توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) در موش سوری
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: گیاه نوروزک از تیره نعنائیان و بومی ایران می باشد. بررسی های متعدد نشان داده است این گیاه دارای اثرات فارماکولوژیکی مختلف از جمله اثر ضد هیپرگلیسمی، ضدالتهابی، ضددردی، ضد زخم پپتیک ودر دوز خاصی، اثر شل کنندگی عضلانی و آرام بخشی است.هدف: با توجه به امکان مصرف آن در دوران بارداری و مطالعه نشدن اثر آن بر رشد و تکامل جنینی برآن شدیم در این بررسی سمیت جنینی عصاره آبی و الکلی برگ نوروزک در موش سوری بررسی شود.روش بررسی: بدین منظور بخشی از حداکثر دوز قابل تحمل عصاره های آبی و الکلی از روز ششم تا چهاردهم بارداری به صورت روزانه و داخل صفاقی به موش سوری تجویز شد. جنین ها در روز هجدهم با جراحی سزارین خارج شده و از لحاظ ویژگی های ظاهری بررسی شدند. سپس جهت بررسی ساختار اسکلتی طی مراحلی فیکس شده و با رنگ آمیزی اختصاصی و امواج مایکروویو غضروف و استخوان رنگ شده سپس بررسی شدند.نتایج: تجویز هر دو دوز عصاره های آبی و الکلی (28 و 84 mg\kg) برای هر دو عصاره، به ویژه الکلی باعث اختلال در سیر طبیعی افزایش وزن موش های باردار و هم چنین کاهش معنی دار وزن رحم در مقایسه با گروه کنترل شد. قد و وزن جنین ها در موش های دریافت کننده عصاره های آبی و الکلی کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد. ناهنجاری های متعددی در گروه های دریافت کننده عصاره آبی و الکلی مشاهده شد از جمله می توان به اسپینا بیفیدا (بیرون زدگی نخاع)، پیچش نامناسب دست و پا، خون ریزی شکمی و ناهنجاری های استخوانی اشاره کرد.نتیجه گیری: بنابراین بر اساس این بررسی مصرف نوروزک در دوران بارداری حیوانات آزمایشگاهی می تواند منجر به بروز ناهنجاری های جنینی متعددی شود. لذا مصرف آن در دوران بارداری باید حداقل با احتیاط فراوان تا مطالعات تکمیلی همراه شود. 

۲تغییرات غشای پایه و انتشار رشته های رتیکولار در هیپرپلازی خوش خیم و کارسینومای پروستات
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، , دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پیاپی ۲۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سرطان پروستات دومین سرطان شایع در جنس مذکر است که سلامت فرد و زندگی اجتماعی – اقتصادی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. پس از برداشتن پروستات و تعیین میزان بدخیمی بیماری می توان پیش آگهی آن را بطور دقیق تعیین نمود. از آنجاییکه وجود یا عدم وجود غشا پایه و رشته های رتیکولار نیز همانند رده سلولی در تشخیص خوش خیمی و بدخیمی سرطان ها اهمیت دارد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تغییرات غشای پایه غدد در موارد خوش خیم و بدخیم، با استفاده از رنگ آمیزی اختصاصی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، بلوک های پارافینی پروستات خوش خیم و بدخیم از بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تهیه شد. در مجموع از 8 مورد با هیپرپلازی خوش خیم پروستات و 6 مورد با آدنوکارسینوما استفاده شد. برشها به قطر 5 میکرون تهیه شدند. در هر سری برش از هر 10 نمونه یکی به روش H&E (هماتوکسیلین و ائوزین) به منظور تشخیص محل ضایعه و کنترل نتایج به دست آمده، رنگ آمیزی و بررسی شد و سایر برشها برای بررسی غشای پایه غدد، به روش نیترات نقره رنگ آمیزی شد.یافته ها: الگوی واکنش بافتهای خوش خیم و بدخیم نسبت به نیترات نقره بسیار متقاوت بود؛ در نمونه های بدخیم در اطراف آسینی ها و طنابهای سلولی، غشای پایه مشاهده نشد اما در استرومای اندک حد فاصل غدد، غشای ضخیم، ممتد و آرژینوفیلی تشکیل شد؛ در حالی که الیاف رتیکولار غشای پایه در نمونه های خوش خیم نازک و منقطع و با الیاف آرژینوفیل استروما گسترش یافته بود.نتیجه گیری: در این تحقیق، به طور کلی اختلاف معنی داری در غشای پایه در بین نمونه های خوش خیم و بدخیم مشاهده شد که می تواند در تشخیص موارد مشکوک مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود کاربری روشهای هیستوشیمیایی اختصاصی و در دسترس مانند رنگ آمیزی غشای پایه در تشخیص افتراقی سایر بافتهای خوش خیم و بدخیم در انواع تومورها و وجود آن در نواحی اطراف آسینی یا اطراف سلول ها مورد مطالعه قرار گیرد.

۳مطالعه تغییرات گلیکوز آمینوگلیکان های ماتریکس خارج سلولی در روند تکامل پالپ دندان در موش
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، , دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (مسلسل ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۹
تکامل جنینی بسیاری از ارگان ها مستلزم میان کنش های متعدد سلول ها و بافتها با یکدیگر و نیز محیط خارج سلولی می باشد و در این میان، روند تکامل دندان، سیستم بیولوژیک مناسب و جالبی را فراهم ساخته است که در آن امکان بررسی میان کنش های اپی تلیالی – مزانشیمی دو طرفه و نیز بررسی دخالت میان کنش سلول ها با ماتریکس خارج سلولی وجود دارد. با به دست آوردن الگوی توزیع مولکول های مختلف در ماتریکس خارج سلولی می توان نقش بالقوه آنها را در هر مرحله تکاملی ارزیابی کرد و جهت تشخیص و پیش آگهی بیماریها در شرایط پاتولوژیک مورد استفاده قرار دارد. گلیکوزآمینوگلیکان ها از جمله اجزای عمده ماتریکس خارج سلولی هستند که در روند مورفوژنز و تمایز طبیعی سلول ها و بافتها مطرح می باشند؛ بنابراین در این مطالعه تعدادی از این مولکول ها جهت ردیابی در پالپ دندان انتخاب شدند. مطالعه بر روی موش Balb–c از روز دوازدهم جنینی تا 9 روز پس از تولد با رنگ آمیزیهای هیستوشیمیایی خاص گلیکوزآمینوگلیکان ها صورت گرفت و با استفاده از آزمون غیر پارامتری کروسکال – والیس و آزمون دو طرفته Mann–Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی روند تکامل پالپ بین گروههای مورد مطالعه از نظر بروز اسید هیالورونیک، کندروایتین سولفات، گلیکوزآمینوگلیکان های اسیدی و سولفاته اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که تغییر گلیکوزگلیکان های پالپ در تمایز قسمتهای محیطی آن به ادنتوبلاست ها حایز اهمیت است؛ به عبارت دیگر، سنتز و ترشح اجزای ماتریکس خارج در وقایع مورفوژنی اهمیت دارد و از الگوی زمانی – مکانی خاصی تبعیت می کند؛ به همین دلیل پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی با تغییر این ترکیبات در پالپ، تمایز بیشتر ادنتوبلاست ها در ضایعات عاج مورد توجه قرار گیرد.

۴مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات توزیع تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندان در موش
اطلاعات انتشار: فيض، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲ (پی در پی ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: شکل گیری و موفوژنز هرارگان تحت تاثیر میان کنش های متعدد بافتی از قبیل میان کنش های بافتهای اپی تلیال – مزانشیمی صورت می گیرد که اساس شیمیایی موجود در آن، هنوز کاملا شناخته نشده است. یکی از مناسب ترین مدلها دندان پستانداران بویژه پالپ است که پدیده های مهاجرت، تکثیر و تمایز سلولی از جمله فرآیندهایی هستند که در طی مراحل مختلف تکامل پالپ تحت تاثیر ماتریکس خارج سلولی رخ می دهد و در این راستا گلیکوپروتیین تناسین (Tenascin) یکی از اجزای ماتریکس خارج سلولی است که گفته می شود در مراحل اولیه شکل گیری و رشد و تمایز برخی از بافتهای جنینی از جمله دندان و نیز در آسیب شناسی تومورها نقش دارد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر بر روی 40 موش از نژاد ball–c انجام شد. با استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمیایی و بهره گیری از مونوکلونال آنتی بادی (آنتی تناسین) به حضور تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندانی از مرحله نبغه دندان تا مرحله زنگوله ای پیشرفته در روزهای دوازده تا نوزده جنینی (E12–E19) ردیابی شد.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مرحله جوانه دندانی (Bud Stage) تناسین در بافت اکتومزانشیم و غشا پایه اندام مینایی به میزان بالایی وجود داشت. اما، بروز آن در مرحله کلاهکی (Cap Stage) در ناحیه پالپ کاهش یافت. با پیشرفت تکامل دندان مجددا در مرحله زنگوله ای شکل اولیه (Early Bell Stage) در مرکز پالپ و در مرحله زنگوله ای شکل پیشرفته (Late Bell Stage) در محیط، میزان تناسین به طور چشمگیری افزایش یافت.نتیجه گیری: اختلاف بروز تناسین در زمانها و مکانهای مختلف در پالپ می تواند بیانگر اهمیت این مولکول در وقایع مورفوژنیک باشد و احتمالا در میان کنشهای اپی تلیالی – مزانشیمی نقش مهمی ایفا می نماید. لذا پیشنهاد می گردد که پس از ضایعات وارده بر دندان، میزان ترشح تناسین و ارتباط آن با نمایر دنتوبلاست ها و ترمیم عاج مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

۵تغییرات کندروایتین سولفات استروما در غدد هیپرپلازیک خوش خیم و آدنو کارسینومای پروستات
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بهار, دوره  ۴۹ , شماره  ۹۱، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: با وجود مطالعات گسترده اساس تکوین هیپرپلازی ها و بدخیمی ها ناشناخته باقی مانده است. در این میان سرطان پروستات دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان مردان است. ماتریکس خارج سلولی حاوی ترکیباتی است که بر رشد سلول ها موثرند یا به آن پاسخ می دهند. از جمله ترکیبات گلیکوزآمینو گلیکان هایی مانند کندروایتین سولفات است که تغییرات کمی و کیفی آن در انواع تومورها از جمله پروستات و همچنین در سیر تکامل جنین توجه محققین را به خود معطوف نموده است. به طوری که گزارش شده است که کندروایتین سولفات در چسبندگی سلول – سلول، ماتریکس – سلول، مهاجرت سلول در روند شکل زایی جنینی و نیز شکل گیری بافت های توموری نقش دارد. بر این اساس این مطالعه با هدف مقایسه روند تغییرات کندروایتین سولفات در نمونه های خوش خیم هیپرپلازی پروستات و بدخیم پروستات طرح ریزی شد.روش کار: این مطالعه توصیفی در نمونه های پروستات در سال 83–1382 در بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند انجام گردید. 15 نمونه هیپرپلازی پروستات و 16 نمونه آدنو کارسینومای پروستات که در بافر فرمالین (pH=7.2) فیکس شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. از این نمونه ها بلوک های پارافینی تهیه گردید و مقاطع سریال 5–4 میکرونی برش زده شد. هر دو گروه برش ها با آلسین بلو حساس به غلظت یونی (CEC) pH=5.8)، غلظت 0.3M از (MgCl2 رنگ آمیزی شد و شدت رنگ در نواحی مختلف بافتی بررسی گردید. مشخصات نمونه ها در پرسشنامه ای جمع آوری و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: غلظت کندروایتین در سطح استرومایی اپی تلیوم و غشا پایه در نمونه های آدنو کارسینوما در مقایسه با BPH بسیار چشمگیر بود. در BPH راس سلول های اپی تلیال غدد و ترشحات واکنش متوسطی نشان دادند اما استروما فقط در حد بسیار کم یا صفر واکنش نشان داد. در آدنو کارسینوما در سیتوپلاسم سلول های غدد هیچ واکنشی مشاهده نشد ولی غشا پایه و استروما با شدت بالا رنگ گرفت.نتیجه گیری: تغییرات غلظت گلیکوز آمینوگلیکان کندروایتین سولفات در آدنو کارسینوما و هیپرپلازی پروستات کاملا متفاوت و اختصاصی بود به طوری که در آدنو کارسینوما استروما با شدت بالا واکنش نشان داد اما در BPH رنگ پذیری استروما اندک بود. شاید واکنش متفاوت ماتریکس خارج سلولی نوعی پاسخ به اپی تلیوم در حال تکثیر باشد. با توجه به نتایج این مطالعه احتمالا روند تغییرات کندروایتین سولفات جهت تعیین پیش آگهی، سیر بیماری و نیز تشخیص افتراقی موارد خوش خیم و بدخیم سودمند است.

۶مطالعه هیستولوژیک اثرات سمی آلاینده های لحیم کاری بر ضخامت پوشش ژرمینال در لوله های منی ساز در موش صحرایی
اطلاعات انتشار: طب جنوب، مهر و آبان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: لحیم کاری آلاینده های زیان آور فراوانی تولید می کند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات سمی این آلاینده ها بر ضخامت پوشش ژرمینال در موش صحرایی بود.مواد و روش ها: 48 سر موش صحرایی بالغ نر به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (30 سر) و شاهد (18 سر) تقسیم شدند. موش های گروه های آزمایش و شاهد بر اساس زمان مواجهه گروه آزمایش با آلاینده ها (روزانه به مدت یک ساعت) به سه زیر گروه 2، 4 و 6 هفته ای تقسیم شدند. میزان فیوم ها روزانه با روش های استاندارد اندازه گیری شد. بر اساس جدول زمانی از بیضه موش های دو گروه پس از فیکساسیون در فرمالین بلوک های پارافینی تهیه و مقاطع تهیه شده با هماتوکسیلن و ائوزین رنگ آمیزی و ضخامت پوشش ژرمینال در آنها اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده به کمک تست غیرپارامتری مان ویتنی ویتنی با نرم افزار SPSS ویرایش 17 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت این آلاینده ها به ترتیب برای فرمالدئید، قلع و سرب برابر با 0.193 میلی گرم بر متر مکعب 35 و 0\ میلی گرم بر متر مکعب و 3 میلی گرم بر مترمکعب بود. با آنکه اختلاف معنی داری میان وزن بیضه ها میان گروه های شاهد و آزمایش دیده نشد، اختلاف میان گروه های شاهد و آزمایش در گروه 6 هفته ای برای ضخامت لوله های منی ساز معنی دار بود (P<0.02).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آلاینده های لحیم کاری به صورت وابسته به زمان می تواند موجب تغییر ساختار و ضخامت پوشش ژرمینال در موش های صحرایی گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه