توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، دوم،شماره۲(پياپي ۵)، ۲۰۰۶، سال
تعداد صفحات: ۲۲
به منظور بررسی کارایی علفکشهای جدید در کنترل علفهای هرز مزارع ذرت، شش آزمایشدر سال 1385 در مناطق مختلف کشور به اجرا در آمد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد با علفهرز، کاربرد پیشو پسرویشی آمیکاربازون درغلظتهای 525 ،350 و 700 گرم ماده موثر در هکتار، کاربرد پس رویشی علفکشهای نیکوسولفورون در غلظت 60 گرم11 و \ ماده موثر در هکتار، فورام سولفورون در غلظت 450 گرم ماده موثر در هکتار، ریم سولفورون در غلظتهای 25 ،10 ،26\ 0%، نیکوسولفورون + ریم سولفورون در غلظت های 25 \ 12\5 گرم ماده موثر در هکتار + مویان غیر یونی با غلظت 20%، تو–فور–دی + ام سی پی ای در غلظت 1080 \ 33 گرم ماده موثر در هکتار + مویان غیر یونی با غلظت 5 \ 30 و 752400 گرم ماده موثره در هکتار و ای پی تی + گرم ماده موثر در هکتار، کاربرد پیش کاشت آترازین + آلاکلر با غلظت 800 سی در غلظت 4920 گرم ماده موثر در هکتار. علف کش های پس رویشی در مرحله سه تا شش برگی ذرت مورد استفاده 12 گرم \ 11 و 5 \ قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که علفکشهای نیکوسولفورون و نیز ریم سولفورون در غلظتهای 25 ماده موثر در هکتار بیشترین کارایی را در کنترل علفهای هرز دارا بودند. علفکشهای فورام سولفورون و ای پی تی سی نیز از کارایی مناسبی برخوردار بودند. همچنین، کاربرد این علفکشها منجر به عملکرد بالا در ذرت گردید. علفکش آمیکاربازون در هر دو زمان کاربرد و در تمامی مناطق از کارایی رضایت بخش برخوردار نبود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه