توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رویکردهای نهادهای بین المللی درشناسایی عوامل موثردر تصادفات و مدیریت ایمنی جاده ها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سالانه بیش از 1\3 میلیون نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند وبالغ بر 50 میلیون نفر مجروح می شوند کهاین بار سنگینی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بردوش جوامع بشری است . اگرچه کاهش میزان تصادفات یکی از رویاهای دستاندرکاران صنعت حمل و نقل می باشد اما نیل به این هدف جز با برنامه ریزی مدون دراز مدت و کوتاه مدت امکان پذیر نیست.اگرچه بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش های گسترده ای را ازسالها پیش جهت مقابله با این پدیده آغاز کرده اند.ولیمشکل عمده، مربوط به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است که بالطبع به واسطه ی شرایط و امکاناتشان اقداماتکمتری در این زمینه انجام داده اند . اهمیت موضوع تصادفات به اندازه ای است که بسیاری از نهادهای مرتبط بین المللی ضمنهشدار به جامعه ی جهانی ، خود را موظف به مداخله جهت پیش گیری کرده اند . از جمله این نهادها سازمان بهداشت جهانی WHO است که ضمن بررسی تصادفات به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر برنامه های مدونی جهت مبارزه با آن به اجرادر آورده و تجربیات ارزشمند مشترکی با نهادها و کشورهای عضو به دست آورده است. منجمله معرفی پنج فاکتور موثر برتصادفات و راه کارهای پیش گیری و تهیه و انتشار آمار مربوط به تصادفات . استفاده و الگو بردای و مشارکت در این برنامه هامی تواند راه کاری برای کشورهای غیر توسعه یافته باشد جهت مبارزه با پدیده ی تصادفات .بنابر این بررسی و معرفی این برنامههای موفق می تواند به سان ابزاری کارامد در خدمات مسئولان و دست اندر کاران صنعت حمل و نقل قرار گیرد.

۲بررسی عوامل موثر بر شدت مجروحیت موتورسیکلت سواران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، سال
تعداد صفحات: ۸
سالانه بیش از 1\3 میلیون نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند وبالغ بر 50 میلیون نفر مجروح می شوند کهاین بار سنگینی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بردوش جوامع بشری است . اگرچه کاهش میزان تصادفات یکی از رویاهای دستاندرکاران صنعت حمل و نقل می باشد، ولی کاهش میزان مجروحیت مصدومین امریست امکان پذیر و برای نیل به این منظور، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شدت مجروحیت نقش عمده ای ایفا می کند .روشهای تحقیق پیشین عموما مبتنی برآنالیز های آماری و یا پارامتریکاز جمله: رگرسیونها ،لاجیت، پروبیت ، لاجستیک و ... است .کلیه روشهای پارامتریک مبتنی بر پیش فرضهایی هستندکه عدم رعایتآنها موجب خطا و عدم نتیجه گیری صحیح می شوند .امروزه با گسترش علوم ، انفورماتیک و هوش مصنوعی کاربرد وسیعی درحوزههای گوناگون پیداکرده است . استفاده از تکنیکهای داده کاوی به منظورآنالیز داده های جامعه آماری مطلوب ما که راکبان موتورسیکلت درکشورمالزی هستند هدف اصلی تحقیق پیش روست. نتایج بیانگرفاکتورهای مهم تاثیرگذار برشدت مجروحیت از جمله:وضعیت اشتغال ،عضو مجروح شده ،خطای راننده، نوع وسیله نقلیه،میزان خسارات وسیله نقلیه ، نوع محیط و نوع تصادف می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه