توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Nanocatalyst based on heteropolyacid supported on clay as catalyst for the synthesis of 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)–ones\thiones under solvent–free conditions
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۸
A simple and efficient synthesis of 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)–ones or 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)–thiones is described, using 20% w\w Cs2.5H0.5PW12O40\K–10 as a solid acidcatalyst from an aldehyde, 1,3–dicarbonyl compound, and urea or thiourea at 80 °C under solvent–freeconditions. Short reaction times, high yields, easy work–up, use of environmentally friendly catalyst and absence of organic solvents makes this method efficient and environmentally benign<\div>

۲[π–C5H5NC16H33]3[PW4O16] as a novel catalyst for the one–potBiginelli synthesis of 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)–ones undersolvent–free conditions
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، سال
تعداد صفحات: ۵
A simple and efficient synthesis of 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)–ones or 3,4–dihydropyrimidin–2(1H)– thiones is described, using [π–C5H5NC16H33]3[PW4O16] (CPW) as a solid acid catalyst from an aldehyde, 1,3–dicarbonyl compound, and urea or thiourea at 100 °C under solvent–free conditions. Short reaction times, high yields, easy work–up, use of environmentally friendly catalyst and absence of organic solvents makes this method efficient and environmentally benign.<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه