توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان استرس شغلی و عوامل موثر در آن در آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 1379
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، , دوره  ۵۹ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۷
استرس شغلی در اثر عدم هماهنگی بین نیازهای کاری با توانایی ها، قابلیت ها و خواسته های فرد بوجود می آید. پیامدهای فیزیولوژیک، روانی و رفتاری ناشی از استرس شغلی، ضمن صدمه رساندن به خود فرد، هزینه های گزافی را به سازمانها تحمیل می نمایند. شغل آتش نشانی از جمله مشاغلی است که افراد را در معرض استرس شغلی قرار می دهد. مطالعه حاضر به هدف تعیین میزان استرس شغلی در بعضی عوامل مرتبط با آن در آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران طراحی گردید. این پژوهش به صورت مطالعه مقطعی بر روی 155 آتش نشان مرد که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند به انجام رسید. برای سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه خود ایفا Leiden University استفاده شد. جهت تقسیم بندی افراد بر اساس مدل کارازک نیز از پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه کارازک بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss9 استفاده به عمل آمد.میزان نمره نهایی استرس شغلی افراد با داشتن شغل دوم رابطه مثبت معنی دار و با سن رابطه منفی معنی دار نشان داده است. میزان رضایت مندی شغلی افراد با عدم امنیت شغلی و کمبود ارزش رابطه منفی معنی دار و با نگرش به مهارت، حمایت اجتماعی مافوق و حمایت اجتماعی همکاران، رابطه مثبت معنی دار داشته است. بر اساس تقسیم بندی کارازک این شغل در گروه فعال، و نه گروه با استرین بالا، قرار می گیرد. بیشترین میزان استرس شغلی در مقیاسهای کوشش بدنی و مواجهات خطرناک وجود داشته است. در مقیاس فشار کاری زمانی نیز میزان استرس شغلی بالا می باشد ولی در مقیاسهای دیگر میزان استرس شغلی در حد متوسط یا پایین قرار دارد. میزان استرس شغلی در افراد جوان تر و در کسانی که شغل دوم داشته اند به صورت معنی داری افزایش نشان می دهد. هر چند در مطالعات کشورهای غربی این شغل در گروه با استرین بالا طبقه بندی شده است ولی در این مطالعه در گروه فعال قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه