توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Identification and Evaluation of Strategic Decisions in Gas Industry Using DEMATEL Method
اطلاعات انتشار: JULY ۲۰۱۲ - Volume۵، سال
تعداد صفحات: ۱۸
با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر آن در اقتصاد جهانی انتظار می رود صنعت گاز در جهان و استفاده از گاز به عنوان یک انرژی جایگزین، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود. بنابراین شناسایی تصمیمات استراتژیک این صنعت توجه روزافزون مدیران و محققان را به خود جلب کرده است. بدین منظور این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش DEMATEL، برای نخستین بار به ارزیابی و رتبه بندی مهم ترین تصمیمات استراتژیک در صنعت گاز کشور بپردازد. لازم به ذکر است که به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که از میان تصمیمات شناسایی شده در ادبیات موضوع، تصمیمات گسترش و توسعه عملیات برای ورود به یک بازار جدید، گشایش یا راه اندازی یک واحد جدید، افزایش ظرفیت تولید و بازآرایی و تغییر ساختار سازمانی در صنعت گاز کشور به ترتیب در میان سایر تصمیمات استراتژیک صنعت، از بیشترین اهمیت برخوردارند.

۲Do Demographic Variables Moderate the Relationship Between Job Burnout and its Consequences?
اطلاعات انتشار: JANUARY ۲۰۱۲ - Volume۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تاکنون مطالعات بسیاری برای پی بردن به ابعاد گوناگون تحلیل رفتگی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی بر رابطه ی میان تحلیل رفتگی شغلی و پیامدهای آن در میان کارکنان شرکتی در بخش دولتی ایران می باشد. در این پژوهش، تحلیل رفتگی شغلی به عنوان متغیر مستقل؛ تعهد سازمانی، تمایل به ترک خدمت و رضایتمندی شغلی به عنوان متغیرهای وابسته؛ و سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نخست تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان منجر به کاهش تعهد سازمانی و همچنین رضایتمندی شغلی و افزایش تمایل به ترک خدمت در آنان خواهد شد؛ و ثانیا، متغیرهای تعدیل کننده در این پژوهش تاثیری بر روی رابطه ی تحلیل رفتگی شغلی با پیامدهای آن نداشتند
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه