توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فهرست آرایه های و ترکیب های جدید نام گذاری شده توسط محققان هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی «ایران»
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه رستنيها، شانزدهم،شماره۱،، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کشف و نام گذاری موجودات زنده یکی از مهم ترین دستاوردهای متخصصان تنوع زیستی به شمار می رود. محققان هرباریوم «ایران» نیز در کنار سایر فعالیت های تحقیقاتی خود از جمله: جمع آوری و شناسایی نمونه های رستنی ها، توسعه مجموعه های مختلف و گزارش آرایه های جدید برای ایران، آرایه ها، ترکیب ها و اسامی جدیدی را نیز خود یا به اشتراک نام گذاری و برای دنیا معرفی کرده اند. نخستین نوشته ای که در آن آرایه ای برای نخستین بار در جهان توسط یکی از محققان هرباریوم «ایران» معرفی شده عبارتست از مقاله ای با عنوان: Beiträge zur Kenntnis der iranischen Pilzflora که توسط پتراک و اسفندیاری (1941) در مجله Annales Mycologici (با نام فعلی Sydowia) به چاپ رسیده است. در این مقاله، شش گونه قارچ از جنس های Peronospora، Phragmidium، Thyrostroma، Stagonospora و Puccinia برای نخستین بار در دنیا از ایران معرفی شده اند. پس از آن و براساس فهرست حاضر تاکنون 334 آرایه یا ترکیب جدید شامل 170 آرایه قارچی و 168 آرایه گیاهی برای نخستین بار توسط محققان هرباریوم مذکور کشف و نام گذاری شده است. دکتر اسفندیار اسفندیاری با معرفی 111 آرایه گیاهی و قارچی از بیشترین سهم در معرفی و نام گذاری آرایه های جدید برخوردار بوده است. پس از ایشان در میان گیاه شناسان، دکتر موسی ایرانشهر با معرفی 50 آرایه و مهندس باهره جوادی با 20 آرایه گیاهی و در میان قارچ شناسان دکتر رسول زارع و دکتر جعفر ارشاد به ترتیب با معرفی 73 و 25 آرایه یا ترکیب جدید قارچی دارای بیشترین تعداد بوده اند. بررسی منبع چاپ مقالات مربوط به این یافته های جدید نشان می دهد که 52 مورد از آرایه ها در مجلات داخلی و 286 مورد در ژورنال های خارج از کشور به چاپ رسیده است. در میان آرایه ها، ترکیب ها و اسامی معرفی شده، دو تیره، هشت جنس، یک زیرجنس و یک بخش (section) جدید به چشم می خورد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه