشار: Journal of Sabzevar University of Medical Science، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۸ارتباط ویژگی های فردی و خانوادگی با گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴ (پي در پي ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر یکی از معضلات و نگرانی های عمده جهان امروز است و از آنجا که برخی از این عوامل موثر فردی و خانوادگی قابلیت تغییر و اصلاح دارند؛ با شناخت آنها می توان برنامه های پیشگیرانه مورتر و مبتنی بر شواهد طراحی و اجرا کرد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ویژگی های فردی و خانوادگی و گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر در معتادین خود معرف مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان اجرا گردید.روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی روی 120 معتاد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان به عنوان گروه مورد و 120 نفر همسان شده از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد طی سال 1387 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه توام با مصاحبه بود. از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه، داشتن تحصیلات دبیرستانی (95%CI: 1.78–12.02، (OR=4.63 و دیپلم (95%CI: 4.09–50، (OR=15.58 شانس گرایش به مواد مخدر را نسبت به تحصیلات دانشگاهی افزایش داد. داشتن دوست یا دوستان معتاد شانس گرایش فرد به سوء مصرف مواد را  7.32برابر4.09–13.13)  (95%CI: و سابقه سیگاری بودن فرد در گذشته یا حال شانس گرایش به مواد مخدر را  12.35برابر (95%CI: 6.65–22.93) افزایش داده است. همچنین افراد دارای شغل دایم نسبت به افرادی که شغل موقت داشتند؛ شانس کمتری95%CI: 6.65–22.93) ،(OR=0.109 برای گرایش به مواد مخدر داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اعتیاد دوستان، مصرف سیگار، تحصیلات پایین و بیکاری در گرایش به مواد مخدر موثر می باشد؛ لذا اقداماتی برنامه ریزی شده برای کاهش این گونه عوامل خطر در بین افراد جامعه به ویژه جوانان، توسط خانواده و مسوولین جامعه ضروری است.

۱۹هیپنوتیزم قیمت :2 ماهیت هیپنوتیزم و نظریه مولفین در مورد آن
اطلاعات انتشار: افق دانش، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۰هیپنوتیزم قسمت IV : کنتراندیکاسیون و خطرات هیپنوتیزم ، گزارش چند مورد هیپنوتراپی
اطلاعات انتشار: افق دانش، سال
تعداد صفحات: ۹

۲۱بررسی مقایسه ای نگش دانشجویان پزشکی نسبت به بیماری روانی
اطلاعات انتشار: افق دانش، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۲اثرات کیفی زمین لرزه پنجم دیماه 1382 بر روی آبخوان دشت بم
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
زمین لرزه پنجم دیماه 1382 با بزرگی حدود 6\5 ریشتر از نظر هیدروژئولوژی باعث تغییرات کیفی آبخوان شده است.مسبب اصلی این زمین لرزه گسل ناشناخته ای موسوم به گسل ارگ بم می باشد. این گسل انشعابی از گسل بم بوده و ساختار آن بصورت یک زون گسلی با عملکرد امتدادلغز راستگرد می باشد. تغییرات کیفی ایجاد شده در آبخوان به صورت تغییر هدایت الکتریکی pH کلرید و غیره قابل مشاهده می باشد. در این مقاله ، نقشه های هم EC آب قناتها و چاههای منطقه در زمان قبل و بعد از زلزله ، ترسیم و با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۳بررسی خصوصیات کمی و فیزیکی آبخوان دشت رفسنجان با استفاده از جی آی اس
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
دشت رفسنجان در شمال غربی استان کرمان، جزئی از حوزه آبریز کویر لوت می باشد. جهت بررسی خصوصیات کمی آبخوان دشت پارامترهای فیزیکی آبخوان، شامل سطح ایستابی پیزومترها، آبدهی چاهها و قنوات در زمان خاصی از سال (شهریور ماه 87 ) اندازه گیری شد. با استفاده نرم افزارهای اکسل، آرک جی آی اس و سورفر (Excel, ArcGIS and Surfer) نقشه هم پتانسیل سطح آب، نقشه هم دبی، نقشه جهت جریان و شیب هیدرولیکی ترسیم گردید. نتایج حاصله نشان داد که سطح آب زیرزمینی از جنوب شرقی به سمت شمال شرقی دشت کاهش و آب زیرزمینی از جنوب شرقی به سمت شمال جریان دارد. در منطقه ورودی دشت (جنوب شرقی) به دلیل درشت دانه بودن رسوبات، آبخوان از ضریب قابلیت انتقال و هدایت هیدرولیکی بالائی و در نتیجه از بیشترین میزان آبدهی برخوردار می باشد. برعکس در منطقه خروجی دشت (شمال) به دلیل ریز دانه بودن رسوبات، آبخوان قابلیت انتقال و هدایت هیدرولیکی کم و همچنین آبدهی کمتری نسبت به سایر قسمتهای دشت دارد.

۲۴وضعیت سلامت روان زنان 15 سال و بالاتر در جمعیت شهری گرگان و برخی عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: مطالعات عمومی اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که میزان شیوع این اختلالات به دلایل متعدد در حال افزایش است؛ به گونه ای که در حال حاضر این اختلالات، مسوول حدود یک درصد مرگ ها در سطح جهان، بخصوص در ایران می باشد. با توجه به ویژ گی های اختلالات روانی و حساسیت بیشتر جامعه زنان و محدودیت مطالعات در این زمینه، این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت روان زنان 15 سال و بالاتر در جمعیت شهری گرگان و ارتباط آن با برخی عوامل انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و توصیفی – تحلیلی، تعداد 1088 نفر از زنان 15 سال و بالاتر جمعیت شهری گرگان، بر اساس نمونه گیری تصادفی – خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ–28 استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده، آزمون کای دو و تست دقیق فیشر بوده اند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در مجموع 17.5 درصد بوده که بر اساس نمره برش 6 برای هر یک از اختلالات چهارگانه، اختلال اضطرابی و بی خوابی با 5.5 درصد بیشترین میزان شیوع و افسردگی با 3.1 درصد کمترین میزان شیوع را داشته است. این مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات روانپزشکی با سن، وضعیت تاهل و وجود فرد معتاد در خانواده ارتباط معنی داری دارد (p<0.05).نتیجه گیری: اگر چه میزان شیوع مقطعی اختلالات روانپزشکی در جامعه مورد مطالعه در مقایسه با پژوهش های مشابه از شیوع متوسطی برخوردار می باشد، لیکن ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان زنان بیش از پیش احساس می شود. نتایج این مطالعه همچنین نیاز به تربیت نیروهای انسانی کارآمد و تامین امکانات و تسهیلات مناسب به منظور ارائه خدمات بهداشت روان به ساکنان شهری و روستایی را با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد تاکید قرار می دهد.

۲۵اثر آللوپاتیک اویارسلام (Cyperus rotundus) بررشد اولیه رقم های گوجه فرنگی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف غلظت عصاره اندام های هوایی اوریاسلام روی رشد اولیه گوجه فرنگی ازمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام پذیرفت. فاکتور مورد مطالعه عصاره ابی علف هرز اویارسلام پس از تهیه در غلظت های( 0–25–50–75–100 درصد) و ارقام شاملChef flat amrica و cal jiبود. نتایج نشان داد غلظت های بالا اویارسلام رقم هارا تحت تاثیر گذاشته است و بیشترین درصد جوانه زنی را در رقمFlat ch iraniدر تیمارa2b و 4 a2b5گذاشته است که تفاوت معنی داری را با هم نشان نمی دهند و در رقم Chefبیشترین تاثیر را در تیمار a1 b5می باشد که اختلاف معنی داری را با هم نشان می دهند.مقایسه میانگین ها نشان می دهد که تیمارa1b5بیشترین اثر آللوپاتی با میانگین0\40درصد)درسرعت جوانه زنی داشته است، در حالیکه تیمار a1b1با میانگین1\85درصد)دارای کمترین اثر آللوپاتی بوده که با تیمارهایa1b2با میانگین1\85درصد) وa2b2 بامیانگین(1\85اختلاف معنی داری را نشان نمی دهند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۳ نتیجه