توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Mineral Contents and Bioactive Properties of Centaura spp. Leave and Seeds
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)، سي و چهارم،شماره۴(پياپي ۷۶)، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
The mineral contents of Centaura leave and seeds were determined by Inductively Coupled Plasma–Atomic Emission Spectroscopy (ICP–AES). Macro element concentrations (P, K, Ca, Mg and S) of samples were found at high levels. K was established at high level in both leave and seed samples of Centaurea. While K contents of leaves changes between 7254.10 mg\kg (Centaurea lycaonica) and 26396.36 mg\kg (Centaurea pterocaula), it ranged from 6242.22 mg\kg (Centaurea salicifolia) to 15182.07 mg\kg (Centaurea cariensis). Ca contents of leaves changed between 6268.70 mg\kg (Centaurea derderiifolia) and 23471.24 mg\kg (Centaurea stapfiana). The same element was found between 1963.45 mg\kg (Centaurea salicifolia) and 12470.46 mg\kg (Centaurea stapfiana). Fe contents of leaves changed between 55.52 mg\kg (Centaurea cariensis Boiss. subsp. longipapposa) and 502.47 mg\kg (Centaurea salicifolia). Na content ranged from 324.27 mg\kg (Centaurea cariensis) to 4938.52 mg\kg (Centaurea cariensis). Anthocyanin contents of leaves ranged from 16.3 µmol\g (Centaurea kizildaghensis) to 109.3 µmol\g (Centaurea stapfiana). While total phenolic contents of leaves change between 693.5 mg gallic acid\g extract and 826.3 mg gallic acid\g extract, total phenolic content of seeds ranged from 655.1 mg gallic acid\g extract (Centaurea derderiifolia) to 1342.0 mg gallic acid\g extract (Centaurea cariensis Boiss. subsp. longipapposa). Total flavonoid contents of Centaurea leaves changed between 49.2 mg catechol\g (Centaurea nigrofimbria) to 157.5 mg catechol\g (Centaurea pterocaula).
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه