توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر قصه بر کاهش مولفه‌های رفتار پرخاشگرانه‏
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology and Education، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در سال‌های‎ ‎اخیر، رویکردهای‎ ‎قصه‎ ‎گویی‎ ‎برای‎ ‎درک‎ ‎رفتار‎ ‎انسان‎ ‎درحوزه‌های‎ ‎مختلف‎ ‎روان‌شناسی‎ ‎فراگیر‎ ‎شده‎ ‎است.‏‎ ‎به نظر می‌رسد ‏قصه برای کودکان، به خاطر محدودیت‌های شناختیشان،‎ ‎بیش از ‏بزرگسالان مفید واقع می‌شود. پرخاشگری، به عنوان یکی‎ ‎از‎ ‎شایع‌ترین‎ ‎مشکلات رفتاری کودکان، ممکن است به شکل ‏پرخاشگری جسمی، واکنشی و رابطه‌ای دیده شود. هدف پژوهش ‏حاضر، تاثیر قصه‌گویی بر کاهش مولفه‌های رفتار پرخاشگرانه ‏پسران 6 تا 8 ساله در مدارس بود. در این پژوهش بیست و دو ‏پسر، 6 تا 8 ساله از مدارس ابتدایی شهرستان شیراز انتخاب و به ‏طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل شرکت کردند. ابزارهای ‏پژوهش پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی (‏SAQ؛ شهیم، ‏‏1385) و مقیاس ارزیابی مشکلات درونی‌سازی– برونی‌سازی ‏ایشنباخ، فرم گزارش معلم (‏TRF؛ ایشنباخ و رسکورلا، 2001) ‏بود. گروه آزمایش، در 11 جلسه، در یک برنامه قصه‌گویی شرکت ‏کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از پایان ‏مداخله و 3 ماه پس از مداخله پرخاشگری جسمی، رابطه‌ای و ‏واکنشی کودکان دو گروه توسط معلمان آنان ارزیابی گردید. نتایج ‏نشان داد که در پایان برنامه 11 جلسه‌ای پرخاشگری جسمی، ‏رابطه‌ای و واکنشی کودکان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه ‏کنترل، کاهش معناداری یافت؛ اما اثربخشی مذکور در پی‌گیری ‏سه ماهه، تنها درمورد پرخاشگری رابطه‌ای باقی‌مانده بود. نتایج ‏مذکور می‌تواند مورد توجه متخصصان حوزه ادبیات و روان‌شناسی ‏کودک واقع شود.‏
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه