توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر باکتری باسیلوس میکویدس و قارچ گلوموس موسه بومی مناطق آلوده بر جذب عناصر غذایی و کادمیوم توسط گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیوم
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
چکیده پژوهشی به منظور بررسی اثر تلقیح همزمان و جداگانه گیاه ذرت با باکتری باسیلوس میکویدس و قارچ گلوموس موسه، هر دو بومی مناطق آلوده به فلزات سنگین، بر رشد، جذب کادمیوم، فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک آلوده به کادمیوم (0 ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام پذیرفت. در سطح صفر و 100 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، بهبود رشد گیاه و پتانسیل همزیستی (کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و تعداد اسپور در خاک)، افزایش جذب عناصر غذایی فسفر، آهن، روی و منگنز اندام هوایی، کاهش غلظت و جذب کادمیوم به اندام هوایی و ریشه در مایه‏زنی مشترک باسیلوس میکویدس و گلوموس موسه نسبت به گیاهان مایه‏زنی شده با باسیلوس میکویدس مشاهده گردید. در سطح 200 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، گیاهان مایه‏زنی شده با گلوموس موسه، موثرترین تیمار در بهبود رشد گیاه و جذب عناصرغذایی بودند و مایه‏زنی مشترک باسیلوس میکویدس با گلوموس موسه به ترتیب منجر به افزایش و کاهش جذب کادمیوم به ریشه و اندام هوایی در مقایسه با گیاهان میکوریزی شده با گلوموس موسه گردید. با افزایش سطح کادمیوم، گیاهان میکوریزی شده با گلوموس موسه، زیتوده، کلنیزاسیون میکوریزی ریشه، غلظت و جذب عناصر غذایی فسفر، آهن، روی و منگنز، جذب کادمیوم به اندام هوایی و ریشه بیشتری نسبت به گیاه شاهد داشتند. در سطح 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم، به ترتیب تیمار شاهد و گلوموس موسه موثرترین تیمار در جذب گیاهی کادمیوم بودند.

۲تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی
اطلاعات انتشار: پيام مديريت- دانشكده مديريت و حسابداري، سال
تعداد صفحات: ۱۸
چکیده کارآفرینی به‌عنوان فرآیند شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها تعریف می‌شود. سازمان‌های کارآفرین همواره از طریق نظرخواهی از مشتریان مستقیم یا با واسطه، در صدد شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه موجود در صنعت پیرامون خود هستند. از این‌رو تشخیص فرصت کارآفرینانه از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در پژوهش‌های کارآفرینی است. در این پژوهش بر اساس الگوریتم فرصت آنتونی الویک و از طریق نظرخواهی از 216 پزشک و پیراپزشک، در سه حوزه خدمات پذیرش بیمار، بهداشت محیط بیمارستان و حوزه تجهیزات پزشکی، فرصت‌های کارآفرینانه در بیمارستان دکتر شریعتی شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از دستگاه‌های چند وظیفه‌ای در اولویت اول، ایجاد نظام مکانیزه امحای زباله‌های بیمارستانی و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به ترتیب در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند.

۳Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in Children With Acute Diarrhea in Health Centers of Hamadan, Iran
اطلاعات انتشار: Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection، دوم،شماره۴، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۵
Background: Enteritis caused by Campylobacter is considered as the most common acute bacterial diarrhea around the world. In most cases, infection occurs as a result of consuming contaminated water or food, especially raw meat of fowls..Objectives: The purpose of the present study was to determine the prevalence and antibiotic resistance of campylobacter species among pediatrics of Hamadan city, Iran..Patients and Methods: A total of 120 stool samples from children less than 10 years old were examined from January 2013 to December 2014 in Hamadan, Iran. The samples were incubated in Campy–Thio enrichment medium for 1 – 2 hours and then cultured on a specific medium; after that, the suspected colonies were analyzed for Campylobacter spp. identification by conventional tests. The identified species by biochemical methods were confirmed by polymerase chain reaction (PCR). Antimicrobial susceptibility testing was performed by disk agar diffusion (DAD) method..Results: Twelve (10%) Campylobacter spp. from 120 stool samples were isolated including C. coli and C. jejuni. In the antibiotic susceptibility test, the most frequent resistance was observed to ciprofloxacin 8 (88.8%), followed by 7 (77.7%) resistant strains to tetracycline, 7 (77.7%) to erythromycin, 6 (66.6%) to clindamycin, 5 (55.5%) to meropenem, 4 (44.4%) to gentamicin, 3 (33.3%) to nalidixicacid and only 1 (11.1%) to chloramphenicol..Conclusions: Campylobacter is responsible for some important clinical problems such as enteritis and is also associated with meningitis and hemolytic–uremic syndrome. It is imperative to monitor the prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter spp. as well as other the zoonotic bacteria..

۴اسطوره مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر
اطلاعات انتشار: فصلنامه ادب پژوهي، شماره۲۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۲
اسطوره ها به عنوان نظامی بینامتنی در تولید آثار ادبی، مخصوصاً رمان، نقش بزرگی ایفا می کنند. دو رمان سووشون و کلیدر در بحران دهه چهل و پنجاه بر پایه اسطوره های آیینی و چرخه ای باروری (مرگ و باززایی) بازآفرینی شده اند. این مقاله تلاش می کند با استفاده از شیوه تحلیل ساختاری، کنش ها و مفاهیم بنیادین اسطوره های باروری را در لایه های پنهان این دو رمان بررسی، و عوامل تجسم نشانه ها و نمادهای آنها را تحلیل نماید. اسطوره های باروری بر چهار کنش بنیادین (عصیان، مرگ، باروری و باززایی) استوارند. این کنش ها را می توان در زیرساخت سووشون و کلیدر ردیابی کرد. در ساختار اسطوره ای این رمان ها، زمان، انسان و جهان پیوند می خورند و شخصیت های نامیرای رمان همچون قهرمانان اسطوره ای و حماسی– نظیر سیاوش، اوزیریس و دیونوسوس– در تکراری ابدی در مبارزه می میرند و بار دیگر به زندگی برمی گردند و در چرخه بی پایانِ زادن ها، سیزیف وار کیفر خدایان خودکامه را به سخره می گیرند.

۵فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید
اطلاعات انتشار: فصلنامه ادب پژوهي، شماره۲۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
فراداستان از رایج ترین انواع داستان های پسامدرنیستی است که گاه رویدادهای تاریخی را آگاهانه تحریف می کند تا در امکان کشف حقیقت تاریخی تردید کند. در فراداستان تاریخ نگارانه، نویسنده با آشکارکردن شگردهای داستان نویسی و تحریف تاریخ، می کوشد با روایت و نگرشی متفاوت، تاریخ را نیز یک داستان نشان دهد. روش هایی همچون جعل تاریخ، آیرونی، بینامتنیت، زمان پریشی، و... در رمان مارمولکی که ماه را بلعید نشان می دهد که این رمان، یک فراداستان تاریخ نگارانه ایرانی است. این پژوهش در نظر دارد تا شگردهای فراداستان تاریخ نگارانه را در این رمان براساس نظریه لیندا هاچن بررسی نماید. نتیجه تحقیق نشان دهنده ساختار پسامدرنیستی این رمان است که به شکلی طنز آمیز تاریخ دوران قاجار و پهلوی را تحریف و نقد و بازنگری می کند و حقایق مسلم انگاشته شده تاریخی را شبهه برانگیز جلوه می دهد.

۶بررسی و مقایسه بین تصویر رومیان در اشعار جنگی ابو تمام و ابوفراس الحمدانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي، شماره۱۰، ، سال
تعداد صفحات: ۲۶
در عصر عباسی علاوه بر جنگ های بین قبیله ای، جنگ های بسیاری بین خلفای عباسی با رومیان و خُرمیان، وهمچنین بین حَمدانیان و رومیان در گرفته، این مقاله که شیوه وصفی ـ تحلیلی را دنبال کرده برای بررسی جنگ های عرب با روم اشعار جنگی دو شاعر برجسته ی قرن 3 و4 هجری را مد نظر قرار داده است، دو شاعری که در محیطی مشابه زیسته اند و دینشان اسلام و دشمنشان روم بوده است.یکی از آنها ابوتمام الطائی است که با زبان گویای خود و با اشعارش در جنگ شرکت کرده ودیگری ابوفراس الحَمدانی است که با تمام موجودیتش در جنگ حضور یافته است.اما ابو تمام بیشتر در قصیده های مدحی خود به وصف جنگ مسلمانان با رومیان پرداخته است برای همین بیشتر این قصیده ها را با غزل گویی یا وصف خرابه ها شروع کرده و همچنین ناچار بوده که جنگ را همانطور که ممدوحانش می پسندیدند وصف کند، ولی به هرحال او توانسته با این اشعار خود یاد فرماندهانی مثل ابو سعید الثَغری را که تاریخ به فراموشی سپرده بود زنده کند. ولی ابو فراس در قصیده های فخری و مدحی خود مستقیما و بدون تکیه بر غزل گویی و مفصل گویی به وصف جنگ پرداخته است.

۷Development of Sol–gel Immobilized Electrochemical Biosensor for the Monitoring of Organophosphorous Pesticides: A Voltammetric Method
اطلاعات انتشار: Analytical & Bioanalytical Electrochemistry، پنجم،شماره۲، Apr ۲۰۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme was immobilized through the silica sol–gel process onto the surface of carbon paste electrode (CPE). This fabricated monoenzyme biosensor on CPE was used as a working electrode. The enzyme biosensor on reaction with acetylthiocholine chloride (ASChCl or substrate), was found to be enzymatically hydrolyzed to thiocholine and acetic acid, which intern gave a disulfide compound and produced a larger anodic current at 0.63 V. The AChE biosensor was used for determining the two organophosphorous pesticides i.e. quinalphos and malathion in 0.1 M phosphate buffer 0.1 M KCl. The effect of scan rate, pH, enzyme loading and substrate concentration on the biosensor response was studied. Calibration graphs were performed for a concentration range of 20–300 ppb and 0.07–1.3 ppm for quinalphos and malathion respectively by employing the fabricated biosensor electrode. The limit of detection and limit of quantification values was found to be 8 ppb, 0.058 ppm and 26 ppb, 0.194 ppm for quinalphos and malathion respectively.

۸Carbon Paste Electrode Modified with TiO2\Fe3O4 \MWCNT Nanocomposite and Ionic Liquids as a Voltammetric Sensor for Sensitive Ascorbic Acid and Tryptophan Detection
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Analytical & Bioanalytical Electrochemistry، هشتم،شماره۲، Mar ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
A carbon paste electrode modified with TiO2\Fe3O4\MWCNT nanocomposite and ionic liquids (TFMWCNT\IL\CPE) was employed for the simultaneous determination of ascorbic acid (AA) and tryptophan (TRP). The TFMWCNT\IL\CPE displayed excellent electrochemical catalytic activities toward AA and TRP oxidation compared with bare CPE. In the differential pulse voltammetry technique, both AA and TRP gave sensitive oxidation peaks at 270 and 700 mV respectively. Under the optimized experimental conditions, AA gave linear responses over range of 2.5 to 100.0 μM. The lower detection limit was found to be 1.13 μM for AA. The investigated method showed good stability, reproducibility, and repeatability for determination of AA and TRP in pharmaceutical samples.

۹Multiplication operators on Banach modules over spectrally separable algebras
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Bulletin of Iranian Mathematical Society، چهل و دوم،شماره۵(پياپي ۱۰۴)، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۳
Let \pA be a commutative Banach algebra and \eX be a left Banach \pA–module‎. ‎We study the set‎ ‎\Dec\pA(\eX) of all elements in \pA which induce a decomposable multiplication operator on \eX‎. ‎In the case \eX=\pA‎, ‎\Dec\pA(\pA) is the well–known Apostol algebra of \pA‎. ‎We show that \Dec\pA(\eX) is intimately related with the largest spectrally separable subalgebra of \pA and in this context‎ ‎we give some results which are related to an open question if Apostol algebra is regular for any commutative algebra \pA‎.

۱۰Microbial Community Structure and Diversity in Long–term Hydrocarbon and Heavy Metal Contaminated Soils
نویسنده(ها): ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: International Journal Of Environmental Research، دهم،شماره۲، Spring ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
The influence of long–term mixed organic and inorganic contamination on soil microbial activity, community structure and genetic diversity was investigated in soil samples from a coke oven plant located in Upper Silesia, Poland. The tested soils were heavily contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals. The microbial communities were characterized using the phospholipid fatty acid (PLFA) and the denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) methods. Analysis of the PLFA profiles showed that the biomass of Gram–negative bacteria and fungi was affected by heavy metals but not by PAHs. Similar results were obtained for total microbial activity measured as the rate of fluorescein acetate hydrolysis. Statistical analysis of the obtained results revealed that heavy metals rather than PAHs were primarily responsible for the reduction in microbial activity and the differences in the microbial community structure as showed by PLFA. The DGGE analysis showed that the most contaminated soil had a very low biodiversity and richness but a very high evenness index. The correlation analysis revealed that the biodiversity and richness indices were negatively correlated with PAHs but not with heavy metals. However, there was a positive relationship between the evenness index and tested metals as well as the PAH content. The partial 16S rRNA sequence analysis showed that some of the clones were closely related to the genera Pseudomonas, Sphingomonas and Arthrobacter, which are well–known hydrocarbon degraders. Obtained results indicated that a high level of contamination suppress the some bacterial community member giving finally a reduction in the genetic diversity.

۱۱Surface Engineering of Multifunctional Nanocomposites for Biomedical Applications: A Brief Update
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Biotechnology، دوازدهم،شماره۱(پياپي ۴۵)، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۹۹۴

۱۲Evaluation of Green Synthesis of Ag Nanoparticles Using Eruca sativa and Spinacia oleracea Leaf Extracts and Their Antimicrobial Activity
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Biotechnology، دوازدهم،شماره۱(پياپي ۴۵)، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۳۳

۱۳کلون کردن و بیان منا طق گوناگون آنتی بادی منوکلونال Anti–EGFR در E.coli به منظور تولید آنتی بادی تک زنجیره (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: فصلنامه بيوتكنولوژي ايران، دوازدهم،شماره۲(پياپي ۴۶)، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۵۴

۱۴Magnetic Properties of Fe49Co33Ni18Nanowire ArraysStudied by First–Order Reversal Curve Diagrams
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: Journal of Nano Structures، چهارم،شماره۴، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Fe49Co33Ni18 nanowire arrays (175 nm in diameter and lengths ranging from 5 to 32μm) were fabricated into nanopores of hard–anodized aluminum oxide templates using pulsed ac electrodeposition technique. Hysteresis loop measurements indicated that increasing the length decreases coercivity and squareness values (from 274 Oe and 0.58 to200 Oe and 0.105, respectively), indicating the increase in magnetostatic interactions between the nanowires (NWs).On the other hand, first–order reversal curve measurements showed a linear correlation between the magnetostatic interactions and length of NWs. It was also found that with increasing length, the domain structure of NWs changed from single–domain to pseudo single–domain state. A multidomain–like behavior is also seen for the longest NWs length.Increasing the length of NWs resulted in an increase inthe interaction and decrease in the array coercive field(H Array\c) as beingsmaller than that of individual NWs (H FORC\c).The observed CFD component in the FORC diagrams of FeCoNi NWs with shorter lengths was a consequence ofnon–uniform length distributions.

۱۵Performance of Potassium Bicarbonate and Calcium Chloride Draw Solutions for Desalination of Saline Water Using Forward Osmosis
اطلاعات انتشار: Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales، سوم،شماره۱، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۸
Forward osmosis (FO) has recently drawn attention as a promising membrane based method for seawater and brackish water desalination. In this study, we focus on the use of calciun chloride (CaCl2) and potassium bicarbonate (KHCO3) as inorganic salt draw solution candidates due to their appropriate performance in water flux and reverse salt diffusion as well as reasonable cost. The experiments were carried at 25 °C and cross–flow rate of 3 L min−1. At the same osmotic pressure, the water flux of CaCl2 draw solution tested against deionized feed water, showed 20% higher permeation than KHCO3, which it was attributed to the lower internal concentration polarization (ICP). The reverse diffusion of CaCl2 was found higher than KHCO3 solution which it would be related to the smaller ionic size and the higher permeation of this salt through the membrane. The water flux for both draw solutions against 0.33 M NaCl feed solution was about 2.8 times lower than deionized feed water because of ICP. Higher concentrations of draw solution is required for increasing the water permeation from saline water feed towards the draw side.

۱۶Performance evaluation of a low heat rejection diesel engine with carbureted ethanol and jatropha oil
اطلاعات انتشار: Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering، اول،شماره۲، Mar ۲۰۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
Experiments were conducted to evaluate the performance of a low heat rejection (LHR) diesel engine. Performance parameters and emission levels were determined at various magnitudes of brake mean effective pressure. Combustion characteristics of the engine were measured with TDC (top dead centre) encoder, pressure transducer, console and special pressure–crank angle software package at peak load operation of the engine. Conventional engine (CE) and LHR engine showed improved performance at recommended injection timing of 27obTDC and recommended injection pressure of 190 bar, when compared with CE with pure diesel operation. Peak brake thermal efficiency increased by 18%, smoke levels decreased by 48% and NOx levels decreased by 38% with LHR engine relatively at its optimum injection timing and maximum induction of ethanol when compared with pure diesel operation of CE at manufacturer’s recommended injection timing.

۱۷A New Nonlinear Multi–objective Redundancy Allocation Model with the Choice of Redundancy Strategy Solved by Compromise Programming Approach
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: International Journal of Engineering، بيست و هفتم،شماره۴، April ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
One of the primary concerns in any system design problem is to prepare a highly reliable system with minimum cost. One way to increase the reliability of systems is to use redundancy in different forms such as active or standby. In this paper, a new nonlinear multi– objective integer programming model with the choice of redundancy strategy and component type is developed where standby strategy is of cold type. In the proposed model, system’s reliability is maximized along with minimizing system’s cost and weight. The proposed model contributes to the literature by determining the redundancy strategies concurrently with determining redundancy levels and component types. The multi–objective model is solved using the mathematical compromise programming technique for different Lp metrics and produces different Pareto solutions.

۱۸Effect of Temperature and Gas Flux on the Mechanical Behavior of TiC Coating by Pulsed DC Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: International Journal of Engineering، بيست و هفتم،شماره۸، August ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
There are many factors in coatings process which are effective in changing coatings characteristic such as voltages, duty cycle, pressure, temperatures and gas flux. In this paper, in plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique, temperature and gas flux are two important variants which affect the coatings structure and mechanical properties. All TiC coating deposited on a hot work tool steel (H13) had a thickness of 2–3 micrometer. The investigation of TiC coatings composition and structure were done with the grazing incidence XRD, the FTIR (Fourier Transformation Infrared Spectroscopy) and the Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE–SEM). The mechanical properties of the coatings, such as hardness, wear resistance and surface roughness were studied with Vickers hardness indentation; pin on disk wear tests and atomic force microscopy, respectively. The best mechanical properties such as a high hardness (3100 VHN), wear resistance and fracture toughness (11.3MPa. m1\2) and low surface roughness (18 nm) were related to the coating which was deposited in 450°C.

۱۹Seeker Evolutionary Algorithm (SEA): a Novel Algorithm for Continuous Optimization
نویسنده(ها): ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: International Journal of Engineering، بيست و هفتم،شماره۱۰، October ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Nowadays, in majority of academic contexts, it has been tried to consider the highest possible level of similarities to the real world. Hence, most of the problems have complicated structures. Traditional methods for solving almost all of the mathematical and optimization problems are inefficient. As a result, meta–heuristic algorithms have been employed increasingly during recent years. In this study, a new algorithm, namely Seeker Evolutionary Algorithm (SEA), is introduced for solving continuous mathematical problems, which is based on a group seeking logic. In this logic, the seekingregion and the seekers located inside are divided into several sections and they seek in that special area. In order to assess the performance of this algorithm, from the available samples in papers, the most visited algorithms have been employed. The obtained results show the advantage of the proposed SEA incomparison to these algorithms. At the end, a mathematical problem is designed, which is unlike the structure of meta–heuristic algorithms. All the prominent algorithms are applied to solve this problem, and none of them is able to solve.

۲۰Influence of Moisture Content of Mulberry Leaf on Growth and Silk Production in Bombyx mori L (انگلیسی)
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: مجله علوم محيطي خزر، چهارم،شماره۱، ۲۰۰۶، سال
تعداد صفحات: ۶
The influence of moisture content of mulberry leaf on the growth، development and moisture build up in the body of silkworm was studied by feeding with different maturity leaves to late age of silkworm larvae. Significantly higher larval moisture (79.78%)، larval weight (65.65 g)، pupal moisture (73.81%) was recorded in top tender leaf (high moisture) fed batches and least was recorded in the coarse leaf (lower moisture) fed batches. Significantly positive correlation between moisture content of leaf and larva to different variables like growth rate، larval weight، single cocoon weight، single shell weight and average filament length were recorded.

۲۱Some properties reproductive of the speckled shrimp (Metapenaeus monoceros Fabricius, 1798) in the North–eastern Mediterranean
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES، چهاردهم،شماره۲، Apr ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۹
Speckled shrimp (Metapenaeus monoceros), is a commercially important prawn in the embayments and estuaries of the Mediterranean Sea. It is originally a Lessepsian species which had migrated from the Red Sea into the Mediterranean Sea through the Suez Canal. This study was carried out in the North–eastern Mediterranean Sea between November 2009 and October 2010 with monthly sampling of speckled shrimps, by bottom trawl operations. Totally 784 specimens of this shrimp were studied, and the male\female ratio was determined as 1:1.4. The minimum size at first maturity for females was measured as 74 mm TL, and 50% of the female population were mature at about 110 mm (TL50%). It was also determined that female shrimps had developed their eggs between June to October, with two peak spawning periods between June–July, and August and October.

۲۲Relationships between the physicochemical parameters and zooplankton in Eğirdir Lake (Turkey)
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES، پانزدهم،شماره۱، Jan ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۵
The zooplankton community structure in Eğirdir Lake (Isparta–Turkey) was studied monthly throughout an annual cycle (January 2010–December 2010). The zooplankton community was represented by three main groups: Rotifera, Cladocera and Copepoda, respectively comprised 89.62%, 7.78% and 2.60% of the total zooplankton abundance. Eğirdir Lake was dominated by the rotifera Polyarthra dolichoptera in September and October, that succeeded by cladocera Bosmina longirostris species during December. Canonical correspondance analysis (CCA) was used to relate species distribution to environmental factors. The variation in the species data was significantly (p 0.05) related to a set of environmental variables (conductivity, carbonate, pH, ammonium, organic substances, dissolved oxygen, saturation of dissolved oxygen, chloride and temperature). According to the CCA result, variables were able to explain 81.9% of the total variation suggesting a significant result. The rotifer, Asplanchna priodonta, and the crustaceans, B. longirostris and Nauplius larvae seemed to be affected by environmental gradients.

۲۳The effects of physicochemical parameters on fish distribution in Eğirdir Lake, Turkey
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES، پانزدهم،شماره۲، Apr ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
The present study was conducted based on the fish species and physicochemical parameters of Eğirdir Lake. Sampling was carried out monthly from January through December 2010 between 9 am and 11 am. The parameters measured were water temperature, depth, secchi disk depth, turbidity, dissolved oxygen, saturation of dissolved oxygen, pH, conductivity, chloride, hardness, calcium, magnesium, bicarbonate, carbonate, nitrate, nitrite, ammonium, sulphate, phosphate, silica, organic substance, acid power (SBV) and chlorophyll–a. Monthly sampling was performed at four stations at different depths. Water temperature ranged from 6.9±0.5 °C in February to 26.8±0.4 °C in August. Minimum secchi disk depth recorded was 0.5 m while the maximum was 2.4 m. Dissolved oxygen ranged from 4.2±0.2 to 12.6±0.6 mgL–1. The pH values ranged from 8.4 to 9.6. In this study, 15 fish species, belonging to eight families were identified. Among the 15 fish species recorded, Cyprinidae was the dominant family followed by Percidae (3 %). According to detrended correspondence analysis (DCA), variables were able to explain 90 % of total variation suggesting a significant result. The results showed that water temperature, dissolved oxygen and saturation of dissolved oxygen were the most important physicochemical parameters affecting fish distribution. Other pyhsicochemical parameters of this lake did not show any significant statistical differences in determining fish distribution.

۲۴A Comparison of Grafting Methods for the Production of Quality Planting Material of Promising Cornelian Cherry Selections (Cornus mas L.) in Serbia
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هجدهم،شماره۱، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۹
The Cornelian cherry is one of those less common but, nevertheless, interesting fruit species found in Serbia which can be used both for food and medicine. Due to a great importance of Cornelian cherry fruits as safe food and a wide interest in growing this fruit species, this research was focused on examining the production technique of quality planting material of particularly large–fruit selections of Cornelian cherry in Serbia. In the region and even beyond, there are no Cornelian cherry plantations due to a lack of planting material. To that end, the best Cornelian cherry selections selected in Serbia were grafted onto generative rootstocks of a Cornelian cherry in two periods: I (bud grafting in August) and II (spring whip grafting in April ), and the success of grafting, the effect of grafting period, and quality of produced nursery stock were assessed. The study of five large–fruit genotypes (CPC16, APRANI, BACKA, R1 and PPC1) during two years (2011 and 2012) showed that, on average, bud grafting in August (69.38%) was statistically significantly more successful than whip grafting in April (25.33%). The greatest grafting success was achieved in the period I with APRANI (83.62%) and BACKA (76.42%), while the poorest success was with CPC16 (21.67%) in the period II. On average, other examined parameters of young tree quality (height, diameter of plants, number and length of formed roots) did not indicate any statistically significant differences between the grafting periods. In this research, a technology was established for producing quality young trees of the Cornelian cherry.

۲۵Influence of Substrate pH on Root Growth, Biomass and Leaf Mineral Contents of Grapevine Rootstocks Grown in Pots
نویسنده(ها): ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هجدهم،شماره۲، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۸
The present study was carried out in order to test the effect of grapevine rootstocks root growth on biomass and leaf nutrition status in extreme soil conditions. Own rooted cuttings of rootstocks Fercal, Teleki Kober 5BB, Georgikon 28 and four new rootstock hybrids from the breeding program of Georgikon Faculty, Hungary (FB01, JB01, Zamor 17 and SZF10) were grown 3 months in pots. The 5 L pots were filled with a layer of gravel, high lime content Rendzina soil (pH 8.54) topped with a layer of peat–soil mixture (pH 4.94). The biomass production, shoot, leaf and root development largely depended on the rootstocks genotype. The differences among studied rootstocks were significant under low pH. Correlation was found between the root dry weight and the aboveground parts. The ratio between them was strongly influenced by rootstocks genotype. Rootstocks had strong influence on leaf nutrient status.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه