توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱CEO Emotional Intelligence and Board of Directors Efficiency
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: JULY ۲۰۱۲ - Volume۵، سال
تعداد صفحات: ۳۰
این مقاله به روابط موجود بین جنبه عاطفی و فرآیند های تصمیم گیری، بالاخص به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، جهت گیری های تصمیم گیری و بهره وری مکانیزم های نظارت می پردازد. اهداف اصلی این مقاله عبارتند از: در نظر گرفتن هوش هیجانی نظیر ایده های پژوهشی جدیدی که کمک های مهمی به جامعه می کند؛ ارائه پیشنهادات برای بهبود مقالات ارسال شده به مجله؛ بررسی روش های افزایش اعتبار استنباط از پژوهش. بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی مشکلات سازمان، میزان هوش هیجانی مدیر عامل است. از سه مدل (رگرسیون خطی و رگرسیون استدلالی دوگانه) جهت بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و یکی از معیارهای بهره وری هیئت مدیره استفاده شد. هوش هیجانی مدیران با توجه به مقیاس خود گزارشی هوش هیجانی شوت و چهار جهت گیری شناختی با استفاده از یک پرسشنامه با درجه اعتبار داخلی بالا اندازه گیری شد. نمونه انتخاب شده شامل صد و هشتاد مدیر اجرایی در شصت شرکت تونسی بود. ...
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه