توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، اول،شماره۱، ۲۰۰۵، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ر استان تهران که دارای علائم بیماری بودند، )Avena ludoviciana( در سال 5731 ، از نمونه های یولاف وحشی زمستانه دارای بیشترین Fusarium moniliforme جداسازی و تعیین نام شد. در بین آنها، گونه Fusarium spp. ایزوله هایی از قارچ فراوانی بود. آزمایش های بیماری زایی بر اساس اصول کخ نشان داد که این قارچ پاتوژن یولاف وحشی می باشد. در تعیین دامنه میزبانی،مایه زنی این قارچ به ارقامی از گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن علوفه ای، باقلا، لوبیا قرمز، لوبیا سبز، آفتابگردان، سویا، کلزا، پنبه، گلرنگ،خیار، هندوانه، شبدر برسیم و اسپرس، منجر به بروز علائمی در آنها نشد. ولی، این پاتوژن در یولاف وحشی، قیاق، بیدگیاه و گوجه42 و 53 درصد مرگ گیاهچه ها شد. این نتایج نشان داد که ممکن است بتوان از ایزوله یاد شده به ،51 ، فرنگی به ترتیب موجب 37عنوان عامل بیوکنترل یولاف وحشی استفاده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه