توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Ultravilet Absorption Spectra Of Some Psychotropic Drugs
اطلاعات انتشار: المجلد السابع عشر، یولیو ۱۹۷۴ - العدد ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲Polarographic Determination Of Some Psychotropic Drugs
اطلاعات انتشار: المجلد السابع عشر، نوفمبر ۱۹۷۴ - العدد ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۳The Use Of Amperometric Titration Technique For The Quantitative Estimation Of Some Psychotroplc Drugs
اطلاعات انتشار: المجلد الثامن عشر، ۱۹۷۵ - العدد ۱ و ۲ و ۳، سال
تعداد صفحات: ۹

۴Chromatographic And Spectrophotometric Identifcation Of Lammate "Methomyl"
اطلاعات انتشار: المجلد الحادی و العشرون، مارس ۱۹۷۸ - العدد۱، سال
تعداد صفحات: ۷

۵Chromatographic And Spectrophotometric Identification Of Some Organophosphorus Insecticides
اطلاعات انتشار: المجلد الثانی و العشرون، نوفمبر ۱۹۷۹ - العدد ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۶Serum Enzyme Patterns In Chronic Polsoning With Cytrolane And Chlordane
اطلاعات انتشار: المجلد الثالث و العشرون، مارس - یولیو ۱۹۸۰ - العدد ۱ و ۲، سال
تعداد صفحات: ۶

۷Effect Of Methomyl "Lannate" Administration On Transaminases Activities Of Rat Brain, Liver, And Serum
اطلاعات انتشار: المجلد الثانی و العشرون، مارس - یولیو ۱۹۷۹ - العدد ۱ و ۲، سال
تعداد صفحات: ۸

۸Chromatographic Identification Of Some Psychotropic Drugs
اطلاعات انتشار: المجلد السادس عشر، یولیو ۱۹۷۳ - العدد ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه