توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر باکتری باسیلوس میکویدس و قارچ گلوموس موسه بومی مناطق آلوده بر جذب عناصر غذایی و کادمیوم توسط گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیوم
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
چکیده پژوهشی به منظور بررسی اثر تلقیح همزمان و جداگانه گیاه ذرت با باکتری باسیلوس میکویدس و قارچ گلوموس موسه، هر دو بومی مناطق آلوده به فلزات سنگین، بر رشد، جذب کادمیوم، فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک آلوده به کادمیوم (0 ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام پذیرفت. در سطح صفر و 100 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، بهبود رشد گیاه و پتانسیل همزیستی (کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و تعداد اسپور در خاک)، افزایش جذب عناصر غذایی فسفر، آهن، روی و منگنز اندام هوایی، کاهش غلظت و جذب کادمیوم به اندام هوایی و ریشه در مایه‏زنی مشترک باسیلوس میکویدس و گلوموس موسه نسبت به گیاهان مایه‏زنی شده با باسیلوس میکویدس مشاهده گردید. در سطح 200 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، گیاهان مایه‏زنی شده با گلوموس موسه، موثرترین تیمار در بهبود رشد گیاه و جذب عناصرغذایی بودند و مایه‏زنی مشترک باسیلوس میکویدس با گلوموس موسه به ترتیب منجر به افزایش و کاهش جذب کادمیوم به ریشه و اندام هوایی در مقایسه با گیاهان میکوریزی شده با گلوموس موسه گردید. با افزایش سطح کادمیوم، گیاهان میکوریزی شده با گلوموس موسه، زیتوده، کلنیزاسیون میکوریزی ریشه، غلظت و جذب عناصر غذایی فسفر، آهن، روی و منگنز، جذب کادمیوم به اندام هوایی و ریشه بیشتری نسبت به گیاه شاهد داشتند. در سطح 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، به ترتیب تیمار شاهد و گلوموس موسه موثرترین تیمار در جذب گیاهی کادمیوم بودند.

۲تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی
اطلاعات انتشار: پيام مديريت- دانشكده مديريت و حسابداري، سال
تعداد صفحات: ۱۸
چکیده کارآفرینی به‌عنوان فرآیند شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها تعریف می‌شود. سازمان‌های کارآفرین همواره از طریق نظرخواهی از مشتریان مستقیم یا با واسطه، در صدد شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه موجود در صنعت پیرامون خود هستند. از این‌رو تشخیص فرصت کارآفرینانه از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در پژوهش‌های کارآفرینی است. در این پژوهش بر اساس الگوریتم فرصت آنتونی الویک و از طریق نظرخواهی از 216 پزشک و پیراپزشک، در سه حوزه خدمات پذیرش بیمار، بهداشت محیط بیمارستان و حوزه تجهیزات پزشکی، فرصت‌های کارآفرینانه در بیمارستان دکتر شریعتی شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از دستگاه‌های چند وظیفه‌ای در اولویت اول، ایجاد نظام مکانیزه امحای زباله‌های بیمارستانی و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به ترتیب در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند.

۳Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in Children With Acute Diarrhea in Health Centers of Hamadan, Iran
اطلاعات انتشار: Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection، دوم،شماره۴، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۵
Background: Enteritis caused by Campylobacter is considered as the most common acute bacterial diarrhea around the world. In most cases, infection occurs as a result of consuming contaminated water or food, especially raw meat of fowls..Objectives: The purpose of the present study was to determine the prevalence and antibiotic resistance of campylobacter species among pediatrics of Hamadan city, Iran..Patients and Methods: A total of 120 stool samples from children less than 10 years old were examined from January 2013 to December 2014 in Hamadan, Iran. The samples were incubated in Campy–Thio enrichment medium for 1 – 2 hours and then cultured on a specific medium; after that, the suspected colonies were analyzed for Campylobacter spp. identification by conventional tests. The identified species by biochemical methods were confirmed by polymerase chain reaction (PCR). Antimicrobial susceptibility testing was performed by disk agar diffusion (DAD) method..Results: Twelve (10%) Campylobacter spp. from 120 stool samples were isolated including C. coli and C. jejuni. In the antibiotic susceptibility test, the most frequent resistance was observed to ciprofloxacin 8 (88.8%), followed by 7 (77.7%) resistant strains to tetracycline, 7 (77.7%) to erythromycin, 6 (66.6%) to clindamycin, 5 (55.5%) to meropenem, 4 (44.4%) to gentamicin, 3 (33.3%) to nalidixicacid and only 1 (11.1%) to chloramphenicol..Conclusions: Campylobacter is responsible for some important clinical problems such as enteritis and is also associated with meningitis and hemolytic–uremic syndrome. It is imperative to monitor the prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter spp. as well as other the zoonotic bacteria..
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه