توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Effects of seismic faulting on tunnels and protection methods
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، سال
تعداد صفحات: ۷
خطری که بصورت مستقیم ازطرف گسل متوجه ساخته های دست بشرمی باشد فقط یکی از عوامل ایجادخرابی درسازه ها دراثرزلزله بوده که معمولا درزلزله های گذشته درصد بسیاراندکی ازخرابی را به خود اختصاص میدهد این خطربریده شدن زمین درمحل گسل می باشد که باتوجه به محدود بودن عرض آن و نیز کوچک بودن سازه های ساخمانی که احتمال بسیاراندکی درتقاطع با محل بریده شده دارند و نیز کم بودن میزان کل جابجایی خطرزیادی را برای ساختمان ها ایجاد نمی کند بریده شدن محل گسل فقط سازه هایی را که دقیقات برروی محل بریده شده ساخته شده باشند تحت تاثیر قرارمیدهد که بنا بدلایل عنوان شده درفوق درصد بسیاراندکی از سازه ها را شامل میشود جاده ها بزرگراه ها تونلهای مترو و تونلهای کوهستانی خطوط انتقال نیرو خطوط لوله آب وگا و بطور کلی سازه های طویل بیشترین خرابی را ازگسلش زمین می بینند که برای مقابله با آن نیز راه های وجود دارد که دربسیاری ازسازه های طویل مورد استفاده قرارگرفته و موفق نیز بود هاست پس اززلزله انرژی زمین بصورت امواجی منتقل شده و به سطح زمین می رسند امواج بصورت های مختلفی ازکانون به تمام جهات منتشرشده و پس ازرسیدن به سطح زمین باعث ایجادارتعاش درهرچیزی که بروی آن باشد میشوند که مهمترین عامل خرابی های ایجاد شده درزلزله همین امواج هستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه