توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Tourists optimal path–finding by GIS (Case study: historical texture of Sanandaj
نویسنده(ها): ، ، ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
In spite of continuous changes in different era, historic and old cities with their unique attraction can be considered as a best place for tourism activities. Sanandaj as a capital of Kurdistan, with its’ compressed and labyrinth old texture which during the time according the physical, social and natural features had been made, because fascinating historic architecture, unique cultural and artistic features, among Iranian’s cities can become one of the best destinations for tourists. Path–finding and designing of walking rout, with aim of visit management, meeting needs of tourism and introducing this texture, are most important steps to tourism development in this textures. Designing of tourist walk rout to conservation of historic part, tourism development, decreasing negative impacts of tourism and social safety, is our attempt in this study. The method of research is descriptive – analytical and in view of type, can be categorized in applied studies. Needed data collected thorough library search and survey. In addition, according our study all route of historic texture doesn’t have needed criteria for tourist walking, so, to achieving mentioned aims, with use of GIS , effective routing factors turnedto quantitative data, then, according them, spatial analysis, algorithm as an overlay, network analysis, best route for tourist walk identified.<\div>

۲جداسازی کادمیم و روی از پسماندهای کارخانه ذوب روی به روش استخراج حلال با D2EHPA
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کادمیم یکی از عناصر سمی و با ارزش موجود در خوراک منابع سولفیدی و اکسیدی روی است که در فرآوری هیدرومتالورژیکی روی به صورت یک پسماند جامد تحت عنوان کیک فیلتر سرد از جریان محلول حاوی روی جداسازی می گردد. این فلز کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف استراتژیک دارد بازیابی کادمیم از مواد باطله برای کاهش مسائل محیط زیستی و رسیدن به فلز با ارزش اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق پس از آزمایش های مقدماتی لیچینگ، محلول حاصل مورد عمل تصفیه قرار گرفت که برای این امر از فرآیند استخراج با حلال در دمای محیط و استفاده از استخراج کننده D2EHPA (v\v) 20٪ رقیق شده در کروزن استفاده شد. آزمایش ها در زمان 10 دقیقه و دور همزن rpm 550 انجام گرفت و تاثیر pH محلول آبی و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده استخراج مطلوب روی ( بیش از 50٪) و عدم استخراج مطلوب کادمیم بود. به منظور بررسی شرایط استخراج کادمیم، از محلول های شبیه سازی شده در محیط سولفاتی استفاده شد و تاثیر نسبت فلز روی به کادمیم، زمان تماس و pH محلول بر کارایی جداسازی فلزات مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین نرخ استخراج هر دو فلز روی و کادمیم در pH برابر 4 رخ داد و افزایش زمان باعث افزایش درصد استخراج فلز کادمیم شد. با توجه به نتایج، درصد استخراج فلز روی تحت شرایط مختلف بیش از فلز کادمیم است، در نتیجه در محیط هایی که میزان فلز روی زیاد است استفاده از استخراج کننده D2EHPA برای استخراج کادمیم مناسب نمی باشد و پیشنهاد می گردد فلز روی با روش استخراج حلال و فلز کادمیم با روش های دیگر نظیر سمنتاسیون جداسازی گردد.

۳Modeling and simulation of two–dimensional population balance equations
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
In this article, two–dimensional population balance equation (PBE) has been used for modeling of particles that cannot be assumed as a sphere with one specific length. In order to solve the two– dimensional PBE, a new efficient numerical method called conservation element and solution element (CE\SE) has been applied. CE\SE method differs substantially in concept and methodology from the well–known existing methods like finite volume and finite difference and can be used for solving PBE in presence of shock and model discontinuity and in the model. The effectiveness of the scheme is demonstrated through computer simulation.should be avoided.<\div>

۴Social and Psychological Consequences of Infertilityamong Women in Iran
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي ايران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
The goal of this article is to study the social and psychological consequences ofinfertility among women, to determine the tension sources and theconsequences of infertility among women, awareness of the couples about thisproblem, determining the psychological and social factors, determiningcompeting strategies for the compatibility of the infertile women and theirhusbands with regards to this problem. The conceptual framework of theresearch will be designed with the use of social and psychological theories.Aself–report questionnaire, applied in the survey form, was used to collect therequired data. The self–reported data was obtained through questionnaire from asample of about 400 of the couples Fars and Yazd province (twoprovinces ofIran), who have referred to infertility centers in these provinces. One–wayanalysis of variance and matrix correlationwere the statistical techniques used inthe data analysis.The findings show education of couples, cooperation amongcouples and the tolerance of difficulties help adaptation to this difficulty andsolving the problems.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه