توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه کیفیت پروتیینی دو نمونه غذای صنعتی کودک در موش‎های صحرایی
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۹
چکیده زمینه و هدف: سو تغذیه پروتیین– انرژی به عنوان یک مشکل بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، در نتیجه کم غذایی ناشی از فقر محسوب می‎شود. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت پروتیینی دو نمونه غذای صنعتی کودک شامل سرلاک (بر پایه شیر خشک، گندم و موز حاوی باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس) و غنچه (بر پایه شیر خشک، گندم و عسل) در موش‎های صحرایی انجام گرفت. مواد و روش‎ها: این مطالعه تجربی بر روی 64 موش صحرایی 23 روزه در گروه‎های 8 تایی تحت 8 رژیم غذایی شامل: 2 رژیم تست (سرلاک حاوی پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و غنچه)، یک رژیم استاندارد (کازیین) و یک رژیم پایه (بدون پروتیین) برای مطالعه قابلیت حقیقی هضم پروتیین و قابلیت هضم ظاهری و 2 رژیم تست، یک رژیم استاندارد و یک رژیم پایه برای مطالعه نسبت‌ خالص‌ پروتیین‌، نسبت کارآیی پروتیین و نسبت کارآیی غذا انجام شد. یافته‎ها: میزان قابلیت حقیقی هضم پروتیین برای پروتیین‎های کازیین، سرلاک و غنچه به ترتیب 77\93، 23\84 و 82\89 بود و نتایج بین گروه‎ها معنی‎دار بود(001\0p ). میزان نسبت‌ خالص‌ پروتیین‌ برای پروتیین‎های کازیین، سرلاک و غنچه به ترتیب 38\4، 1\4 و 17\3 بود و نتایج بین گروه‎ها معنی‎دار بود(009\0=p). نسبت کارآیی پروتیین برای پروتیین‎های کازیین، سرلاک و غنچه به ترتیب 05\3، 59\2 و 01\2 بود و نتایج بین گروه‎ها معنی‎دار بود(001\0p ). نتیجه‎گیری: یافته‎ها نشان داد که ارزش پروتیینی سرلاک حاوی بیفیدوباکتریوم لاکتیس در مقایسه با غنچه بالاتر می باشد. واژگان‎کلیدی: کیفیت پروتیینی، موش‎، غذای کودک
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه