توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان و مدت ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در پرسنل بیمارستان امیرالمومنین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، پاییز, دوره  ۱۴ , شماره  ۱ (پي در پي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه : هپاتیت B  یک بیماری جهانی است وحدود 5\2% افراد جامعه ایرانی HBsAg مثبت هستند.HBV می تواند درکودکان و افرادبالغ هپاتیت مزمن ، هپاتیت حاد ، سیروز وکارسینوم کبدی ایجادنماید .HBV انتقال عمودی ،اقفی دارداما واکسیناسیون نوزادان وکارکنان بهداشتی با واکسن HBV خطر بیماری را به طور عمده ای کاهش  می دهد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی شدت ومدت ایمنی زایی  واکسن HBV با اندازه گیری HBsAg پس از واکسیناسیون صورت گرفت و ارتباط بین ایمنی زایی واکسن با سن ، جنس ، سیگار ، بیماری های مزمن ، نقص ایمنی ، حرفه ،‌محل کار، زمان واکسیناسیون ، تعداد دفعات و محل تلقیح بررسی شد.روش بررسی : در این مطالعه مقطعی که  روی 304 نفر از کارکنان بهداشتی بیمارستان امیرالمومنین با اندازه گیری غلظت آنتی بادی ضد ویروس انجام گردید، 23 نفر واکسینه نبوده و 281 نفر در گذشته واکسینه شده بودند.نتایج : دراین پژوهش139 نفر (5\49%) زن و142 نفر (5\50%) مرد و110 نفر (1\39%)مجرد و 171 نفر (9\60%)متاهل بودند.ازاین تعداد 45 نفر(16%)سیگاری می کشیدند. با توجه به نتایج به دست آمده ارتباطی بین سطح ایمنی ، جنس ، سن و بیماری مزمن وجود نداشت اما بین سطح ایمنی وشغل ، سیگار ، فاصله زمانی واکسیناسیون ، تعداد دفعات آن ومحل کار ارتباط معنی داری مشاهده شد.دراین مطالعه مدت متوسط ایمنی 6سال بود.چهل نفر (2\14%) پاسخ ندادند ، 57 نفر(3\20%) پاسخ ضعیف و184 نفر (5\65%) پاسخ کافی دادند.ایمنی زایی واکسن HBV 5\85% بود.نتیجه گیری : اشتغالات بهداشتی یک عامل خطر برای ابتلا به هپاتیت B بوده و  واکسن HBV در 5\85% موارد ایمنی زایی دارد.بنابراین کارکنان بهداشتی باید واکسینه شوند و هر6 سال یک بار آنتی بادی آن ها اندازه گیری شود.  
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه