توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز
اطلاعات انتشار: (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از مفاهیم مرتبط با روانشناسی مثبت گرا در حیطه شغل، نیرومندی در کار است. پژوهش های متعدد نشان داده اند که افزایش سلامت و عملکرد شغلی کارکنان از مهم ترین پیامدهای نیرومندی در کار هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز بوده است. در این پژوهش پیمایشی، 212 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه های نیرومندی (شیروم، 2003)، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1992) مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها نیز تحلیل واریانس چندراهه (MANOVA) مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار نیرومندی در کار با سلامت (0.01>P و 0.26= R2) و عملکرد شغلی (0.01>P و R2=0.19) کارکنان بودند. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر نیرومندی به عنوان یک عاطفه مثبت در محیط کار بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه