توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش های GIS و AHP، مطالعه موردی: دشت جارو، شمال شرق استان خوزستان
اطلاعات انتشار: نشريه منابع آب و توسعه، دوم،شماره۵(پياپي ۸)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزاری مهم در علم هیدروژئولوژی است که در ارزیابی، نظارت و حفاظت از آب های زیرزمینی کاربرد قابل توجهی دارد. مبنای مطالعه حاضر نیز استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert choice در تعیین مکان های مستعد جهت احداث سد زیرزمینی در آبخوان دشت جارو واقع در شمال شرق خوزستان، با صرف کمترین هزینه و زمان است. در این تحقیق پارامترهای مختلف به صورت لایه های موضوعی ضخامت آبرفت، عرض آبخوان، مقاومت عرضی آبخوان، ضخامت بخش غیراشباع، شیب زمین، گرادیان هیدرولیکی، تراکم آبراهه و فاصله از سازند با انحلال پذیری بالا تهیه و در نرم افزار Arc GIS10\1 به داده های رستری تبدیل و سپس با استفاده از AHP، وزن دهی شدند. نقشه نهایی منطقه با استفاده از روش جمع وزنی به دست آمده و منطقه به لحاظ پتانسیل احداث سد زیرزمینی به پنج ناحیه خیلی خوب، خوب، متوسط، بد و خیلی بد تقسیم بندی شد. درنهایت بخشی از شمال غرب دشت جارو به عنوان مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی مشخص شد. انتظار می رود که این روش مکان یابی سد زیرزمینی به طور گسترده ای جهت تامین منابع آب جدید در نواحی خشک توسعه یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه