توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ریچارد پل بر تفکر انتقادی دانش آموزان‏
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology and Education، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ‏ریچارد پل بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان در درس مطالعات ‏اجتماعی بود. هدف دیگر پژوهش این بود که تاثیر آموزش بر ‏اساس مدل تفکر انتقادی را بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏این درس مورد بررسی قرار دهد. از آن‌جا که پرورش مهارت‌های ‏تفکر از اهداف اساسی آموزش و پرورش به شمار می‌رود، پرورش ‏تفکر انتقادی به عنوان یکی از انواع آن مورد تاکید قرار دارد. به ‏این منظور از روش تحقِیق شبه آزمایشی استفاده شصت و شش ‏دانش‌آموز (36 نفر گروه آزمایش، 30 نفر گروه کنترل) در این ‏پژوهش شرکت کردند. همچنین، جهت ارزیابی تفکر انتقادی ‏دانش‌آموزان از آزمون تفکر انتقادی (‏CTT؛ واتسون و گلیزر، ‏‏1980) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مدل تفکر ‏انتقادی پل بر توانایی تفکر انتقادی و ابعاد آن در دانش‌آموزان تاثیر ‏معنادار دارد(01\0‏‎(P ‎‏. همچنین، آموزش مدل تفکر انتقادی پل ‏بر پیشرفت تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی سال اول تاثیر ‏معنادار داشت( 01\0‏‎(P ‎‏. با توجه به تاثیر آموزش تفکر انتقادی ‏با استفاده از این مدل بر پرورش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان، ‏همچنین بر پیشرفت تحصیلی آ‌ن‌ها، لزوم توجه و اهمیت کاربرد ‏مدل مورد اشاره در برنامه درسی و آموزش مطالعات اجتماعی ‏آشکار می‌گردد.‏
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه