توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱The Effect of Word – Association Tasks Through The Use of Semantic Mapping on Reading Comprehension
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۹۱، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیقات نشان می‌دهند،اطلاعات و دانش زمینه‌ای زبان‌آموزان درباره‌ی ساختار متون،بر میزان درک مفاهیم توسط آنان اثر می‌گذارد.بنابراین،آموزش صحیح این‌ ساختارها به منظور تسهیل امر یادگیری،همواره محور پژوهش‌های بسیاری بوده‌ است.از آن‌جا که شبکه‌های واژگانی نمایانگر عینی مفاهیم موجود در متن هستند، ترسیم آن‌ها به مدرسان و زبان‌آموزان امکان می‌دهد که با تبادیل افکار و معنا تا حدی‌ ضعف خود را در زمینه‌ی شناخت واژه‌ها ترمیم کنند.در این طرح،واژه‌ها به طور جمعی‌ یاد گرفته می‌شوند.به علاوه،ارتباط زنجیره‌ای محکمی بین آن‌ها به وجود می‌آید و عمل یادآوردن واژگان حین خواندن متن سرعت پیدا می‌کند.هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان تأثیر شبکه‌های واژگانی بر توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش‌آموزان‌ .دوره‌ی متوسطه‌ی ایرانی است برای آزمودن فرضیه‌ی فوق،نمونه‌ای متشکل از 60 زبان‌آموز از دو دبیرستانه دخترانه‌ انتخاب شدند.ابتدا برای سنجش مهارت‌های عمومی زبان از آزمون استاندارد نلسون‌ استفاده شد و دانش‌آموزان دو دبیرستان به طور تصادفی به عنوان گروه‌های آزمایش و کنترل انتخاب شدند.دو گروه،پیش‌آزمونی را با شش متن خواندنی و 30 سؤال پاسخ‌ دادند.سپس طی هشت جلسه آموزش،در گروه آزمایش متون توسط ترسیم شبکه‌های‌ واژگانی تدریس شدند،درحالی‌که گروه کنترل همان متونی را طی زمان مشابه با توجه به شیوه‌های سنتی مطالعه کردند.در نهایت،دانش درک مفاهیم خواندن هر دو گروه با پس‌آزمونی سنجیده شد.نتیجه‌ی آزمون نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای‌ بین دو گروه به وجود آمده است.بنابراین،فرضیه‌ی منفی تحقیق رد شد و می‌توان‌ نتیجه گرفت که معلمان زبان،در صورت ترسیم شبکه‌های واژگانی مناسب برای متن، .مفاهیم خواندنی را به روش مؤثرتری تدریس خواهند کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه