توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های انگور سیستان با استفاده از نشانگر IRAP
اطلاعات انتشار: فصلنامه ژنتيك نوين، دهم،شماره۳(پياپي ۴۲)، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور سیستان، 33 رقم انگور (Vitis vinifera L) ایستگاه تحقیقاتی زهک توسط 10 آغازگر مبتنی بر رتروترانسپوزون از خانواده Ty1–copia و Ty3–gypsy مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان چندشکلی مشاهده شده در هر کدام از نشانگر های Vine1Fb، Gret1F.Rb، Gret1F.Ra و Gret1Rb به ترتیب 5\54، 0\83، 7\85 و 7\85 درصد بود. نتایج حاصل، این احتمال را تقویت کرد که رتروترانسپوزون Gert1 در فرایند تکامل گیاهان مورد تحقیق بیشتر جابجا شده و تعداد نسخه های بیشتری را داخل ژنوم تکثیر کرده است. تجزیه کلاستر بر اساس الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه جاکارد ارقام مورد مطالعه را در ضریب تشابه 24\0 به یک گروه بزرگ با ده زیر گروه و یک گروه کوچک با دو رقم تقسیم کرد. بیشترین تعداد آلل موثر و بیشترین تنوع با میزان شاخص شانون 6565\0 مربوط به آغازگر VinF.b و کم ترین تعداد آلل موثر و کم ترین تنوع با میزان شاخص شانون 4226\0 به ترتیب مربوط به آغازگرهای Gret1R.a و VineF.R.b بود. نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی، نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای را تایید کرد و 6 مختصه استخراج کرد که در مجموع 5\45 درصد از تغییرات کل جامعه مورد مطالعه را توجیه کردند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه