توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱دگرگونی ویژگی های ریخت شناسی ریشه و اندام هوایی نخود در تنش خشکی و تیمارهای قارچ– ریشه آربسکولار و ریزوبیوم
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، هفتم،شماره۲۶، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برای بررسی پیامد کاربرد قارچ میکوریز آربسکولار (گلوموس موسه و گلوموس اینترارادیسز) و باکتری مزوریزوبیوم سیسری در سه سطح رطوبتی ]28% (ظرفیت زراعی)، 15% (مکش 5– بار) و 9% (مکش 10– بار)[ بر ویژگی­های ریخت­شناسی ریشه و اندام هوایی نخود، یک آزمایش فاکتوریل در شرایط گلخانه­ای در خاک سترون در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که خشکی خاک بر شمار غلاف، شمار دانه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، بلندی بوته، درازی و حجم ریشه پیامد چشمگیر داشت. کاربرد مزوریزوبیوم بر شمار گره­ها، شمار غلاف، شمار دانه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، بلندی بوته، درازی و حجم ریشه و کاربرد میکوریز گلوموس موسه نیز بر بلندی بوته پیامد چشمگیر داشت. برهمکنش رطوبت و میکوریز و همچنین میکوریز و ریزوبیوم بر وزن تر و خشک اندام هوایی معنی­دار شد. پیامد برهمکنش رطوبت و باکتری ریزوبیوم تنها بر شمار گره­ها معنی­دار شد. نظر کلی، بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی (به ترتیب 6\44 و 53\10 گرم) در تیمار مایه­زنی نخود با گلوموس موسه و ریزوبیوم در رطوبت ظرفیت زراعی به دست آمد و همچنین گلوموس موسه هم در تنش خشکی و هم در نبود تنش، نسبت به گلوموس اینترارادیسز، کاراتر بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه