توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Stress Distribution in Luting Cement Layer in Implant Supported Fixed Partial Dentures Using Finite Element Analysis
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان، سال
تعداد صفحات: ۶
چکیده زمینه و هدف: سمانهای چسباننده برای افزایش گیر و بهبود سیل لبه‌ای پروتزهای دندانی ضروری هستند. به همین جهت هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر سمانهای مختلف بر توزیع تنش لایه سمان در یک پروتز پارسیل ثابت سه واحدی متکی بر ایمپلنت با استفاده از روش اجزای محدود می‌باشد. روش بررسی: یک مدل سه بُعدی از پروتز پارسیل‌ثابت سه واحدی متکی بر ایمپلنت از پرمولردوم فک‌بالا تا مولر دوم همان ناحیه توسط نرم افزار CATIA V5R18 طراحی و با نرم افزار ABAQUS\CAE 6.6 تحلیل شد. سه نیروی افقی (57\0 نیوتن)، عمودی (0\200 نیوتن) و مایل (0\400 نیوتن و زاویه صد و بیست درجه) به صورت جداگانه به هشت نقطه از هر کاسپ فانکشنال اعمال شد. پنج نوع سمان چسباننده گلاس‌آینومر، زینک‌پلی‌کربوکسیلات، زینک اکسایداوژنول‌پلیمر– اصلاح شده، رزین کامپوزیت و زینک‌فسفات بررسی شدند. یافته‌ها: الگوی توزیع تنش در تمامی سمانها تقریباً یکسان بود. حداکثر میزان تنش (96\39 مگاپاسکال) در سمت پالاتال و ناحیه یک سوم سرویکالی (مارژینال) لایه سمان پرمولر توسط نیروی مایل در سمان زینک فسفات مشاهد شد و حداقل میزان تنش (41\0 مگاپاسکال) نیز در سمت لترالی یک سوم کرونالی لایه سمان مولر هنگامی که نیروی افقی به سمان زینک اکساید اوژنول پلیمر–اصلاح شده اعمال گردید، به دست آمد. لایه سمانهای پرمولر تنش بیشتری را نسبت مولرها نشان دادند. نتیجه‌گیری: انواع مختلف سمان تاثیر اندکی بر الگوی توزیع تنش لایه سمانها دارد ولی میزان تنش در سمانهای مختلف، متفاوت بود. بهتر است استفاده از سمان زینک فسفات با محدودیت بیشتر صورت گیرد. کلید واژه‎ها: سمان دندانی ، ایمپلنت دندانی ، روش اجزای محدود ، پروتز دندانی ثابت
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه