توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثرات زیست محیطی گردشگری و توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۹
اهداف و روش ها: در این مقاله تلاش شده است آثار زیست محیطی حضور گردشگران در محیط های گردشگری ارزیابی شود و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی– تحلیلی وهمبستگی است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور گردشگران در محیط های گردشگری، تغییرات مثبتی را در متغیرهای افزایش آگاهی زیست محیطی، بهبود شبکه معابر داخل روستا، افزایش جاذبه بصری، و بهبود معماری روستایی، بهبود کیفیت بناهای مذهبی و بهبود وضعیت دفن بهداشتی فراهم کرده و همچنین حضور گردشگران تغییرات منفی در متغیرهای مناظر و چشم اندازهای طبیعی، افزایش میزان آلودگی، افزایش روند فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع گونه های گیاهی، و جانوری، آلودگی آب و ... را به وجود آورده است. نتیجه گیری: به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. بنابراین در انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد و شامل اثرات بر روی خاک، پوشش گیاهی، کاربری زمین، آب، حیات وحش است. جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد انواع آلودگی های زیست محیطی مانند تخریب اراضی زراعی و باغی، تخریب چشم انداز ساحل و روستا، انباشت زباله و افزایش ساخت و ساز بی رویه، آلودگی آب، رکود فعالیت های کشاورزی و دامداری، ایجاد آلودگی صوتی، دست اندازی به حریم منابع طبیعی نظیر جنگل و دریا در منطقه مورد مطالعه از جمله اصلی ترین پیامدهای منفی گردشگری بوده است.

۲تغییراقلیم و مخاطرات محیطی و انسانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
از آنجا که تغییرات اقلیم تاثیر بسزایی بر روی کره زمین دارد شناسایی پارامترهای اقلیمی موثر بر این پدیده ضروری است . تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین مسائلی است که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. به گونه ای که تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش های قرن کنونی است. بر این اساس تحقیق حاضر با بررسی های اسنادی و میدانی نیز روش شناسی توصیفی – تحلیلی است این تحقیق از طریق بررسی منابع مکتوب و جست و جوی رایانه ای مقالات علمی در پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم گردیده است. اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت انجام تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده است و تحلیل مطالب نیز به روش کیفی میباشد. تغییرات اقلیمی پیامد های ژئوپلیتیکی و میکرو و ماکرو کلیمای مهمی را به دنبال دارند. در دهه گذشته مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین بوده است. با گرم شدن کره زمین یکی از مناطقی که اهمیت آن افزایش یافته قطب شمال است. قطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر بیشتر از بقیه جهان گرم تر شده است و پیش بینی میشود در اواخر دهه ۲۰۳۰ این منطقه عاری از یخ گردد. تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین مسائلی شده که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان رابه خود مشغول کرده است و یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جهان امروز به شمار میرود که در اثر عوامل طبیعی و انسانی به ویژه انتشار گاز های گلخانه ای به وسیله انسان در حال رخ دادن است. در این بین مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین میباشد که منجر به ذوب شدن یخ ها و حرکت آن به سمت دریا و در نتیجه بالا آمدن سطح دریاها میشود. با بالا آمدن سطح دریاها و ذوب شدن یخ ها در مناطق پوشیده از یخ ضمن اینکه بسیاری از خشکی ها زیر آب میروند همچنین منجر به تغییر خط ساحلی در قلمرو ها و مناطق دریایی کشور های ساحلی میشود که این امر چالش های ژئوپلیتیکی را پدید می آورد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه