توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار
اطلاعات انتشار: مجله مديريت بيابان، سوم،شماره۵، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از مالچ یکی از رایج­ترین روش­های تثبیت خاک برای جلوگیری از فرسایش بادی و کنترل ریزگرد است. در همین ارتباط، پایداری مالچ­ها در برابر عوامل فرساینده محیطی می تواند در انتخاب ترکیب و نوع مالچ موثر باشد. در این پژوهش مقاومت به فشار (با نفوذسنج جیبی) تعدادی از مالچ­های غیرزنده در شرایط بیابانی در دماهای متفاوت شبیه سازی شد. همچنین برای ارزیابی مقدار شستشوی سطحی، مالچ­های مورد نظر در برابر پاشیدن جریان آب و رطوبت دهی مورد آزمون قرار گرفتند. تیمار­های تهیه شده شامل 13 نوع مالچ شامل ترکیبات متفاوت از مالچ پلیمری و مالچ های مخلوط ماسه، پودر سنگ، لجن کنورتور و خاک منطقه با دانه بندی و درصد رس بالا، دو نوع خاک بستر شامل خاک با فرسایش متوسط و شدید و سه سطح اعمال حرارت محیطی یعنی دمای محیط، 50 و 60 درجه سانتی گراد در سه تکرار بودند. نتایج بیانگر آن بود که بیشترین تحمل و مقاومت فشاری مربوط به تیمارهای مالچ پلیمری بوده که با خاک با فرسایش شدید بستر سازی شده و تحت تاثیر دماهای 50 و 60 درجه سانتی گراد قرار گرفته بودند.همچنین نتایج حاصل از پاشیدن آب به روی تیمارها نشان داد که مالچ­های پلیمری در برابر شستشو از مقاومت بیشتری برخوردار بودند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه