توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تطبیقی نظرگاه های هجویری و غزالی در باب «رویت»
اطلاعات انتشار: فصلنامه عرفان اسلامي، دهم،شماره۳۷، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری (درگذشته حدود 470 ق) و احمد غزالی (درگذشته 520 ق) هر دو از یک دستگاه فکری برآمده و هر دو جزو خانواده اشاعره اند. اما خاستگاه معرفتی آن دو از یکدیگر متمایز شده است. از این رو، قلمرو دلالتِ معنا و کارکرد زبان در آثار ایشان– کشف المحجوب و سوانح العشاق– متفاوت است. «رویت» واژه ای کلامی و کلیدی در کشف–المحجوب است که با ورود به گفتمان عرفانیِ غزالی در پوشش استعاری «جمال» در می آید و انتقال از واقعیت به استعاره و از تک معنایی به چند معنایی صورت می گیرد. هجویری آشکارا و عریان به بحث رویت می پردازد اما غزالی از کارکردهای استعاری رویت بهره می گیرد: جمال و خوشه های تصویری مرتبط با آن یعنی انسان، دل، آفتاب، آینه و جز آن. در این مقاله، به دیدگاه–های این دو عارف در بابِ «رویت» و سبکِ بازتاب آن در دو متنِ کشف المحجوب و سوانح–العشاق پرداخته می شود..
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه