توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طراحی شبکه لجستیکی معکوس با تعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله ای برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس درشرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارایه میدهد متغیرهای تصمیم گیری مرحله اول مربوط به دایرکردن هریک از تسهیلات و تعیین ظرفیت انها است متغیرهای تصمیم گیری مرحله دوم میزان مواد درجریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می کند تعیین ظرفیت درحالت عدم قعطیت درطراحی شبکه های لجستیکی معکوس ازن وآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه تک کالایی و تک پریودی درسه سطح رو بجلو تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و دورریز تعریف می شود ناحیه مشتری به سه بخش تقسیم می شود که درنایحه اول پارامتر تقاضادرناحیه دوم پارامترهای تقاضا و برگشتی ودرناحیه سوم پارامتر برگشتی غیرقطعی است ساختار ارایه شده هر دو شبکه حلقه بسته و حلقه باز را درمدل ایجاد می کند.

۲طراحی شبکه لجستیکی معکوس با عدم قطعیت تامین و تقاضا و انعطاف پذیری
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس با هدف حداقل کردن هزینه کل هزینه ثابت دایرکردن تسهیلات ظرفیت تسهیلات حمل تامین نگهداری تولید بازررسی درشرایط عدم قطعیت تقاضا برگشتی و تامین ارایه میدهد لحاظ کردن عدم قطعیت تامین و انعطاف پذیری درسطح برنامه ریزی استراتژیک شبکه لجستیکی معکوس ازنوآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه چندکالایی و چندپریودی درچهارسطح رو به جلو تامین تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و یکی ازمراکز دورریز تامین تولید و توزیع تعریف میشود عدم قطعیت تامین به صورت زمانهای انتظار غیرقطعی تامین مواد اولیه و دو نوع انعطاف پذیری تامین و سطح سرویس مشتری دراین شبکه مدل شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه