توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي بهينه پرداز، شماره۸، نوروز ، سال
تعداد صفحات: ۳
آن چه که در آغاز از عبارت توسعه ی پایدار برداشت می شود –نظر به زمینه ی ذهنی ما– ارتباط آن با محیط زیست است. گر چه به طور کلی این برداشت، نادرست نیست اما باید اذعان کرد که محیط زیست خود بخشی از آن عناصری است که باید در توسعه ی پایدار مورد توجه قرار گیرد. رویکرد سیستمی و اقبال خوبی در دهه های اخیر به آن صورت گرفته است، می تواند نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان بُن مایه ی اصلی توسعه ی پایدار به کار گرفته شود. به یاد داشته باشیم، هرگونه توسعه ای که بر بنیان توسعه ی پایدار نباشد، رشدی ناهمگون است که خود در آینده مشکل ساز خواهد شد، همچون کودکی که دست هایش خوب رشد کرده اند و پاهایش هنوز در شرایط کودکی به سر می برند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه