توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Comparative Analysis of Dolat Abad Garden, (Yazd, Iran) and the Taj Mahal, (Agra, India)
اطلاعات انتشار: number. ۹ -volome. ۳, ۲۰۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲Obstacles of Iranian Inner–Cities Gentrification (Case Study: Navvab Project, Tehran, Iran)
اطلاعات انتشار: number. ۱ -volome. ۴, ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
One of the results of urban renovation is population displacement. If these renovations lead to live prosperous social classes, it is called gentrification. In this regard one of the urban renovation strategies is gentrification that is equal in "the acceptability of texture in public opinion" and is known as a synonym of "improving the quality of living environment for residents and citizens". In Iran despite interventions that take place in inner–cities these interventions are not the examples of gentrification; accordingly, it must be understood that what factors influence these interventions and whether renovation of Iranian inner–cities can be occurred in the framework of gentrification? This article tries to review the Navvab Project, by using a descriptive – analytical approach and documentary – library survey. Therefore, while reviewing mentioned project, gentrification obstacles of this project and its generalizations to Iranian inner–cities, hypotheses in three levels, Macroscopic, Mesoscopic and Microscopic scales, have been explained and strategies for preparation of this process provided.

۳Spatial Planning in Border Areas with an Emphasison Passive DefenceConsiderations (Case Study: from Konarak to Guater Gulf, Iran)
اطلاعات انتشار: number. ۳ -volome. ۴, ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
Spatial planning in border areas in Iran because of long borders and settling more than half ofthe provinces in the country's international borders with neighbouring countries play particular role in the planningsystem. This article aims to clarify the position of border areas spatial planning in the country planning system,identifying its elements, elucidating how these elements relate to other elements, as well as explaining the importanceand urgency of addressing border areas planning. Southeast region of Iran, particularly Konarak to Guater Gulf, whichdue to underdevelopment and drugs issues urgently needs to spatial planning, review as the case study. According tothe importance of this district in soil and water boundaries of Iran, passive defence approach is examined in spatialplanning. This paper tries to explain spatial planning in mentioned border area in the framework of passive defencestrategy by using descriptive – analytical research method. On this basis, according to the features and potentials ofthe study area and with emphasis on the growth poles strategy, plans with increasing the development capacity andpromoting the area's security(passive defence) In four dimension economic, cultural, management and physical.

۴Cemetery as a Sociocultural Space in the Persian Cities
اطلاعات انتشار: number. ۲ -volome.۵, ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
Examining the planning of cemeteries in the urbanism system of Iran does not show a goodcondition. In fact, cemeteries in the most Persian cities have become large–scale open spaces outside the city. This couldcause irreparable damage to the cities because of the partial and\or improper use of the capacity of urban lands. Alongwith this, historical cemeteries within the cities have been abandoned. However, it seems that urban space with functionof the cemetery has a specific sociocultural potential. Cemeteries can be very effective elements in the symbolic networkof the city. As a result, it is also an essential element which must be associated with the structure and organisation of thecity and the neighbourhoods, not as a waste and marginal element. In addition, examining this symbolic space achievea symbolic dialogue which will result in exploring the beliefs, emotions, dreams, and imaginations of ancestors whichmeans these urban areas need a specific attention. This paper, by using descriptive–analytical research method, attemptsto explain sociocultural functions of cemeteries as an urban space, and to scrutinise its pathology through reviewing itsposition in the urban plans in Iran. In the following, via an emphasis on the sociocultural role of the cemetery, a seriesof strategies will be expressed for promoting its position within cities.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه