توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه تجزیه حرارتی، سینتیک غیر همدما و خواص ترمودینامیکی نمک های آمین 3 – نیترو– 4، 2، 1–تری آزول –5– ان (NTO)
اطلاعات انتشار: مواد پرانرژي، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پياپي ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
در سال های اخیر، نمک های 3– نیترو– 1، 2، 4– تری آزول –5– ان (NTO) به عنوان اصلاح کننده های بالستیکی پرانرژی در پیشرانه های جامد و بهبود دهنده فرمولاسیون پیشرانه های تفنگی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این کار تحقیقاتی، رفتار حرارتی چهار نمک آمین NTO، شامل دی متیل گوانیدین(DMGu–NTO) ، دی اتیل گوانیدین(DEGu–NTO) ، سیکلوهگزامتیلن تترآمین (CHMT–NTO) و سمی کاربازید (SC–NTO) بررسی شده و تجزیه حرارتی این نمک ها تحت شرایط غیرهمدما، توسط روش های گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی (DSC) و وزن سنجی حرارتی (TG) مطالعه شده است. مکانیسم واکنش تجزیه حرارتی این نمکها مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای سینتیکی (آرنیوس) فرآیند تجزیه حرارتی، از تحلیل گرمانگاشت های DSC و TG بوسیله سه روش آگراوال، ساتاوا–سستاک و انتگرال معمولی بدست آمده و گرمای تجزیه یا آنتالپی واکنش به عنوان یکی از پارامترهای ترمودینامیکی نمک های آمین محاسبه شدند. نتایج انرژی فعالسازی نشان می دهد که نمک های آمین NTO از نظر حرارتی ناپایدارتر از NTO بوده و مکانیسم تجزیه حرارتی متفاوتی ازNTO  دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه