توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Biological parameters of the egg parasitoid Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae) on Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نامه انجمن حشره شناسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
زنبور Trissolcus grandis Thomson، مهم‌ترین پارازیتویید انفرادی تخم سن گندم،Eurygaster integriceps Puton، است. بااین‌که این حشره دارای پراکنش وسیعی در ایران می‌باشد، اما غالباً نقش آن نادیده گرفته شده است. هدف از این بررسی تعیین ویژگی‌های زیستی و بهینه‌سازی روش پرورش این پارازیتویید به‌منظور کاربرد آن در برنامه‌های کنترل بیولوژیک سن گندم بود. میزان پارازیتیسم زمانی‌که نسبت میزبان– ‌پارازیتویید 1:1، 2:1 و 3:1 بود‌، به بیش از 80 درصد رسید. اگرچه بین سنین 24، 48 و 72 ساعت میزبان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، سن میزبان و مدت زمان آرایه‌ی آن، روی میزان پارازیتیسم موثر بود. بالاترین میزان درصد خروج زمانی‌که دسته‌های تخم 24 ساعته به مدت 24 ساعت در اختیار زنبور پارازیتویید قرار گرفت، مشاهده شد. علاوه بر این، سن میزبان بر میانگین نسبت جنسی نتاج پارازیتویید نیز موثر بود. متوسط طول دوره‌ی رشدی ماده‌ها و نرها به ترتیب 15\0 ± 091\11 و 1\0 ± 68\9 روز بود. نتایج نشان داد طول عمر ماده‌ها حدود 30 درصد کمتر از نرها است. متوسط باروری خالص 83\181 تخم و متوسط نرخ روزانه‌ی تخم‌ریزی حدود 7 تخم در روز به دست آمد. افزایش روزانه‌ی جمعیت 2\34 درصد و متوسط مدت زمان یک نسل 61\14 روز بود. در چنین حالتی‌، 99 درصد از جمعیت را مراحل نابالغ (تخم، لارو و شفیره) و فقط 1 درصد از جمعیت را حشرات بالغ تشکیل می‌داد. اهمیت این یافته‌ها در زمینه‌ی بیولوژی جمعیت این پارازیتویید مورد بحث قرار گرفته ‌است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه