توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱۲۲۶ارزیابی باکتریولوژیک کشت های تراشه نوزادان انتوبه شده در NICU بیمارستان 22 بهمن مشهد طی سالهای 86–1385
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۲۷بررسی همه گیرشناسی شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان دوره راهنمایی 12 – 16 ساله در شهر مشهد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۲۸تاثیر آموزش بهداشت در انجام تست پاپ اسمیر برای پیشگیری از بیماری های سرطان دهانه رحم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲۲۹اثربخشی واکسن هپاتیت B در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شاهرود در سال 1383
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۳۰اندازه گیری غلظت اینترلوکین – 17 در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۳۱بررسی اثر افزودن فنتانیل و سوفنتانیل به لیدوکایین 5 درصد نخاعی، در زمان شروع درد و زمان نیاز به مسکن بعد از عمل جراحی سزارین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۳۲بررسی عوارض خونی داروی میتوکسانترون در درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ثانویه پیشرونده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۳۳عوامل موثر در بروز بیضه ی نزول نکرده در نوزادان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۳۴علل و نتایج درمانی ناباروری در بیماران تحت لاپاراسکوپی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۳۵فراوانی آلودگی ویالهای چند دوری با باکتری و گلبول قرمز در اطاق عمل و واحدهای مراقبت ویژه ی بالغین و نوزادان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۳۶مقایسه ی سلامت روان مادران کودکان مبتلا به آسم و گروه شاهد بر اساس آزمون SCL–90–R
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۳۷مقایسه اثر مترونیدازول و فروازولیدون در درمان کودکان مبتلا به ژیاردیوز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۳۸فراوانی افسردگی و برخی از عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 87–86
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۳۹بررسی عیوب انکساری و ارتباط آن با نور و محیط در کارگران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۴۰مقایسه تاثیر درمانی بین داروی گیاهی رازیانه و مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۱نقش آسپرژیلوس در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن آلرژیک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۴۲مقایسه آینده نگر درمان بورسیت پنج غازی با دو روش تزریق موضعی تریامسینولون و درمان نگهدارنده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۳تاثیر ازمان بیماری در یافته های توموگرافی کامیپوتری با قدرت تفکیک بالا در بیماران مبتلا به آسم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۴۴اثرات پیش دارویی دگزامتازون قبل از شروع جراحی، در پیشگیری از درد پس از بیهوشی عمومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۴۵میزان لیپیدهای سرمی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط با شاخص توده بدنی بیشتر از 40
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۶برخی عوامل موثر و پیامدهای ناشی از آن در تولد نوزادان کم وزن در زنان نخست زاد در بیمارستان ولی عصر زنجان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۷تاثیر آموزش کلیدهای آسیب شناسی ورزشی بر میزان بروز آسیب های ماکروترومای سر و صورت در ورزشکاران مرد رشته ی ورزشی کاراته شهر اراک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۴۸اثربخشی و قابلیت تحمل درمان با کابرگولین در بیماران مبتلا به هیپرپرولاکتینمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۹گزارش یک مورد کارسینوم سلول ترانزیشنال حالب میانی چپ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۵۰میزان آگاهی و نگرش پزشکان و پیراپزشکان در خصوص منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در طی سال 1385
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۷
نمایش نتایج ۱۲۲۶ تا ۱۲۵۰ از میان ۲۳۱۹ نتیجه