توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱An Introduction to Muslim Philosophy
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۲The Contemporary Revival of the Philosophy of Religion in the United States
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۳Jesus Christ ('a) in the Mirror of Shi'i Narrations
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۵۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۴The Relationship between Pilosophy and Theology in the Postmodern Age
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۵Whose Justice? Which Rationality?
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۶Islam and Religious Pluralism
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز- شماره ۵۵، سال
تعداد صفحات: ۴۰

۷Misgivings about the Religious Pluralisms of Seyyed Hossein Nasr and John Hick
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۵۶، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۸Three Approaches to Epistemology: Classical, modern and Contemporary
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۹Islam and Just War Theory
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۳۲
برخی بر این اعتقادند که نظریه جنگ عادلانه با آگوستین آغاز شده است. این آموزه بیشتر به منزله یک آموزه دینی گسترش یاقت، ولی پس از دوره اصلاح گرایی گونه های سکولار این نظریه برجسته تر شد. «جنگ عادلانه» با «جنگ مقدس» در تقابل است چون جنگ های صلیبی از سوی بسیاری از مسیحیان جنگ مقدس تلقی می شده است جهاد را نیز غالبا معادل اسلامی جنگ مقدس فرض کرده اند؛ ولی سعی من در این مقاله اثبات این امر است که جهاد نکات مشترک بسیاری با سنت جنگ عادلانه دارد. نظریه پردازان متاخر، از اصطلاح «صلح گرایی جنگ عادلانه» و یا «صلح گرایی مشروط» استفاده کرده اند تا به توصیف این دیدگاه بپردازند که در شرایط جنگ های مدرن، نظریه جنگ عادلانه وارد شدن به جنگ را از نظر اخلاقی نادرست می داند. در این مقاله استدلال شده است که اخلاق جنگ و صلح در اسلام را شاید بتوان به گونه ای تفسیر کرد که با صلح گرایی جنگ عادلانه که برپایه نظریه جنگ عادلانه غرب استوار است سازگار باشد. در حال حاضر نزاع های مسلحانه شرایط ملاک هایی را که اسلام برای توجیه اخلاقی جنگ عادلانه قایل شده است، دارا نیستند، پس این نکته را می توان به منزله دلیلی برای صلح گرایی مشروط جنگ عادلانه اسلامی تلقی کرد.

۱۰The ‘Irfan of the Commander of the Faithful, Imam Ali (a)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Winter and Spring ۲۰۱۴, Volume ۳ - Number. ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
All of the major branches of Islamic mysticism, ‘irfān, refer to Imam ‘Ali (‘a) as a major source for their teachings and practices. Hence, we begin with a review of how the mystics viewed Imam ‘Ali (‘a). After this we consider some controversies about the nature of ‘irfān and its relationship to Sufism, for the terms have been used in different ways. Then we turn to the sources on the basis of which claims may be defended about the ‘irfān of Imam ‘Ali (‘a). The conclusion is that the ‘irfān of Imam ‘Ali (‘a) may be characterized by the following features: (1) ‘irfān consists of both knowledge by presence and conceptual knowledge of God. The conceptual knowledge may be divided into theoretical and practical knowledge as reflections upon the experiential knowledge of God and the way of achieving and deepening it; (2) the way to ‘irfān is the path from the outward to the inward, from ẓāhir to bāţin; (3) Imam ‘Alī (‘a) is a fully realized human being who has achieved this knowledge at its most profound level, and who serves as a guide in this quest for those who seek God; (4) the knowledge possessed by the Imam makes him a place for the manifestation of the divine Names and Attributes; (5) the way requires God–wariness (taqwā), renunciation of the world, setting one’s sights on the ultimate goal, worship, obedience, the acquisition of virtue, and self–knowledge; through the remembrance (dhikr) and contemplation (fikr) of God one polishes the heart and sets out on the inner journey; (6) the way is perilous. Misunderstandings occur when one learns of truths beyond one’s capacity; (7) different people are capable of various degrees of knowledge.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه